ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ТРЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му!” (Изход 20:7)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Силите на ада вече започнаха отмъщенията си върху сърцето ми и върху цялото ми тяло. Сатана многократно усили отровните си тръни върху главата ми с едно единствено демонично послание, което гласи:
“Спри се! Спри да пишеш тази книга, защото ще те убия!”
Но мога ли аз да спра, когато моят Господ не е спрял? Може ли слугата да отпусне ръцете си, когато Господарят му с огнен Глас му повелява:
“Пиши!”
Разбира се, че няма да се спра, докато Господ не изпепели и последния от змийските свитъци на беззаконието!
А сега отново ще те помоля да видиш подзаглавието на тази глава. “Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог…” – заповядва Бог Отец чрез пророка Си Моисей. И аз ще ти кажа, че ето това – да се изговаря напразно Господното Име – е един от най-страшните грехове, който вече е впримчил устните на целия свят. Преди известно време ми се случи да гледам по телевизионния канал “Дискавъри” едно предаване за Лас Вегас – световната столица на хазарта и моралния разврат. И ето, че филмът вече насочваше вниманието на зрителя към гордостта на Лас Вегас – неговите казина, в които човеците си опитват късмета с поклони пред Мамон – духът на светското богатство и просперитет. Така в едно казино камерата се закова в една възпълничка американка с мазни очи, която беше застанала пред ротативка и пускаше в нея жетон след жетон. Така, пускайки жетоните си, тя натискаше ръчката на ротативката, а трите екранчета с картинки се завъртяваха с бясна скорост и след това спираха.
Ябълка, лимонче, черешка! Този път не стана!
Хайде отново да си пусне жетона госпожата!
И отново, и отново, и отново!
Така, останала с последния си жетон, тя събра дланите на ръцете си и погледна към кристалните полилеи на казиното, сякаш готова за молитва пред бога си. И като пусна последния жетон, очакваше резултата…
О, чудо! Картинките и в трите прозорчета бяха еднакви! Черешка, черешка, черешка! И в следващия миг с метален звън монетите започнаха да се изсипват в лъскавото казанче на ротативката. А госпожата, като видя проработилия й късмет, извика силно на висок глас:
“Oh, Jesus! Thank you, my God! Oh, my God! Oh, my God!” (“О, Исусе! Благодаря ти, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой!”)
Чули възгласа й, десетки човеци започнаха да й ръкопляскат, а тя отново изпищя:
“Oh, Jesus! This is a miracle!” (“О, Исусе! Това е чудо!”)
Опитвайки да се абстрахирам от емоционалната реакция на госпожата, аз поисках да поставя думите й в сферата на един идеален модел на отношение “човек-Бог”. Както всички знаем, не само Бог призовава човеците, но и човеците призовават Бога. И така, поставил думите на госпожата в модела “човек-Бог”, аз изтръпнах от истински ужас. Защото този модел буквално се разпадна в мислите ми. Нямаше никакво присъствие на Господ Исус Христос в онова казино в Лас Вегас. Там по-скоро гъмжеше от демони на алчност и сребролюбие. Но това никак не попречи на възпълничката госпожа при вида на изсипващите се монети да изпищи:
“Oh, Jesus! Oh my God!” (“О, Исусе! О, Боже мой!”)
Всъщност – камерата на каналът “Дискавъри” беше регистрирала най-разпространения грях в Съединените Американски Щати. Грехът да споменаваш напразно Божието Име. Грехът да наричаш с Името Исус всеки демон на алчност и сребролюбие или дори самият дявол и Сатана, стига те да ти предоставят така жадуваната печалба за душата ти. И като си представиш, братко мой, че на подобно място няма никакви морални задръжки или духовен цензор на Божията Святост, който да каже на човека:
“Стоп! Сложи юзда на езика си и спри да говориш! Покай се за думите си, понеже те са грях против Божието Име!”
