ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

Мили приятели на служение Мория!
Нека не ви смущава мълчанието ми, сиреч, публикуването на стари или нови послания в блога на Божия Пророчески Дух. Защото вече настъпи времето Господният слуга да замлъкне, а Господ Исус Христос да проговори съдбоносно с Гласа Си. Да проговори така, както очакват последните Му Верни люде, угнетени до смърт от умноженото беззаконие. Защото, все едно дали те се намират в България или Съединените Щати, или на което и да било друго място, то навсякъде злотворният и нечестив дух на Сатана ще ги пренаскърбява и изпълва сърцата им с въздишки и очите им със сълзи. И те ще продължат да усещат омразата и отрицанието от две най-проклети и зли поколения на този свят. Поколението Содом, което е светското Християнство, и поколението Египет, което е езическият окултизъм. Но нека в това послание да продължа с поколението Содом.
Аз зная, че и до днес помрачените и извратените духом продължават да надничат в блога ми и да надъхват сърцата си с ярост и злоба против Делото ми и свидетелствата на слугуването ми към Бога. Зная също, че тяхната анонимност и коравосърдечие са най-мъчителната отрова, която трябваше да превъзмогна през последните двадесет години. Ако им давах да пият Вода от шепите си – те я плюеха в лицето ми. Ако им давах да ядат Хляб – повръщаха го, докато едвам го бяха вкусили. Ако им предложех Вино – роптаеха с кисели физиономии, все едно, че са пили оцет. Ако пък бих решил, че Маслото и Солта ще ги доведат до Покаяние и обръщане – насищах душата си с презрение, злоба и всякаква религиозна ярост. А през тази последна 2020 година, в която Господ ми заповяда да напиша посланията, свързани с Божия Пламенен Гняв, бях низвергнат от българското Християнство, като най-зловонен и помрачен от дявола автор, който лукаво тълкува последните събития на света, пламнал от страшната коронавирусна пандемия. И как да бъде другояче, след като десетилетия наред на българското, а и на световното Християнство беше внушавано и проповядвано, че е безпогрешна и невинна девица, която непременно ще се ожени за Небесния Младоженец? Ако да е била наистина такава девица, то защо Божият Гняв погуби мнозина пастори и проповедници в Съединените Щати, а и такива в България? Защо изпратеният на света разорител не се преклони пред нито едно от разклоненията на Християнството, но направи църковните сгради пустеещи, а настойниците на Божията Благодат лишени от всякаква Власт, Мощ и Авторитет в Името на Исус? Божието Царство в думи ли се състоеше или в Сила? Не заяви ли нашият Господ на Апостолите Си, миг преди да се възнесе от тях на Галилейския Хълм:
“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…” (Деяния 1:8)
Ако не си свидетел на Исус, имащ Силата Му, то на кого тогава си свидетел, щом нямаш Силата Му? И защо в цялото световно Християнство темата за Божия Гняв е табу? Не затова ли, за да не се появи всред човеците искрен страх от Всемогъщия Бог и съдбите Му? В кое е по-лесно да повярваме – дали в това, че коронавирусът е измислен в китайска лаборатория и е изненадал както света, така и Бога, или че Вечният Съдия е смръщил Лицето Си против умноженото беззаконие на света и дава на човеците един последен шанс да се опомнят, покаят и избелят дрехите си за наближилата Вечност? Ако Апостол Павел каза на атиняните всред Ареопага, че в Бога “живеем, движим се и съществуваме”, то да следваме ли пътя на най-плътската и просташка логика, та да решим, че някакъв коронавирус би изненадал нашия Спасител, сякаш да Му оспорва божествената същност, че е Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят? Не разбирате ли, че тоталното дискредитиране на блудницата Вавилон, която е днешният Содом, вече се състоя, защото именно тя, поради беззаконията си, е лишена от Божиите пълномощия и Присъствието на Святия Дух? Защото какво стори Ватиканът, когато цяла Италия, цяла Испания, а сега вече и цяла Южна Америка пламнаха от коронавирусната пандемия? Излезе ли “Светият Отец” Франциск в своя папамобил всред ревностните католици, та да смъмри разорителя и да го уплаши с божествеността на своя религиозен сан? Какво стори Вселенският патриарх Вартоломей заедно с патриарсите на цялото Православие, та да би спрял пандемията в Гърция, България и най-вече Русия? Ако имаш катедрали и храмове, като чудесни постижения на архитектурата и изкуството, а Духът ги е напуснал, то на какво да се крепи религиозното ти самочувствие? Дали ще поканиш в тях миряните със задължителна маска против коронавирус, а след богослужението усърдно да дезинфекцираш столове, свещници, икони и всякаква утвар? Ако Исус е Пътят, Истината и Животът, то да Му се пречка ли в нозете разорителят с пандемията, та да Му опропасти Пътя, или да Му опорочи Истината и погуби Живота? Не, приятели мои! Разорителят ще продължи да върши делото си, но само на онези места, които Божият Гняв му посочи като мишени за разорение. И нека това не наскърбява никого, но да отрезви всички, които искат да останат угодни на Бога. Защото Протестанството с всичките си разклонения претърпя най-страшното изобличение на Божия Гняв, понеже Вечният Съдия му въздаде заради