АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА

Как да разбираме тази стратегия?
Преди всичко – като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше духовно блудство и манифестация на богопротивно общение. Да мислим, че Бог е изненадан от целите на Сатана, значи да признаем, че изненаданите сме ние, защото не сме познали пълнотата на просветлението, което Бог иска да ни подари. Човечеството веднъж вече стигна до връхна точка на богопротивност и тогава Бог го наказа с Потоп. Характерно за онова време бе изявата на програмата “Вавилон”, в която различните хора виждат различни неща, дошли от различни тълкувания. Теолозите ще кажат, че Вавилонската кула е била многоетажен зикурат (вид архитектурна постройка). Но истински просветените и следващи Духа на Божието Слово християни ще видят, че Вавилонската кула бе заявката на Сатана за господство върху човешкия род. Тази заявка никога не е преставала да съществува от онзи миг до днес. Ето защо Вавилон е събирателният образ на царството на нечестието. Нека сега да разберем от какви хора е съставен духовния Вавилон. Аз вече казах, че Исус Христос дойде, за да ни даде право да бъдем Божии чеда. Той донесе със Себе Си Образа на Бога, който Адам и Ева бяха изгубили. Предназначението на нашата вяра, видяна през Божиите очи, беше онова, което Апостол Павел изяви в “Римляни”:
“Но знаем, че всичко съдейства за добро на ония, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя…” (Римляни 8:28-29)
Така, както Бог иска да бъдем съобразни с Образа на Исус, дяволът иска жертвите му да бъдат съобразни с образа на звяра. Програмата-максимум на духа на Антихрист е точно тази – да направи мнозина човеци поклонници на образа на звяра. Ние ще прочетем за активността на духа на Антихрист следното:
“И звярът (Антихрист) биде уловен, и с него лъжепророкът (духът на Антихриста), който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ…” [ (Откровение 19:20)]
Виждате ли, казва се “измами”. Това иде да покаже, че онези, които са били измамени, в голямата си част са лековерни християни, не изпитали духа, на когото служат и подведени от други като тях. За да разберете това ще си послужа с един пример:
Един човек вървял през гората по тясна пътека. Внезапно забелязал просторна широка магистрала, по която вървели стотици хиляди и милиони хора. Това го заинтригувало и той слязъл на магистралата, като повел разговор с един от вървящите там:
“Какво е това огромно множество, господине?”
“Това са пътниците към Вечния Живот на Бог!” – отговорил вървящият.
“А кой ви каза, че това е пътят към Вечния Живот?” – попитал човекът.
“Нашите водачи, които ни водят, знаят, че това е пътят!” – отговорил вървящият.
“А вие сигурни ли сте, че именно това е пътят?” – попитал отново нашият човек.
“А ако не беше това пътят, то щяха ли да вървят толкова много хора?” – блокирал въпроса вървящият.
“Що за безсмислен отговор ми даваш?” – отговорил нашият човек и продължил:
“А откъде вашите водачи са сигурни, че точно това е пътят към Вечния Живот?”
“Хей, ама ти май си паднал от Марс! Не си ли чувал за Библията? Там пише, че това е пътят!”
“А вие прочетохте ли Библията, за да се убедите, че наистина това е пътят?”
“Не е моя работа да я чета. Четат я водачите на множествата. На тях е дадено да я четат!”
“А на вас не е ли дадено абсолютно същото право от Бога?”
“Слушай, човече! Или тръгвай с нас по пътя, или отивай в погибелта! Толкова хора вървят по този широк път, а ти се чудиш какви въпроси да ми задаваш…”
На тези думи нашият човек отговорил:
“Сега разбирам, че вие вървите по този път слепешком. Вие вървите не от сигурност, че това е верният път, а само защото на него вървят и други като вас. А колкото до това, че не ви е дадено, то е, защото не сте искали да ви бъде дадено, понеже Бог казва:
“Искайте и ще ви се даде!”
Понеже не друг, но само Бог може да бъде водач на народа Си по Пътя към Вечния Живот…”
Не е нужно да обяснявам, че Сатана изгради магистрали към ада и по тези лъскави пътища тръгнаха стотици хиляди и милиони хора, доверили се на суеверие, лековерие и заблуда.
Как стана това? Защо хората бяха излъгани?
Преди всичко – защото в умовете им беше насаждана една извратена представа за придобиване на образ, една светска представа за образ, която се нарича “образование”. Искам да знаете, че първият пункт от атаката на лъжепророка, беше да превърне Христовото учение във вид “образование”. Защо? Защото това беше отворената врата за духа на света, който щеше да направи незабележимо присъствието на духа на Антихрист.
Но какво е нужно, за да има “образование”?
