В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ

(ПРОРОЧЕСКИ ВИДЕНИЯ ЗА ДЪГАТА НА ПРАВЕДНИТЕ И СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ)

Мили приятели на служение Мория! Товарът на едно най-радикално и сериозно послание вече е положен от Спасителя в сърцето ми. Аз знаех, че рано или късно Той ще ми даде благодатен сигнал да го напиша. В първите шест месеца на тази година Исус ми заповяда да вложа всичкото си усърдие, за да припомня на Божиите чеда някои от най-важните пророчески послания, които касаят нашето бъдеще след като бъдем грабнати и въздигнати до Божия Престол и Небесния Ерусалим. Така бяха изговорени книгите за „Кръстопътищата на душите“, „Вечните белези на Обновлението“, „Денят на Страшния Съд“, „Книгите на Страшния Съд“, „Божията Вечност“ и, разбира се, „Дните на Ноя“. Но точно при изговарянето на последната пророческа книга Господ насочи погледа ми към едно отвратително дяволско знамение, което набира скорост по целия свят. И аз не просто бях потресен, но по-скоро засрамен, че никога не бях насочвал Меча на Божия Пророчески Дух против това съблазняващо зло.
Зная, че ще ме попитате за какво става дума, а аз ще ви спомена един факт от последните дни, свързан именно с него. Както знаете – сега се провежда Европейското първенство по футбол и то е приковало погледите на достатъчно много зрители – били те телевизионни или по стадионите. На една от футболните срещи се случи голям скандал със силен международен отзвук. Срещата, която се състоя в немския град Мюнхен, на стадиона „Алианц Арена“, беше между отборите на Германия и Унгария. Точно този стадион организаторите бяха решили да оцветят в цветовете на дъгата, за да направят съпричастни отборите и зрителите с каузата на световното ЛГБТ общество. За незнаещите ще кажа, че това е обществото на лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните индивиди. Точно тогава последва остра реакция на унгарския президент, който отказа да присъства на срещата и протестира пред УЕФА, че спортът не може да се използва за подобна реклама. Така осветяването на немския стадион в цветовете на дъгата беше осуетено, за голямо неудоволствие на онези, които искаха рекламата да се случи. И точно тогава Господ запали сърцето ми със Собствената Си огнена Ревност, защото ме попита:
„Коя книга изговаряш в момента, слуго Мой?“
„О, Исусе! Следвам Святото Ти повеление и изговарям последните глави от „Дните на Ноя“…“
„А забелязваш ли, че както ти си неуморен за Делото на твоя Господ, така други са неуморни за баща си дявола? И можеш ли да откриеш връзката между стореното от теб и вършеното от тях? Защото докато Аз приготвям Моите Си, Сатана приговя неговите си!“
Замислих се над въпроса на Спасителя, но отговорът ми убягваше. А Господ, за да ме насочи, отново ме попита:
„Виждаш ли как в една Германия, която някога беше стожер на християнския морал и средище на Просвещението, сега върви мощна реклама на Содомския дух? И какъв е символът, който този дух използва за целите си?“
„Ах, Господи! Символът е недопустим! Защото духът на Содом си е присвоил дъгата, за да легитимира чрез нея своите поклонници и последователи!“
В този миг Исус реагира с гневен Глас, пълен с всичката Му огнена Ревност:
„Къде за първи път ти откриваш Дъгата като символ в Моето Свещено Писание?“
„О, Спасителю! Дъгата е белегът на Вечния Завет, който Бог Отец сключва с Ной и потомството му, когато пресъхват водите на Потопа! За нея Словото казва:
„Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас: поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака; и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята…“ (Битие 9:12-16)
„Как тогава Содомският дух, който беше един от главните развратители на земята в дните преди Потопа, а и във вековете след Потопа, реши да присвои един толкова Свят, чист и съкровен символ, та да го превърне в знаме на лесбийки, мъжеложници и всякакви подобни на тях? Къде беше Църквата Ми, че не реагира на това присвояване? И проумели ли са Моите чеда що ще рекат думите на Отец Ми, че когато докара Облак на земята, Дъгата Му ще се яви в Облака? Ти спомняш ли си кога за първи път Аз докоснах сърцето ти със знанието за Дъгата?“
„Да, скъпоценни мой Учителю! Ти докосна сърцето ми с Дъгата Си още докато карах трамвай по Софийските булеварди. На една кратка почивка на крайна спирка аз записах в тефтера си Твоето откровение, което после описах в първата си написана книга. А след това Ти затвърди откровението за Дъгата, когато написах книгата за „Късният Дъжд и Грабването“…“
