АВАДОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ, АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с цената на много лишения. Но когато си бил обречен да станеш участник в една не кратка, но дългосрочна трагедия, то тогава тя непременно ще превъзхожда по ужас всички краткосрочни злини в битието.
Каква беше тази дългосрочна трагедия на света?
Истината е, че това е трагедията на плътските човеци, които в течение на няколко хилядолетия станаха още по-плътски за сметка на духовните. Тази деградация беше тотално използвана от всички сили на мрака, но най-вече от ангела на бездната и неговите скакалци. Защото още в най-дълбоката древност те измамиха плътските човеци да се възхищават и да обожествяват видимите космични творения, като Слънцето, Луната и звездите. И ако култът към Слънцето се превърна в основа на древните религии, то култът към звездите се превърна в астрология. Измамените от религиите и астрологията дори не можеха да допуснат в покварените си умове, че съществува невидим Бог и Творец. И дори когато Този Бог даде на света Своето Свещено Писание чрез пророк Моисей, пак измамените не искаха да прогледнат за Истината, нито да разсъдят, че Бог Отец има Свои невидими звезди, които да праща по лицето на света. Тези Негови светила бяха пророците, пълни с Небесната Светлина на Святия Дух.
Но как да се вълнува светът от духовни звезди, когато има достатъчно материални и физични, които да боготвори? Как да се възхищава на съзвездието от Исайя, Еремия, Езекиил, Даниил, Осия, Йоил, когато си има изкусителни съзвездия като Овен, Лъв, Стрелец, Телец, Дева, Козирог? Как да се изпълни със Светлината на Амос и Авдий, Йон и Михей, Наум и Авакум, Софония и Агей, Захария и Малахия, когато си има Близнаци и Везни, Водолей и Рак, Скорпион и Риби?
Как, най-сетне, да приеме могъщите свидетелства на светилата Моисей и Илия при Преображението на Исус, когато си има два тъмни колоса Сатана и Авадон, след които търчи и препуска с всичката си сила? Как да се възхищава на Истинското Слънце Исус и на дванадесетте Му Апостола, когато Авадонската заблуда му е предложила религиозните култове към физичното Слънце и мрежата от дванадесет съзвездия?
Виждаш ли, братко мой, дългосрочната трагедия на този свят? И вече проумяваш ли, че тя се състои в грешния избор на плътските човеци, които избраха да се възхищават и следват физичните творения, а не Твореца, звездите, а не пророците, Слънцето и Луната, а не Христос и Църквата? А това гнусно и покварено мислене на света достигна дотам, че светските човеци в последните сто години започнаха да наричат “звезди” и сатанинските любимци, които дяволът превърна в живи идоли по лицето на земята. А така днес светът е наводнен от “звезди” в спорта и киното, в музиката и шоу-бизнеса, в икономиката и политиката. А при толкова много “звезди” примката на Авадон върху човечеството щеше непременно да се затегне до задушаване. И не просто до задушаване, но до смърт – духовна, нравствена, морална, съвестна.
На какво тогава да се надява един безполезен слуга, който положи живота си на Божия Свят Олтар, та дано Господ би докоснал човеците със Светлината на Святия Си Дух? Каква да бъде моята утеха или къде да потърся нужното дръзновение, за да продължа да отстоявам Небесното си призвание и избиране?
Без всякакво съмнение ще отговоря, че трудът ми в Христа Исуса не е напразен и слугата Господен ще пожъне семената, които е посял. И при все, че жетвата ми няма да е мащабна и тотална, каквато е например жетвата на куп сатанински изчадия, защото едва ли ще събера на Хълма Мория повече от един стадион хора, пак аз ще се зарадвам в Спасението на моя Господ и Бог и във възрастяването на Божиите Светии, защото Царят на Сион е Верен и Истинен да свидетелства за пророка Си и да Му даде да вкуси от радостта, за която се е трудил през всичките дни на живота си.
Да, братко мой! Непременно ще се зарадвам на труда си, ако и книгите ми да останаха твърде далеч от сърдечните влечения и нужди на всичките човеци на света.
