АВАДОН – IV ГЛАВА

  1. 4. ВИДЕНИЕТО С РЕЛИГИИТЕ И ЗОДИАКА НА АВАДОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искрено вярвам и се надявам, че както на мен Исус даде проглеждане и разбиране за бездната на Авадон, така и ти получи същото разбиране. А това разбиране е като врата, зад която стават явни много от тайните, които са били скрити за нас. Аз обаче не искам непременно да свързваш думата “бездна” само с нейното тъмно значение, защото с нея се тълкува безкрайността. И за оня, който познава Божието Слово, няма да е трудно да забележи тази дума още в “Битие”, когато Бог заповядва потопа на Земята. Защото там е писано, че се отвориха изворите на “голямата бездна”, които се изляха на Земята. А за да подчертава Бог, че става дума за “голяма бездна”, сиреч, Космоса, то значи, че има и по-малка такава, която е свързана със Сатана и падналите ангели. И не само за тези бездни говори Библията. Има и други, благословени и прекрасни бездни, за които в един от псалмите е писано:
“Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади; всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене…” (Псалом 42:7)
Какви са тези бездни, които се призовават помежду си с шума на Божиите водопади? Не е ли едната бездна Божието Сърце, а другата – сърцето на онзи човек, който Го обича и призовава? Не се ли казва в “Еклесиаст”, че:
“Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири отначало до край делото, което е направил Бог…” (Еклесиаст 3:11)
Ако ние не можем отначало докрай да издирим Делото на Всемогъщия в сърцата си, то тогава наистина всяко сърце е една бездна, която Бог може да благослови с бездната на Собственото Си Сърце. И нека тези размишления да не се сторят мъчни за разбиране на никого. Защото всички ние, които сме повярвали в Исус, имаме Духът на Истината, силен да издирва всичко, даже Божиите дълбочини, които нямат дъно, за да стигнем отново до откровението за бездната. Но аз сега нека да се върна духом при моя Господ, с Когото оставах в смолистата бездна на Авадон. Защото Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Има една Господна Правдивост, която искам да споделиш с Моите братя и сестри, та никой от тях да не е в неведение за тежестта в откровенията на тази последна книга. Тази Правдивост ще каже на всичките Божии чеда, че Аз ви давам знанията за ангела на бездната, след като последователно ви преведох през петте Кръга на Божието Свято Присъствие и усилих духовно твърдостта на всеки един от вас. Ето защо никой не би трябвало да отпада от виденията, които ти давам, но съвършено да се закрепи в Господа своя Бог. Понеже днес в духовния свят се води страшна битка между ангелите на Светлината и демоните на мрака. И тази битка е за всяка човешка душа. В нея едни ще се нарекат победители над дявола и омразните му духове, а други ще бъдат съкрушени и поразени, за да потънат безславно в мрака, който са приели да им бъде виделина. И ако Аз ти дадох толкова много години да въртиш излъсканият Меч на Божията Правда, то го направих, защото така освобождавах чрез книгите на Божия Пророчески Дух всичките Сионови пленници. А в това отношение тази последна книга няма да бъде просто победа, но Триумф на Хълма Сион. Защото лукавият Ми противник Сатана е картоиграч, на който картите вече са свалени на масата, и той не може да ги скрие от онези, които ги виждат и знаят пъклените му планове. А в тези планове главната роля е отредена на Авадон, ангелът на бездната, и на неговите проклети демони, които Словото Ми нарича “скакалци”. И ето затова Аз сега ще направя знамението, което ти обещах, а именно – да върна времето назад, до онази древност, когато Сатана и Авадон съюзиха силите си в заговора за масово погубление на човешкия род. Затова гледай, слуго Мой, и запиши това знамение за свидетелство на Моята Църква…”
След последните Си думи Господ бръкна с Десницата Си в мантията Си и извади лъскав и блестящ Меч. И като го простря против смолистата бездна на Авадон, извика с властен и гръмлив Глас, казвайки:
“Бездно на Моя пъклен враг! Върни се назад във времето си, както река би се върнала към извора си – до мига, когато си била създадена, за да служиш като място за погибел и разрушение на човешките сърца!”
