ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Пътя до Откровение 3:12. С това послание Святият Дух ще озари пред сърцето ти Хълма Мория и ще те зареди с Вярата Исус Христова, за да претърпиш и превъзмогнеш над църковното отстъпление и така да извървиш Пътя до Стълповете на Филаделфийската Църква!

Едно мнение за “ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

Leave a Reply