ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

3. ДВОЙНИТЕ ЧЕЛЮСТИ НА ЛЕВИАТАНА

Нека сега да поговоря за двойните челюсти на това зло чудовище.
“Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?” – пита Бог.
Забележете, че това не са просто челюсти, но са двойни челюсти, тоест, имат две предназначения.
Като начало на вашето разбиране за челюстите, нека ви попитам:
За какво служат челюстите?
Естествено е всички да отговорите:
За да захапват, дъвчат и поглъщат храна.
Точно така. С челюстите се захапва, дъвче и поглъща.
Ние самите също имаме челюсти. Погледнете устата си и ще видите, че човек притежава горна и долна челюст. А сега да съотнесем тези знания за Левиатана. Бог казва че това чудовище има челюсти.
Какво ще прави то с тях? Само ще се зъби страшно ли?
Не! Челюстите на Левиатана ще му служат за поглъщане на храната, необходима за собствения му растеж. Дяволът има огромен апетит. Той никога не се е отказвал от желанието си да поглъща човешките души. За неговата ненаситна природа Апостол Петър ни предупреди с думите:
“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…” (1 Петрово 5:8-9)
В този пределно ясен стих има тайни, които ще разберем, за да бъде позицията ни срещу Левиатан здрава и непоколебима. Забележете, че Апостолът говори за две състояния в християнина, които Сатана преследва постоянно.
Първото е трезвеността.
Второто е будността.
Нека продължа с това, което вече знаем, а именно, че Левиатанът има двойни челюсти. Челюсти, създадени, за да поглъщат две неща.
Кои са те?
Апостолът ясно ги показва.
Първата челюст поглъща трезвеността.
Втората челюст поглъща будността.
Ако изгубиш трезвеността си, ще бъдеш пиян.
Ако изгубиш будността си, ще бъдеш заспал.
На какво отговаря трезвеността?
Преди всичко – на чистото Божие Слово, неомърсено от религиозния дух. Ето тук ще се прицели Левиатанът. Неговата челюст ще преследва вярата на християнина и изобщо вярата на всеки човек. С тази челюст Левиатанът ще предложи на човека виното на религията, опияняващият ефект на религиозните внушения.
“Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…” – съветва Апостолът. Казано по друг начин:
Съпротивете се на Левиатан, стоейки твърдо върху Учението на Исус Христос, Апостолите и пророците. Това Учение е Канарата на вярата и именно твърдостта на тази Канара дяволът иска да разруши!
Искам да разбирате, че човешкото сърце е създадено да вярва. То има способност да вярва. Друг е въпросът дали тази способност ще се свърже със Силата на Святия Дух или ще попадне под властта на религията и окултизма. То е също, като да вземете сателитна антена и да започнете да я насочвате към ефира. Ефирът е невероятно голям. Има твърде много канали, но само един е верният. Ето тук дяволът прави така, че настройва антената към неговия ефир. Сатана е не просто паднал херувим. Той е князът на въздушната власт, на духа (ефирът), който действа в синовете на непокорството. Така се задейства първата челюст на Левиатан. Челюст, която захапва човешката вяра, опиянява я с религиозно-окултни внушения и от този момент вярата става послушен приемник на дявола.
Вижте как Апостол Павел вижда противниците на Христос и Църквата в своето послание към Тимотей, където за Божия служител той казва:
“…с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля…” (2 Тимотея 2:25-26)
Виждате ли, че не е голямо постижение да сме християни?
Ние трябва да бъдем не просто християнин, но Исус Христови. Защото Апостолът казва, че дяволът хвърля примка и улавя мнозина “живи”, като ги опиянява и превръща в противници, в антихристи. Аз искам да ви дам някои дълбоки откровения за тази първа челюст на Левиатана и затова ще започна с думите на Исус, когато Той се обръщаше към фарисеите:
“Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла…” (Матея 23:33)
“Рожби ехиднини!”
, “чеда на Ехидна” – такова беше определението на Христос за фарисеите.
Какво е обаче съществото Ехидна?