А сега нека да поговоря за последното видение, което Господ даде на сърцето ми, а именно – битката при Армагедон, в която Исус, Светиите и Небесната войска на Архангел Михаил ще поразят звяра и неговите поклонници. Както и по-назад в тази книга споделих, така и тук ще кажа, че нямам никакво намерение да повтарям вече дадени ми видения от Бога, тъй щото и това видение ще бъде предадено само в Светлината на събитията, които касаят Авадон, ангела на бездната. А ако някой иска да прочете всички предишни видения – нека влезе в сайта на служение “Мория” и да си ги изтегли даром. Тук искам да продължа с изявяването на един своеобразен некролог на цялото сатанинско царство, защото такъв е краят на всичко неистинско и несъществуващо, което наричаме “лъжа”. Виждаш ли, мили мой братко, Сатана и Авадон до такава степен са се развихрили в измамите си, щото са стигнали дотам да си вярват, че религиите, божествата и астрологията им са истински. Тъй, де! Не може едни лъжи, повтаряни милиони пъти на света, в крайна сметка да не станат правдиви! Но Истината на Бог ще ни каже, че дори и милиард по милиард пъти повторена – всяка лъжа си остава лъжа. И ще продължи да бъде лъжа, ако ще в нея дяволът да заложи не сегашния си брой от паднали ангели, но дори и хилядократно повече. Когато човек нощно време погледне към звездите, то той просто вижда светила, нахвърляни хаотично по небесния свод. И не е никакъв проблем да маркира с точки колкото си иска звезди, а след това да си представи маркирането като някакъв образ. Ако вземем един звезден атлас, то ще видим, че на него древните звездобройци са маркирали един куп съзвездия като близки и разбираеми образи – Куче, Лебед, Лира, Голяма Мечка, Делфин, Дракон, Жерав, Жираф, Заек, Паун, Орел, и още стотици други. Но истината е, че всички те са само плод на въображение, което има за вдъхновение най-вече животни от земната фауна. Но там, горе, в Космоса – животни няма. Там има Божии творения, които Творецът е създал, без изобщо да има нужда от човешкото наблюдение, та да ги струпва и нарича по един или друг начин. А сега, братко мой, си представи как имаш възможност да промениш позицията на наблюдението си, тъй щото да гледаш всички въображаеми съзвездия не от планетата Земя, но високо над нея, например някъде встрани от Слънчевата система. Ще видиш ли тогава същите съзвездия и образи? Силно се съмнявам, защото те не лежат на плоскост, но са разположени в дълбочината на космичното пространство. И смяната в мястото на наблюдателя непременно ще промени ъгъла на гледката към съзвездието. Тогава онези маркери, с които са създадени съзвездията, толкова ще се разбягат и разкривят, щото вече няма да послужат за въображението на наблюдателя да ги нарича с какъвто и да било образ. От което следва, че самите образи са нито повече, нито по-малко лъжа, която се опитва да бъде изкарана като Истина. Съвсем разбираемо е някой читател да се ядоса и да ме попита:
“Защо издребняваш толкова? На кого пречи това човеците да си кръстят съзвездията както искат, след като това само би помогнало за картографирането на звездите?”
О, аз ли издребнявам? Ами няма никакъв проблем човеците да си кръщават съзвездията както искат! Но когато дванадесет от тях служат за най-голямата лъжа в историята на човечеството и за най-масовата манипулация на човешките души, то тогава не наричайте това с думата “издребняване”. Защото днес целият свят се задъхва в поквара от пипалата на Ню-Ейдж, от една въображаема епоха Водолей, която идва на земята. Как може един куп от звезди, наречен от Авадон с лъжлив образ, да се превърне в чудовищна доктрина за масово помрачаване и погубление на света? Как може на едни бляскави светила на Космоса да се придаде ореол на божественост, та да гледа езичникът със страст дежурната порция астрология под името “Какво говорят звездите”? Защо този извратен в сърцето си глупак не отвори Библията, за да прочете какво говорят Истинските светила на Бога, движими и вдъхновени от Святия Дух, а се доверява на Зодиак, измислен и вдъхновяван от една мъдрост, напоена от лукавство и безгранична измама? Не разбират ли езичниците, че така дяволът експлоатира не нещо друго, но способността им да упражняват вяра? Понеже всеки човешки дух има заложена в себе си именно тази способност – да отвори вратата на сърцето с вяра. Но кой дух ще улови сърцето? – ето това е въпросът, за който светът не иска да мисли. Защото вярата в съдбите на дявола не е просто избор. Тя е позиция на война срещу Твореца, срещу Святостта и Истината Му, срещу Законите и правилата, които Той е създал, за да сплотява всичките Си творения. Понеже с вярата в Зодиака, човек заявява на Бога, казвайки:
“Не ме вълнува Твоята Воля, нито Твоето Слово, нито Твоята Святост! Аз ще вярвам в съдбите на тези, които Ти отхвърли от Святото Си Небе и превърна в Свои противници и врагове! Искам тези Твои противници да ръководят живота и сърцето ми! Искам те да ме възхищават, те да ме вдъхновяват, те да ме управляват! Искам да участвам в тяхната съдба, а не в Твоята!”
