ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕДМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Не прелюбодействай!” (Изход 20:14)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз се моля на моя Господ Исус да преобрази ума и сърцето ти, тъй щото да притежаваш Неговия ум и Неговото Сърце. Моля се именно за това, понеже нещата, които вече прочете и които остава да прочетеш в тази книга, са белязани от поглед и прицел, които не са човешки. Защото няма нищо човешко в това да последваш Исус до покоите на дявола и там да станеш свидетел на изпепеляването на тъмния кодекс на беззаконието. Но има твърде много човешко в това – да останеш хипнотизиран и приспан от лукавствата на дявола.
А ти знаеш ли какво е хипнозата?
Това е състояние, близко до съня, в което съзнанието и разумът на човека са изключени, тъй щото той не разсъждава и приема без всякаква съпротива командите на хипнотизатора. А когато този хипнотизатор е самият дявол, то можеш да очакваш, че целият свят не просто ще лежи в лукавия, но и ще спи в него.
А сега помисли, братко мой, какво ще извърши дяволът, докато човеците спят. Няма ли да се сбъднат думите от притчата на Исус, които гласят:
“Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде…” (Матея 13:24-25)
И ако нивата наистина е светът, а житото са чедата на Бога, то да спят ли тези чеда, когато плевелите опропастяват Божието Спасение? Да стоим ли ние хипнотизирани така, както целият свят е хипнотизиран от плевелите? Не казва ли Апостол Павел на всички ни, че:
“…часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината…” (Римляни 13:11-12) 
Тази пророческа книга иска да ти даде именно това – Оръжието на Светлината, Пламенният Меч, който излиза от устните на Исус, за да порази кодекса на сатанинското беззаконие. Затова нека да продължа с непосредствената тема на тази глава. Виждаш ли каква е седмата свещена заповед, която Бог Отец е дал чрез пророка Си Моисей?
“Не прелюбодействай!” (Изход 20:14) 
Какво значи да не прелюбодействаш? Как да разбираш тази заповед? И до кого ще се допиташ относно нея? Разбира се, ти можеш да отидеш при първия пастор или до набожната съседка, за да ги помолиш да ти разяснят Божиите думи. И тогава те ще ти кажат, че прелюбодейството е много лошо нещо. Че то е грехът, който кара един женен мъж да погледне и пожелае чужда жена, а една омъжена жена да погледне и пожелае чужд мъж. Разбира се, че има истина във всичко това. Но дали това е цялата истина? И дали с въздържание от плътско прелюбодейство ще изчерпим цялата Божия заповед? Трябва да ти кажа, че има една съществена причина, тъй щото днес светът да е залят от блудство и прелюбодейство. Има една съществена причина от вестниците, списанията и телевизията да те провокира толкова много разголена плът. И ако ти би ми отговорил, че това е, понеже дяволът иска да направи човеците развратни по плът, то с този отговор ще докажеш, че все още живееш в лъжливата матрица на Сатана. Защото обиталището на Сатана и на душите, които той е убил с лъжа, е адът. И в този ад няма плът, за да се удоволства дяволът в плътското блудство и в плътското прелюбодейство на човеците. Плътта умира при смъртта, тъй щото човешкото тяло се връща в пръстта. Но същият този ад е пълен с души, много от които са престъпили именно седмата от Божиите свещени заповеди. Те са прелюбодействали и са станали блудни пред Лицето на Бога. Но нещо на тази земя ги е успокоявало, че няма да бъдат осъдени. Нещо на тази земя ги е хипнотизирало, за да не видят греховете си, нито да се покаят за тях. Затова нека по примера на първата глава, да дам път на въображението си, без това никак да напуска границите на Истината.
Живее човекът и си мисли, че е праведен и благочестив пред Господа. Не поглежда към чужди жени и дори през ум не му минава да прелюбодейства. Опазва сърцето си от всякакво изкушение и редовно се изповядва, за да му бъдат простени греховете на евентуално пожелание. Извръща очи, когато му се случи да види напористата порнография, която го преследва от вестници, списания и телевизия. С една дума – той се пази всякак, за да не прелюбодейства. Но идва мигът, когато трябва да напусне този свят. И ето, че миг след смъртта душата му се озовава в ужасна и немислима ситуация…
Той не е бил спасен!
Той, който цял живот се е пазил от прелюбодейство, вижда как черни и зли същества сграбчват с остри нокти душата му, за да го завлекат долу.
“Оставете ме, зли демони!” – крещи човекът – “Недопустимо е аз да бъда осъден и да отида на мястото на всичките мръсни прелюбодейци!”
“О, напротив, напротив!” – смеят му се демоните – “Не само е допустимо, но това е именно мястото за блудник като тебе!”
“Как може да ме наричате блудник, зли демони? Как може да наричате блудник мене, който като библейския Йосиф опазих дрехата си от всяко прелюбодейство? Как може да наричате блудник благочестивец като мен, който до чуждо не се е докосвал? В Името на Исус моментално отдръпнете пръстите си от душата ми, понеже това е едно страшно недоразумение!” – крещи отново човекът. А демоните, с още по-силно кикотене му казват:
“О, блудник си, блудник си! Понеже ти се пазеше само от блудството по плът, но не опази сърцето си от блудството по дух! И ако до чужди жени не се докосна, то защо цял живот се отдаваше на жена, която е чужда на Сърцето на Христос? Защо прелюбодействаше с блудницата Вавилон, а сега казваш, че нямаш грях? Напротив – грехът ти е твърде страшен. И би било щастие за тебе да беше те настигнало наказанието на Содомската земя, а не страшният Гняв на Оня, Който още не е изрикал от Небето!”
Събуждаш ли се от хипнозата, братко мой? Излизаш ли вече от мисленето в лъжливата матрица, което хипнотизира човеците да чистят външното и да лъскат плътското, когато отвътре са останали блудни и прелюбодейни? Защото всички тези днешни лъскави тухли, уловени от матрицата на дявола, са потомци на онези зли човеци, които хванали камъни в ръцете си, се готвеха да убият блудницата на площада пред Синедриона.
О, колко праведни се чувстваха те тогава! И как се готвеха да въздадат на грешната проститутка, под чиято разкъсана дреха прозираше всичката й съблазън!
О, колко праведни се чувстват днес потомците им! Седнали на първите столове в църквите, лустросани до блясък! Безгрешни до последната помисъл на сърцата си! Готови да поразят с огън и меч, и с анатема и отлъчване всички тези, които блудстват по плът и стават петна и позор сред вярващите…
Братко мой! През годините на моето слугуване към Исус аз видях много съдби на човеци, отхвърлени и пребити с камъните на църковната анатема. Те ми пишеха писма и се чувстваха изоставени от Господа поради греха, който са извършили. Те не можеха да преглътнат факта, че грехът им е станал неизтриваемо клеймо от църковна анатема и от всичкото осъждение на перфектните тухли. Но аз сега горещо се моля на Исус да пресече съдбите им с виденията в тази пророческа книга. Защото тя непременно ще ги освободи и възроди за нов живот, ново служение и нов смисъл на вярата в Бога.
Нищо не е загубено, приятели мои! Вие просто сте станали жертва на хипнотизираните от лукавството на дявола! Това са същите дяволски чеда, които някога бяха готови да убият с камъни Мария Магдалина! Това са същите поклонници на Веелзевул, които с треперещи от яд устни сочеха Божия Син и казваха за Него:
“Ето, човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците…” (Лука 7:34) 
Те са на духа на оня фарисей, който в скришното на непокаяното си сърце дръзна да мисли за Исус, казвайки си:
“Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница…” (Лука 7:39) 
Разбираш ли сега, че наистина има скрито сатанинско лукавство и безконечна дяволска измама в тоталната кампания на плътското блудство? И тя не е в това да направи грешните човеци още по-грешни, но да измами тщеславната праведност, че е още по-праведна. Защото онази лъскава и перфектна тухла, завършила теология и седяща на първия ред в църковното събрание, вече има още по-големи основания за праведност, гледайки лъскавата си плът и загърбвайки осквернения си дух. Защото онази блудница Вавилон, която сладострастно пъшка от тласъците на демоничното семеизливане, е създадена изцяло от люде, които чистят външното и пазят Божиите заповеди по плът, когато всъщност трябваше да ги пазят по дух. Защо по дух? Именно защото такива са думите на Спасителя на душите ни:
“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят…” (Йоан 4:23-24) 
Затова нека след всичко казано дотук, да продължа отново с видението, което Исус разкри на сърцето ми. Понеже духовно аз продължавах да пребъдвам с Него в тъмницата на дявола и всред острите скали на адското пространство. И ето, че Пламенният Меч от устните на Господ отново започна да изстрелва мълнии върху осанката на дявола. И думите на Исус се явиха сред мълниите, като казваха на Сатана:
“Слушай следващите Ми думи, човекоубиецо! И приготви се да извадиш седмия от змийските си свитъци! Но като начало Ми кажи:
Помниш ли ти свещената заповед на Отца Ми, написана с огън върху камъка? Помниш ли Святите Му думи:
“Не прелюбодействай!” (Изход 20:14) 
И съгласи ли се, дяволе, че човеците няма да прелюбодействат, но ще пазят сърцата и телата си чисти пред Бога и Отца?”
