РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за излъганите псета и безполезните користи, което Господ Исус Христос даде на сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде разбирането, че нашият свещен дълг пред Божията Благодат е всякога да бъдем нейни проводници, съпричастни в даването и щедри в благодарността, която дължим на Бога и Неговите пратеници!

Leave a Reply