ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

  1. 4. ВРАТИТЕ ПО ЛИЦЕТО НА ЛЕВИАТАНА

А сега нека да продължа с отворените врати по лицето на Левиатана. Аз ще припомня Божиите думи:
“Кой може да отвори вратите на лицето му?” (Йов 41:14)
От този Божий въпрос разбираме, че лицето на Левиатана има врати.
Какво представляват тези врати?
За да разберете отговора, то помислете, че вратата е място, откъдето можеш да влезеш в някой дом. Сатанинското тяло на този свят има врати и те са създадени, за да влизат човеците през тях. Но не само да влизат човеци, а също така и да излизат демони. Аз съм сигурен, че вие напълно ще разберете това. Като пример ще посоча собственото ни човешко тяло. То също има врати.
“Какви врати?” – ще попита някой.
Ето какви. Когато погледнете лицето си в огледало, то ще видите очите, устата и ушите си. Това са врати. През очите ни влиза огромна информация. През ушите също. През устата ни излиза огромна информация. Ние говорим, следователно устата ни е врата за нашите думи, които излизат навън. Ушите пък са врата за думите, които ще дойдат към нас. Същото е и с очите, които приемат видимия свят. Така се убеждаваме, че в лицето ни са събрани много врати. За сатанинско тяло като Левиатана е съвсем естествено да има врати на лицето. Врати, които да приемат гости и врати, от които да излизат слугите на Луцифер. От огромно значение е да не допускаме контакт с вратите на дявола. Най-важната заповед в Божието Слово, говореща именно затова, е записана в посланието на Апостол Йоан. Ето какво ни казва той:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (1 Йоаново 2:15-17)
Подчертаните в този стих думи са вратите от лицето на Левиатана. Влизайки през тях, човек осъществява директна връзка с дявола и попада под властта на неговото тяло. Общата характеристика на вратите от лицето на Левиатана е, че са свързани с любов към света, а не към Бога и Отца. А сега забележете последователността, която Апостолът е направил в изброяването на вратите на Левиатана.
Започва се с “похотта на плътта”. Защо?
Отговорът е, че за разлика от Бога, Който винаги действа отвътре-навън, дяволът има обратния принцип и действа отвън-навътре. Ето защо първият контакт със силите на Злото е контакта в човешката плът.
Когато погледнете към този свят, то със сигурност ще ви направи впечатление, че има един невероятен технически прогрес, един “бум” в областта на комуникациите. Печат, радио, телевизия, сателити, спътникови системи. Всичко това служи като врати за изява на различни духовни сили. Исус ни предупреди, че е неизбежно да дойдат съблазните. Днес е тяхната кулминация. Дяволът, който е князът на този свят, едва ли ще пропусне да използва всички врати за изява на своята власт и сила, съблазни и изкушения. Появиха се модерни определения за “информационни общества”, за “отворени общества”.
Отворени за какво?
Естествено – за лукавствата на Сатана.
Днес почти всеки човек има в дома си телевизор и гледа телевизия, има радиоприемник и слуша радио, има пощенска кутия и получава ежедневна преса. А радиото, телевизията и пресата – това е властта на медиите, които са най-ефективните посредници между тъмнината и човеците. Няма по-успешен начин за формиране на похотта на плътта, от този – човек да общува постоянно със съблазните в тези медии. Вие ще видите, че почти всички от тях предлагат тотална съблазън.
Ето това е първата врата на лицето на Левиатана.
