ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

  1. 2. ВЪНШНАТА ДРЕХА НА ЛЕВИАТАНА

Нека да разберем какво представлява външната дреха на Левиатана. Преди всичко това е дрехата, с които той се изявява на света. Всеизвестна е поговорката, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Ето защо, за да бъде Левиатанът приет от света, той ще се облече в привлекателна дреха. Дреха, която силно да привлича. Дреха, която да има вид на благочестие, ако и да е отречена от силата му. Сатанинското тяло на този свят има много дрехи, в зависимост от средата и обществото, в което се изявява. Духовните копнежи на отделния човек принципно винаги сочат нагоре. Човек гледа към Небето, когато търси отговор на неизвестното. Думата “Бог” е универсална, когато хората нямат знание за произхода на човека и Вселената. “Има една сила…” – казват мнозина. И ето, че дяволът иска всячески да убеди хората, че именно той е тази сила. Но за да го приемат човеците, Сатана трябва наистина да им се представи във възможно най-привлекателната дреха. Така Левиатанът наистина се облича с “външна дреха”. Казвам “външна” и ще ви помоля да не я бъркате със самото му тяло. Желанието на нечестивия дух е в началото хората да контактуват с дрехата, а после – когато изградят глад за общение с нещата под дрехата – той да им ги предложи.
Старият Завет убедително разкрива Левиатана с дреха, в която той изглежда като “небесна царица”. Когато Бог заповяда да се усили мощта на Вавилон с цар Навуходоносор, Той предупреди народа Си да не се противи на наложеното наказание и обеща, че онези евреи, които смирят душите си, ще бъдат спасени, опазени и изведени от властта на Вавилон. Но имаше в народа на Израил мнозина, които така бяха пленени от дрехата на Левиатана, че отказаха да послушат Божия Глас. Бог беше изпратил пророк Еремия и чрез него даде заповедите Си. Но вижте как реагираха човеците:
“Колкото за словото, което ти ни говори в Господното име, няма да те послушаме; но непременно ще вършим всичко, що е излязло от устата ни, че ще кадим на небесната царица и ще й правим възлияния, както правехме ние и бащите ни…” (Еремия 44:16-17)
Защо тези неразумни хора отказаха да послушат Божия Глас? Кое ги беше така запленило, че да влязат в открит бунт със Словото на Бога?
Помислете и ще се убедите, че въздействието на една дреха може да бъде много впечатляващо. По какво ще познаем, че една жена, например, е царица. Естествено – по царското й облекло. Ако тя е облечена в скъсани дрипи, то никой няма да й окаже почит, но ако дрехата й е блестяща и съшита с небесни символи, тогава ефектът ще бъде поразителен. Ето така се беше облякъл Левиатанът тогава. Но и днес той е облечен по абсолютно същия начин. Коя е тази дреха, която така силно привлича?
Чуйте отговора и го запомнете:
Астрологията е дрехата на Левиатана!
Именно това демонично учение превръща Левиатан в притегателно тяло за мнозина човеци. Те не знаят колко тъмнина и беззаконие има под дрехата, но са силно хипнотизирани от самата дреха. Няма по-лесен начин за въвличане на човешката душа в окултизма, от този, който предлага астрологията. Централно място в тази външна дреха на Левиатана заема Зодиакът. Преведена на български думата “Зодиак” означава “Стълба към Небето”. Колко е хитър дяволът! Той просто копира от Божиите неща и диша прахта на Божиите нозе. Защото някога Бог изяви на Яков в едно видение именно стълбата към Небето – Ветил. И по тази стълба слизаха Божии ангели, а Бог стоеше на върха на стълбата. Нещо подобно прави дяволът чрез астрологията. Той изявява на човеците неговата стълба към “Небето” и по тази стълба слизат окултни демони и правят реклама на дрехата на Левиатана.
Повечето от нас знаят, че астрологията е основана върху лъжеучението за въздействието на дванадесет съзвездия върху съдбата на човеците. Въпросът е има ли съдбоносно въздействие чрез астрологията.
А отговорът е:
Ако има въздействие, то се дължи на упражнената от човека вяра, защото именно тя е факторът, който позволява на Левиатана да извършва знаменията си в живота му.
“А как да си обясним влиянието на звездите върху човешката съдба?” – ще попита друг. Ще отговоря така:
Влияние на звездите в живота на човека има само там, където го няма влиянието на Господ Исус Христос!