В отговор на гръмливите Божии думи отсред Меча Господен блесна величествена мълния, която се стрелна по протежението на Авадонската мрежа и мигновено я наелектризира, тъй щото един чудовищен шум се въздигна отсред скакалците й. И тогава самата мрежа започна да се гърчи и присвива, а времето й тръгна назад. И планетата Земя започна да се върти със страшна скорост в обратната си посока, като пумпал, завъртян на оста си. А заедно с въртенето около оста си, Земята започна да се върти и около Слънцето в обратна посока, тъй щото видението превъзхождаше по величие всички други космични видения, които ми беше давал Исус през годините. Така въртенето продължи много дълго, а аз продължавах да го гледам през Святата сфера, в която се намирах с моя Господ. Но ето, че накрая въртенето се забави в един последен кръг около Слънцето, и един последен кръг на самата планета Земя. А тогава забелязах, че Авадонската мрежа беше изчезнала, а някъде долу под нас в огромни и неизчислими множества се събираха падналите ангели на дявола. Точно в този момент Исус прибра Меча в мантията Си и посочи с показалец надолу, като ми казваше:
“Нека сега двамата с теб да слезем, за да видиш Луцифер и Авадон, и да чуеш какви думи си разменят Божиите врагове…”
С вълнение погледнах през сферата, която започна да се приближава към земята и демоничните множества. А тогава очите ми съзряха двамата демонични титани, стъпили на едно възвишение над всичките си тъмни пълчища. И когато съвсем ги приближихме, Господ ми даде знак с ръка да внимавам и да слушам разговора им. Така аз чух Луцифер да казва на Авадон:
“Авадоне! Омразният Йеова ни изхвърли от Небето, но ето – имаме земята! Не само нея, но един голям брой от верни слуги, които отказаха да Му служат, а подкрепиха мен и теб! И сега какво друго да сторим, освен да Му се възпротивим с всичката сила и мощ, които притежаваме! Ти знаеш ли каква чудесна власт е скрита в крилата ти, и колко могъщо знание изпълва сърцето ти?”
“О, княже мой!” – отговори му Авадон – “Всевишният ме прокле и нарече Авадон, а старото име убягва на устните ми, защото Огънят Му го изтри от паметта ми! Но аз помня всичките звезди в тази галактика по имената им, по движенията им, по орбитите им, по блясъка им, защото им бях възвестител, когато Йеова ги създаваше чрез Сина Си…”
“Виж ги отново, Авадоне!” – изкряска падналият херувим и продължи: “Защото ние ще превърнем тези звезди в съдбоносна сила, с която да влияем върху живота на човеците! Виж, най-сетне, Слънцето, което свети и отоплява тази планета! Ето, подарявам ти властта да превърнеш това Слънце в бог, на когото да се покланят човеците! Направи от него едно голямо число от религии, и още по-голямо число от поклонници! Измисли си богове, митове, легенди, и нека хората да повярват в тях! Ти им бъди от днес нататък алфа и омега, начало и край, първи и последен! Вземи сега първата буква от името си, с което те кръсти Йеова, и прибави към нея последната, за да бъдеш на първите човешки поколения богът Ан! Защото шумерите отдавна чакат и търсят бога, в когото да повярват! Използвай голямата армия от най-елитните ми ангели, които днес ти подарявам! Наречи ги анунаки и си постави петдесет от тях за божества Ануна под теб, божествения! И владей, владей, владей над земята, която ти подарявам!”