Аз вече казах какво е похотта на плътта, но нека видим и следващата врата – “пожеланието на очите”. Тук не става вече дума за плътските ни очи, защото те са под знаменателя на похотта на плътта. Тук става дума за погледа на човешкия дух, за очите на човешкото сърце, за “онези” очи, с които Ева погледна на забраненото дърво. Разлистете повечето вестници, които продават на павилиончето. Вие ще видите, че почти всички от тях предлагат зодии и хороскопи, нумерология, астрални знаци и прочее отрови от ада. Пуснете радиото и непременно между много песни ушите ви ще чуят хевиметъл изпълнители, в чиято музика има закодирани послания от Сатана, директно атакуващи подсъзнанието на човека. Влезте в някоя къща за отдаване на видеокасети под наем и ще видите цели рафтове с филми на ужасите, с трилъри, възвеличаващи силата на Злото, с филми в които практикуващи източни бойни изкуства дърпат човека в религиозно-окултните учения на Изтока. Разлистете гражданските обяви и очите ви непременно ще видят реклама от сорта:
“Гледам на кафе и карти. Развалям черна магия. Правя бяла магия за любов…”
Нима можете да мислите, че всичко това е безобидно?
Ако имахме очите на Бога и можехме да погледнем на този свят с Неговия поглед, то тогава щеше да ни стане пределно ясен стихът от “Книгата Йов”, където за Левиатана е казано:
“Прави бездната да ври като котел; прави морето като варилница за миро…” (Йов 41:31)
Виждали ли сте как ври вода в котел? Забелязали ли сте, че от дъното на котела към повърхността плуват мехурчета въздух, които, щом напуснат котела се пукат?
Ето такива са ученията на Сатана – привлекателни за онзи, който е на дъното, но щом излязат на повърхността се пукат и човек много късно разбира, че е бил жертва на въздух под налягане.
Бог не иска да бъдем такива жертви! И най-ефективният начин да бъдем далеч от вратите на дявола, е като не общуваме с тях. Никой човек не се ражда окултист. Никой човек не се ражда, пълен със съжденията на нечестивия. Но когато ежедневно в духовните му устои влизат отровите на дявола, то идва миг и те вече стават част от него, вкореняват се в сърцето му, правят железен обръч, който не може да бъде напуснат със собствени усилия. И сега забележете още нещо. Когато ние сме поданици на някоя държава, то притежаваме и документ за това, наречен паспорт. В паспорта ни се вписват данни за нашето рождение, името ни и адреса ни. Така и поданиците на Левиатан имат своеобразен паспорт и всички ние сме чували за него. Лично на мен не ми се е случвало да гледам телевизия или да слушам радио и да не забележа как водещият непременно, обявявайки събеседника си, му съобщава името и зодията. Изобщо – зодията става своеобразен духовен печат върху поклонниците на Левиатана. На много места много повече ще искат да знаят коя зодия сте, отколкото как се казвате или къде сте родени.
Чували сте за това, нали? Но колко от нас разбират, че фактът на самото покриване на човека със зодия вече е белег от дявола? Такъв човек е белязан от самия Сатана и зодията отговаря на съдбоносната власт на Луцифер върху живота на този човек.
Сатана е лъжец! Сатана е най-големият измамник!
Къде искате да бъде записано вашето име? В Книгата на Живота на закланото Агне или в книгата на смъртта, наречена Зодиак?
Хората не разбират, че всяка зодия е една голяма врата на човешкия дух към силите на ада. Общувайки с тези сили, които никога не му разкриват смъртоносното си лице, човек е обречен на вечна пропаст между него и Бога. Ето защо, когато ви попитат коя зодия сте, то отговорете:
“Зодията е врата към силите на ада, но в моето сърце има врата към Дома на Небесния Отец. Тази врата е Ветил! Аз отхвърлям вратите на Зодиака! Исус е моята врата! Исус е моята съдба!”
“Кой може да отвори вратите на лицето му…” – ни пита Бог.
А отговорът е:
Само онзи, който отхвърли съдбоносната власт на Сатана!
Зодията вече показва колко силно е пожеланието на очите в човека и стремежа на сърцето му за контакт със силите на ада, с империята Египет. Но и това не е всичко. Съществува трета врата, която Апостол Йоан ни разкрива като “тщеславието на живота”. Малко хора са приели онази сила от Бога, с която да разбият тази най-смъртоносна врата.
Какво е тщеславието на живота?
