АВАДОН – I ГЛАВА

  1. 1. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
В този миг, когато пиша изреченията, свързани с тази първа глава от книгата, една мъчителна и страшна болка разкъсва гърба ми и дясната ми ръка – до такава степен, че натискам с болезнено усилие буквите по клавиатурата, за да въвеждам текста. Тази болка, дошла в резултат от забити стрели, измъчва тялото ми вече цял месец. Причината за нейната поява беше едно съвсем кратко споделяне, с което казах на домашните си, че от известно време усещам в духа си пророческо слово против Авадон, ангела на бездната. А нека ти кажа, мили братко, че аз никога не усещам в духа си нищо, което да е случайна помисъл или внезапно намерение. Така и това слово против демоничния разрушител не беше никак случайно, но сигнал от моя Господ за написването на нова пророческа книга.
Смущението, което ме нападна на следващия ден след споделянето за Авадон, беше това, че усетих остра болка в шийните си прешлени, която се качваше към самото ми теме, а самата болка се простря и към дясната ми ръка, стигайки до лакътя. В този миг съжалих съвсем по човешки, че трябваше гласно да споделям за Авадон, но събитията се развиха с крайно негативен ефект върху здравето ми. И седмица по-късно вече заживях с тази болка в гърба и ръката, която никак не искаше да утихне. Ходих на лекар, направиха ми лечение с инжекции за успокояване на болезнената невралгия, но и те не помогнаха. Накрая реших, че отново трябва да отида на санаториум в Павел баня, където няколко пъти успях да успокоя други нервни възпаления в минали години. И при все, че две седмици бях подложен на оздравителни процедури, то и те се оказаха напразни, а аз се прибрах с още по-засилваща се болка и разрастващо се възпаление. А в дълбокото на сърцето ми се засили възможно най-вярното предположение, че мъчителните стрели, възпалили нервите на гърба и ръката ми са всъщност най-очакваната реакция от ангела на бездната, който яростно ми се противи за пророческите видения, които Господ Исус Христос дава като сигнал в духа ми. Това ме накара да падна на колене пред моя Спасител и с гореща молитва да Го призова, казвайки Му:
“Господи мой! От един месец насам слугата Ти е в плен на мъчителна и остра болка, която съсипа душата ми, тъй щото изгубих и малкото покой, който имах в живота си! Аз усетих, Исусе, послание в сърцето си, дошло от Теб, и свързано с Авадон, ангела на бездната. И когато споделих това с моите близки, стана така, че ме удариха болезнени стрели, които не успях да извадя, нито да потуша нервните възпаления, дошли от тях. Моля Ти се, Господи, изяви ми какво се случва в моя живот, и дай ми да разбера докога ще ме мъчи това зло…”
В отговор на молитвата ми Спасителят се сниши до сърцето ми и започна да ми говори, казвайки:
“Слуго Мой! Аз съм, Който положих в сърцето ти Моя сигнал за могъщите видения против ангела на бездната. А стрелите, които удариха тялото ти, са отговорът от Авадон, който цели да те сплаши и ужаси. Но Аз прекрасно познавам силата на твоя дух и твърдостта, която си изградил в годините на твоето слугуване за Мен. И като гледам на твоето място в Божия Пророчески Дух – казвам ти, че сблъсъкът ти с Авадон е неизбежен, понеже това е чудовищният и зъл дух, който ти трябва да прободеш с острото на Моя Меч. Това е пътят ти, Стефане! Това е още един славен щрих от съдбата ти, която е записана в Книгата на Живота…”
“О, Исусе!” – отговорих аз – “А не даде ли Ти в изминалото време достатъчно видения и откровения на слугата Си против Авадон? Та нали написах “Империята Изток” преди 16 години, на която именно Авадон е императорът? Нали той е тигърът, когото Ти изобличи в “Реките на Времето”? Нали той е оня лъжец, който с дявола подбуди народите и племената да възлязат против Тебе и Твоите Светии, за което писах в книгата за “Милениумът”? Нали той е създателят на Египетската корона на Антихриста, за когото слугата Ти писа в книгата за “Възходът на погибелта”? Не писах ли за него, Господи, и в следващата книга “Родени под Звездата на Агнеца”, където Ти ми разкри мрежата на Авадонската астрология и гнусната й поквара, обхванала християнската религия? Не бяха ли всички тези книги острото на Меча Ти против този демоничен разрушител?”
