КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VIII ГЛАВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ето, че след малко ще затворите последната страница на тази книга. Моята надежда за всички, запознали се с нейното съдържание, е да бъдат свободни. Някога запитали един християнин:
“Какъв е смисълът на твоята вяра?”
А той се усмихнал, вдигнал очи към Небето и отговорил:
“Как какъв? Ами че вярата в Смисъла!”
Животът в лъжа е съществуване без смисъл, без стойност, без бъдеще. Учението на Господ Исус Христос, като явление на Истината в този грешен, лъжовен и объркан свят, е зов към нас, зов към всички хора.
“Излезте от клетката на лъжата!” – вика днес Святият Дух:
“Не бъдете осъдени, а свободни!
Не бъдете обречени на смърт, а облечени в Живот и Истина!
Исус прикова тъмнината и греха на Голготския кръст!
От Неговите Рани извира Изцеление, от Неговата Смърт извира Прощение, от Неговото Възкресение – Небесен Път и Светлина за всички вас.
Влезте в Моето Присъствие и оставете крясъците, ръмженето и рикаенето на звяра в миналото! Забравете, че дяволът някога е бил силен, защото Исус отне силата му! Забравете клетката на лъжата! Влезте в новата реалност, която ви дава Исус! Бъдете творци на новото битие! Битието на Пътят, Истината и Живота!”

Божията Благодат нека бъде върху сърцата ви! Нека бъде Слава и чест на Исус, в Чието Име Святият Дух вдъхнови тази книга! Амин и Амин!

Leave a Reply