Някои могат да смятат, че това е един вид змия и няма да сбъркат. Но думите на Исус са духовни. Те имат в себе си пластове, които малцина повдигат, за да разберат пълнотата на Божията Истина. Всички знаем, че Новият Завет е написан на гръцки език. Първите благовестители на Христос превзеха цвета на тогавашния свят, а именно – езическа Гърция. Вижте посланията на Апостол Павел и ще се убедите, че в голямата си част те са обърнати към църкви, създадени в древна Елада. Самите четири Евангелия бяха наречени така, защото Евангелие ще рече “Блага Вест” в превод от гръцки. И сега – главното. Аз отново се връщам на централната Личност в тези Евангелия – Господ Исус Христос. Той употребяваше в проповедите Си и изобщо в думите Си онези духовни символи, характерни за древността, които никой не подлага под съмнение. Няма съмнение, че има ад, но колко от нас знаят, че самата дума произхожда от името “Хадес”, което ще рече богът на подземния свят в гръцката митология. Това не прави митологията вярна и актуална, но във всички случаи това доказва, че при древното състояние на света човеците са имали различна трактовка на духовните реалности и естествен отпечатък на това са били действащите езически религии. Друг е въпросът, че когато тази трактовка бъде изобличена от Божието Слово и осветена от Истината на Святия Дух, то човек придобива един много висок духовен поглед, една своеобразна духовна панорама на света. Ето защо ние ще открием в думите на Исус ключове за познаването на тази панорама. Той нарече фарисеите “змии” и “рожби ехиднини”. Когато тръгнах да размишлявам над тези сравнения, Бог ме накара да ползвам препратки от справочник по Антична митология. Ето какво открих там за личността Ехидна:
Ехидна (“змия”) – чудовище от Скития, Киликия или подземния свят, дъщеря на Форкин и Кето, или на Тартар и Гея, според Хезиод – на Хризаор и океанидата Калироя. Полужена-полузмия, огнедишаща, отличаваща се със сила и бързина. Омъжила се за Тифон и му народила страшните чудовища Цербер, Лернейската хидра, Химера, Сфинкса на Египетска Тива и Немейския лъв. Убита, докато спяла, от Аргус…” [ (Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)]
Аз ще ви моля да не се затормозявате ума си с многото имена в този цитат. Тук искам просто да видите, че Ехидна е на първо място чудовище. Не друго чудовище, но същото чудовище Левиатан, което просто ползва един от езическите си псевдоними. Това чудовище е господарят на подземния свят. Сега искам да видите и качествата на Ехидна:
Полужена-полузмия, огнедишаща, отличаваща се със сила и бързина.
Аз се учудвам, но е факт, че понякога в един справочник по Антична митология можеш да намериш повече просветления и откровения, отколкото в най-изчерпателните учебници по теология.
Не е ли сатанинското тяло на този свят тази “полужена-полузмия”?
Защо “полужена”?
Естествено – защото Левиатанът е невястата на Сатана, негово духовно тяло в този свят!
Защо “полузмия”?
Естествено – защото поклонниците на дявола не са демони, но човеци, в чието духовно естество се възцарява дяволът.
Защо “огнедишаща”?
Ами отворете “Книгата Йов” и прочетете написаното за Левиатана:
“Из устата му излизат запалени факли, и огнени искри изскачат. Из ноздрите му излиза дим, като на възвряло гърне над пламнали тръстики…” (Йов 41:19-20)
Този огън не е друг огън, но е огънят на окултизма, който смъртоносно прегаря човешкото сърце. И сега – следващият въпрос:
Защо Ехидна се отличава със сила и бързина?
Много просто – именно такива са качествата на Левиатана, за когото Бог в “Книгата на пророк Исайя” каза:
“В оня ден Господ с лютия, и великия, и якия Си нож, ще накаже левиатана, бързия змей, да! левиатана, извиващия се змей, и ще убие змията, която е в морето…” (Исайя 27:1)
Не са нужни още потвърждения, че наистина Ехидна е едно от имената на Левиатана, сатанинското тяло в този свят и именно затова Исус нарече фарисеите “рожби на Ехидна”. Но чрез този стих от Исайя и справочника по Антична митология се открива още по-голяма дълбочина, за която ще говоря сега. Забележете, че в стиха от Исайя се казва, че Господ със Своя нож ще убие Левиатана. А сега си спомнете цитата от справочника по Антична митология. Там за Ехидна се казва, че е убита, докато спяла, от Аргус.
Можем ли да свържем Господ с Аргус? И изобщо – кой е този Аргус?