„Точно така е, Стефане! И ти недей счита пламналата Ми Ревност за укор против Делото, което вършиш. Защото духовният ти товар е чрезмерно тежък, а към него сега прибавям и това Мое твърде съдбоносно послание. Истината на твоя Господ ще ти потвърди, че докато водачите на църковните общества спяха, неприятелят дойде в тайно и пося плевели между житото, а след това си отиде. И като дойде времето за последната Жетва преди Грабването – плевелите вече бяха повече от житата.
Сега проумяваш ли, че каквото и да открадне лукавият от Писанието, то кражбата му ще остане без ответна реакция поради умноженото беззаконие? А ако някой буден и трезвен реши да реагира, то бързо ще бъде отречен, отхвърлен и надлежно анатемосан от угнетителния съд на великата блудница, както се случи и с теб в твоята съдба за Мене.
Но Аз сега искам да те заведа на едно Свято място, за да видиш как Отец Ми изпълнява Вечния Си Завет, даден на Ной и потомството му, сиреч, как Дъгата се явява в Облака Му…“
След тези съкровени за сърцето ми думи Господ ме докосна с ръката Си, тъй щото главата ми пламна от допира Му, а само след миг ние бяхме на върха на една висока планина. А в самото видение се появиха и спътниците на Исус – Яков, Петър и Йоан. Точно тогава Дрехата на Спасителя започна да просветлява и аз разбрах, че Господ отново ми дава видение със Своето Преображение. А Той, като просветляваше все повече и повече, дотам, че едвам удържах да Го гледам, ми проговори, казвайки:
„Гледай как Отец Ми ще яви Дъгата Си в Облака, който докарва на върха на тази планина…“
С благоговение и трепет аз въздигнах погледа си нагоре от бляскавата осанка на Господ, когато над Него се яви гъст Облак, по чиито краища пробягваха мълнии. А средата на Облака се разтвори и пред очите ми се явиха Пророк Моисей и Пророк Илия. Върху мантиите и на двамата велики Пророци трептеше Дъгата – жива, пленителна и удивително красива. Спасителят се възкачи по невидими стъпала до тях, като ги докосна с ръцете Си и им проговори думите Си. А тогава над Исус и Пророците се яви Огнен Пламък, Който докосваше с искрите Си бялата Дреха на Спасителя, като казваше на Яков, Петър и Йоан:
„Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте…“ (Матея 17:1-5)
Докато гледах онемял красивото видение, Господ се приближи до мен, като ме попита:
„Разбра ли какво е Дъгата, която се яви в Облака на Отец Ми?“
„Да, Исусе! Тя е Божият Вечен Живот, който трепти в свидетелите пред Престола Му!“
„А нямате ли вие днес същият този Вечен Живот, който Отец Ми ви дарява чрез Святия Си Дух? Не е ли Дъгата проекция на Светлината преминала през дъждовните капчици? Не сте ли вие тези капчици, понеже се родихте в Святия Дъжд на Земеделеца? „
„Ние сме, скъпоценни Господи! Защото именно за Дъгата Ти превъзходният псалом казва:
„В деня, когато събереш силата Си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в Свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе като росата из утробата на зората…“ (Псалом 110:3)
В утробата на Зората е Слънцето на Правдата, Което Си Ти, Исусе! Готово да изгрее и озари новородените човешки духове, пълни със Святия Дух! А Слънце, Което озарява Росата с лъчите Си, непременно я превръща в Дъга!“
Господ се усмихна на думите ми и погали главата ми. А след това със съкровен Глас ми проговори, като казваше:
„За теб и Моите не остава нищо друго, освен да се закрепите във Вечните думи на Отец Ми, че когато докара Облак на земята, Дъгата ще се яви в Облака, тоест, ще бъде грабната, за да се намери в сгъстеното Присъствие на Божията Святост! Защото ако Всевишният беше Верен да изпълни Завета Си спрямо древния Ной, то колко по Верен и Истинен ще е Той за людете, събрани в Ковчега на Последния Ной!
Знайте люде Мои, че днес на земята има две дъги, които изразяват и отразяват две поколения. В Дъгата на Ной се намират людете, които се съразпнаха с Мен, за да станат сърцата им капчици от Божията Роса, които Светлината на Духа всякога превръща в Дъга! В дъгата на Содом ще се съблазнят и погубят всички, които мамят и искат да бъдат мамени, за да намерят до един съдбите си в думите от Апостолското послание, което гласи:
„Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд; и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят; тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите; (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела); то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден…“ (2 Петрово 2:4-9)
Дай това Мое Свято и радикално послание на братята и сестрите Ми! И им предай думите Ми да не се съблазняват от знаменията на дявола и слугите му, защото те са предсмъртните гърчове на една стъпкана змия и смазани червеи, осъдени и проклети да приключат пълзенето си в огненото езеро.
Аз, Мъздовъздателят над умноженото беззаконие, изрекох с Гласа Си присъдата им!“

