ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 11 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”
(2 Тимотей 2:3)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано със Светлините на Сион! С това послание Святият Дух ще ти даде Огъня, с който да се влюбиш в Съвършените Дарове на Бог Отец. И като превъзмогнеш над всички съблазни и изкушения на земното битие, да придобиеш с вяра Вечното си блаженство в Небесния Ерусалим!

Leave a Reply