тщеславието и поклона пред духовете на Мамон, Езавел, Корей, Моав, Едом, Амалик и Молох. И именно в него се заби мълнията на Божия Гняв. Защото то се огледа в началните стихове на Апостол Павел към Римляните. Понеже Протестанството позна Бога, но не Го прослави като Бог, нито Му благодари, но се изврати и размени Образа на Исус за образите на лъжепророци и богоотстъпници, лъжехристи и съблазнители. Чудно ли ви е тогава, че в Съединените Щати беше вдигнат мира между човеците, като за капсул-детонатор послужи убийството на негър от полицай, заснето на видео и качено в социалните мрежи? И тогава от вековна расова дискриминация на бели върху черни американци се стигна до обратното – афроамериканци да дискриминират бели американци, да рушат паметниците им, да вършат погроми върху магазините и супермаркетите им, да опожаряват автомобилите им, да подлагат на тотално отрицание и поругание културата, историята, родовата памет и социалните връзки? Можете ли да си представите какво се е случило на онова древно място, наречено Вавилон, където нечестивият Нимрод е искал да си спечели име в Небето? Не разбърка ли тогава Всевишният езиците им, та едни други да не се разбират, тъй щото те престанаха да си градят града и кулата и се разпиляха по лицето на земята? Ами вижте, приятели, че знамението се повтори именно в Съединените Щати. Защото ако и официален език на американците да е английският, то там вече една многомилионна група от хора е другоезична за друга многомилионна група хора, и нямат помирител и преводач, за да са съгласни на един дух. Те все повече заприличват на страдалеца от Гадаринската земя, в чийто дух две хиляди бяса го правеха да избезумява по гробищата, да крещи, да беснее и агонизира. И това ли да е “обетованата земя”, жадуваният Ханаан, или “градът на Хълма, който не може да се укрие”? Не повтори ли настоящият им президент Доналд Тръмп беззаконието на древния вавилонски цар Навуходоносор, идвайки на власт с предизборния девиз “Make America great again!”? (Да направим Америка отново велика! – б.а.) Нямаше ли на петъчните му закуски с топ-евангелисти поне един буден и просветен пратеник от Небето, който да му прочете съвършено точните думи от книгата на Пророк Даниил:
“В края на дванадесет месеца, като ходеше по царския палат във Вавилон, царят проговори, казвайки: Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Думата бе още в устата на царя, и глас дойде от небесата, който рече: На тебе се известява, царю Навуходоносоре, че царството премина от тебе; и ще бъдеш изгонен измежду човеците, между полските животни ще бъде жилището ти, и ще те хранят с трева като говедата; и седем времена ще минат над тебе догдето признаеш, че Всевишният владее над царството на човеците, и го дава комуто ще…” (Даниил 4:29-32)
Защо Тръмп не пожела да направи Америка смирена и кротка, какъвто е нашият Спасител, наричащ Себе Си “смирен и кротък на сърце”, но реши да я прави отново велика? Докъде велика? До Луната, до Марс, до края на Слънчевата система ли? Или до самото ослепително Слънце?
Ако Бог се противи на горделивите, а на смирените дава Благодатта Си, то какво смирение да бихме намерили в президент, който преди да започне да царува в Белия дом, е гледал на света от престижния си небостъргач Тръмп Тауър, тоест, Кулата на Тръмп? Може би той е искал да превърне целия американски континент в един “Тауър”, в една кула, достойна за славата на името му, но отгоре са го наблюдавали твърде Святи и много разгневени очи. Разгневени не само против неговата гордост, но и против всичките му религиоизни съветници, готови охотно да го съветват “какво казва Господ и как го е призовал за най-великата месианска мисия”. Аз обаче ще се доверя на Апостол Павел, който ни казва съвсем други думи за Божиите призвани:
“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога…” (1 Коринтяни 1:26-29)
Вижте тогава знаменията на времето в което живеем, приятели! Защото немощните държави на света бяха пощадени от пратеника на Божия Гняв. И разорителят не разпали в тях страшните пожари на пандемията. Но горкото върху онези, които всякога искат да се самовъзвеличават, да се превъзнасят, да упражняват сатанинска арогантност и имперски дух, ще продължи да се стоварва със страшна сила. И ако някой, който прочита края на това послание, държи в сърцето си вавилонски квас, та да продължи да харесва, обожава и тачи места, станали прицел на Божия Гняв, то такъв не в сто, но в хиляда процента достоверност се е превърнал в Лотова жена, готов да погледне назад към Содом, и то в мига, когато Всевишният Бог му въздава с огън и сяра от Небето. За да се превърне в стълп от сол, забравил свещените думи на Апостола, които гласят:
“Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд; и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят; тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите; (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела); то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден…” (2 Петрово 2:4-9)
Бъдете благочестиви за Исус, приятели! И онази напаст, наречена пандемия от коронавирус, Господ всякога ще държи далече от съдбата и живота ви!
Амин и Амин!

