ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дървото на Живота! С това послание Святият Дух ще направи това скъпоценно Дърво достъпно за сърцето ти. За да пристъпиш към него с Вярата на Исус и да имаш Вечен Дял сред Божиите Светии!

4 мнения за “ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

  1. Стоянка Михайлова

    Прекрасни Божии Слова чрез сладкият глас на Пророка! Благодаря Ти скъпа Свята Троице!!! Благодаря, ти, приятелю, Стефан!!!

Leave a Reply