След тези думи Сатана с ярост посочи нагоре към звездите, и отново изкряска на Авадон, като му казваше:
“Гледай как на пътя на Слънцето се явяват съзвездия – месец след месеца от годината на земята! Оприличи ги на образи и дай им нужния логос, за да се превърнат те в най-съдбоносно учение! Виж също как всяко от тези съзвездия пълзи по зенита на Слънцето и бавно измества другото преди него, поради наклонената ос на тази планета! От това звездно пълзене ние ще направим епохи! И всички бъдещи векове на това паднало човечество ще си попадат под епохата! Нека така задвижим властта на тези звезди, че да ги превърнем в мрежа за човешките съдби! Мрежа, Авадоне, от която никой да не се измъкне! Веднъж ще помрачим сърцата човешки с религии и окултизъм, втори път – със звездна мрежа ще ги улавяме в съдбите си!”
“О, княже мой!” – възкликна Авадон – “Както премъдро си го казал, така и ще го сторя! И звездният ти приятел никак няма да те посрами, но непременно ще предизвикаме гнева и яростта на Оня горе…”
Миг след тези последни думи от разговора между Сатана и Авадон, дяволът простря костеливата си ръка към множествата, като извика със силен глас:
“Мое велико множество, подкрепило най-достойния от достойните на Небето! Скакалците нека се отделят отсред вас, тези, на които сложих белег от смола върху крилата, защото съм ги белязал за бездната на моя съюзник Авадон! Армия да му бъдете – погубителна и чудовищна, с която да разорите битието на човеците! Защото той тръгва на първата си мисия като богът Ан, а вие ще му бъдете легионите от анунаки!”
Миг след заповедта на дявола, отсред демоничните пълчища се отделиха огромни паднали ангели, които чинно се строяваха в хиляди километрични редици, за да станат Авадонска армия. И тогава Авадон се въздигна с тях над земята, където започна да плете смолистата мрежа на астрологията си, и да се изявява на поколението от шумери, като богът Ан. А докато аз гледах потресен на видението, Господ с гневен Глас ми проговори, казвайки:
“Виждаш ли как Авадон започна да плете мрежата на бездната си върху целия свят, и как гнусната му религия завладява сърцата на древните шумери? И мислиш ли, че само с това ще се задоволи ненаситния апетит на дявола да погубва човешки души?”
“Не, Господи мой!” – казах аз – “Дяволът и Авадон ще продължат да творят лъжа след лъжа в годините, вековете и хилядолетията на земята. Защото Авадон ще остави демоничния си печат върху всичките древни народи – били те асирийци, вавилоняни, перси, мидяни, гърци, индийци, китайци, японци, както Ти ми показа всичко това в книгата за “Реките на Времето”. И навсякъде могъщият култ към Слънцето ще бъде белязан с поклонение към някакъв измислен Авадонски бог, без значение какво е името му, какви са легендите му или митовете му, защото всички те са лъжа от лъжите на дявола, и смола от смолите му…”
“Чуй тогава още един от тайните разговори между Сатана и Авадон, защото той е пределният връх на сатанинското лукавство и най-чудовищен плод на извратената му мъдрост, на която е било дадено Небесно знание до определено време…”
Отново погледнах през сферата, когато на Земята преминаха години и времена. И ето, че виждах двамата Божии противници, а Исус приближи сферата, за да ги чувам. Така аз чух Сатана да казва на Авадон:
“Авадоне! Мъдростта ми издири знание от Йеова, че някой ден Той ще се свърже с човешкия род, като изпрати на земята Единородния Си Син, Който ще ми нарани главата. А като вземем на предвид, че грехът влезе чрез Адам и Ева в земята на живите, то това значи, че Неговият Син никога няма да дойде на земята, заченат в грях, понеже Святостта Му изключва такъв вариант. Нещо друго ще стори омразният ни Бог, да, нещо друго ще Си намисли в Сърцето! Той ще възвести Сина Си на света чрез непорочно зачатие някъде във вековете напред. И ние с теб трябва на всяка цена да Го изпреварим, за да осуетим явлението на Сина Му с наши религиозни версии на това зачатие. Така, във вековете, след като Сина Му се яви, ще имаме нужните аргументи, че Небесния Йеова с нищо не е изненадал човечеството, а Спасението на човеците чрез Сина Му просто копира нашите древни знамения!