24 мнения за “ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

 1. iankaiovcheva

  Бъди Благословен,Божий слуго от Вечния Бог на Сион!Нека Той всякога помни жертвата ти за Него и Неговите!Амин и Амин!

 2. Tsvetanka Mircheva

  Благодаря ти ,брат Стефане за предупреждението! Господи Святи на теб уповаваме ! Не ни оствай Господи! Слава и Почит На Живия Исус Христос Завинаги! Ти Си Моя Спасител ,моя Господ! Амин и Амин!

 3. Камелия Пейчева

  Благодаря Ти Господи , че бдиш над нас и пророка Ти ни предупреждава имаме нужда от тези послания.Слава на Името Ти Исусе!

 4. Radeva Sara

  Да бъдем благочестиви, да бъдем със сърца чисти, да избелим дрехите си и да Го очакваме смирено….
  ИСУС ИДВА!!!

 5. Елена

  Благодаря ти брат Стефане, да тая година се преизпълниха душата ми със скръб и очите ми със сълзи. Ама като вярвам, че Бог разклаща всичко, за да устои само това което е негово в нас, предавам съдбата си и живота си в Неговата ръка, с увереността, че Той е силен да опази до оня ден това което съм му поверила.
  Аз вярвам от цялото си сърце, че сега е последният шанс на човеците, за да се опомнят, покаят и приготвят за наближаващата Вечност.

  1. Благодаря на Господа Исуса Христа и на тебе НЕБЕСНИ ПРИЯТЕЛЮ че, Бог те е призовал и те направлява духом да водиш стадото му в тези тежки и трудни времена на изпитания, гонения,скърби и злострадания за твоите ВЕРНИ ЛЮДЕ.

  2. Благодаря на Господа Исуса Христа и на тебе НЕБЕСНИ ПРИЯТЕЛЮ затова че,Бог те е призовал и те направлява духом да водиш стадото му в тези тежки и трудни времена на изпитания, гонения, скърби и страдания.

 6. Neli Dragneva

  Благодаря за Твоита милост Господи ИСУСЕ,
  прекланям се пред Теб Спасителю мои!
  Бъди благословен и ти братко наш!

 7. Георги Стойчев

  Брат Стефане писах ти не отдавна, много писма получавана ден та да видиш моето. Бих искал да си поговоря със човек като теб, бих искал да узнам много неща, тук става въпрос за Бога нашият спасител. Искам да го познавам по- добре , да се моля за семейството ми, да бъда по- добър от това което съм сега, да не правя грешки, да имам късмет. Брат Стефане ако се видиш със Бога кажи му че не го заслужавам но му кажи че го обичам. Нека да даде благословията си на теб семейството ти на нас и на всички хора по света, и му кажи че искам да му Благодаря и служа достойно просто да ми даде знак истински. БЛАГОДАРЯ! АМИН

 8. Dafinka Tsvetkova

  Бъди благословен брат .За всичко каквото си направил за светиите за ,църквата на Бог за утвърждаването в Божия пророчески Дух.Трудът ти не е напразно.Що се отнася до плътската църква ,до садукеите и фарисеите ний с пророческия Дух претърпяхме ударите ,но Бог няма да остави техните престъпления ненаказани .Няма да имат и 30 секунди да върнат на земята за да си вземат прошка за срама и позора който хвърлиха на Сион.Каквото посееш това ще пожънеш.Последни предупреждения.Пожелавам на всички верни чада да се молим усърдно един за друг и да бъдем живи камъни на Сион .Непоклатими бъдещи чада.Грабването предстои.Да устоим до край.

Leave a Reply