ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЕДИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Господ Исус Христос на последователите Си:
“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго…” (Йоан 13:34)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Моля се на Господа сърцето ти да бъде внимателно, за да не изпусне нито една дума и нито едно изречение, написано оттук нататък в тази пророческа книга. Мога искрено да заявя пред теб, че това е книгата, за която съм платил и тепърва ще плащам най-голямата цена. Цена от гонение, ярост и скръб, каквито не съм предполагал, че могат да дойдат в живота ми. Защото във всички предишни книги, които написах, Сатана беше атакуван някак отстрани. Било, че се връзваха духовете му, с които той владее света и развращава църквите. Било, че се осветяваха различни негови лукавства и хитрости. Било, че се разрушаваше последната му Вавилонска кула или се изобличаваха измамно скритите му поклонници в църквите. Но сега прицелът не са духовете около дявола, но е самият Сатана. Сега острието на Меча Господен разрушава не просто делата му, но пронизва и изгаря със страшна болка собственото му нечестиво сърце. Всичко това трябва да ти покаже, че тази книга е необикновена в своя пророчески прицел. А необикновеното в нея е фактът, (за който Господ Исус Христос свидетелства със Святия Си Дух) че нещата, за които четеш в книгата, се случват днес и сега. Днес и сега – в края на времето, миг преди грабването на Църквата и явлението на човека-Антихрист. Днес и сега – когато Господ ще събере на Хълма Си всичките Си верни чеда, за да им покаже великите Си планове и съдби.
Аз ще те помоля да си спомниш най-важното, което Исус ни разкри във втората част на тази книга, а именно – че голяма част от успехите на умноженото беззаконие се дължат на завеси, които дяволът създава за отвличане на вниманието и за приспиване на бдителността. С една дума – завесата мами сърцето да търси и гледа на видимо натрапчивото се зло, а да остане незащитено за оня, който идва откъм гърба. Така човеците биват тотално измамени, понеже не са били подготвени за подобно коварство на дявола. Но аз ще напомня на всички, че в Евангелието Господ Исус ни предупреди да бдим. А Апостол Петър каза на всички ни, че дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Виждал ли си лъв, братко мой? Не такъв лъв, който е затворен в клетката на зоопарка, но лъв на неговата си територия, където е свободен да ловува и разкъсва жертвите си… И ако все пак си виждал, дори не на живо, а на филм, то ще ти направи впечатление, че лъвът никога не напада в лице. Тъкмо обратното. Той лежи и се спотайва във високата трева, като чака да мине плячката. А когато тя се появи в полезрението му, звярът внезапно изскача и забива ноктите си в задната част на тялото й, като я поваля на земята. Значи лъвът обича да напада в гръб, понеже именно откъм гърба си жертвата остава незащитена. Ето този животински принцип е залегнал твърде дълбоко в нечестивата природа на Сатана. Нещо повече – той е послужил за написването на много от свитъците на беззаконието му и двата от тези три последни свитъка, насочени против Святите заповеди на Господ Исус, никак няма да направят изключение.
А сега нека отново да продължа с размишления за завесите.
Виждал ли си завеси, братко мой?
Разбира се, че си виждал. В крайна сметка прозорците в къщи, ако не с щори или пердета, са покрити със завеси. Но аз искам да те отведа в една друга представа за завесите. Представа, която пасва на лукавата същност на лъжеца и човекоубиеца. Когато някой е лъжец, то той по измамен начин иска да убеди тези, които лъже, че е това, което не е, или че думите, които приказва, са Истина. Така, без всякакво съмнение, завесите на този лъжец ще бъдат част от театралната сцена, на която той се изявява като артист. А пред този артист ще има доволно много зрители. По-многобройната част от зрителите ще бъдат простосмъртните човеци на този свят, сиреч, консуматорите на сатанинското беззаконие. Но в театралния салон непременно ще има и една малка част от привилегировано съсловие, което няма да седи на обикновените столове, но ще бъде отделено от простолюдието и ще седи по-нависоко. А какво има в един театър, което да разделя простолюдието от първокласните персони?
Ложи, разбира се! Има ложи в театъра, които обикновено са на втория етаж и оттам спектакълът се наблюдава от специални гости. Ето така, наред с простолюдието на целия свят, което дяволът мами с лукавствата си, в театъра му има и ложи за високопоставени. Не какви да е ложи, но масонски ложи, в които любимците на Луцифер наблюдават пиесите на господаря си. И сега искам най-много да внимаваш. Защото постановката на дявола е такава, че простолюдието хипнотизирано да наблюдава актьора пред завесите, а любимците от ложите да наблюдават истинската му същност зад завесите. Нещо повече – самата беззаконна кампания на дявола се организира и провежда именно от човеците в ложите, за да се съберат достатъчно зрители в салона. Тъй че докато те гледат дяволския спектакъл пред завесите, той самият да безчинства зад завесите. Ти ще разбереш за това сатанинско безчинство и в останалите пророчески видения от тази книга. А сега нека вече да продължа с първата от Святите заповеди на нашия Господ Исус Христос.
