ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВТОРИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС

И рече Бог чрез пророка Си Моисей:
“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди…” (Изход 20:4-6)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Святият Дух потвърждава в сърцето ми, че много Божии чеда за първи път ще прочетат такава книга, в която Господ Исус категорично триумфира над дявола и изпепелява в покоите му тъмния кодекс на беззаконието. Но всъщност – нека върна лентата назад. За верните на Исус, които от години четат пророческите книги от Хълма Мория, подобна книга не би била никаква изненада. Тъкмо обратното – тя ще е нормалният завършек на едно дело, което не е човешко, но Божие. Защото не е възможно който и да е писател да напише сто и тридесет пророчески книги, имайки неизменния печат на постоянно и благодатно вдъхновение и помазание, ако в крайна сметка Господ не е Изворът на сърцето му. Ето защо аз зная, че през всичките усилни и паметни години на моето общение с Исус, Мечът Господен притискаше дявола все по-надолу и все по-надолу. Тъй щото в крайна сметка се случиха няколко знамения:
Първото знамение: Господ отне претенциите на дявола да се изживява като бог.
Второто знамение: Господ отне претенциите на блудницата Вавилон да се изживява като Христова Църква.
Третото знамение: Господ отне претенциите на всичките човешко-демонични религии и заблуди по земята да говорят уж от Неговото Име и да лъжат, че притежават Неговите пълномощия.
И четвъртото, последно знамение, заради което сега пиша тази книга:
Господ изпепелява тъмния дяволски кодекс, на който се дължи умноженото беззаконие.
Ето затова Исус лично притиска Сатана с Меча Господен, който излиза от устата Му. Притиска го не в поднебесните места, нито на земята. Не! Притиска го в дълбочините на ада. Там, където дяволът е съчинил всичките си лъжи и е бленувал да пребъдва като бог, ако и дните му да са преброени и управлението му да е осъдено.
А сега ще те помоля отново да прочетеш подзаглавието на тази глава. В него Всемогъщият и Свят Отец изрича чрез пророка Си Моисей втората от свещените Си заповеди:
“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш…”
Ако трябва да започна както в предишната глава, аз отново бих насочил духовния ти поглед в подножието на Синайската планина. Защото там Сатана измами израилтяните не просто да обявят златното теле за “боговете, които ги изведоха от Египетската земя”, но също така и да участват в едно гнусно поклонение пред идол. “Не си прави кумир…” – заповядва изрично Бог Отец. Но ето, че подбуден и притиснат от исканията на тълпите Аарон направи именно това. Той сътвори кумир. Той изля идол. А целият Израил, за да притури скръб и погнуса в Божието Сърце, стана да пее и играе около златното теле. Всъщност – лукавият комбинатор, чието име е дявол и Сатана, вече беше съчинил и второто от правилата на тъмния си кодекс, а сянката на неговата съпротива срещу Бога отново беше паднала върху Израил. Има една мъдрост, която гласи:
“Човек, който забравя миналото си, рискува да го повтори!”
Може би ще ме попиташ какво общо има тази мъдрост с посланието на тази глава. А аз ще ти отговоря така:
Ако това човечество би имало капчица страх и респект от Бога, та да Го почита и да следва заповедите Му, светът не би стигнал до днешното си чудовищно падение и пълно помрачение. Защото днешният свят е свят на идоли и кумири. И в ценностната система на светските човеци идолите и кумирите са най-скъпоценните неща, които биха видели, които биха притежавали или на които биха се покланяли.
Ще започна оттам, че всички религии на света са задръстени от идоли и кумири. Без значение дали става дума за Християнство, Юдаизъм, Будизъм или Ислям. Ще продължа и с това, че идолите и кумирите напуснаха безмълвието и бездушието си, понеже станаха говорещи и одушевени. Тъй щото днес в човечеството има милиони идоли и кумири, всеки в неговата сфера – била тя религия, изкуство, култура, музика, спорт. Хората доволно и открито посочват кумира или идола си и без всякакъв страх от Бога заявяват:
“О, да! Разбира се, че той е моят идол! Той е моят кумир, на който се наслаждавам и възхищавам!”
А Бог и Святото Му Слово?
Къде остана Бог и на какво човеците обърнаха Святите Му заповеди?
Истината е, че днес е времето на умноженото беззаконие, дължащо се именно на сатанинските свитъци, с които Сатана е направил тъмния си кодекс. Именно затова дяволът е не просто “човекоубиец”.
