ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 43 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изходния път за пленниците на религиозно-демоничната власт на дявола. С това послание Святият Дух ще приготви сърцето ти, за да влезеш в Радостта на нашия Господар през отворената врата за петте разумни девици, които съединени в Боголюбие и Братолюбие се явяват на Сватбата, като една Невяста на Младоженеца!

Leave a Reply