Естествено е, че са нужни много учители. Спомнете си, че когато сте завършвали основното си, средното си или дори висше образование, то на вас са ви преподавали учители. Така в Църквата се появиха “учители”. Те имаха една единствена цел – да превърнат Божията Благодат в похотливост и Христовия Образ в “образование”. Ефективен и неуморен активатор на тяхната дейност беше теологията, която се покри с лаври от светско възхищение и почит. Както всичко в този свят, покорено на науката и превърнато в някаква “логия”, и Бог беше принизен до човешки представи и умствена обозримост, а Неговата Личност, принципи и характер бе превърната в “теология”. Някои Христови думи просто бяха дебело зачеркнати с мастило, тъй че никой да не внимава на тях и така да се предовери на учители, губейки Истинския Учител. Защото Исус каза:
“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя…” (Матея 23:8)
О, колко непоносимо беше това за плътските уши!
Не, този стих трябва да бъде забравен!
Ние имаме длъжност да “образоваме” неграмотните и незнаещите!
Ние ще бъдем “учители”! – ето така реагираха душевните и религиозни кариеристи. И тогава в Църквата беше отворена вратата за култивирането на един образ, дошъл от “образование”, а не Образ, дошъл от общение с Божията Благодат. Вижте как ни открива това Апостол Павел:
“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение (на единствения Учител, Христос) но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните…” (2 Тимотей 4:3-4)
Така се появиха “семинарии” и “богословски факултети”, които родиха цял наниз от професори по теология. Евангелските църкви, вместо да пият вода от Извора и търсят Единственият Учител Христос, решиха, че както е при православната и католическа религия, така ще е и при тях… Не може православието да дава дипломи за попове, протойереи, архидякони и прочее блудкави титли, а те да останат по-назад. Като удавници за сламка, те се държат за единственият стих, прочетен плътски, а не духовно, в който Новият Завет говори за нуждата от учители за Тялото Христово. Нека и ние прочетем този стих и да видим какво се казва там:
“И Той (Христос) даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите…” (Ефесяни 4:11-12)
Някои принизиха Павел до плътския си комфорт и казаха:
“Ето, че има наистина нужда от учители! Аз завърших теология, за да бъда учител! Това е положението!”
Само че положението не е това. Стихът категорично казва, че Исус даде на някои “да бъдат” учители, а не да се “наричат” учители.
Разликата е голяма! Да бъдеш учител значи да станеш проводник на Божието учителско помазание, така щото да дадеш вход на Единствения Учител в сърцето си и Той да учи хората. Но да се наричаш учител? Това значи да имаш претенции, че ти можеш да изградиш във вярващите Образа на Божия Син, което не е по силите на никой човешки ум. Библията не може да си противоречи, а по-малко пък – Исус Христос Сам със Себе Си. Защото Той е категоричен:
“Никого на земята не наричайте свой учител!”
Тези думи имат скрито духовно продължение, което гласи, че никъде на земята няма училище на Бога, защото истинското училище е в Небето. А ако някой каже, че живее на земята, а не в Небето, толкова по-зле за него. Такъв категорично се отрича от стиха, че:
(Бог) като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него (с Истинският Учител) в небесни места…” [ (Ефесяни 2:6)]
Зная, че това, което пиша е нож, който разсича там, където малко са дръзвали да разсичат, но Бог ми каза:
“Напиши го и който приеме, нека приеме, а който не приеме, нека не приеме…”
Запомнете тези истини. Става дума за Спасението на вашите души, което е чрез Образа на Божия Син, а не чрез образованието на теологията. Запомнете следващото изречение и ако искате си го запишете, за да не го забравите никога:
Теологията е тази, която образова, но Бог е Този, Който образува!
Бог никога не се е удоволствал в човешките титли и дипломи, блясък и величие. Бог никога не е признавал постиженията на религиозния ум, с каквито и знания да са гарнирани те. Спомнете си, че Павел беше един от най-образованите юдеи в някогашен Израил. Но когато позна Христос и Истинския Образ, той каза:
“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христос…” (Филипяни 3:7)
Павел беше разбрал, че не можеш да съвместяваш Образа на Бога с образованието на теологията. Последното е загуба. Загуба на време и Божие благоволение. Но нека не бъда голословен. Вижте какво излъчваха Петър и Йоан в “Деянията на Апостолите” и как книжниците реагираха на тяхното излъчване:
“А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха че са били с Исус…” (Деяния 4:3)
Какво излъчваха Петър и Йоан?
Не образованието на теологията, но Образа на Христос!