Истината е, че трябва да наречем Сатана “обществен убиец №1”, “родоубиец”, “народоубиец”, и “църквоубиец”. Защото неговите лъжи не убиват един, двама или десет, но помитат като смъртоносен ураган цели поколения. И стотиците милиони идолопоклонници, възхваляващи идолите и кумирите си, манифестират едно и също нещо през целия си живот – омраза към Бога.
Не е ли силно това твърдение?
Разбира се, че не е силно. Защото във втората Си Свята заповед, изречена чрез пророка Моисей, Отец категорично заявява:
“Защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят…”
Как тогава трябва да живеем ние в това ужасно време? Какви трябва да бъдат мислите ни, думите ни и делата ни, за да се възпротивим на поклонението пред идоли и кумири?
Възможно е някой да се потупа в гърдите и да си каже:
“Аз, братко, съм християнин и нямам никакви проблеми с идоли и кумири! Да му мислят езичниците и друговерците!”
О, каква хвалба! Ами нали и целият Израил смяташе, че няма проблеми, докато Моисей стоеше с него в подножието на Синайската планина? Но когато пророкът на Отца се отдели от Израилевото общество и се възкачи при Бога и Отца, проблемите лъснаха с всичката си сила. И не просто лъснаха, но блеснаха на слънцето с измамния блясък на един уродлив идол.
Знаеш ли, братко мой, колко идоли трябваше да разруша и колко кумири трябваше да пробода през всичкото си слугуване на Господ Исус Христос? Недей мисли, че взех брадва в ръката си, та да тръгна да се упражнявам в иконоборство от миналите векове. Нищо подобно. Едни други, по-страшни от православните икони, се изпъчиха грозно пред пътя на моята вяра в Исус. Едни величия, които тщеславното християнство определи като “най-продавани”, “най-титулувани”, “най-прославени” и “най-помазани”. Тези писатели-търговци, които развъртяха бизнес с книгите си и натрупаха милиони долари, също са дяволски идоли и кумири. Те са толкова смъртоносни и страшни, колкото нито един друг идол или кумир от която и да било религия. Та затова ти казвам, че когато Господ ми заповяда да ги поразя с Меча на Неговата Правда, то тогава хиляди идолопоклонници по църквите изреваха в ужас:
“К’ъв е този Главчев, че си позволява да хвърля укор против Божии помазаници? К’ъв е този самозванец, който дръзва да съди и хули Бени Хин, Робъртс Лиардън и Дерек Принс?”
А какъв беше Божият човек, който каза на възгорделия се и арогантен Саул:
“Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар…” (1 Царе 15:22-23) 
Какъв беше Божият човек, който с притча от Святия Дух изобличи самозабравилия се цар Давид, който поради страстта си към Витсавее тръгна да върши зло пред Господа? Какъв беше Божият човек, който публично смути Ирод и Иродиада за мерзостите им, та трябваше да заплати с главата си в подземието на Иродовата тъмница? Какъв беше Божият човек, който застана пред Апостол Павел, взе пояса му и върза ръцете и нозете си, казвайки:
“Ето що каза Святият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците…” (Деяния 21:11) 
Какви бяха Божиите слуги на всяко време и място, които караха царе и началници да изтрезняват от пиянствата си и да плачат горко поради мерзостите си? Ще наречете ли хулители Божиите пророци, само защото подбудени от Бог са дръзнали да говорят Истината и да претърпят всичкото гонение и преследване заради думите си? Ще ги обвините ли, че съдят, когато не те, но Словото Божие от устните им е осъдило беззаконните? И какви, в крайна сметка, са днешните Бени Хин, Робъртс Лиардън, Дерек Принс и цялата плеяда от търговци на Вавилон? Божии хора? Люде, дали живота си за ближните и съразпнали се с Исус? Та само се запитайте кой от тях някога ви е дал даром плодовете на Святия Дух през живота си, както изрично повеляват свещените думи на Исус:
“Даром сте приели, даром давайте!” (Матея 10:8) 
И кой от това поколение християни, напълнили евангелските и петдесятни църкви в България не си бъркаше в портмонето, за да иде при църковните търговци и те да му продадат поредния “бестселър” (най-продавана стока) на Вавилонските търговци?
Разровете библиотеките си, идолопоклонници! Извадете всичките книги на кумирите и идолите си и погледнете всяка от тях върху корицата на гърба й! Защото там има доказателство, че е продадена и някой е имал доволно келепир от тази мръсотия! Там не пише, че е дадена даром, за да се слави Името на Благодатния, Който дава, а не продава благата Си!