Спомнете си нещо, което ви говорих в книгата за империята Египет, и по-точно в главата за Тайните на битието. Там разбрахте, че битието отговаря на връзката между Небето и земята. И сега помислете, че ако в творението има немощ – то се клати. Именно клатенето на творението обуславя съдбоносната активност на дявола. И ако той успее да вземе вярата на много човешки сърца, тя му е достатъчна, за да ползва тайните на битието и да реализира съдба в живота им. В крайна сметка – нещата, които се развиват в отношенията между човешкия дух и тяло са микро-модел на нещата, които се развиват в отношенията между Божия Дух и Вселената. Искам да разбирате това и да не дълбаете по-дълбоко, защото следва забранена от Бога територия. Вземете знанието, че всяка клетка от човешкото тяло съдържа пълна информация за целия организъм. Така също всеки човешки дух съдържа, дълбоко закодирана в себе си, информация за тайните на битието и връзката му с Божия Дух. А това движение е в измерението на Вечността. Така е и писано:
“Той (Бог) е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и вечността в тяхното (на човеците) сърце, без обаче да може човек да издири отначало докрай делото, което е направил Бог…” (Еклесиаст 3:11)
Истината, която искам да запомните е тази, че чрез астрологията дяволът съблазнява човешкия дух да си повярва някаква съдба и да го упълномощи в нейното извършване! Така Сатана тласка духовните устои в тотално беззаконие, защото не в него, а в човешкия дух е силата, която прави астрологията активна и съдбоносна. Последното нещо, което искам да ви кажа в тази дълбока и опасна тема е да прочетем стихове от един псалом и да ги обърнем в наблюдение към себе си. Ето тези стихове:
“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-долен от ангелите, и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете си…” (Псалом 8:3-5)
Вижте писаното, че небесата, луната и звездите са дело на Божиите пръсти. А сега прочетете последното изречение в цитата. Казва се, че Бог е поставил човека като господар на делата на ръцете Му. Следователно човекът е господар на физическите небеса, луна и звезди, понеже те са създадени от Божиите пръсти, а пръстите са самите ръце, нали така?
“Какъв господар може да е човекът?” – ето такъв въпрос биха задали мнозина.
Отговорът е, че ние сме поставени духовно да владеем над Божието творение, но от грехопадението на Адам и Ева тази власт попадна в Сатана.
Чудно ли е тогава, че дяволът ще използва духовните заложби в човека? Защото, дори и властта да е в него, заложбите са в нас!
Запомнете това!
А сега погледнете ръцете си. Те са образ и подобие на Божиите ръце. Вижте ги внимателно. Забелязахте ли, че по върха на пръстите си имате папиларни линии, които имат интересна спираловидна форма?
Това не е случайно хрумване на Твореца. Тези папиларни линии отговарят на движението на духа ни вътре в нас.
А как се движи Божият Дух във Вселената? Не обикаля ли Той всички галактики и звезди? И знаете ли каква е естествената форма на галактиките?
Именно спираловидна форма , подобна на папиларните линии по нашите пръсти! Това убедително ни доказва, че нашето физично тяло е един микро-макет на Вселената, в който живее дух, даден от Създателя, за да се усъвършенства с връзките на материалното. Ако Вселената е спираловидна и папиларните линии на ръцете ни са спираловидни, то какво да кажем за генетичния код на човешкото тяло – ДНК-веригата?
Молете Бог да ви даде мъдрост за отговора на тези въпроси, но никога не забравяйте, че днес живеем във време на изкупление и преобразяване. И ако устоим на беззаконията на дявола, то наистина сме Божии синове и в бъдещето Бог ще ни даде Вселената, пресътворена в ново Небе и Земя за наша власт и притежание.
“Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чеда. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега…” (Римляни 8:19-22)
Защо създанието съвкупно се мъчи и въздиша?
Именно защото силата за неговото владеене първите човеци изгубиха и сега, според колкото Бог е допуснал, го владее дяволът.
Пак повтарям за пълно затвърждаване във вас:
Астрологията е беззаконието на дявола да привлича вярата на човеците, като им предлага лъжеучение за дванадесет съзвездия, наложени върху дванадесетте месеца от една земна година!
Когато Небесният Отец реши да заповяда раждането на Спасителя, Той извърши едно знамение, за да покаже на Левиатана, че с външната му дреха е свършено и че астрологията никога повече няма да има власт над човеците.
Какво стори Бог?
Именно това, че сътвори една нова звезда, която не съвпадаше със зодиакалния атлас и това беше Витлеемската звезда.
Тази звезда шокира древните мъдреци от Изтока и те постъпиха мъдро – дойдоха и се поклониха на Спасителя, отричайки се от лъжеучението, което е мамило сърцата им. Същото трябва да направят днес и техните потомци, за да се примирят с Бога.
Толкова за външната дреха на Левиатана.

Едно мнение за “ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

Leave a Reply