АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

5. АНТИ-СЛОВОТО КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА

Тук стратегията на духа на Антихрист е подмолна и зловеща. За разлика от всички други нечисти духове, неговите демони са пряко свързани с действия против Христовата Църква. Нека обясня това малко по-нагледно. Ако изкусителен дух е съблазнил приятеля ни Петър, който никога не е вярвал в Бога и по естество е духовно мъртъв, то и действията на Петър ще са зловредни за него самия. Нямайки обяснение за внезапно хрумналото му желание той ще се отбие в първата кръчма да се напие. После ще вдигне скандал или ще се сбие с някого. От това, съвсем естествено, ще пострада или тялото му, или егото му, или дори репутацията му. Причината ще е в дяволското изкушение, на което той няма с какво да противостои, понеже няма вяра в Бога, нито достъп до Божията Сила, нито познание на духовните реалности. Петър ще бъде жертва на демон! Ето този демон спокойно можем да наречем “Анти-Петър”! Нечистият дух е дошъл против Петър, завъртял му е главата чрез алкохола, а след това го е раздразнил и тласнал към побой. В този случай причина за дяволското действие е била човешката слабост, обусловена от плътското мислене, неверието, страстите и незнанието. Дяволът се е проявил като анти-човек. Казано простичко – обикновена сатанинска провокация, чиито стратегии и тактики са лесно разбираеми и плитки. Само че нашата цел е да разберем как действа не “Анти-Петър” или “Анти-Иван”, но Антихристът. Самото наименование на последния показва, че той не се противи на човешкото в човеците, но на божественото, дошло да живее в тях чрез Вяра в Господ Исус Христос. Ето защо още в Ранната Христова Църква антихристите се появяваха от едно място, за което Апостол Йоан ще каже:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас…” (1 Йоаново 2:18-19)
От тези думи ясно разбираме, че антихристите излизат от Христовата Църква. Нека не бързат да ме обвиняват в ерес онези, които мислят, че в Църквата всичко е спокойно. Мои приятели, Църквата е фронт, а не тихо пристанище! Естествено е, че ако атаките на Антихрист са насочени срещу Църквата, то именно в нея ще се намерят и ранените, и убитите!
“Но не ги ли пази Бог вярващите?” – ще попита някой.
А те искат ли Бог да ги пази?
Това, че вълкът е изял овчицата не означава, че Пастирят му е отворил кошарата, но че овчицата е излязла от кошарата навън, където е била нападната от вълка. Как иначе да си обясним, че хора, повярвали в Исус Христос, само след няколко години напускат Църквата, за да станат основатели на сатанински секти, в които привличат и погубват лековерни души? “От нас излязоха…” – говори Апостол Йоан и нека това никак не ни учудва. А сега нека да прочетем какво ни казва Апостол Юда за свидетелствата от активността на сатанинския дух:
“…защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единственият Владетел и Господ наш Исус Христос…” (Юдово 4 стих)
Онзи, който бъде обладан от духа на Антихриста, започва да върши именно това:
Да обръща Божията Благодат в похотливост!
И ето тук, в това направление, стратегията на духа на Антихриста като анти-Слово действа със страшна сила. Искам да разбирате или по-скоро да заживеете с разбирането, че Божието Слово не е Божия информация. Информацията интересува жадния за знание, докато Словото Божие – жадния за общение. Правите ли разликата между двете? Знанието не може да ви даде общение, докато общението ще ви даде и знание. Ето защо то е по-превъзходното. Основният противник на общението ни с Бога е нашата собствена греховна плът. Тя има свои позиции, свои проекции в умовете ни. И когато Словото на Бога дойде към нас, тези позиции на плътта се явяват като бариера за общение с Божия Дух. Ако ние не ги премахнем, то тогава обръщаме Божията Благодат в похотливост, тоест, трактовки на плътския ум върху смисъла на вярата и богопознанието. Това е нашето категорично изключване от преобразяващата Сила на Божията Благодат. Защо? Защото Божията Благодат има свойството да ражда. Тя е Дух! А Исус казва:
“Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух…” (Йоан 3:6)
Позволим ли на плътта да ражда плът, то тогава сме позволили на лъжата на Антихриста да ражда лъжа и на смъртта да ражда смърт. Така и са сторили много поколения отцепници от чистото Учение на Христос, за да съществуват днес като явление религиозните църкви, пълни със всякакви ритуали, езичество и най-отявлен сатанизъм. Ако искаме да бъдем духовно новородени, то нека признаем правото на Бог да ни новороди чрез Словото Си. Ако Той чрез Слово създаде първия Адам, то чрез Слово ще създаде и нас.
Запомнете, че Господните уста говорят само Господното Слово!
Всяко друго слово е изговорено от плът или религиозни демони!
Християнин, заложил на похотливостта, като своя интерпретация на Божието Слово, много скоро се превръща в антихрист, вързан и обсебен от смъртоносна заблуда. Затова и Апостол Петър категорично предупреждава:
“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса…” (1 Петрово 4:11)
Целта, която си постави духът на Антихриста в стратегията “анти-Слово”, бе не само да убива и руши основите на Църквата. Нещо повече – той имаше перспективна генерална стратегия. Той воюваше не само против Словото на Бога, но и срещу призванието на всеки християнин да бъде благовестител и проповедник. Исус ни заповяда да идем по целия свят и да проповядваме Благата Му Вест на всеки човек. А слугите на дявола започнаха паралелно с активността на Църквата да проповядват отровна вест, отровно слово. Такава бе перспективата на духа на Антихриста и тайната на неговата вековна стратегия. Той знаеше, че колкото повече отрова се посее, толкова повече плевели ще се пожънат. Чувствителното сърце на Апостол Павел забеляза тази смъртоносна тенденция и затова започна да я изобличава на много места в посланията си. Ето как се обръща той към онези, които не са изпитали духа, на когото служат, тоест, потенциалните служители на сатана:
“… ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гнусиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото, според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците…” (Римляни 2:19-24)
Тези стихове илюстрират, че прелюбодейството, идолопоклонството, кражбата и беззаконието като цяло, са атрибути от властта на Антихриста. А Исус на много места в Евангелията ни предупреди, че не етикетът, а съдържанието на нашето служение може да отвори човешките сърца за Истината. Ето затова знайте, че антихристите в Църквата са онези, които са правили и правят най-лошата реклама на Христовия кръст и отблъскват от Спасението хиляди разочаровани и погнусени човешки сърца. Именно поради тях се хули Божието име между езичниците. Огледайте се и вижте:
Краде ли някой дните и надеждите ви в църквата, която посещавате? Не са ли проповедите от амвона проявления на фанатизъм или духовно блудство? Не е ли станал Исус Христос видим идол, нарисуван или изваян, чрез който духът на Антихрист ви тласка да светотатствате или да бъдете похотливи? Отстъпило ли е сърцето ви от законите на Вярата пред беззаконието на страха, контрола или сляпото покорство?
Ако отговорите на тези въпроси бъдат с положителен знак, то не Исус е дошъл да ви освободи, а духът на Антихрист да ви убие. Това може да ви се струва стряскащо, но по-добре стреснати сега, отколкото покосени от смърт утре и завинаги. А сега да се спрем на последната, висша цел на лъжепророка – стратегията “анти-Образ”.

Едно мнение за “АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

Leave a Reply