… то тогава можеш да очакваш пълно падение и страшна морална деградация – не в един или двама, но като сатанинска сянка над цяло едно общество. Аз не мога да стоя спокоен при подобно сатанинско развитие на нещата. Аз не мога като щраус да си заровя главата в пясъка, давайки си вид, че това не ме интересува. Напротив – не само че ме интересува, но сърцето ми плаче и скърби за беззаконието, в което светът затъва все повече и повече. Виждаш ли, братко мой, имена на земята има всякакви. Те са хиляди, дори стотици хиляди. Можеш да отвориш устата си и да викаш “Иван, Мария, Петър, Стоян, Асен, Тодор, Стефан, Ангел, Йордан, Елена, Ана…” и още много други. Всеки, който чуе името си, ще се отзове на извикването. Но когато стане дума за Господното Име, то тогава трябва да имаме в предвид факта, че Господ е Един! Няма много Исусовци, които да са се разпнали за нас! Няма много Исусовци, които да са родени с непорочно зачатие от Святия Дух. Исус е Един! А за Неговото Име Петър и Йоан казаха в “Деяния”:
“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим…” (Деяния 4:12)
А след като Исус е Един, отговорността на нашата вяра става много голяма. Толкова голяма, щото да сме сигурни, че когато произнесем Името Му, говорим именно за Него или се обръщаме именно към Него! Не към някой заблудителен демон, който се представя за Него, но именно към Спасителя на душите ни! Тази тема е една от най-дълбоките и най-съдбоносните в човешкото битие. И в нея дяволът е оставил мръсния си почерк по удивително коварен и подъл начин. За този мръсен почерк Апостол Павел напомня на всички ни в посланието си, където пише:
“Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (2 Коринтяни 11:4) 
Трябва да ти призная, братко мой, че и в този час сърцето ми скърби и прелива от мъка. Защото положих всичките години на младостта си, за да бъда употребен като проводник на Господ Исус Христос. В сто и тридесет пророчески книги, които написах, говори Той – Исус! Но за последните десет години църквите в България не приеха Този Исус, Който говори от книгите ми. Защо не Го приеха? Ами просто защото в тях някой вече беше проповядвал “друг дух, друг Исус и друго благовестие”. А в крайна сметка единият от Исусовците е фалшив. Защото не може един и същи Исус да се обърне против Себе Си и веднъж да говори чрез пророка Си, а след това да казва на вярващите в църквите да късат, горят и анатемосват същите тези книги, в които Той е говорил.
Единият от Исусовците в България и по целия свят е фалшив!
Кой обаче е фалшивият? Кой от Исусовците е прецизно маскираният дявол? Кой от Исусовците е измамил човеците да изговарят напразно Господното Име и да участват в най-страшните беззакония на Сатана?
Истината е в Евангелието! Само в него вярващият може да изпита пътя пред нозете си и да бъде сигурен, че изричайки Името Исус наистина е свързан с Истинският Господ и Бог на душата си, а не с лъжливият Исус, роден от лукавството на Сатана. Виж долните двадесет пророчески истини, защото те ще помогнат в избора пред сърцето ти:
Истинският Исус от Евангелието беше гонен заради Правдата!
Лъжливият Исус от ада гони верните Божии чеда заради Правдата!
Истинският Исус от Евангелието даваше, а не продаваше!
Лъжливият Исус от ада стана господар на всички писатели-търговци и превърна църквите в разбойнически вертепи!
Истинският Исус от Евангелието работеше за кесия, която не овехтява!
Лъжливият Исус от ада дава тлъсти банкови сметки на всички убийци на Христовата Вяра!
Истинският Исус от Евангелието пламенно се конфронтираше с книжниците и фарисеите, които са убийци на Истинската Вяра в Бога!
Лъжливият Исус от ада въздигна теолозите като последни книжници и пастирите-наемници като последни фарисеи!
Истинският Исус от Евангелието прие Образ на Слуга, за да слугува на всички, които искат да придобият Спасение и Вечен Живот!
Лъжливият Исус от ада прие образ на кариерист, диктатор и насилник, за да сплашва човеците и да владее над тях чрез страх от отлъчване и угнетителен съд!
Истинският Исус от Евангелието изпи отровната чаша в Гетсиманската градина!
Лъжливият Исус от ада пие златната чаша на блудницата, пълна с нечистотиите от нейното блудстване!
Истинският Исус от Евангелието призова човеците да си събират съкровища на небесата!
Лъжливият Исус от ада призова човеците към финансов просперитет и земно благополучие!
Истинският Исус от Евангелието не се гнусеше да общува с грешници и беше гонен от варосаните гробници!
Лъжливият Исус от ада превърна варосаните гробници в основи, стълпове и стени на всичките църкви, над които владее!
Истинският Исус от Евангелието прие гвоздеите в ръцете и нозете Си и трънения венец на Главата Си!
Лъжливият Исус от ада покри ръцете си със златни пръстени, нозете си – със златни верижки, а главата си със златна корона!
Истинският Исус от Евангелието предава слугите Си на изкупващо злострадание, като ги поставя в Пролома, за да бъдат ходатаи за Божиите чеда!
Лъжливият Исус от ада позлатява слугите си и ги прави да бъдат лъскав хит по всичките светски медии, печелещи благоволението на целия свят!
Истинският Исус от Евангелието и в този час държи ръката ми, а от устата Му излиза Пламенен Меч, готов да порази с мълнии лукавото и проклето сърце на Своя противник Сатана. Затова нека да продължа с видението, което Той даде на сърцето ми.
