КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – IV ГЛАВА

КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ИСТИНАТА?

“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник…” (Ефесяни 6:14)

Въпросът не е произволно зададен, защото не Истината губи хората Си, но хората губят Истината. Заръката на Апостол Павел има свой дълбок смисъл. Когато Истината е пояс на кръста ни, ние се явяваме като нейни свидетели навсякъде по този свят. И дори срещу нас да се хвърлят огромни усилия от херувима на лъжата, те всички безплодно се разбиват в бронята на Правдата, с която сме се облекли. Истината е най-голямото богатство в живота на човека и дяволът е този, който го тласка да я изгуби. Ревността, с която трябва да пазим Истината в сърцата си, можем да разберем със следната притча, дадена ми по вдъхновение от Святия Дух:
“Един момък дълги години живял далеч от баща си и бащиния си дом. През това време разруха и мизерия трайно се настанили в живота на младия човек. Въпреки това бащата нито за миг не престанал да мисли за сина си. Един ден по случаен вестител синът получил от баща си чифт нови бели дрехи. Към тях било поставено следното писмо, в което бащата пишел:
Сине мой! Като зная мизерията и калта, в които си затънал, ти изпращам тези бели дрехи. Измий се, облечи ги и тръгни по пътя, който Моят вестител ще ти посочи, за да дойдеш при Мен.
Само знай, че условието, за да те приема в богатия Си дом, е:
Да опазиш белотата на дрехите си!
Това няма да бъде никак лесно. Пътят ти ще бъде стеснен и от двете му страни ще има кални тресавища и мочурливи блата. Не трябва да отклоняваш нозете си от пътя, да не би да изгубиш равновесие и да паднеш, та дрехите ти да се омърсят. Ще духат ветрове от лявата ти и от дясната страна, но ти знай, че белотата на дрехите е по-скъпа и от самия ти живот.
Само по дрехите ще разбера дали истински си Ме обичал и искал да се върнеш в Дома Ми…”

Ето такава бяла дреха е Истината от Бога! Небесният Отец ни я дава, за да я облечем и тръгнем с нея към Вечния си дом. Истината е духовната дреха, с която трябва да облечем духа и душата си, за да ни приеме Исус в Небесното Си Царство! Има три важни условия, за да запазим бели дрехите си, тоест, да задържим Истината в живота си. Това са:
Вярата, Надеждата и Любовта.
С тяхното разглеждане навлизам в края на тази книга.

Leave a Reply