В отговор на думите ми Господ впи погледа Си в дълбочините на сърцето ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Разбира се, пророко Господен! Всичко, което ти дадох да напишеш против Авадон, беше острото на Моя Меч! Но винаги в духовния сблъсък между Светлината и мрака има миг на триумф, който е по-славен от отделните победи преди това.
Как мислиш тогава? Ако за ангела на бездната има само два точни стиха в Свещеното Писание, то колко ли голяма ще е тайната на неговата разрушителна същност? Кой е погубителят Авадон, или Аполион? Или какво точно представляват бездната му и скакалците му? Отговори Ми, ако можеш, слуго Мой!”
“Ах, Господи мой! Аз по-скоро ще сложа ръка на устата си и ще Те помоля за закрила и благоволение, отколкото да произнеса каквито и да било думи повече. Защото ако по Милост Божия слугата Ти знае нещичко за Авадон, то той не е познал, както трябва да узнае. А в Тебе, Исусе, са всички съкровища на Мъдростта и Знанието. И аз ще наведа главата си и ще се смиря пред погледа Ти, казвайки да бъде Волята Ти…”
Последните ми думи накараха Исус да се усмихне, а след това със съкровен Глас да ми проговори, казвайки:
“Както казах в предишната книга “Кошмарът на блудницата”, така и тук ще потвърдя на Църквата Си, че ти извървя Пътя Ми, и Аз Сам се превърнах на Път в сърцето ти. И нека никой никога да не се съблазни в теб, че вече те изпращам по кръстопътищата, за да напълня Сватбата Си с гости, защото такъв в Мене ще се съблазни и препъването му ще бъде голямо. Но вместо това да се смири в сърцето си и да признае, че Аз съм му дал чрез слугата Си всичкото Слово, потребно за Живота и Благочестието. Понеже вече Стефан отдавна не пише пророчески книги, та да бихте ги чели или препрочитали, но явява бляскави знамения от Хълма Сион.
Знамения, с които се възвеличава Силата Господна! Знамения, които принуждават враговете Господни да примират от ужас в дупките на мрака си! Знамения, с които Всемогъщият заявява на света, че краят на всичко е твърде много приближил! И оня, който внимава на вършеното от Десницата Господна, непременно ще възлюби слугата Ми като собственото си сърце, понеже за всички Мои той плати твърде скъпа и горчива цена, която не може да бъде изплатена от никакви дарове, дарения или десятъци от Църквата Ми до свършека на стария свят!
Ако някой Ми е Верен в малкото – над многото ще го поставя! Но каква ли Сила ще ви е нужна, за да бъдете Верни в многото, понеже слугата Ми много ви даде? На оня, комуто много е дадено, няма ли много от него да се изиска? Ако някой получи Спасение чрез Жертва Господна, то не трябва ли и сам той да се уподоби в Жертвата, за да бъде достоен? Но ето това ще е изпитанието ви, люде Мои, в оставащите дни до Грабването на Моята Невяста! Изпитание, в което едни ще докажат с Дух и Сила, че са родени от пророческото благовестие, а други – че е било по-добре никога да не бяха тръгвали по тясната пътека до Хълма на Преображението!
Колкото до тебе, слуго Мой, то ти сега Ме последвай във висините до Хълма Сион, защото ще те направя да прогласиш непрогласеното за Авадон, ангела на бездната! И Сам Отец Ми ще възлее Масло от Огъня Си върху главата ти, за да те направи Приносител и Възвестител на Небесните тайни! Това ще бъдат за теб най-дълбоките глътки от Златната Стомна със Скритата Манна и твоето запечатване като Пророкът, изявил Триумфът на Сион!
Аз, Алфата и Омегата, Началото и Краят, все още говоря и не млъквам! Блажени човеците, които участват в Моята битка против духовете на сатанинското нечестие, защото такива ще се нарекат Родът на Небесния Триумф! И Славата им ще бъде като на Божии звезди за вечни векове!”

Едно мнение за “АВАДОН – I ГЛАВА

Leave a Reply