Ами каквото искате – това ще получите, поклонници на Авадонската измама! И Праведният и Свят Бог на Небето ще ви даде да се срещнете лице в лице с тези, които наричате богове, и искате да управляват живота ви! Защото за всичките милиарди семена от лъжа, които дяволът и падналите ангели посяха в света, идва времето на най-последната жетва. И тази жетва е явлението на човека-Антихрист! Но вие добре запомнете и знайте от един Небесен пратеник, че времето на идещата на света лъжа е преброено, и няма да надхвърли границата от четиридесет и два месеца, сиреч, три години и половина, според както е записано:
“И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца…” (Откровение 13:5)
Три години и половина, безумци! Толкова кратко време, за което роденият човек дори не може да порасне, но е малко детенце, което едва се е научило да говори и да ходи на краката си! Сравнете този нищожен период с Милениума на Господ Исус Христос и Светиите, за да разберете, че участниците в каузата на дявола са тотално прецакани! Сравнете този нищожен период с Вечността пред Христос и Църквата след Страшния Съд във Времето на Обновлението, за да проумеете, че онзи, който лъже целия свят, ще бъде отпосле проклинан във Вечността от всички онези пленници, които приживе са му дали сърцата си! И ако след всички тези аргументи не ви нападне страх от Бога и съдбите Му, то вие сте и ще останете слепци, които дори не са за съжаление, но сетнината им е справедлива, защото в духовните си естества са станали като демони, които не заслужават да получат милост по човешки.
Ето това е, което исках да кажа на всички, за които Името на Исус е просто един от бледите експонати върху религиозната витрина на света. Ако в оставащото време до свършека на стария свят те не осъзнаят, че Божият Син е Единственият, чрез Когото могат да стигнат до Отца, то тогава и още хиляда пророчески книги да бих написал, те всички ще отидат от пусто в празно. От пустото на измамените сърца, които дяволът е превърнал в бездна за лъжите си, до празното на душите, които отиват във вечната си погибел.
А сега нека вече да продължа с последното видение, което Господ даде на сърцето ми, понеже аз все така оставах с Него в Святата сфера, където Той ме направи свидетел на предишното Си видение. Ето думите, които Исус проговори на сърцето ми:
“Слуго Мой! Аз многократно вече ти дадох да свидетелстваш за битката при Армагедон, където поразявам със Светиите Ми всички поклонници на човека-Антихрист и пълчищата от религиозните му демони. Затова нека никой не мисли, че и този път видението ще е същото. Защото в Духа на тези пророчески видения трябва да бъде осветена личната съдба на Авадон. А тя е предмет на Скритата Манна, която Аз давам само на победителите Си. И ако някой Ме попита защо тази съдба е била утаена в Библията, то на такъв ще кажа, че Авадон е господарят на поколението Египет, докато лъжепророкът – на Содом, който е блудницата Вавилон.
Откровението на Йоан, като най-главното пророческо видение за Моята Църква, касае сблъсъка между Божиите Светии и блудницата, и затова ясно е показана съдбата на лъжепророка, хвърлен заедно с човека-Антихрист в огненото езеро. Но когато става дума за Авадон, ангелът на бездната, то тогава Аз съм запечатал в тайна неговата съдба, защото е свързана с още по-късни събития във времето, касаещи мигът след Милениума, и пускането на дявола от бездната. И точно днес е времето да разпечатам тайната на съдбата му и да явя на Църквата Си какво се случва със страшния Божий противник в Деня на Моето Второ Пришествие.
И нека враговете Ми, които мразят пророка Ми и книгите, които му дадох да напише, не протриват доволно ръце, че по някакъв начин стават съучастници в Скритата Манна, без да са били победители в Моето Име, защото им казвам, че това знание никак, ама никак няма да ги ползва, но непременно ще се обърне против тях и ще им послужи за осъждение, а не за благословение.
