РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за фаталното въже на Юда Искариотски. И нека Святият Дух укрепи и утвърди сърцето ти, за да пребъдваш далече по-горе от пътя, съблазните и изкушенията на лукавия. Защото уловените от него са обречени да увиснат на примката, която се затегна върху шията на Христовия предател!

5 мнения за “РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

Leave a Reply