Затова ти направи нужното и постави в близко време такива версии на непорочно зачатие в египетската, в персийската, в индийската, във фригийската и в гръцката религии, защото всички те са чудесни култове към Слънцето. А Слънцето си самият ти, скъпи ми приятелю, Авадоне! Понеже ще дойдат дни на света, когато нашите древни версии сериозно ще усъмнят човеците, че непорочното зачатие на Йеова е истинското!”
“Ах, княже мой!” – с възторг извика Авадон – “Превелика мъдрост избликна от устните ти и дава велик смисъл на всичките ми усилия! Ще сторя всичко по волята ти, и ще поставя тези удивителни капани, за да препънат в съмнение човеците от бъдещите векове. И най-вече – да утвърдят нашата небесна царица с властта на дванадесетте съзвездия…”
Слушайки гнусния заговор между Сатана и Авадон, сърцето ми се разкъсваше от болка. И тогава в сферата се обърнах към Исус, като Му казвах:
“Ах, Господи мой! Защо Ти и Отец не изпратихте Архангел Михаил с легионите от Божии ангели, за да се осуетят тези древни версии на лукавия? Не беше ли редно да се запуши устата на лукавия, която е като задното отверстие на най-жестоко чудовище?”
В отговор на думите ми Господ с властен и твърд Глас ми проговори, като казваше:
“А къде тогава ще остане Вярата в думите Ми, в Завета Ми и в Името Ми, Стефане? Не допуска ли всичко на света Сам Отец Ми, за да пресее цялото човечество и да отдели праведните отсред нечестивите? Има ли тогава защо да се чудиш на древните версии с непорочното зачатие, след като именно с тях астрологията придоби пъклената си власт и сила? И не казах ли Аз на всички Мои твърде правдивите Си думи:
“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно…” (Йоан 10:7-10)
Ако някой е Верен и Истинен в Завета Ми – то той ще се отрече от всички, които са дошли преди Мен, и ще ги нарече крадци и разбойници! Но ако друг е уловен от мрежата на Авадон, за да пълни сърцето си със съжденията на нечестивия, то на такъв мястото му в бездната е съвсем заслужено!
И какво повече да кажа на Моите или колко още скрито знание да им давам, за да разберат, че когато дойде човекът Антихрист на земята, то той ще има Содомски жезъл в ръката си и Египетска корона на главата си? Именно с тази Египетска корона звярът ще излъже целия свят, защото Авадон ще го възвести като бог на всички древни и настоящи религии, в които мнимият Христос сам е засвидетелствал непорочното си зачатие.
Ще намери ли тогава аргументи излъганият свят, за да му се противопостави? Та нали в измамения си разум всички ще си кажат, че Християнството е просто едно копие на по-старите и древни религии, защото и в тях има по едно непорочно зачатие? Но ето това е върхът на лукавството и смъртоносната сила в отровата на старовременната змия! И всички вие ще разберете това в оставащите три видения, които ще дам на пророка Си!
А в края на това ще заповядам на всички Мои да забранят на сетивата си, на разума си и на сърцата си каквото и да било общение с астрологията, със Зодиака и хороскопите, както и с всички съблазни от световните религии, защото всички те са просмукани от лукавството на Сатана и погубителната сила на Авадон!
Колкото до това – на какви измамителни знамения са способни скакалците, водени от ангела на бездната – то прочетете за тях в следващото видение!
Аз, Алфата и Омегата, Първият и Последният, все още говоря и не млъквам! Блажени чистите по сърце, които любят Простотата и Чистотата на своя Господ! Те непременно ще се съхранят в Светлината и Твърдостта на Духа Ми!”

Leave a Reply