Аз все така стоях с Господ, хванал ръката Му и гледащ към тъмните покои на дявола, когато нови мълнии излязоха от устните на Исус и се стрелнаха по Пламенния Меч. Така Царят на Сион отново говореше на Сатана, казвайки му:
“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Помниш ли третата свещена заповед, изречена от Моя Отец и написана с огън върху камък от Синайската планина? Помниш ли как Отец изрече чрез пророка Си на целия Израил:
“Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му!”
Прие ли тази заповед в сърцето си, дяволе? Съгласи ли се, че човеците никога няма да изговарят напразно Името на Господа, но ще внимават в думите на устните си?”
Чул въпросите Господни и разтърсван от мълниите на Меча Господен, дяволът мълчеше. А това накара Исус с гръмовен Глас да го смъмри, казвайки:
“Отговаряй, когато те питам, старовременна змийо! Помниш ли третата заповед на Моя Отец и съгласи ли се сърцето ти с нея?”
В този миг цялата тъмница се разтресе твърде страшно, а грохотът й се предаде на всичките селения на ада. И тогава дяволът болезнено изрева, казвайки:
“О, Царю на царете! Помня тази заповед, но никак не я приех в сърцето си! Та как да приема такива думи, след като те ме връзват да не бъда бог на земята? Аз никак не се съгласих, че човеците трябва с благоговение и разум да произнасят Господното Име. Аз предприех действия, за да се възпротивя на третата заповед!”
В този миг Мечът на Исус отново притисна сърцето на Сатана, а Господ му проговори, казвайки:
“Разгърни третия си свитък, дяволе! И прочети правилото, което заповяда на всичките си демони!”
Ето, че дяволът протегна костеливите си ръце, като разгърна третия змийски свитък пред Светлината на Меча. И тогава той започна да го чете, казвайки:
“Ето писаното, Царю на царете:
Слушайте ме, демони! Внушете на човеците да изговарят напразно Името на Господа! Накарайте ги да наричат с Името на Господа всичките поставени от мене началници на християнската религия! Нека човеците започнат да произнасят Името на Господа в ежедневните си разговори по всякакъв повод и най-вече без повод!”
Докато Сатана още четеше с треперещ глас, Пламенният Меч прониза с острието си змийския свитък, който пламна, избухвайки в ръцете на дявола. И с Глас от преливащ и свещен Гняв Исус започна да му говори, казвайки:
“О, враже Господен! С какво ти помогна лъжата на свитъка ти или как с лъжа се опита да бъдеш това, което не си? Когато излъганите и подмамените те нарекоха Йеова, стана ли ти наистина Йеова, та цялото Небе да потрепери от силата ти? Или когато вкара проповедниците си в църквите, та да говорят за друг дух, друг Исус и друго благовестие, то станаха ли демоните ти като Господа, само защото безумци тръгнаха да ги наричат с Моето Име?
Стана ли Мамон нещо повече от Мамон, когато милиони измамени от твоята алчност го нарекоха Исус?
Стана ли духът на Езавел нещо повече от дух на Езавел, когато милиони подмамени от чародейство и теология, го нарекоха Исус?
Стана ли духът на Корей нещо повече от дух на Корей, когато милиони притиснати от насилието му го нарекоха Исус?
Станаха ли Исус останалите ти демони и началници, само защото лъгаха света и продължават да го лъжат и до днес?
Ще стане ли Исус Антихристът, който като лукав картоиграч се готвиш скоро да извадиш от ръкава на мантията си и да хвърлиш като главен коз пред целия свят?
Извикай сега всичките си демони, именувани по Моето Име и нека те спрат изгарянето на змийския ти свитък! Извикай Мамон и нека Ме победи със златото и парите си! Извикай Езавел и нека Ме победи с теологията и чародейството си! Извикай Корей и нека Ме победи с вълчото си насилие! Извикай и Антихриста и нека застане с лице срещу Лицето Ми и сърце срещу Сърцето Ми, с име срещу Името Ми и с дъх срещу Дъха Ми! Извикай всичките си нищожества, паднала змийо, понеже свитъкът ти вече догаря! Но ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава този змийски свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти! Затова ти казвам, враже Господен!
Над никое от Божиите чеда на Хълма Господен власт не ще имаш и никой от лукаво преименуваните ти с Името Исус духове няма да имат власт над тях, нито ще помрачат Вярата им в Мене!
Пламенният Меч от устните Ми вече пояде третият от змийските ти свитъци – за грях, за Правда и за съдба!
За грях – понеже всеки, който изговаря напразно Господното Име, е нарекъл с него някой от демоните ти или тебе самия!
За Правда – понеже само Образът Господен свидетелства на Името Господно. И тези, които имат Образа Ми, познават и Името Ми!
И за съдба – понеже другият Исус, който измисли в лукавството си, вече е осъден и проклет! И осъдени и проклети с него ще бъдат всички, които го призовават, които му се покланят и които му служат!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших третото от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – IV ГЛАВА

Leave a Reply