“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго…” (Йоан 13:34) 
Братко мой! Верни ми приятелю!
Едва ли има по-прекрасна и жизнеутвърждаваща заповед от тази, в която Исус ни заповяда да се обичаме. Не просто да се обичаме както ние бихме решили, но в действителност – да се любим един другиго така, както Господ ни възлюби. Това е твърде извисен критерий, твърде чисто и Свято повеление, за да си мислим, че само с прочит бихме го разбрали и проумели. Виждаш ли, братко мой, всеки човек в света проявява чувствата на душата си, като обича едни или други неща от живота си, една или друга подробност от битието си, един или друг човек в съдбата си. Но когато Исус ни е заповядал да се любим, както Той ни е възлюбил, то тогава самите Му думи ни ангажират да търсим присъствието Му, за да можем да изпълним заповедта Му. Ние няма да изпълним заповедта Му, ако Той Самият в нас не свидетелства за Любовта Си.
“…както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго…”
Но може ли някой да обича, вместо Исус? Може ли някой да има любов, по-пламенна от Неговата, по-изгаряща от Неговата, по-чиста от Неговата, по-жертвоготовна от Неговата? Разбира се, че не! Ето защо на нас ни е нужен Исус, за да Му позволим да обича чрез нас, да докосва чрез нас, да очиства чрез нас, да спасява чрез нас. И най-вече:
На нас ни е нужен Исус, за да може Сам Той да изпълни Собствената Си заповед вътре в нас! Без Него, ние не можем да се обичаме така, както Той иска! Без Него изпълнението на тази заповед е невъзможно, а всеки опит да бъде изпълнена се превръща в беззаконие!
Моля те да се замислиш върху това! Защото най-големите успехи на дявола са се случили там, където човеците са останали без Исус.
А сега нека още малко да разширя това съдбоносно послание. Когато погледнем на света, който лежи в лукавия, първата мисъл, която би трябвало да ни хрумне, е тази, че този свят е без Исус. Въпреки, че Исус умря за света, светът остава без Исус! Въпреки, че бихме чули понятия като християнска цивилизация, християнска култура, християнски ценности, християнски морал, светът е, и остава без Исус.
Но защо светът е без Исус?
Именно защото лежи в лукавия и не иска да се откаже от общението си с беззаконните духове на дявола. Понеже ако светът беше решил да бъде с Исус, то би Го пуснал в сърцето си и тогава Сам Исус би изпълнил първата от Святите Си заповеди, а именно – да накара всичките човеци на света да се възлюбят така, както Той ги е възлюбил. Но аз отново ще ти кажа, че светът остава без Исус. И причината да остане без Господ е тази, че в тъмните си покои дяволът е написал отровните си думи върху един змийски свитък, който е събрал всичката му възможна омраза против Бога и човеците. А ти сега се замисли, че този противен на Бога свят отдавна е изнамерил определения за всичко, което се намира в него. И понеже безбожието царува и процъфтява между човеците, то и затова светът го е нарекъл “атеизъм”, сиреч, тотално отричане на съществуването на Бога. Този атеизъм стои в основата на много безбожни идеологии, но най-сатанинските сред тях са марксизмът, ленинизмът и комунизмът. Аз нямам никакво намерение да развивам какъвто и да било анализ върху тези идеологии, понеже само допреди две десетилетия нашата страна беше техен политически бастион. Но непременно оттук нататък книгата ще продължи с коварството, което сториха на света именно масонските ложи, вдъхновени от дявола. (И нека примерът, даден със завесите, театъра, ложите и актьора, бъде постоянно в ума ти!)
А сега ще ти разкрия видението, което Господ показа на сърцето ми. Аз отново бях с Него в тъмните покои на дявола, но Исус вече се беше променил и не изглеждаше като Камък от Сион. Той отново стоеше като могъщ Цар в Силата Си, а от устните Му излизаше Пламенен Меч, по чието острие проблясваха мълнии. И ето, че моят Господ проговори на дявола, като му казваше:
“Пристъпи в подножието Ми, човекоубиецо! И бъди готов да отговаряш на въпросите Ми, изворе на всяко беззаконие! Помниш ли ти думите, които изрекох на Моите ученици и които Апостолът Ми Йоан записа в Евангелието? Помниш ли Святата заповед, с която казах на учениците Си:
“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго…” (Йоан 13:34) 
Съгласи ли се ти с тази Моя заповед, Сатано? Прие ли в сърцето си, че човеците ще отворят сърцата си за Мене, и Сам Господ ще ги извиси при Себе Си в свръзката на Любовта?”