За автора на гръцката митология, (а този автор не е Бог, но езически жрец) това е един гигант. Но нека отново да видим какво ни показва справочникът:
Аргус – гигант, син на Агенор, със сто очи по главата, от които винаги по две почивали и спели затворени, а останалите гледали на всички страни…”
Представете си го този Аргус. С толкова много очи. Говори ли ви нещо това? За незнаещите и непросветените искам да кажа, че когато Църквата бъде грабната от Исус, тя ще намери своето олицетворение като четири живи същества в Небето. И вижте сега кое е най-характерното за тези същества:
“…четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад…” (Откровение 4:6)
Не е ли този Аргус Църквата Христова? И не е ли Господ този, Който грабва Църквата Си преди явлението на човека-Антихрист, а после идва в Своето знаменателно Второ Пришествие заедно с Небесните Си войски, облечени в светъл и чист висон?
И нека сега припомня как е убита Ехидна. Справочникът казва:
“…убита от Аргус, докато спяла…”
Разбирате ли сега защо Апостол Петър казва да бъдем не само трезвени, но будни? Разбирате ли, че многото очи, които има Аргус, (съответно живите същества в “Откровението”) отговарят на това, че вярващите са будни, а те са будни тогава, когато приемат Божиите очи – пророците?
Да имаш отворени очи – това значи съвестта ти да бъде будна. Именно затова целта на Левиатан е да приспи съвестите на най-голям брой хора. И ако в древногръцката митология за Сатана е било оправдано да отреди на Църквата някаква второстепенна роля в измислени митове, то не прозира ли зад тези митове смъртното безпокойство на дявола?
Защото челюстите на Левиатан са създадени именно за това:
Да поглъщат съвестта и вярата на човека!
Съвестта се поглъща с религиозни внушения, а вярата – с окултни!
Разберете ли това, вие ще съумеете винаги да стоите в триумф над Левиатана, над Ехидната и нейните чеда. Религията разрушава съвестта на човека, духовните му устои, докато окултизмът разрушава вярата, тоест, ясната връзка с невидимия ни Бог и Създател. Това са двете челюсти на Левиатана, които ви представих по един нестандартен начин, за да ги разберете по-ясно. И сега отново ще се върна с още няколко изречения към Ехидна. Искам да видите нейните родени деца. Бог ме накара да разсъждавам върху две от тях – Химера и Сфинкса на Египетска Тива.
Нека първо да се спра на Химера.
Какво е Химера?
Когато човек чуе подобно име, той си представя мечтата по нещо несъществуващо и невъзможно. Днес тази Химера шества из земята и се явява като една от челюстите на Левиатана. Какво е Химерата?
Това е мечтата на дявола за Новия световен ред, мечтата му за управлението на човека-Антихрист.
Дяволът е излъгал мнозина човеци, че това управление ще трае вечно. Но именно затова мечтата на лукавия е химера. Това е мечтата за епохата “Водолей”, свързана с последната активност на духа на Антихриста. А сега нека да отворя справочника по Антична митология и да видим как той ни представя съществото Химера:
Химера (“коза”) – дъщеря на Тифон и Ехидна, митическо чудовище от малоазийска Ликия, което изригвало огън, триглаво, отпред лъв, с туловище на коза и опашка на дракон…” [ (Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)]
Такава Химера може да има само дяволът. Както и майка си Ехидна, Химера също е огнедишаща и изригва огън. По-важното за нея обаче са телесните й части. Забележете, че отпред тя прилича на лъв. Защо “лъв”?
Именно защото дяволът като рикаещ лъв обикаля като търси кого да погълне.
А сега вижте туловището. Това е тяло на коза. Какво прави една коза?
Естествено – ражда кози!
Какви ще са тези кози на Химера? Угодни на Бога ли?
Не, защото един ден Исус ще седне и ще отдели кози от овце и ще каже на козите:
“Махнете се от Мене, вие, проклети и бъдете хвърлени във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели…”
Кои са днес козите?
Това са всички, отстъпили от Господ Исус Христос, които Левиатанът поглъща и те започват да вярват в Химера. Тоест, вярват в химерата, че управлението на Антихрист ще е вечно и че Сатана ще успее да превъзвиши сина си над Господ Исус Христос.
