СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ)

Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на улицата, срещаме го в магазина или обществения транспорт, а дори не ни прави впечатление колко дълбока е пропастта между нас и него. Защото ние сме избрали да живеем в този свят като последователи на Господ Исус Христос и носители на Светлината Му, а човеците от поколението Египет са поверили както сърцата и душите си, така и животите и съдбите си в ръцете на лукавия.
В тази последна година Господ ми заповяда да дам публичност на най-тежките и радикални пророчески книги против дявола и неговите зли поколения. Цената от злострадание, която заплатих за хвърлената ръкавица против Сатана, ще помоля Господ лично да потвърди в сърцата ви. Но когато читателите имат неограничен достъп до книгите “Веригата и Присъдата”, “Тъмната сянка на човекоубиеца”, “Хвърленият зар на съблазънта”, “Възходът на погибелта”, “Авадон” и “Проклятието Денница”, то духовният натиск върху приносителя на Божиите пророчески послания ще отговаря на силата на изобличените нечестиви духове. А когато това са първите двама в царството на мрака – Сатана и Авадон – то отмъщенията и злобата им са неизбежни. И тъй като това последно послание е свързано с поколението Египет, то прочетете отново заглавието на посланието, защото в него се открива изричната Воля на Вечния Съдия да предупредя всички човеци за най-страшния духовен сблъсък, довел човечеството до Въздаянието на Божия Пламенен Гняв.
Сблъсъкът между Слънцето на Натанаил и ямата на Сатанаил!
Как да разбираме този сблъсък?
Ами нека да се върна във времето, когато Господ вършеше Святата Си Мисия на земята. Един ден Той забеляза в Присъствието Си израилтянин и беше толкова впечатлен, че каза за него:
“Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина…” (Йоан 1:47)
А когато Натанаил изповяда Исус като Божий Син и Израилев цар, Спасителят изненада както него, така и довелия го Филип с едно прекрасно обещание:
“Истина, истина ви казвам, отсега ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51)
Как мислите, приятели? Какво значи да видите Небето отворено? В едно отворено Небе не е ли най-скъпоценно Слънцето на Правдата, което го озарява и прави да блести с цялата си Слава и привлекателност?
Именно това обеща Спасителят на Натанаил – да бъде Слънце в сърцето му и да го дари с Вечен Живот. А сега обърнете внимание на това, че Божиите ангели в Христовото обещание ще възлизат и слизат над Човешкия Син. Ако слизаха при Него или до Него – да бихме помислили, че са служебни духове и Небесни пратеници, вършещи Волята на Небесния Отец по лицето на земята. Но в стиха се казва, че те възлизат и слизат “над” Човешкия Син. Това означава, че ангелите винаги ще останат отгоре в небесните места, тоест, че имат изключителна божествена мисия, свързана именно със Слънцето на Правдата.
Кои са тези ангели и каква е мисията им?
Отговорът е, че те са Короната на Слънцето Христос или ако щете Спасителната Лична Свита на нашия Господ. А най-дълбокото откровение за тях (според както лично ми потвърди Исус) е това, че те са ангелите на дванадесетте порти на Небесния Ерусалим, който няма нужда от луна и слънце да го осветяват, защото неговото Светило е Божият Син. И когато Господ спаси някоя от човешките души и я запише в Книгата на Живота, то тогава по изричната Му Воля тази душа ще премине през някоя от Небесните порти, за да наследи Вечния си дял от Дървото на Живота. А ангелът на Портата, през която ще премине тази душа, става неин невидим водител, помощник и вдъхновител по стеснения й път към Небето.
Но аз нека отново да ви върна в размисъл върху думите на Господ към Натанаил:
“…отсега ще видите небето отворено…” (Йоан 1:51)
Защо точно “отсега”? Нима Небето не е стояло всякога отворено за човешките чеда? А какво е било Небето “преди това” в контрапункт на Господното обещание “отсега”? Защото “отсега” е отправна точка, която касае линията на бъдещето, а “преди това” се връща по линията на миналото. А ние наистина трябва да се върнем по линията на миналото, за да прочетем какво казва Пророк Моисей за небето над нечестивите, които не искат да слушат Гласа на Всемогъщия Бог и да Му се покоряват:
“Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо…” (Второзаконие 28:23)
Помислете, приятели! Не беше ли Небето над Израил мед и земята под него желязо до времето, когато се яви Мисията на Божия Син? Не бяха ли богослуженията по Закона плътски, сиреч мед що звънти и кимвал, който дрънка? С тази мед Небето над древните израилтяни отворено ли беше или затворено? Не беше ли закоравен целият Израил към Божия Син именно заради желязото, което беше впримчило нозете му? И не се ли дължеше закоравяването му на всичките онези зли духове от железарската пещ на Египет?
Ето, че пред вас вече се появи влиянието на поколението Египет. Това поколение също си има духовен господар, лъжеучение, та дори и бог-слънце ако щете, наречен Амон-Ра. Защото още в най-дълбоката древност Сатана заповяда на Авадон да създаде всички лъжливи религии, като във всяка от тях да има култ към слънцето и дежурен бог, оприличаващ се на слънце. Но най-голямото постижение на ангела на бездната до ден днешен остана астрологията, защото в нея слънцето беше измамно скрито за сметка на тъмната дяволска корона около него.
Какво представляваше тази корона ли?
Това бяха дванадесет висши окултни демона на Авадон, отговарящи съответно за дванадесетте астрологически зодии, с които жънат душите на всичките човеци, които биха уловили и пленили със заблудите си. Дори във времето на цар Йосия е записано в “Четвърта книга на Царете”, че той ходеше напълно в стъпките на баща си Давид като извърши писаното:
“И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество…” (4 Царе 23:5)
И ако още в онова най-древно време нечестиви души се кланяха на дванадесетте съзвездия, за да вършат волята на Сатана и Авадон, то какъв е станал нечестивият възход на астрологията днес? Не е ли пленил този възход душите на едно огромно число езичници? Не са ли астрологията и Зодиакът тотални в заблудата си? Не се ли рекламират по всяко радио, по всеки телевизионен канал, във всеки вестник и списание, във всеки новинарски сайт в Интернет?
Нека тогава да ви споделя видението, което Господ даде на сърцето ми. Защото аз виждах как над планетата Земя се появиха две слънца, освен физическото слънце. Едното Слънце беше бляскаво и ослепително в Силата Си, а в Короната Му дванадесет ангели разпръскваха бисерната белота на крилата си. Те държаха в ръцете си светли въжета, чиито краища стигаха на земята и чрез тях се въздигаха в небесните места последователите на Исус. А другото слънце беше тъмно, като черна дупка, и в короната му стояха изправени дванадесет страшни демона, носещи оловни нагръдници с образите на зодиите, които управляват. От крилата на тези демони капеше черна гъста смола. Тя полепваше по дълги железни вериги, излизащи от дълбините на черното слънце, за да стигат до земята и да оковават с измама лековерните й жители. Но тогава от Святото Небе над двете слънца проехтя Гласът на Бога Всемогъщий, Който казваше:
“Слушай, Сионе, Гласа Ми! Настъпи последното време, когато Моето Слънце на Правдата ще порази с тежки язви черното слънце на лукавия и всичките поклонници, които следват веригите му и се възхищават на короната му! Небесните ангели на Моя Възлюбен Син скоро ще въздигнат до Портите на Града Ми последното спасено поколение! А върху твърде нечестивия свят идва времето на най-съдбоносния избор за цялата Вечност:
Да си избере короната, която да го управлява, и слънцето, което да го вдъхновява – от век на век, от ера на ера, от епоха на епоха, в безкрайността на Времето!