Докато Исус изговаряше думите Си, мълниите по Меча Му започнаха да плющят върху осанката на дявола. И той, като подскачаше и търсеше начин да се скрие от Господния Гняв, болезнено изрева, казвайки:
“Ах, Царю на царете! Как можех да се съглася, че човеците ще се любят едни други чрез Твоето Присъствие и ще пребъдват в Твоята Любов? Та нали тогава, поради Огъня Ти, не би останало никакво място за мен и моите демони по земята! Разбира се, че не се съгласих с тази заповед, но веднага след Възкресението Ти от мъртвите заповядах на всичките си демони, като им казах:
“Внушете в сърцата на човеците, че този свят е свят на омраза и в него оцеляват само силно мразещите. Нека човеците да се мразят едни други! Който повече мрази, той ще бъде издигнат и закрилян от мене! Както аз намразих Бога и човешкия род, така нека и човеците да мразят Него и да вселяват омраза помежду си! За да се умножава всякога беззаконието ми! Нека човеците бъдат змии в мислите си! Нека човеците бъдат лисици в думите си! Нека човеците бъдат вълци в делата си!”
И сега има ли смисъл да отварям свитъка си, след като толкова ясно се различава Твоята Любов от моята омраза?”
Думите на Сатана накараха Исус да го погледне със страшен Гняв в очите Си. А след това отново да му проговори, казвайки:
“Ти май наистина си решил да бъдеш крепост и закрила за масоните си, тъй щото да опазиш скверното им дело от Господния поглед. Но не съм ли Аз оня, Който виждам в тайно и въздавам наяве? И сега да криеш ли писаното в змийския си свитък, когато го прочитам ясно в жлъчта на сърцето ти?
Разтвори свитъка си, Сатано!
И внимателно прочети инструкциите, които си записал в него, без да криеш нищо в Присъствието Ми!”
Докато Исус говореше, не само от Меча Му, но и от зениците Му изскочиха мълнии, които удариха самото сърце на дявола, тъй щото той залитна и падна назад. И ето, че без никак да се извърта с думите си, дяволът взе змийския свитък и го разтвори пред Светлината на Меча, като казваше на Исус:
“Още във времето, когато Ти беше на земята, аз имах едно поколение, с което се противях на мисията Ти. И това беше поколението на садукеите, които отричат, че има дух. Аз имах нужда точно от такива духовни слепци, за да мога да се противя на първата Ти заповед. Защото тази Твоя заповед би се изпълнила само с Твоето Присъствие. Но ако Твоето Присъствие го няма – заповедта става невалидна. Ето защо в края на времето, когато исках беззаконието да се умножи, аз утвърдих масонски ложи, с които да явя на света всичкото възможно безбожие. Намерих почва за лукавствата си в Германия и царска Русия, откъдето тръгнаха ученията за комунизма, атеизма и материализма. Развратих човеци, като Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин. Предизвиках революции и наложих пентаграмата си, като символ на новите безбожни идеологии. Обявих война на всичко библейско и всичко християнско, като опожарявах всички места, където би било възможно Духът Ти отново да се върне и да намери сърца, в които да се възцари. Верен на моят принцип да разделям и владея, аз противопоставих на комунизма – фашизъм, на социализма – нацизъм. И вдъхновителите на всичко, което вършех, бяха моите зидари. Именно с тях наложих на света всичките безбожни идеологии, защото чрез тези идеологии сърцата на човеците ставаха материалистични и атеистични, отхвърлили всяка мисъл за Бога. Ето затова моята заповед към всичките ми демони беше тази:
“Слушайте ме, демони! Идете по целия свят и го развратете с безбожие! Идете и научете всичките ми зидари, че трябва да строят високи крепости на основата на тоталното отричане на Бога, на всичко християнско, и дори на всичко духовно! Нека направим света садукейски! Нека атеизмът стане най-естественото състояние за света, който владея! Нека светът отрича както Божието съществуване, така и моето! Свят без Бога, значи свят на моето зло! А свят без мене, значи свят, който владея скришом! Само така ще се преборя успешно с първата от заповедите на Христос! Това е, Царю, писаното в свитъка ми!”