О, нещастни и помрачени, странни в духа на своя ум! Как могат да повярват в Химера? Кой вярва в химери? Видели ли са те, че опашката на Химера е опашка на дракон. За нея “Откровението на Йоан” казва:
“И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята…” (Откровение 12:3-4)
Виждате ли какво се получава с онези, които са повярвали в химерата на дявола, в мечтата му за вселенско господство?
Нищо повече от това, че Химера ги завлича с опашката си и те непременно падат на земята. Защото “небесните звезди” в този стих олицетворяват всички ангели, които не опазиха своето достойнство, но прегърнаха една химера. Химерата, че дяволът може да е Бог. А именно против неговата Химера Всевишният казва в Словото Си:
“Измамила те е гордостта на твоето сърце, тебе, който живееш в цепнатините на канарите, тебе, чието жилище е на високо, който казваш в сърцето си: Кой ще ме свали на земята? Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ…” (Авдий 3-4)
Химерата на Сатана бе да си въобрази, че може да бъде подобен на Всевишния. Кулминацията на тази химера е явлението на Антихрист. Ето защо ви моля да внимавате и приемете дълбочината на тези откровения за здрав щит против духа на Антихрист и атаките на чудовището Левиатан. Химера е онази челюст, която смъртоносно смила съвестта на човека и го прави заложник на болните амбиции на един паднал херувим.
Нека сега да видим и Сфинкса, който Ехидна е родила:
Сфинкс (м. и ж. р.; грц. “душегубец”) – 1. У египтяните – чудовище от мъжки род с лъвско тяло и глава на мъж с образа на фараона или бога на слънцето. 2. – У гърците (тиванския сфинкс) дъщеря на Тифон и Ехидна, чудовище с тяло на крилата лъвица, с глава на девойка…. [ (Справочник по антична митология)]
Виждате ли какво чудовище ражда Ехидна? Виждате ли Сфинкса?
Чудовище, което има една единствена цел – да запечата човек с образа на фараона, с образа на звяра, с белега и числото на името му! Колкото до това, че египтяните и гърците имат свой собствен поглед върху Сфинкса, то това се крие във факта, че Гърция е люлка на човешката мъдрост и гърците обичат да придават една по-приемлива опаковка на силите на тъмнината. Сфинксът при гърците обичал да задава съдбоносна гатанка. Нека продължа със справочника и да видим каква е тази гатанка:
“…(тази девойка) стояла върху скала пред портите на Тива и задавала на всеки минувач съдбоносната гатанка. Който не можел да отговори вярно го поглъщала или хвърляла отвисоко в дълбока пропаст…” [ (Справочник по антична митология)]
Виждаме, че в единият случай Левиатанът ще погълне човека, а в другият случай ще го хвърли от високо в дълбока пропаст. Запомнете това, защото тук е ключът за разбирането кога биваме погълнати или кога биваме хвърлени в пропастта. А сега да прочетем и самата гатанка:
“Изправен пред Сфинкса Едип трябвало да разреши гатанката: Кое е това същество, което сутрин ходи на четири крака, на пладне на два, а привечер си служи с три крака? Едиповият отговор бил:
“Човекът, докато е дете, пълзи на четири крака, когато порасне ходи на два крака, а през старостта си се подпира с тояжка…”
След това сполучливо разрешение на гатанката Сфинксът сам се строполил в дълбоката пропаст и Тива била освободена от чудовището…”
Искаме ли Църквата на Господ Исус Христос да бъде освободена от властта на Левиатана?
Ако искаме това, ще ни е нужна мъдрост, с която да разберем кога Сфинксът поглъща хората и кога ги хвърля в пропастта. Забележете, че прицелът на гатанката е много дълбок. Не в самият правилен отговор, но в отношението на този отговор към Сфинкса се крие дълбокото откровение.
А това отношение е следното:
Докато човек пълзи като животните на четири крака, той е дете, което не е познало зрелостта на истинския живот! Това непознаване отговаря на атаките на религиозния дух, чийто преобраз е хвърлянето на детето в дълбоката пропаст! Затова и Апостол Павел ни съветва:
“…да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос…” (Ефесяни 4:14-15)
Да пораснем в Христос – ето призванието на нашата вяра. Тогава ние вече не ходим на четири крака, но на два.
Как обаче продължава отговорът на гатанката?
Той гласи, че вечер човек ходи на три крака…
Какво става тогава?
Ето какво:
Когато някой е познал Бога и е пораснал в Господ Исус, но е отпаднал впоследствие, тогава този човек е започнал духовно да остарява!