А сега, слуго Мой, виж следващото знамение, което твоят Господ ще стори от Святата Си сфера…”
След последните Си думи Господ ме въздигна нагоре със сферата, тъй щото се намерихме над самата Земя. И като простря надолу двуострия Меч в Десницата Си, с могъщ и гръмлив Глас извика, казвайки:
“Нека се яви Мигът на Моето Второ Пришествие със Светиите Ми! И нека слугата Ми види всичко, което се случва зад видимия свят – там, където Небесните легиони на Архангела Ми Михаил ще изстрелят стрелите си върху поклонниците на Антихриста и ще стоварят копията си върху религиозните демони на лъжепророка и скакалците на Авадон…”
Миг след думите на Исус земята под нас се просвети, понеже Небето се отвори, и аз видях как моят Господ слизаше към земята с бял жребец, а Светиите следваха подир Него. Но точно тогава Духът отвори очите ми за невидимия духовен Свят, където сърцето ми съзря Архангел Михаил, предвождащ хиляди легиони от Божии ангели, като в предната част на Небесната войска бяха легионите от ангели, запънали лъкове със стрели, а в задната част – легионите от ангели, държащи дълги копия. И докато гледах, Архангелът разпери могъщите си крила, и даде знак с Десницата Си, като извика със силен глас:
“Напред, легиони Господни! За да въздадем Божието Горко на всичките противници на Святостта Божия! Вие, Божии стрелци – поразявайте сърцата на дяволските поклонници, и ги запечатайте като поколение на Яростния Гняв на Бога Всемогъщий!
Вие, Божии копиеносци, прободете сърцата на религиозните демони и скакалците по лицето на цялата земя! Нека изчистим света за идещата Слава Господна!”
“Слава, Слава, Слава!”
– изригнаха в един глас всичките Божии легиони. А тогава Архангелът полетя надолу към земята, а легионите го последваха. И дъжд от запалени стрели се стрелна в една първа огнена вълна, която удари с мощ територията на земния Ерусалим, поразявайки сърцата на дяволските поклонници, тъй че те падаха мъртви по площадите и улиците, като покосени класове. А след първата вълна последваха втора, трета, четвърта, пета. И така вълните стигнаха до числото сто, за да поразят нечестивите по лицето на цялата земя. Точно тогава дойде редът на Божиите легиони от копиеносци, които като вятър налетяха над религиозните демони и скакалците и започнаха да ги промушват с копията си, изпепелявайки крилата им. А Духът, следвайки изрично повеленията на Исус, прикова погледа ми върху Божия Архангел Михаил, който вече стъпваше по земята на земния Ерусалим, близо до Храма, приближавайки се до Авадон, ангелът на бездната, приклещен здраво от копията на няколко ангела, които образуваха решетка над него, за да не може да избяга. В този миг Небесният военачалник им даде знак да дръпнат копията си, като се наведе над Божия противник и дръпна черната му мантия, за да открие лицето му. А след това, прострял левицата си, Михаил го улови за гушата и го стисна с такава сила, щото очите на Авадон щяха да изхвръкнат от орбитите си. И тогава със свещен гняв, пълен с лют сарказъм, Архангелът го попита, казвайки:
“Ти ли си Михаил, или съм аз, защото не мога да те позная кой си? Понеже звярът те възвести като Михаил на света, а пък аз виждам как в ръката ми изглежда да се гърчи Авадон…”
“Авадон съм…” – едвам успя да изхърка демоничният началник, но това не удовлетвори Михаил, и той с усилващ се гняв го стисна още по-здраво, като го попита:
“Ти Христос ли възвести на земята, според както те чуха всички земни жители, или някой, който искаше да изглежда като Него, за да си присвои Власт, каквато не може да удържи, над Творение, което не може да управлява…”
“Антихрист възвестих, Михаиле! Но го явих като Христос, за да измамя така всичките земни жители – от поколенията на Египет и Содом, които сами искаха да бъдат мамени от мене и лъжепророка!” – едвам успя да изговори ангелът на бездната. Думите му накараха Архангелът да смръщи божествения си лик. И все така, държейки Авадон за гушата с левицата си, извади с десницата собствения си меч и прободе крилата на злия, тъй щото те лумнаха. А след това отново го запита, казвайки:
“Къде остана превъзходството на оня, който беше възвестител на звездите, за Слава на Бога и Отца, а се превърна в жалък лъжец на дявола? Ще те ползва ли вече мрежата, която изплете със скакалците си, когато всичките твои поклонници адът ги погълна и огненото езеро разпалено ги чака с вълните си? Ще те ползват ли религиите ти, Авадоне? Ще те избави ли която и да било измама от Гнева на Бога, Всемогъщия?”
