КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ДУХЪТ И СИЛАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Със сигурност мога да кажа, че в очакването на нещо желателно и скъпо в най-голяма степен проличават духовните качества на личността. Не е лесно да очакваш. Не е лесно да фокусираш надеждата си в едно очакване, когато нямаш точна дата, ден и час, в които да се реализира надеждата ти. Именно в това отношение надеждата на християнина е подложена на повече изпитания от която и да било друга надежда. Ние очакваме завръщането на Исус Христос и нашето Грабване при Него. Ние живеем с надежда за това. И тази наша надежда почива на вярата в обещанията на ненарушимото Божие Слово. В това отношение нашето очакване на Господ е нещо повече от това да стоим с поглед, вперен в Небето. Исус няма да дойде току-така. Той иска да ни намери очакващи Го. Към всеки от нас е отправен Неговият въпрос:
“Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” (Лука 18:8)
Очаква ли нашата вяра Спасителя? Вярваме ли в Неговото завръщане? Готови ли сме за последната тръба, за мига, който ще ни преобрази? Ние сме поставени да живеем във време, когато дяволът е побеснял повече от всякога. Разтреперани и ужасени, силите на ада хвърлят жалките си козове пред лицето на света, търсейки начин да спрат това, което никой не може да спре. Свидетели сме на зачестили слухове и заковани дати на Христовото Пришествие. В изстъпление на фанатизъм и религиозна паника обладаните от бесовете посягат на живота си, убедени, че това е “краткият” път към Небето. Десетки “братства” афишират тази заблуда и за голямо съжаление се намират наивни и лековерни човеци, които се улавят в примките им. Сатана противопоставя на Божията Жетвата – своя жетва, срещу Благовестието – заблуда, срещу Живота – смърт.
Знаете ли какво го прави така неспокоен и бързащ? Знаете ли коя е причината за тоталната бъркотия в седалището на беззаконието? Лично за мен това са думите на Исус, Който казва:
“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат…” (Матея 24:35)
Злото вече преминава. Вече изтичат последните години от неговата власт. За паднал херувим с хилядолетна практика зад гърба си подобно положение е наистина болезнено. Но Истината е такава. Исус не просто идва скоро! Исус всеки миг ще пристигне! Къде ще бъдем ние, когато дойде Той? Ще бъдем ли на правилното място?
Няма истински християнин, който в тези последни дни да не си задава подобни въпроси. Като Съвършена Невяста, украсена за Младоженеца, Църквата прави последните си приготовления преди Грабването й от Исус. За тези приготовления ще говоря в тази книга. Исус Христос ни иска всички при Себе Си. Сега е ден и днес е час, когато Църквата има най-голямото благовремие, давано от Небесния Отец. Същината на това благовремие е последното изливане на Святия Дух, известно от Словото като “късен дъжд”. Тази книга ще има за цел да разкрие потенциала на този “дъжд”, неговото генерално значение за Църквата. Господ няма да направи нищо повече от това – да изпълни Своето Слово. Църквата няма да направи нищо повече от това – да изпълни Божието Слово. Грабването ще бъде мигът, когато Божието и Църковното действие ще се слеят в едно. Това иде да ни покаже, че за да изпълни Бог Своето обещание, то и Църквата трябва да изпълни своето призвание. Нека се освободим от религиозните клишета, че Църквата “чака” Исус Христос, защото в “Посланието към Евреите” Бог ще ни напомни друго:
“Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие…” (Евреи 10:12-13)
Този стих показва, че не Църквата чака Исус Христос, но Той чака Църквата. Залогът на това Христово очакване е Духът, Който Всемогъщият Бог днес излива повече от всякога.
Вярвам, че тази книга ще допринесе, за да се забие още един пирон в ковчега на нечестието. Вярвам, че тя ще помогне на мнозина да осъзнаят верните ориентири и стандарти, свързани с нашето Грабване от Човешкия Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нека Святият Дух ви направи способни да разберете посланията, записани тук!
Бъдете готови за Исус!
Бъдете силни и благословени!
Авторът

Leave a Reply