АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

7. СПАСЕНИ В РЕКИТЕ ОТ ЖИВА ВОДА

“Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват…” (Еклесиаст 1:7)

Много обичам този стих, защото в него има съвършена надежда. Зная, че по естеството си тази книга е по-различна от всички останали, които сте чели. Неизбежни са и въпросите, които тя ще породи у вас, въпреки многото отговори в нея.
“Господи Исусе! Аз къде съм?…” – ще питат мнозина. За тях, а и за всички останали, са тези последни редове.
Защо започнах с този цитат от Еклесиаст?
Преди всичко заради това, че в духовното му послание блика спокойният извор към Небето. Исус не иска никой да загине! Исус иска всички да отидат при Него! Няма истински пастир, който да не милее за стадото си. Така и Исус милее за нас. Когато Святият Дух дойде да живее в сърцата ни, тогава ние се оглеждаме във вечните Христови думи:
“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който вярващите в Него щяха да приемат…” (Йоан 7:38-39)
В нас Исус е отприщил реки от жива вода, а в стиха от “Еклесиаст” виждаме, че всички реки се вливат в морето и там те непрестанно отиват! Божията Благодат ни е дадена с една единствена цел – да ни направи съобразни на Исус Христос, да ни подготви за грабването, което е много скоро и да ни заведе в Небето с непокътнати от Злото души и сърца. Въпреки всичките си усилия дяволът няма да може да помести този стих от Словото. А той е толкова прекрасен и категоричен. Видим ли духовното му начало, ще разберем, че няма река, която да не се влива в морето, както и няма Божия Благодат, която да не води при Исус Христос!
Запомнете, че нашето най-сигурно място е в Евангелието. Там ние сме последователи на Исус. Там ние вървим със Спасителя на душите ни. Там ние участваме в Живота на Бога. Там ставаме огнена заплаха за гнилото и мухлясало царство на Сатана. Там няма кой да ни излъже. Няма кой да подмени Исус с лъжлив бог и Благата Вест с “друго благовестие”. Там нашият път непременно върви нагоре, защото сме хванали ръката не на човеци, а на Живия, Възкръсналия и Вечно царуващ Исус Христос от Назарет. Намерим ли себе си Верни и Истинни в Евангелието ние нямаме причина да се страхуваме от духа на Антихрист. Ако той воюва против нас, то е, защото Исус е в сърцата ни. А ако той не воюва против нас, то е, защото сърцата ни са в Исус и ние вече сме станали повече от победители над него. Облечете се с Образа на Христос и тогава ще преживеете не просто победа след тежка битка, но категоричен триумф над принца на тъмнината и неговия личен съветник – духа на Антихрист.
Запомнете, че няма бент и преграда, които да спрат реки с вечно живи извори. Бентът ще се препълни, преградата ще се сгромоляса и буйните реки с многократно по-голяма мощ ще тръгнат, за да се влеят в Живота на Вечно Живия. Пазете реките от жива вода в сърцата си и непременно във великия миг и минута ще се слеете с Исус и Вечното Му Царство!
За да бъдете вечно живи в Живота Му!
Бог да ви пази!
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply