КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VI ГЛАВА

ПЕТА РЕШЕТКА: БЛУДСТВОТО

“Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб. А прелюбодейката лови скъпоценната душа…” (Притчи 6:26)

Смешно и наивно е да мислим, че дяволът, воювайки против човека, ще се смили и пощади интимния свят на всеки от нас. Точно обратното – ако има същност в човека, която да е била най-ужасно експлоатирана от лукавия, то това е природната даденост на тялото за привличане към противоположния пол, тоест, естественият полов нагон. Този нагон е нормално проявление на природните закони, които Бог е поставил да живеят в нас. При сътворението на първите човеци Господ издаде съвсем недвусмислена заповед:
“Плодете се и се размножавайте…” (Битие 1:28)
Причина за тази заповед бяха природните закони в нас, създадени за възпроизводството на човешкия род. Тяхното съвършенство и покоряване на Истината изяви сам Адам, като каза:
“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът…” (Битие 1:28)
От тези думи разбираме, че между мъжа и жената Бог е изградил склонност към плътска хармония, дотолкова голяма, щото, макар и двама, пред Божия поглед да бъдат една плът. Единствената институция, в която Бог заповяда реализацията на тази хармония, бе семейството като свещен съюз, тоест, пълна духовна, душевна и плътска взаимност между мъж и жена, скрепена с Волята на Всевишния. За дявола, чиято същност е лъжа, хаос и разрушение, подобна хармония винаги е трън в очите му. Затова и неговите атаки са насочени към поквара и осквернение в половите отношения между мъжа и жената. Духовното определение на сатанинската активност в интимния свят на човека се нарича блудство, а е известно още и като прелюбодейство.
Нека сега да разгледам етапите, от които е изградена дяволската стратегия и тактика. Четири са тези етапа:
Първо: Страстта
Второ: Съблазънта
Трето: Изкушението
Четвърто: Прелъстяването
Предстои ни да вникнем в същността на страстта. Какво е тя? Казано най-простичко, страстта е позив на плътта. Ние вече разбрахме, че при Сътворението Господ Бог положи в човека закони на възпроизводството. Във всеки човек тези закони съзряват с течение на годините. Периодът на тяхното съзряване е известен като пубертетна възраст. След този период в пълна сила започват да се активират плътските желания за контакт между мъжа и жената. Но поради смъртното и греховно естество, освен плътски желания, Бог е положил в човека и закони на духовния контрол върху плътта. Проявленията на тези закони ние усещаме като морал и съвест. Моралът и съвестта ни трябва да доминират над плътските ни страсти и да ги обуздават своевременно, за да не допускаме грехът да ни владее и убива! Духът е стопанин на нашето тяло и той трябва добре да се грижи за телесната ни хижа. Страстта не е опасна дотогава, докато е под контрола на духа. Излезе ли обаче от контрол тя може смъртоносно да разруши човешката личност. Това става убедително и ясно със следващия пример:
Огънят ни е приятел, само, ако е под наш контрол, тоест, в печката. Там той е полезен и безопасен. Но ако огнените езици близнат крайчеца на пердето и му дадем свобода на действие из цялата къща, то само след едно кратко време ще газим из пепелта и няма да открием нищо, което да се е запазило. Страстта е огън, който трябва здраво да държим в печката на себеобузданието! Соломон ни говори за страстта, питайки:
“Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не се изгорят? Може ли някой да ходи по разпалени въглища и нозете му да не се опекат! Така е с оня, който влиза при жената на ближния. Който се допре до нея не ще остане ненаказан…” (Притчи 6:27-29)
Запомнете, че единственият богоугоден начин за реализирането на страстта е в семейството! Само там огънят остава в печката, за да бъде полезен с топлината си! Лукавият ще насочи всичките си усилия, така щото човек да пренебрегне семейството, като единствена алтернатива за удовлетворение на половия нагон и да търси други начини за реализация на страстта си. Страстта в човека не е достатъчна за дявола. Огънят в печката не му върши работа. Нужен е активатор на страстта, за да стане тя безконтролна и унищожителна! Тези думи са прелюдия към разглеждането на първият смъртоносните козове от дяволската тактика – съблазънта. Тя е нещо твърде страшно и опасно и за нейните атаки Исус предупреждава:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда. Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” (Матея 18:7-9)
Строгостта и категоричността на това предупреждение ни показва, че битката със съблазните е битка на живот и смърт и всеки компромис и отстъпление могат да бъдат фатални. Целта на съблазняването е в човека да бъде утвърден комплекс от плътски желания, както и нужните навици за тяхното ежедневно задоволяване. Зависимостта, изградена в резултат на съблазните, се нарича похот. Похотта е сбор от плътски желания, които винаги зачеват и раждат грехове! Похотта се изгражда чрез общуване със съблазните. А в своята същност съблазните са обекти или причини, които пораждат силни плътски желания, вследствие на демонични внушения. Такива обекти и причини – дал дяволът в изобилие. Порнографията в списанията, филмите с еротично и сексуално съдържание, разюзданите провокации на модата, еротичното поведение на поп и рок-изпълнители, изявата на обществата, практикуващи нудизъм или “свободна любов”, са предостатъчни, за да изригнат в човека желания с неподозирана сила и мощ. Така стигам до втория смъртоносен коз от сатанинската тактика – изкушението. Когато дяволът види, че страстта е лумнала силно, той ще й придаде вид на мисловно пожелание, тоест, ще я концентрира и насочи към обекта на предстоящото блудство. Ако отново използвам преобраза на огъня, Сатана ще изкара огъня от печката, за да подпали цялата къща…
“Виж, тя е наистина хубава. А под дрехата й има прелест, жадна за твоите ласки и любов. Очите й издайнически говорят, че тя иска това. Иска да я обладаеш и да и се наситиш. Защо се колебаеш! Бъди мъж! Действай! Направи го сега! Тук – в тъмното – само ти и тя…”
Така най-често звучи изкушението в мислите на човека. И когато той позволи на нещата да стигнат дотам, щото да воюва с изкушения, то се е показал неблагоразумен, защото изкушението е свидетелство за буйно разгоряна страст. Човек трудно може да реши проблема с изкушението, след като вече е създал почвата и причините за неговото въздействие. Затова в молитвата, която Исус Христос ни остави, има думи, свързани с това – да бъдем далеч от изкушението:
“…и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия…” (Матея 6:13)
Бог ни наблюдава. Той гледа нашите мотиви и желанията на сърцата ни. И ако сме стигнали дотам, щото да приемаме съблазните доброволно и с удоволствие, то ще бъдем въведени в изкушение, понеже сами сме дали зелен светофар на Сатана. Моля ви да запомните, че дяволът идва само там, където са създадени условия за неговата активност. Стигнем ли дотам да поканим изкусителя в сърцата си, то вече много трудно ще го изгоним. Защо изобщо сме го канили? Защо сме се сетили да викаме към Бога, след като сме на път да извършим блудството? Знайте, че най-успешната борба с изкушенията е ликвидирането на съблазните. Ако човек не се подава на съблазни, то колко по-малко ще се подаде на изкусителя. Изводите от всичко това са, че докато човек се покорява на Истината и не влиза с нозете си в лъжа, дотогава е свободен от склонност и желание за блудство. Ако демоничното изкушение победи човешката воля, то изкушеният човек е станал изпълнител и инструмент в ръката на дявола.
Така стигам до последния коз на сатанинската активност, който е прелъстяването. Това е козът, който вече е изковал победата на дявола над човека. Прелъстяването е акт на самото блудство и спечелена битка на изкусителя с морала на човека и убежденията на съвестта му. Тук е нужно да отворя важна скоба. Мнозина си мислят, че само физическият контакт, тоест, блудническото сношение е извършен грях, а всичко останало е все още безобидно и в рамките на допустимото:
“Пофлиртувах малко с нея… Какво толкова?!!”
Но коментарът на Исус е друг:
“Чули сте, че е било казано: Не прелюбодействай! Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си…” (Матея 5:27-28)
От тези думи придобиваме знание, че не само блудническият контакт, но и желанието за него вече е грях и спечелена битка от блудническия дух. Сексуалната фантазия или пък въображението, дошли в резултат на пожелание, са блудства на помислите, толкова смъртоносни, колкото и явният блуднически контакт! Победата ни над тези властни изкушения е пълноценна само чрез вяра в Исус Христос, понеже Той ни дава Духа, Който е силен да победи всяко плътско желание:
“Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете…” (Римляни 8:13)
А сега нека разгледам кои са условията и причините в човека, които дяволът използва, за да съблазнява, изкушава и прелъстява.
Първото условие е блуждаещото и бездейно мислене на неангажиран ум, като потенциална мишена за стрели на съблазни и изкушения. Когато човешкият ум е целенасочен и концентриран в определена идея, мисъл, учение, то мисловният поток е силен и не позволява разсейване. Така човекът е напълно защитен от дяволските внушения. Но ако в определени обстоятелства стигне дотам, че да заяви:
“Какво да правя сега? Хм, просто няма какво да правя…”
…то оня, който чуе изповедта му, веднага ще му “намери работа”. Един от най-убедителните примери за смъртоносната клопка на безделието ще намерим в живота на цар Давид. Този велик и богопомазан мъж един единствен път си позволи лично безделие, за което заплати скъпо.
Ето този пример във “Втора Книга на Царете”:
“След една година, във времето, когато царете отиват на война, Давид прати Йоава и слугите си с него и целия Израил, и те разбиха амонците и обсадиха Рава. А Давид остана в Ерусалим. И надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много красива наглед. И Давид прати да разпитат за жената, и рече един: Не е ли това Витсавее, дъщеря на Елиама, жена на хетееца Урия? И Давид прати човеци да я вземат, и когато дойде при него, лежа с нея…” (2 Царе 11:1-4)
Във време, когато целият Израил воюваше против враговете си, цар Давид си позволи безделие на ума – разходки по покрива. Точно тогава той беше изкусен и съборен от лукавия. Пламналата му страст към Витсавее доведе до прелюбодейство, а след това до умишлено убийство на законния й съпруг. Ужасни бяха последиците за Израилевия цар. Той вече имаше духовен обвинител против себе си. Затова и детето, дошло в резултат на прелюбодейството му с Витсавее, се разболя и умря само след няколко дни. Поуката от този пример в Библията е за всички християни. Тя учи, че колкото и високо да стоим в Божиите очи, в един миг на компромис със Святостта и Истината, можем да изгубим много или всичко!
Нека досегашните ми разсъждения в никакъв случай да не послужат като основа за фанатизъм и отхвърляне на плътския контакт между мъжа и жената. Напротив – нека послужат за издигане на авторитета и чистотата на семейството, върху което Бог благоволи. Защото не към донжуановци и казанови, не към хетери и вакханки, но към семейния човек Словото Божие се обръща с думите:
“Да бъде благословен твоят извор, и весели се с жената на младостта си. Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват на всяко време. И възхищавай се винаги от нейната любов…” (Притчи 5:18-19)
“Мъжът нека има с жената дължимото с нея сношение. Подобно и жената с мъжа…” (1 Коринтяни 7:3)
В тези думи ясно се вижда Божието отношение към семейството. Бог се радва, когато мъж и жена се обичат и живеят по законите на Истината и мира. Апостол Павел говори, че сношението е нещо “дължимо”, тоест, хармония, без която съпрузите не могат. Те си я дължат един на друг, но само, когато се покорени в брачен съюз пред Всевишния.
А сега да разгледам и същността на блудството. Две думи като че ли най-точно го определят: Поквара и осквернение! Затова пак Апостол Павел ни предупреждава:
“Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудства, съгрешава против своето си тяло…” (1 Коринтяни 6:18)
Блудството влиза в конфликт с човешкия морал и съвест. То има за цел да предостави човешкото тяло на демони, които го обладават, за да извършат волята си. Блудството извиква отвращение и погнуса, лепва се като петно върху личността на човека и не може да се изтрие с години. Всички изтръпват, когато чуят, че някъде е извършено изнасилване, а другаде – блудство с непълнолетна. “Ужас!” – казват мнозина и потръпват от гадната новина. И това наистина е ужас. Но колко от тях са склонни да видят как дяволът изнасилва ума на детето им, което, чакайки да си легнат, отваря порно-списанието или пуска порно-касетата, за да потъне в тресавището на блуднически визии? Колко имат мотивацията да станат и заявят против демона:
“Заповядвам ти в Името на Исус да престанеш с блудството си върху моето дете!”
О, това е прекалено за някои родители, защото те са либерални в отношението към децата си. За тях списанията са съвсем безобидни. За тях е важно децата им да имат нужната “полова просвета”. Но нека да им кажа следното:
Това човечество не се е родило вчера! Природните закони в плътта на човека не се нуждаят от подобна “просвета”! Когато има хармония и любов между съпрузите, те винаги ще намерят начин да съчетаят плътското в себе си без срам и неудобство, защото ще има Божие благоволение върху тях.
Остротата на блудническото желание сама по себе си е свидетел до каква степен човек е допуснал в сърцето си демоничните внушения. Един от мотивите, които участвалите в блудство, винаги изтъкват, е насладата удоволствието и насладата от контакта! Щом е “удоволствие” и “наслада”, щом са щастливи от стореното, то е “безсмислено” да се чувстват виновни:
“Бяхме заедно! И на мен и на нея й беше хубаво! Какво толкова? И двамата си го искахме, дадохме и получихме! Защо трябва да си разваляме секса с любов и брак! Това са остарели понятия и архаично мислене!”
Тази клопка на Сатана да прави греха приятен, сладък и желан, като способ за удоволствие, се нарича сладострастие. Апостол Петър определя жертвите на сладострастието с думите:
“…люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и непрестанен грях, подмамват неутвърдени души, сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (2 Петрово 2:13-14)
Знайте, че удоволствията и насладите от блудството са смъртоносни лъжливи усещания. Те са признаци на своеобразен триумф на смъртната плът над духа и душата на човека!
Властта на блудството е страшна. Неслучайно на Вавилон, който е събирателен образ на сатанинското царство, е дадено определението, че е “блудница” и целият свят пие виното на нейното разпалено блудстване. Херувимът на лъжата използва всички възможни средства и начини, за да погуби човешкия род. И колкото повече се приближава Пришествието на Господ Исус Христос, толкова по-мащабна става кампанията на блудството.
Ако си представим този свят като жена и се опитаме да я наблюдаваме през погледа на различните векове, то ще забележим, че ако жената е имала относително целомъдрие и чистота в продължение на деветнадесет века, то само за един век тя свали дрехите на благоприличието и днес голотата й е брутално предизвикателна! Излезте на улицата и се спрете на първото павилионче за вестници и списания и там ще намерите дежурното ъгълче на порнографските издания, каквито вашите прадядо и прабаба не са разлиствали и чели. Тази промяна се дължи на действието на Сатана, на неговите блуднически демони.