“О, Царю на царете!” – побърза да каже дяволът – “Помня тази заповед и никак не се съгласих с нея. Защото да се съглася с тези думи на Йеова щеше да рече да остана безплоден за личното си царство, което Си ми отредил. Можеше ли Небесният Бог да Си запази правото да ражда човеци със Семето Си, а аз да не мога да си въздигна потомства сред човешкия род с моето семе? Разбира се, че щях да се възпротивя на тази заповед! И още там, в подножието на Синай, заповядах на всичките си демони:
“Превърнете блудствата и прелюбодеянията в постоянни ваши завоевания, с които да се възкачвате пред лицето ми и пред трона ми!”
А Ваалфегор като прегърна заповедите ми и ги прие за лично служение, скоро съгради Содом и Гомор! Но отпосле ангелите на Йеова изпепелиха тези храмове на блудството и прелюбодейството! И сега има ли изобщо смисъл да отварям седмия си свитък, след като целият свят чете библията и знае как Божият Гняв е въздал на блудниците и прелюбодейците?”
Думите на Сатана накараха Исус да му се изсмее с божествено презрение. А след това да му каже:
“О, човекоубиецо! Колкото си нищожен пред Меча Ми, толкова повече си глупав и лишен от разум! Езичник ли съм Аз или черепка от земните черепки, та да мислиш, че лукавството ти ще успее против Мене? С поразяването на Содом и Гомор ли да се хвали Отец Ми или с това, че Синът простира Меч, за да съсипе и разруши тайните ти дела?
Твърде велик е смисълът да отвориш седмия от свитъците си! За да разберат човеците какъв точно блудник и прелюбодеец си ти, дяволе! Защото искам да покажа на Църквата Си в кои блудници и в кои прелюбодейци ти най-много благоволиш. Затова простри проклетите си ръце и разгърни седмия си свитък пред Лицето Ми и в Светлината на Меча Ми! Направи го веднага, Сатано!”
Слушайки категоричните думи на Исус, дяволът изрева от безсилие, като разтърси безнадеждно главата си. А след това, прострял костеливи ръце към ковчежето си, той извади седмия свитък и го разгъна пред Светлината на Меча. Така Сатана проговори на Господа, като Му казваше:
“Ето, Царю на царете! Тези са думите, които заповядах на всичките си блуднически духове, за да вършат през всичкото си време на земята:
“Слушайте ме, демони! Запомнете моите три прелюбодейни принципа!
Първият ми прелюбодеен принцип е този:
Тези, които прелюбодействат по плът, ще бъдат видими блудници с видими блудства. Когато са малко – ще бъдат за срам, позор и съблазън всред обществата. Когато са много – самите общества ще се превръщат в Содом и Гомор. Тях да пазите докато можете, а ако не можете – оставяйте ги на произвола на съдбата и на Гнева Божий.
Вторият ми прелюбодеен принцип е този:
Тези, които прелюбодействат по дух, ще бъдат невидими блудници с невидими блудства. Те ще бъдат главното острие на беззаконието и само чрез тях ще процъфтява блудницата Вавилон. Те ще накарат човеците да отворят сърцата си за семето на моите учения и тогава вие ще можете да се отдавате на оргии, перверзии и всякакъв духовен разврат с човеците. Тези блудници всякога да пазите, понеже те ще раждат образа на сина ми в човешките сърца. Тези блудници да издигате до върховете на религиозното управление и да им осигурите постоянно светско благоразположение и интерес. Гневът Божий скоро няма да ги застигне, понеже Йеова трупа беззаконието им за Деня на Страшния Съд.