По Образа на Христос останалите разбраха, че ги е пратил Бог, а не по развяваните дипломи. Отново искам да повторя, че има голяма и съществена разлика между “образоване” и “образуване”. Едното иде от много четене, което е труд на плътта (Вж. Еклесиаст 12:12), а другото – от постоянно общение с Божията Благодат, в която именно Бог, а не човек, е Учителят. А сега да прочетем още едни думи на Апостол Павел:
“А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това…” (2 Коринтяни 5:5)
Как ли биха искали теолозите буквичката “У” в подчертаната дума да се смени с “О”. Но дори и да не се смени, тяхната упоритост да извращават Истината на Бога е поразяваща. И именно това е действието на духа на Антихриста. Под негов постоянен контрол е и един друг страшен дух от царството на тъмнината, наречен неслучайно “дух на Езавел”. Ето какво четем като предупреждение от Исус към тиатирската църква:
“Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено…” (Откровение 2:20)
Забележете какво прави Езавел. Първо – нарича себе си пророчица, което подсказва, че е демонична слугиня на лъжепророка, който е духът на Антихриста. Второ – учи… С какво учи?
Естествено – с онова, което образова, но не може да образува, сиреч, с теологията. И когато хората придобият фалшивия образ, тогава следва третото й действие – прилъгва Божиите слуги да блудстват.
Знаете ли какво значи да блудстваш?
Тази дума не е само с плътско значение. Да блудстваш – това значи да оставиш обекта на своята любов – Исус Христос – и да Го замениш с друг, с когото да влезеш в смъртоносно духовно общение!
И виждаме, че след блудството следва и четвъртото действие – да кара вярващи да ядат идоложертвено, тоест, да жертват на идолите.
Но какво е идолът? Не е ли обект, който измества поклонението от Бог към себе си? Не измести ли теологията вярата в Исус към желание да придобиеш диплома и религиозно образование? И когато се предовериш на земни учители и забравиш Истинския Учител, то не си ли жертвал на идол?
Нека Святият Дух, Който ме вдъхнови да напиша всичко това, да потвърди в сърцата ви сериозността на темата, върху която говоря. За тази сериозност Исус подчертава, че делата на Езавел са:
“…дълбоките работи на сатана…” (Откровение 2:24)
Какво по-дълбоко от това да измамиш някой, търсещ Образа на Бог, и да му предложиш фалшификат на този Образ. Бог ми разкри разликата между образоване и образуване по много убедителен начин, който искам да ви споделя. Вземете един меден пръстен и му направете златна баня. После си го сложете на пръста и ще видите, че не е никакъв проблем да излъжете мнозина, че той е златен. Да, по повърхността на този пръстен има злато, но същността му не е от злато, а от мед. Така и теологията се опитва да дава благородно покритие на човешкото сърце, но в същността си то не е с благороден образ, но с образа на старото паднало Адамово естество. Такова е образованието. Един шлайф и блясък отвън. Докато образуването е нещо съвсем друго. То започва отвътре. То изчиства съда и променя същността му. И факта, че става дума за образуване е достатъчно убедителен, че става дума за ново създание, а не за козметика върху старото. Апостол Павел и Тимотей казват:
“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина, ето, всичко стана ново…” (2 Коринтяни 5:17)
Изпитайте себе си дали сте във вярата, дали стоите в Единственият Учител и Господ наш Исус Христос. Някога, когато съществуваше опасност да се отклоня към теологията, Исус хвана ръката ми и ми каза:
“Стефане, Аз те помазвам да бъдеш пророк и да пишеш книги, които ще поразяват заблудата на религиозния дух. Но отсега искам да те предупредя, че има два вида книги на библейска тематика. Първите – написани от човеците за Бога. Вторите – написани от Бога за човеците. С първите ставаш теолог, спонтанно приет навсякъде по земята. С вторите – пророк, спонтанно отхвърлян навсякъде по земята. С първите ти се застраховаш против всякакво гонение в света. С вторите – намираш безпроблемен прием в Небето.
Сега реши и избери пътя, който да следваш…”
Аз избрах пътя, който да следвам. И макар понякога против сърцето ми да се струпват силите на целия ад, пак Бог не ме е оставил и зная, че няма да ме остави никога, защото е Верен повече от всичко. Благодарен съм Му, че ме опази от всякакви дипломи, семинарии и респект от човеци.
По благоволението на Бога тази книга попадна във вашите ръце. Вие или ще я приемете, или ще я отхвърлите. В стоене пред Бога и с пълна отговорност пред Неговото Слово и Небесна Благодат аз я написах, без да прибавя от себе си нищо. Днес е времето, когато Сатана се преправя на светъл ангел и служителите му – като служители на светлината. Целта оправдава средствата. А каква по-голяма цел за дявола от тази – да се разминем с вечността в Господ Исус Христос? Каква по-голяма цел от тази – да станем говорители на лъжа и свидетели на един лукав и хитър Божий противник, който е готов да ни предложи деветдесет и девет процента храна с един процент отрова, така че да умрем не поради храната, а поради отровата в нея? Иска ми се всички вие да бъдете вдъхновени от последното ми насърчение за вас, в последната глава на тази книга.

Leave a Reply