“Не, нищо и никак няма да ме ползва!” – изпищя болезнено Авадон, не можейки да понесе изгарящите си крила. А тогава Михаил му проговори, казвайки:
“В бездната си бил, и в бездната е мястото ти! Там ще дочакаш Сатана, с когото помрачихте цялата земя! И след много години ще възлезете отново на света, но сега е време земята да се очисти от зловонията ви!”
След тези думи Михаил разпери крилата си и полетя към бездната, държейки все така Авадон за гушата, на когото крилата бяха напълно прогорели и само жалкият им скелет напомняше за преминалото тъмно величие на сатанинския съюзник. А когато го запокити с могъща сила всред гъстата смола, Архангелът за последен път извика, казвайки:
“Очаквай съвсем скоро дявола, който ще ти прави компания! И погледни в гъстото по-надолу, защото ще видиш Гога и Магога, които ще споделят наказанието ви! И никак да не мислиш, че някак бихте успели да напуснете мястото си, защото Всемогъщият ще запечата това зловонно място за хиляда години!”
След тези последни думи Божият Архангел разпери крилата си, за да отлети от бездната, а Святият Дух ми проговори, като казваше:
“Виж как ангелът на Божия Суверенитет идва след Михаил, държейки вързания с верига дявол, който е като парцал в ръката му. И забележи как Небесният пратеник ще запечата бездната, защото това е краят на видението, което ти се дава от Исус…”
С вълнение погледнах към отвора на бездната, когато там се появи Божият ангел, който вече хвърляше опустошения Сатана, казвайки му:
“Старовременна змийо, която си дявол и Сатана!
Чуй присъдата си от Вечния Съдия! Защото тя ще изпълва битието ти през всичките дълги хиляда години на твоето наказание, а и във вечността след тях:
“Сатано! Враже Господен!

Ти избра мрака и мрак ще бъде битието ти за вечни векове! Ти избра лудостта и лудост ще бъде сетнината ти! Хиляда години ще гниеш и съскаш в бездната, но и хилядата години няма да осветлят сърцето ти. Във всяка от брънките Ми ще се ужасяваш и всяка от брънките Ми ще те гори довека! А накрая, след хилядата години, Аз пак ще те пусна на земята. Защото съм Съдия, Който върши делото Си пред много свидетели. И ти пак ще засвириш старата песен. И пак ще извадиш всичките си мерзости, за да мамиш народите и племената, Гога и Магога, за войната против обичния на Сърцето Ми град. За да падне Моя Огън от Небето и да те пояде. И като те вържа завинаги с веригата Си – да те хвърля в огненото езеро, което гори с жупел…”
А миг след това ангелът на Отеческия Суверенитет заключи вратата на бездната, слагайки на нея печат от вечен пояждащ огън. И докато гледах с прекомерно вълнение, някъде зад гърба ми се появи Господ Исус, Който докосна с ръка гърба ми, като ми казваше:
“Скъпоценен Мой приятелю! Последните думи в това могъщо видение дословно повтарят записаното от теб във “Веригата и Присъдата”, но другояче не би могло да бъде. А ти сега виж запечатаната бездна, и знай, че самият й печат означава, че тя е поставена като излишно място, вън от Божието Творение и Време, тъй щото й е забранено от Отца да съществува за всичкото време на печата си.
Това е състояние на безначалност, безвремие и несътвореност, при което нейните пленници никак не могат да избягат от нея, нито да възлязат – до мига, в който печатът не бъде отстранен. А за всичко това ти вече си получил от Мене Святите видения, свързани с Милениума.
И ето, чудесни Мой слуго, че книгата, която дадох като най-тежък товар на духа ти, вече е приключила! Тя ще направи Верните още по-верни, и твърдите – още по-твърди! С нея Божият Верен остатък вече е видял най-покритото от лукавствата на дявола, тъй щото всички Божии чеда ще бъдат съхранени и опазени от страшната измама, която скоро идва да залее света!
В края на това пророческо Слово ще заповядам на всички Мои чеда никога да не престанат да благославят жертвата на пророка Ми с Плода на сърцата си, защото така ще свидетелстват пред Мене, че остават живи в Живота Ми, и Святи в Святия Ми Дух! За да получат твърде голямата награда, която съм запазил за тях на небесата!
Аз, Алфата и Омегата, пронизах с двуострия Меч на устата Си сърцето на Авадон, ангелът на бездната, за да не мами сърцата на човеците! Бъдете завинаги свободни в Истината!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Едно мнение за “АВАДОН – VII ГЛАВА

Leave a Reply