Третият ми прелюбодеен принцип е този:
Делата на прелюбодейците по плът трябва всякога да бъдат тайна завеса за делата на прелюбодейците по дух. Затова непрестанно изпълвайте земята с плътско блудство и с плътска съблазън. Защото колкото повече човеците се гнусят и възмущават от прелюбодействата по плът пред лицата си, толкова по-незащитени ще бъдат за прелюбодейците по дух откъм гърбовете си. Нека човеците всякога блудстват и прелюбодействат в дух, душа и тяло!”
Дяволът вече прочиташе със съкрушен глас последното изречение от свитъка си, когато острието на Меча Господен прободе змийската кожа с толкова страшни и пояждащи мълнии, че свитъкът изпадна от сатанинските ръце и лукавият отскочи назад, за да се опази от Гнева Господен. А тогава Исус с Глас от преливащ и Свещен Гняв му проговори, казвайки:
“О, блуднико на всички блудници! О, мръсен изворе на всяко нечестие и беззаконие! Колко години и векове ти стоеше зад тайната си завеса, сладострастен да гледаш оргиите на демоните си, и разпаленото блудство на чародеянията си? Колко години и векове не престана да оплождаш блудницата Вавилон със скверното семе на твоето лукавство? Колко години и векове пълнеше ада с човеци праведни по плът и нечестиви по дух и сърце? Не поиска ли ти с камъни да убиеш блудницата, която отпосле със сълзи изми нозете Ми и ги помаза с Миро? И не искат ли последните ти демони да сторят същото с грешните по плът, които Аз ще измия и очистя, за да Ми станат последното поколение на Хълма?
Ето, Семето Ми е Светлината на Меча Ми! Унищожи го, ако можеш! Призови всичките си перфектни тухли, излъскани до плътски блясък, та да се превърнат в кула! И като ги насмолиш с отровата си, простри кулата против Меча Ми! Нежели поразиш Истината и Господ се уплаши от прелюбодейците ти!
Хайде, блуднико! Спри изгарянето на змийския си свитък! Отвори всичките тщеславни устни по земята, та вкупом да извикат “Анатема” против Царя на Сион и против грешните по плът, които чуват повече Гласа Му от всичката християнска себеправедност!
Хайде, прелюбодеецо! Покажи Ми жалкото си семеизливане! Извикай Астарта, в чиито храмове проститутките бяха върховни жрици, та дано би Ме омаяла с магиите си! Извикай Молох, който обича мастурбациите, та дано Ме уплаши с огъня си! Извикай Езавел, която обича оргиите и перверзиите, та дано ме уплаши с половите органи на чародеите си! Извикай всичките си блудни духове, свикнали да вършат мерзостта на кръвосмешението, та дано биха спрели ужаса, който ще стоваря върху беззаконието ти!
Но ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава този змийски свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти!
Затова ти казвам, враже Господен!
Над никое от Божиите чеда, събрани на Хълма Господен, власт не ще имаш и с блудствата си не ще ги оскверниш! Защото Божиите чеда вече видяха измамната завеса, зад която блудстваш с всичкото себеправедно поколение на земята, което се има за чисто в собствените си хипнотизирани очи, но остава мерзост и гнусота пред Лицето на Господа!
Пламенният Меч на устните Ми пояде седмия от змийските ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба.
За грях – понеже всеки, който се остави от Любовта към Бога, е грешен като грешното ти сърце, и идва да прелюбодейства с демоните ти и да люби света и всичко що е в света!
За Правда – понеже Бог е Любов и истинското благочестие за човека е да възлюби Бога с цялото си сърце, с всичкия си ум и с всичките си помисли!
И за съдба – понеже блудницата Вавилон е осъдена, и осъдени и проклети с нея ще бъдат човеците, които са заченали от семето ти и са родили образа на звяра в сърцата си!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших седмото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Вашият коментар