Това е мигът, когато такъв човек бива погълнат от Сфинкса!
Разбирате ли това? В Божиите очи има три вида човеци:
Деца, зрели хора и старци!
Децата са под атаките на религиозния дух и отговарят на категорията неутвърдени души. Зрелите са в постоянна духовна връзка с Исус и носят в себе си Образа на Спасителя. Старците са онези, които са отпаднали от зрелостта си и са станали част от отстъпилата църква, като тяло на самия Левиатан. Така разбираме, че Сфинксът пред портите на Тива е хвърлял в пропастта децата с четири крака и е поглъщал старците с три крака. Но ето, че в един миг Сфинксът се е строполил и умрял. Защо? Отговорът е:
Защото пред него застанал човек на два крака, пълен с Истината и съумял да разреши гатанката!
Моето сърдечно желание е всички вие да ходите на два крака, защото тогава Сфинксът няма да издържи на двубоя с вас, но ще се сгромоляса. Моето сърдечно желание е да забележите онези, които са на четири крака и да ги изправите. А също така и да запомните съвършената Истина, която гласи:
Тези, които са на четири крака, могат да станат на два крака, но тези които са на три крака, не могат отново да станат на два. Децата могат да станат зрели, но старците не могат да си върнат младостта. Защо?
“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, (и са започнали да ходят на два крака – б.а.) а са отпаднали (и вече имат нужда от бастун – б.а.) невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват…” (Евреи 6:4-6)
Ето затова започнете да имате духовно разбиране относно Волята на Бога. Словото ни казва, че Бог чисти от Църквата всяко петно и бръчка, за да бъде непорочна и безукорна в деня на Господ Исус Христос. И ако петната са поражения от религиозния дух на Сатана, то какво тогава са бръчките? Кой има бръчки? На старите хора лицата не са ли сбърчени?
Е, имайте разбирането, че бръчките по Тялото Христово отговарят на активността на Левиатана и са най-явен свидетел за духа на Антихрист!
Какво са още бръчките?
Това е закостенялата традиция на разбиране, която духовно застарява хората, за да се превърнат в главен прицел на Сфинкса, на душегубеца, който днес повече от всякога гълта човеците. Едва ли някой би могъл да си обясни челюстите на Левиатана, ако не е попадал между тях. Аз бях един от тези, които Левиатанът беше погълнал, защото в началото бях религиозен и с невероятна упоритост общувах с идолите на църковната традиция. Но ето, че след първата челюст дойде и втората. Дяволът ме придърпа под властта на окултизма и за кратко време бях и окултист. Слава на Исус, защото Неговият Свят Дух се намеси и ме издърпа от тези челюсти.
Моля ви, хора! Моля ви, братя мои и мои сестри!
Изпитвайте себе си дали стоите в Него! Не бъдете деца, но бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. Челюстите на Левиатан са най-смъртоносното нещо, което може да сполети човека. Те образуват около него двоен обръч, стегнал сърцето и ума, духът и душата.
За онези, които са хванати в тях, съществува само едно избавление, за което искам да говоря сега.
Нашият Бог е Всемогъщ. Спомнете си как Той освободи страдалеца в гадаринската земя, в онези гробища, където никой не смееше да отиде.
Какво извърши Исус тогава, за да освободи обсебения човек?
Отговорът е, че съществува едно могъщо помазание, което съживява мъртвия дух и мъртвото сърце. Нека прочетем за него в “Книгата на пророк Еремия”. Еремия беше Свят мъж. Мъж, ненавиждан от силите на ада. Мъж, който бодеше дявола като трън. И Сатана изпращаше против този човек стрели от чародейства и омраза, гонение и хула. Слугите на лукавия искаха да убият Святия пророк. Но вижте молитвата на Еремия:
“Нека се посрамят ония, които ме гонят, а аз да не се посрамя; нека се ужасяват те, а аз да не се ужася, докарай върху тях злощастен ден, и сломи ги с двоен пролом…” (Еремия 17:18)
Знайте, че ако има нещо, което сломява силите на Левиатана и строшава челюстите му, то това е помазанието на двойния пролом.
Как да разбираме това помазание?