Кой е този баща, който с радост ще тръгне да продава хляб и вино на децата си, та да го прави и Любящият Отец в Храма Си? Вие в домовете си и в семействата си продавате ли закуските, обедите и вечерите на децата си?
“Но – ще каже някой търговец – как дръзва този Главчев да говори против църковната търговия? Той не знае ли, че публикуването на дори една книга изисква разходи и тя затова се продава?”
А закуските, обедите и вечерите на децата ви не изискват ли разходи? Не отивате ли с пълни портмонета до магазина, за да купите хранителни продукти и да напълните хладилниците си? Защо родителите ще дават на децата си даром, а Исус да не може да дава даром на Църквата Си? Каква е разликата между родителската обич към децата и Божията Любов към Божието домочадие? Не обича ли Бог много повече чедата Си в Църквата, отколкото ние собствените си деца в дома си? Защо тогава се съгласяваме с търговията в църквите, а не сме никак склонни да я упражняваме спрямо децата си? “Да, но те са ни родни деца! Не е редно някак да искаш пари от собственото си дете, за да му дадеш хляба!” – ще каже някой загрижен татко. А не са ли християните родни деца на Бога, Който ги е родил чрез Святия Си Дух? Редно ли е тогава в църквите да се толерира търговията? И книгите, които аз написах, не изискваха ли също разходи? Колко разходи трябва да поеме писател, който за десет години даде даром сто и тридесет пророчески книги на Църквата?
Не знаеше ли Исус за тези мои разходи?
Разбира се, че знаеше!
Не докосна ли Той щедри и верни на Името Му сърца, които да участват с даване, тъй щото по никакъв начин да не се хвърли петно и сатанинска сянка върху служение “Мория”?
Разбира се, че го направи!
И ако Господ направи това в моя живот, то поискаха ли писателите-търговци да го направи и в техния живот? Коленичиха ли пред Святия Му Олтар, за да Му кажат:
“О, Исусе! Ти Си ни поръсил с Кръвта Си и ние само и единствено поради Твоята Свята Кръв имаме достъп до Престола на Благодатта! Молим Те, Господи! Снабди нуждите ни, за да не ставаме търговци и така да възрадваме Твоят противник Сатана! Молим те, Сърцеведецо! Отключи човешки сърца и им дай мисъл и желание за Твоето Свещено дело на благовестието, което се нуждае от щедрост и даване, а не от пресметливост и продаване! Молим те, Исусе! Понеже всички, които вярват в Името Ти, са Божии деца, родени от Духа на Отца и Сина!”
Можеха ли лукавите търгаши да се помолят така на Исус и да не слагат цени на книгите си, но да ги дават даром?
Разбира се, че можеха, след като имат устни!
А защо не го направиха, след като можеха? Не затова ли, понеже са обикнали днешния гнусен свят, който е свят на бизнес, търговия, интереси и поклони пред лукавия в пустинята? Защо тогава църквите в България не видяха, че най-продаваните християнски писатели на Америка и Европа не са люде по Сърцето на Бога, понеже не дават даром? Защо си затварят очите за мерзостта, която им докара запустение, а си отварят устата и шепнат напевно “Отче наш”? Ще приеме ли Отец човеците да Го наричат “Баща”, когато в сърцата им има респект и влияние от търговски идоли и кумири? Как нито един пастир от нито една църква в България не постави върху везните на Божията Съвършена справедливост жертвата на един Божий слуга, който даде даром всичките си пророчески книги на Църквата и срещу нея да сложи всичкия проклет бизнес на Бени Хин, Робъртс Лиардън, Дерек Принс и всички останали търговци, които тук не желая да изброявам?
Какво земно в крайна сметка спечели Божият слуга Стефан Главчев от даването си даром и какво земно натрупаха онези, които станаха църковни идоли и кумири?
Сравнете ги, наистина! Вижте техния живот и благосъстояние и елате и вижте моя живот и благосъстояние! Елате и вижте колко лъскави и скъпи коли си накупих, колко хубави къщи си построих, с колко милиони левове напълних банковите си сметки, колко офиси и печатници си отворих по целия свят, колко хиляди служители си наех, за да ми редактират перфектно книгите, да ги превеждат на всички възможни езици и да ги печатат със завидно полиграфическо качество.
