АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Скъпи читатели на служение Мория!
Държите в ръцете си книга, която ще даде пророчески взор на сърцата ви, ако я приемете с вяра. Днес много църкви са обвити в една невидима паяжина и никой не може да види самият паяк, който плете и затяга около сърцата на вярващите примката на духовната смърт.
Тази книга беше написана, за да стане явен духът на Антихриста и неговите заговори против Живата Църква на Бога! Авторът

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Има една тема, която е станала актуална и неизбежна за човешката цивилизация. Това е изключителната сатанинска активност, свързана с явлението на Антихрист. Ако трябва да определим кулминацията на всички дяволски действия в този свят, то е нужно да прочетем само един стих от “Евангелието от Йоан”, а след това да го перифразираме в абсолютния му антипод. Ето този стих:
“Защото Бог дотолкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот…” (Йоан 3:16)
А сега и пълният антипод:
“Понеже Сатана дотолкова намрази човеците, че ще яви на света човекът Антихрист, за да погинат всички, които повярват в него и да отидат във вечна смърт…”
Така записан, този стих няма да открием в Библията, но ако отворим духовните си сетива ще разберем, че именно Антихристът е събирателният образ в усилията на нечестието да въплъти само себе си. От рождението на Господ Исус Христос на тази земя и до днес Сатана избива комплексите и злобата от смъртоносното си поражение, като изпраща на света стотици и хиляди свои слуги, които имат винаги една и съща цел – да вселяват поквара и смърт сред човеците, да се опитват да отклонят Христовите последователи, да проповядват анти-вяра, анти-надежда и анти-любов, като най-явни белези на духа на Антихриста.
Всеки християнин трябва да разбере характера и целите на Сатана, за да облече сърцето и душата си в твърдост и благочестие и по никакъв начин да не даде в ума си достъп на нечестиви внушения или съблазни. Искаме или не, но всички сме длъжни да се съобразим с духовните реалности, такива, каквито днес са те в света. И за непредубедения човек са видни двете сили, влезли в сблъсък на Живот и смърт:
Истината срещу заблудата!
Доброто срещу Злото!
Христос срещу Антихрист!
Фронтът на тази битка е навсякъде. Няма тил или глухи траншеи и окопи, откъдето човекът да бъде само наблюдател, безпристрастен към изхода на двубоя. Видели заглавието на тази книга, вие със сигурност ще познаете, че то е част от едни Христови думи, записани в “Евангелието от Матея”. Думи, които гласят:
“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината…” (Матея 6:22-23)
Сатана винаги е мразил тези стихове. Падналият херувим винаги е искал да ги скрие така, че хората да не мислят и да не разсъждават върху тях. Ето защо през тези две хилядолетия, откакто съществува Църквата Христова, той всячески се стремеше да направи болно не просто тялото на отделния човек, но Тялото Исус Христово, вярващите в Исус. И така, както собствените ни очи са светило на нашето тяло, така и Исус имаше в Тялото Си, тоест, Църквата, светила, които да я осветляват и да й сочат Пътя на Вечното Спасение. Тези светила бяха Христовите пророци. Светила, които тъмнината ненавиждаше и желаеше да угаси на всяка цена. Така на света се появи един нов дух от царството на тъмнината.
Дух против Христос, дух против Христовото Тяло, дух против очите на Христовото Тяло, дух, наречен в “Откровението на Йоана” “лъжепророк”, за да се подчертае смъртоносната му същност и коварство. Най-изявеното му име е “дух на Антихрист” и неговите атаки са пряко насочени против Църквата Христова.
Преди хиляди години Божият слуга Йов, усетил върху себе си огъня на духовния фронт, зададе въпроса:
“Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник? Като на слуга, който желае сянка, и като на наемник, който очаква заплатата си?” (Йов 7:1-2)
Исус дойде и доразви в съвършен отговор въпросите на Йов.
“Проповядвайте Истината Ми! Връзвайте демони! Спасявайте човешките души като жънете с Мен!” – ни каза Той и ясно посочи заплатата, която ни е отредил:
“Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот…” (Йоан 4:36)
Тази Христова повеля Сатана не можеше да преглътне. Всяка спасена човешка душа е удар срещу неговото царство и пукнатина в крепостните му стени. В сатанинското сърце изригна последният отчаян вопъл:
“Напред против Христос! Напред против Истината!
Напред против Спасението! Напред против Новия Завет!”
Всички тези направления на дяволската съпротива се концентрираха в действието на духа на Антихриста. И както Бог Отец изля Святия Дух, за да живее в сърцата на повярвалите, така Сатана изпрати на света духа на Антихрист, за да бъдат отклонени от Верния Път и Чистото Учение на Исус онези, които се подадат на смъртоносните внушения.
Така, както ръждата дълбае желязото с хилядолетна упоритост и оставя върху него следи от своята сила, така днес – две хилядолетия по-късно – имаме категоричните свидетелства на дяволската активност. Ръждата му не можеше да въздейства над благородните и чистите души, които са духовното Злато и Сребро на Бога, но я погледнете какво стори тя с онези, които се считаха за благородни, а не бяха:
“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни…” (Яков 5:3)
Днес ние живеем в последните дни. В тези последни дни ръждата на дявола е регистрирала своеобразен връх и мнозина са покварените и разядените от нея. Тази книга е плод на дълбокото ми желание, дошло в резултат на просвещение от Божията Благодат, да покажа кой е духът на Антихрист, какъв е произходът му, както и какви са целите му и вековните му стратегии против Църквата. Искрено вярвам и се надявам Бог Святи Дух да просветли сърцата ви и с настоящите разсъждения да изгради у вас огнен щит на вярата в Исус Христос.
Вярвам, че чрез освобождаващата Сила на Божията Истина духът на Антихрист ще стане явен за вас, а неговите цели и намерения – жалки, суетни и наивни пред вас – Царство от свещени люде, избраници на Господ Исус Христос.
Бъдете армия на Възкръсналия Господ и Бог!
Бъдете ураган, който помита нечестието в този свят!
Амин и Амин!
Авторът

Едно мнение за “АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Leave a Reply