Преди всичко, проломът е проникване през планина, отвор през високо място. Реките правят такъв пролом със своите дефилета през планините. Но какво ни обеща Исус? Не каза ли Той, че:
“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат из утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който вярващите в Него щяха да приемат…” (Йоан 7:38-39)
Ако имаме реките от Жива Вода, то наистина ще съумеем да сломим и съкрушим Левиатана с двоен пролом. Аз отново ще напомня, че той има двойни челюсти. Ето за тези двойни челюсти е нужен двоен пролом.
Какво представлява реализацията на двойния пролом?
Преди всичко – това е:
Освобождаване на сърцето и ума на човека!
Съживяване на вярата и събуждане на съвестта!
Много християни вдигат ръце и в безсилие заявяват:
“Господи, не мога да измъкна този човек от властта на окултизма!”
А защо не можеш?
Просто защото заставаш против двойните челюсти с единичен пролом, така щото втората планина винаги остава под властта на дявола.
Нека сега да ви дам знание как да осъществите двоен пролом против окултните демони. Искам да запомните, че помазанието на Святия Дух винаги действа по строго определен начин.
То действа отвътре навън, а не отвън навътре!
Кое е нещото отвътре в човека?
Това е сърцето му!
Бог винаги търси първо сърцето на човека!
Ето защо първият пролом ще отвори вратата на сърцето.
Не търсете формули за този пролом. Не търсете дефиниции за него.
Той е един единствен и гласи следното:
Човешкото сърце се отваря само и единствено с Божията Любов!
Преди да говорите каквито и да било истини покажете Божията Любов. Само тя може да влезе в сърцето! Само тя може да разкъса дяволския обръч около него! Едва когато осъществите първия пролом, преминете към втория! Знайте също, че много по-трудно е да направите първия пролом, отколкото втория. Нека изчезне всеки егоизъм от вас! Нека изчезне всяко човешко възвеличаване! Нека бъде възвеличен Царят на царете и Господ на господарите не в думи, но в дело и действителност. Божията Любов не знае поражения. Поражения търпят единствено егоизмът, тщеславието и лицемерието.
Когато сте направили първия пролом, то с ревност и дързост започнете втория пролом.
Не търсете формули за този втори пролом! Не търсете дефиниции!
Този пролом е Истината на Бога, която събаря крепостите от лъжи и заблуди в ума на човека! Този пролом разрушава всеки обръч на лукавство и измамителни хитрости!
И сега – главното! Запомнете, че не можете да се изправите против челюстите на Левиатана, ако размените мястото на двата пролома.
Бог не приема да Го командвате и да Му казвате да влиза отвън!
Бог не приема да говорите Истината Му, когато първо не сте показали Любовта Му!
Знаете ли колко много хора ги е страх да влязат в гнездо на спиритисти, вещери и окултисти. И тогава тези хора си измислят извинения и казват:
“Ех, ако можех да им кажа Истината за Бог! Ех, ако можеха да разберат в какво тресавище са нозете им!”
Защо се опитвате да мислите за втория пролом, когато не сте готови да направите първия?
Нека погледнем на Исус! Нека погледнем Неговите стъпки и Пример. Аз пак ще се позова на онзи случай с гробищата в гадаринската земя. Какво се случи там? Демонът изкрещя пред Спасителя и каза:
“Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти)…” (Марк 5:7-8)
Ето, че Исус беше започнал с първия пролом. Той не тръгна да казва на обсебения колко лошо нещо е окултизмът. Той не тръгна първо да му обяснява разликата между окултизъм и вяра в Бога. Господ направи друго, за което и заяви на освободения човек:
“Иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе…” (Марк 5:19)
Исус се беше смилил. Но помислете Милостта какво е.
Проява на Истината или проява на Божията Любов?
Несъмнено – на Божията Любов. Тази Любов се беше промъкнала в сърцето на страдалеца и бе направила пролом. Тя измъчваше демоните. Едва след като му показа Любовта, Исус го облече с Истината и напълно го освободи. Това ни казва Евангелието:
“И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен…” (Марк 5:15)
Колко малко е проповядвано това в Църквата! Колко нищожни и смешни доктрини са изместили Силата на Евангелието за сметка на неподплатено самодоволство, че сме много Святи и достойни. Но има една Истина и тя е Божията. Има една сила и това е Божията Любов.
Толкова за челюстите на Левиатана и начинът да бъдат счупени.

Leave a Reply