Дяволът вече протягаше змийския свитък към Господа, а костеливата му ръка трепереше нервно. А тогава Пламенният Меч на Господа докосна писаните думи, и мълнии се стрелнаха по острието му, тъй щото Исус отново проговори, казвайки:
“Защо отново се опитваш да скриеш цялата Истина от Мене, дяволе? Нима не виждам с мълниите на Меча Си, че си скрил едни думи, като си писал върху тях други? Но ето – Мечът Ми изпепелява първите ти думи, а изпод тях излиза скритата тайна за поредната ти завеса. Прочети писаното за тази завеса, да не би в тоз час да изгоря лъжливия ти език…”
Гневът на Исус нарасна толкова много, щото от Меча Му започна да свисти жупел. А дяволът, като криеше глава в мантията си, Му даваше знак с ръка, та дано би се уталожил Гневът Му. И ето, че жупелът спря да свисти, а тогава Сатана проговори, като казваше:
“Бях забравил писаното! Наистина бях го забравил! Но ето, тук съм дал следните нареждания на демоните си:
“Усилвайте безбожието по целия свят с всичката си сила! И нека делата на атеистите в света станат тайна завеса за делата на атеистите в църквите. Тъй щото, взирайки се в нечестието на атеистите в света, човеците да не забележат нечестието на атеистите в църквите! Само така аз ще имам отстъпили от Бога църкви, за да ги владея с духа на Антихрист!”
Докато дяволът прочиташе последното изречение, Пламенният Меч прободе змийския свитък, тъй щото той пламна и зацвърча. И тогава с преливащ от Гняв Глас, Господ му проговори, казвайки:
“О, проклет безбожнико! Докъде наистина стигнаха лукавствата ти! И какво успя да сториш ти против Мене с комунизма и атеизма си? Къде са днес бастионите на безбожието ти, за да ти помогнат, понеже свитъкът ти изгаря? Не рухнаха ли безбожните ти идеологии, както в древните времена рухнаха стените на Ерихон?
Когато излъга света да Ме отрича, то изчезнах ли Аз, та всички да се зарадват, че Бог няма? И когато излъга света, че ти самият не съществуваш, то взе ли лъжите си и злото си при тебе в ада, та да освободиш земята от зловонието си? Когато превърна човеците в безбожници, то каза ли им Истината, че отричайки съществуването на Бога, те не отричат Него, но себе си от Неговото съществуване? И не направи ли ти целият свят безбожен, та докато мнозина гледат, че Бог Го няма в света, никак да не видят, че много повече Го няма в църквите?
Но ето, дяволе! Тайната ти завеса вече е явна!
И няма да има нито едно от Божиите чеда, което да не знае, че най-страшните ти атеисти не са в света, но в отстъпилите от Името Ми и Духа Ми църкви! Защото, при всичкото си безбожие, езичниците пак от Бога имат добрите си съкровища, за да изваждат от тях добри неща! А при всичката си себеправедност, атеистите в църквите от тебе взимат злите си съкровища, за да изваждат от тях зли неща! Извикай тогава масоните си, и те нека те избавят от въздаянието Ми! Вдигни по тревога всичките си ложи, и те нека ти станат щит против Меча Ми! Призови всичките си зидари, които от години вкупом оплакват рухналите си идеологии и съборените си бастиони! И ако те не дойдат да ти помогнат, нито да те защитят от Гнева Ми, то тогава този твой свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!
Змийският ти свитък догаря, човекоубиецо! И на тебе казвам, враже Господен, че никой от лукаво внедрените ти атеисти в църквите няма никак да допусна на Хълма Господен, но ще запокитя в ада, за да ти бъдат безполезна утеха! Защото те разказват Завета Ми с устата си, но хвърлят зад себе си Моите думи! На думи сякаш, че са от Бога пратени, но делата им остават безбожни, понеже са родени от тебе! Затова ще опазя всичките Си чеда от беззаконието им, и те ще бъдат разпознати, въпреки лукавството си!
Пламенният Ми Меч вече пояде свитъка ти – за грях, за правда и за съдба!
За грях – понеже всеки, който отрича Бога, е грешен като грешното ти сърце!
За Правда – понеже само Аз мога истински да любя, и който Ме има, той истински люби ближните си!
И за съдба – понеже твоите безбожници в църквите вече са осъдени. И осъдени с тях ще бъдат всички, които говорят от Бога, но нямат Бога!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших единадесетото от пророческите Си въздаяния против тебе!”
След тези последни думи, Исус се извърна с ревнив поглед към мен, като ми казваше:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че няма по-страшно беззаконие от църковния атеизъм. Защото църковните атеисти са хора, които говорят за Бога, но нямат Бога!
Те нямат Моя Пример! Те нямат Моя Дух! Те нямат Моята Любов! Тези са безбожниците, за които Апостолът Ми Юда предупреди в посланието си:
“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос…” (Юда 1:4) 
Тези църковни атеисти са причината да предупреждавам, че в последните дни любовта на мнозинството ще охладнее поради умноженото беззаконие! Тези църковни атеисти са по-зли и проклети от най-злите езичници и за тях е запазена най-мрачната тъмнина довека! Бягайте от църковния атеизъм, чеда Мои! Той е възможно най-страшното беззаконие, поради което иде Божият Гняв върху рода на нечестивите!”

Leave a Reply