Може би вече неусетно сте свикнали с промяната и не можете да я отхвърлите от живота си. Може би я считате като нормална за средата, в която живеете. Но аз нека ви предупредя, че този свят е свят на духовно изнасилване. В него не хората търсят блудството, а то ги преследва и ги намира! Това е свят, в който изразите: “Ти си много секси!” или: “В тебе има страшен сексапил!” … карат жените да се усмихват и търсят все по смели “решения”. Дяволът изгради нови Содом и Гомор, в които властват с пълна сила содомията, проституцията и педофилията. Всичко това показва до каква най-страшна поквара е достигнало съвременното човечество. Блудството отговаря на широкия фронт на Сатана против човешките души. В този фронт дяволът не е пропуснал да реализира и духовния аспект на блудството. Същността на този аспект е да предложи на човешкото сърце продукти на бесовски учения, като накара невярващия човек да повярва в лъжа и така да извърши акт на духовно блудство. А също така и да накара повярвалия в Господ Исус Христос да отстъпи от Истината и да прегърне в сърцето си гибелните ереси, тоест, да извърши духовно прелюбодейство!
В “Евангелието от Матея” Исус ни предупреждава за бесовския фронт:
“…защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните…” (Матея 24:24)
Както в света дяволът е създал публични домове за плътска съблазън, така и в духовния свят има публични домове за духовна съблазън! В тях съблазнителят не е хетера или проститутка, а блуднически дух, целящ да размени в християнското сърце Истинския Исус с лъжливо подобие на Бог. Вие със сигурност знаете за какво говоря. Става дума за рояците от секти, които са наводнили целия свят. Лъжепророци като Мун или Чарлз Ръсел, Дънов или Пако Рабан, намират пътища към сърцата на много човеци, за да ги направят рожби на пъкъла. Сетнината на духовното блудство е не просто духовна смърт, но огнено наказание след нея, поради категоричната позиция против Спасението от Исус Христос и услугата на човека като жетвар на дявола. Виждате ли, едно е човек да бъде жертва на дявола, а съвсем друго – негов слуга. Едно е да бъдеш дървото, което е отрязано с триона, а съвсем друго – трионът, с който е отрязано дървото! В началото всички пленници на блудството са отрязани дървета, но после част от тях се специализират като триони за рязане в ръката на дявола.
Единственият начин за победа над духовното блудство е пълноценното общение с Божието Слово и непрестанното ни влюбване в Исус Христос! Когато една Невяста е влюбена в своя Годеник, тя няма да Му изневери. Библията винаги ще ни показва как лъсват в пълна сила лукавствата на Сатана. Затова трябва да разберем, че блудството, като решетка на лъжата, разрушава фатално духа, душата и плътта на човека!
В заключение на тази важна тема се обръщам към всички вас с един пример:
Вземете в ръката си една стъклена чаша. Внимателно разгледайте как добре хармонират стъклените кристалчета в нея. Подредени така, че да бъдат здрави и прозрачни. А сега хвърлете чашата със сила към каменния под. Чашата се троши. Нейната цялост се разпада на стотици, различни по големина парченца. Съберете внимателно парченцата и се опитайте да възстановите чашата с подходящо лепило…
Трудно е, нали?
Дори е невъзможно да го сторите! А и най-доброто ви постижение ще бъде грубо подобие на първоначалното състояние. Чашата няма вече да бъде прозрачна. Тя ще притежава белезите на счупеното, колкото и изкусно да сте залепили отделните й късчета.
Когато се раждаме на този свят, нашите сърца са като едни здрави чаши. Чаши, която трябва да се напълнят с Истина и Живот. Тогава при мнозина идва дяволът и казва:
“Опитай блудството, моят най-знаменит специалитет! То е феерия от форми, удоволствия и страсти…”
Точно в този момент те хвърлят със сила чашите си към каменния под, а после търсят смисъл и реализация в отделните стъклени късчета, в суетните житейски стойности на преходното и греховното, за да разберат едва тогава, когато е станало безнадеждно късно, че чашата е пълна, ако е здрава!
Моят апел към вас е:
Съхранете сърцата си и душите си! Изпълнете се със Святия Дух на Господ! И бъдете уверени, че Исус Христос е Единственият, Който може да събере стъкълцата и съвършено да ги пресътвори в чаша, а след това да я напълни с пълнотата на своята велика и животворяща Любов!

Leave a Reply