13 мнения за “В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ

 1. Radeva Sara

  АМИН! ❤️
  Слава на Всевечния и Всемогъщ наш Бог и Неговия Единороден Син Исуса Нашия Спасител и Господ!!!

  1. Бъди благословен Стефане ,ти и цялото ти семейство,сега и във вечността .Не само прекрасните деца, които имаш по плът,но и прекрасните чеда, които имаш по дух.Всички ние повярвали на ИСТИНАТА сме твои духовни чеда.И както гласи една римската пословица;Да посветим живота си,на ИСТИНАТА;, каквото и да ни коства.Слава,почит и благодарение на Божия пророчески дух.

 2. georgidimchev

  Благодаря Ти Господи Исусе ,за Твоята Милост ,понеже все още ни говориш и изобличаваш.

 3. Галина Бъчварова

  БЛАГОДАРЯ ТИ, ТАТКО НЕБЕСНИ, ЧЕ НИ ПАЗИШ В СЕБЕ СИ, ЗА СЕБЕ СИ И ЧРЕЗ СЕБЕ СИ! АМИН И АМИН!!!
  „МИЛИ МОИ ПРИЯТЕЛИ! ОСТАНАЛОТО Е ОЩЕ МНОГО МАЛКО, ПРЕДИ ГОСПОД ДА ДАДЕ НА ВСИЧКИ НИ ВЕНЕЦА,ЗАРАДИ КОЙТО ПОНЕСОХМЕ ТРЪНИ, ОХУЛВАНИЯ , ПРЕДАТЕЛСТВА, ЗЛОТВОРСТВА, УКОРИ, ПРЕЗРЕНИЯ И ВСЯКО ГОНЕНИЕ! ТОГАВА НАИСТИНА ВСИЧКИ ЩЕ БЪДЕМ ВЪЗРАДВАНИ В СЛАВАТА ГОСПОДНА И ЩЕ РАЗБЕРЕМ, ЧЕ СЕ СТРУВАЛ НЕ ПРОСТО ВСЕКИ ДЕН, НО ВСЯКА МИНУТА И СЕКУНДА ОТ СКРЪБТА НИ ПО БОГА…“

Leave a Reply