ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Печатите на Небесното Царство. С това послание Святият Дух ще ти даде мярката от Благодат и Сила, за да се утвърдиш като един от Званите, Избраните и Верните на Небесния Цар! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Едно мнение за “ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ

  1. Галина Бъчварова

    Блажени сме, че имаме тази Надежда! Благодарим Те, Господи Исусе! И Благославяме Святото Ти Име! Амин и Амин!!!💗💗💗

Leave a Reply