ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Вечните белези на Обновлението. С това послание Святият Дух ще разкрие пред сърцето ти новото Небе и новата Земя, както и техните обитатели. А ти, като претърпиш и превъзмогнеш над духа на стария и нечестив свят, полети с Вяра и Надежда към чудния свят, който Творецът създава за всички, които Го любят!

2 мнения за “ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

Leave a Reply