Мощен разорител от Небето нека вършее сред земните жители, и армии на злощастието нека го последват! Когато види по земята човеци, чиито сърца са озарени от Моето Слънце и Короната Му – непременно да ги пропуска, защото не са негови, но Мои чеда, изкупени в Благодатната Кръв на Сина Ми! Но когато види по земята твари, чиито сърца са пленени от смолите на Авадон, от окултизма му, от астролозите и предвещателите му, от езотериците и гадателите му, и най-вече от измамната тъмна корона на Зодиака му – нека да ги поразява. И първото от тежките знамения на Моя Пламенен Гняв нека бъде това, че поклонниците на Авадон вирус с корона ще ги мори и вирус с корона ще ги опожарява! Понеже корона от смолист мрак са търсили, и корона от смърт са получили! Защото всяка твар, която мрази и презира Слънцето на Натанаил, ще бъде запокитена в ямата на Сатанаил, която е приготвена за вечен огън и жупел!”
Миг след думите на Бога Всемогъщий по земята възлезе разорителят с армиите на злощастието. И ослепителна мълния, възлязла от Слънцето на Правдата, беляза пътя на разорителната му мисия, като възлезе от Изток и се стовари с цялата си мощ на Запад, подпалвайки с разклоненията си целия останал свят.
Слънцето на Натанаил или ямата на Сатанаил?
Направете избора си, хора!
Защото това е последното послание в твърде тежката тема за Божия Пламенен Гняв, което Господ даде на сърцето ми. Послание, за което се водеше голяма битка в духовния свят, а аз успях да го износя само със свръхблагодатната намеса на моя Господ. И вие, приятели, като виждате как все повече нараства пожарът на пандемията, останете твърди и още повече озарете сърцата си със Слънцето на Правдата, и докрай възлюбете бисерните Порти на Небесния Ерусалим с техните Святи ангели! Защото именно с тази твърдост и любов ще запечатате душите си в прекрасните думи, обещани ни от Господ Исус Христос:
“Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша…” (Матея 13:43)
Колкото до поколението Египет, хипнотизирано от змията със зодии, хороскопи, заклинания, езотерика и всякакъв друг гнусен окултизъм, то дано по Божията Милост от него да бъдат изтръгнати неколцина пленници за Спасение. Защото ако останат докрай под сянката на Фараон и под короната на Авадон, ще ги постигнат твърде страшните думи на Вечния Съдия:
“Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” (Матея 13:41-42) 
Амин и Амин!

13 мнения за “СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

 1. veskaiankova

  Небесни наш О т ч е ,озари сърцата ни с Твоето Слънце и Короната Му ,за да ни пропусне Разорителят от Небето ,защото Ти Си силен да ни изкупиш чрез Благодатната Кръв на прекрасния Твой Син Исус !Амин и Амин !

 2. iankaiovcheva

  Благословено да бъде Вечното Слънце на Правдата-Прославения наш Господ Исус Христос!Благословен да бъде Славния Цар на Сион-Изкупителя на душите ни,защото върши велики и чудни дела за людете Си и ни е покрил с Крилата Си на Любов и Милост!Благодаря Ти,Светли Боже!Амин и Амин!

 3. Radeva Sara

  “Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си.
  Който има уши да слуша, нека слуша…”
  АМИН и АМИН

Leave a Reply