Това са всички онези измамни фактори в живота на човека, които го карат да отдава слава на себе си, вместо слава на Бога. Чрез тщеславието на живота дяволът иска да лиши Христовия Кръст от значението му, като учи хората да харесват този свят и да се чувстват уютно сред развалата и покварата на греха. Най-уязвими от тщеславието на живота, за съжаление, са евангелските църкви.
Защо именно те? Отговор ни дава Апостол Павел в “Римляни”:
“Защото като познаха Бога не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи…” (Римляни 1:21)
Дълги години считах този стих като изобличаващ религиозните църкви на православието и римокатолицизма. Но един ден Бог ми каза:
“Стефане, погледът ти не е верен. Защото Павел изрично казва, че тщеславните са Ме познали, но не са Ме прославили. Религията никога не Ме е познавала, за да се отнася този стих за нея…”
Тогава разбрах, че днес има една измама, една пропаст, която все повече и повече ще разделя вярващите от Исус. И това е пропастта на тщеславието. Пропаст, която дойде от онзи континент с най-висок стандарт на живот, където мнозина решиха, че Исус вече няма какво да им даде, а Името Исус стана формула за просперитет в бизнеса и нищо повече.
Знаете ли какво се получи в Америка?
Получи се това, че предишни поколения сяха с голяма вяра, а сегашните получиха изобилието от тяхното сеене, но забравиха отново да засеят.
А какво се получава, когато един земеделец не отдели от семето за повторно сеене на нивата?
Става това, че скоро тази нива се покрива с плевели, които задушават житните класове. Тогава се уплаших не на шега и попитах Бога има ли измъкване от това тщеславие, има ли Божие помазание против него. А Бог отвори очите ми върху едни стихове от “Книгата на пророк Йоил”, говорещи за Божията войска, които сега ще цитирам:
“Идат люде много и силни, подобни на които не е имало от века, нито подир тях ще има до годините на много поколения. Огън пояжда пред тях и пламък опаля подир тях; земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях гола пустиня…” (Йоил 2:2-3)
А сега помислете върху цитата. Може ли тази земя да изглежда като Едемска градина? Може ли място, където е паднал дяволът, да изглежда като място на Божията Слава и красота?
Отговорът е, че може, но единствено в илюзиите и тщеславието на Божиите отстъпници. Ако ние наистина сме част от Божията войска, то земята пред нас ще е като Едемската градина, но само, докато нозете ни преминат през нея.
Какво остава зад нас? Нищо повече от гола пустиня! Някой може да счете, че подобна войска е войска от разрушители които превръщат Едемската градина в пустиня, но именно такава е Волята на Бога:
Да бъде разбито едемското самочувствие на тщеславните човеци! Да бъде проповядвано и показано, че без Господ Исус Христос всяко място е пустиня!
Този свят не е наш дом. Този свят не е нашето отечество!
Защо тогава някои го превръщат в твърде притегателно място? Защо го харесват? Защо приемат моделите му?
Отговорът е, че са познали Бога, но не са Го прославили като Бог. Те са започнали да търсят благословенията, а не Благословителя, изцеленията, а не Изцелителя, голямото помазание, а не Помазаника, дарбите, а не плодовете.
Тщеславието е най-сериозната атака на Левиатан против Църквата на Господ Исус Христос. Единственият начин да го разбием е в онова стоене пред Бога, в което цялото ни сърце и душа ще копнеят за Небето.
Нека бъдем чужденци на този свят, защото чужденецът никога няма да почувства света като свое отечество.
Темата за вратите е много по-дълбока от онова, което ви дадох в тази книга. Аз нямам за цел да ви просвещавам в огромните дълбочини, които крие тя. Защото мога да посоча и заговорите на тайните масонски ложи и общества против Църквата на Господ Исус Христос. Ролята на хуманизмът, като религия на човешката праведност, за катализатор на тщеславието, ролята на илюзионистите като магове за знамения и много други врати.
Основното, което искам да запомните е това, че нищо от този свят, не е от Бога, ако и да изглежда, че е от Него. Амин и Амин!

Едно мнение за “ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

Leave a Reply