Елате и вижте живота ми, идолопоклонници! Или ако все още ме мразите и се гнусите от мен, питайте Истинския Господ Исус как живях за Него и Църквата Му! Защото злостраданието на този живот един ден ще ви обвини пред Небесния Съдия и вие няма да намерите извинение за нито една от мерзостите, които сте вършили. Този живот плаче и ридае пред Бога и Отца за тоталната и страшна неправда, която всички църкви в България сториха на един Божий слуга. Те не го разпознаха, както разпознаха за Христови идолите и кумирите на Америка и Европа. Те не го възприеха, понеже нямаше диплома по теология, нямаше препоръки, нямаше “скъпоценен” подпис от Павел Игнатов или Виктор Вирчев. Нямаше измамен блясък на идол и ореол на кумир, та всички единодушно да плеснат с ръце и да го прегърнат.
Да, наистина нямам всичко това! Нямам нищичко от богатството, славата и привилегиите на Вавилонските търговци! Но имам в сърцето си Исус Христос от Хълма Сион! Имам Любовта, Доверието и Водителството на Гонения, Разпнатия, Възкръсналия, Възнесения и Прославен Цар на Хълма Сион! И Този мой Велик и Прославен Цар все така държеше ръката ми и стоеше в тъмните покои на дявола, а Пламенният Меч от устата Му притискаше сърцето на Сатана. А ето, че Исус изпълни очите Си с Гняв и нови мълнии се стрелнаха по Меча Му, тъй щото Го чух да казва на дявола:
“Враже Господен! Убиецо на човешкия род! Моят Свят и пречист Отец изписа с огън думи върху камък. И втората от заповедите Му, дадени на пророка Му, гласеше:
“Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят…”
Остана ли ти верен на тази заповед, дяволе? Прие ли я в сърцето си? Реши ли, че човеците няма да бъдат идолопоклонници, но ще се покланят на Отец Ми в Дух и Истина?”
Мълниите от Меча Господен отново пояждаха Сатана, когато той болезнено изрева, казвайки:
“О, Царю на царете! Та би ли останал някой мой поклонник или мой в сърцето си, ако бих приел, че човеците няма да си правят кумири и идоли? Нали Той ме прокле да ям пръст? А как да ям пръст, ако не я направя моя пръст? Как да възбуждам плътската вяра на човеците, ако тя не се разгърне чрез идоли и кумири?
Разбира се, че се възпротивих на втората Му заповед, понеже тя би убила влиянието ми върху всяка човешка плът и всяка човешка душа. И сега защо ми се ожесточаваш? Нали аз съм змията, която яде пръст?”
Думите на дявола не трогнаха Господ. Тъкмо обратното – Той притисна още по-силно дявола в подножието Си, като му заповяда:
“Разгърни в присъствието Ми втория от змийските си свитъци. И прочети онова, което написа и заповяда в лукавството си на всичките паднали с тебе!”
Гласът на Господ беше толкова гръмовен, щото скалите започнаха да се разпукват на парчета и да падат надолу в дълбочините на ада. А дяволът, без никак да се бави, протегна костеливите си ръце и разгъна втория свитък от змийска кожа, като започна да чете от него, казвайки:
“Ето, Царю на царете, писаното от ръката ми:
Слушайте ме, демони! Накарайте човеците да си направят всякакви кумири, идоли и подобия на неща, които са на небето горе, на земята долу или във водата под земята…”
Ето, че дяволът спря да чете, като очакваше острието на Меча Господен да порази и втория свитък. Но това само разгневи Исус, и Той строго рече на Сатана:
“Защо лукави враже, за сетен път се опитваш да криеш от Мене онова, което не може да се скрие? Защо не прочете докрай писаното? Защо не прочете добавката към този свитък, която касае египетското ти лукавство, с което въздигаше фараоните си като живи идоли и кумири? Прочети добавката, дяволе! Да не би да почна Аз да чета и да затворя устата ти завинаги!”
Правейки се на изненадан, Сатана разгърна целия свитък. И като търсеше с треперещ пръст добавката, намери я, като казваше:
“Ах, да, да! Ето я! Тук съм написал следното:
“Слушайте, демони! Нека не само материални творения и предмети, но вече и самите човеци да се превръщат в идоли и кумири за себеподобните си. Нека всякога да има поклонение и служение пред човеци-идоли и човеци-кумири, за да спечелят човеците личното ми благоволение!”
Дяволът още прочиташе последните думи на писаното, когато острието на Меча Господен се заби в свитъка, тъй щото змийската кожа пламна и зацвърча страшно. А тогава Господ с преливащ от Гняв Глас проговори на дявола, като му казваше:
“Не си ли ти, Сатано, най-безумният и най-нещастният от всичките творения? Не са ли помислите ти лъжа, която преди да пояде другите, веднъж вече е пояла тебе?
Извикай сега към идолите си и кумирите си, нежели те чуят! Извикай фараоните от пирамидите си, извикай и Сфинкса! Извикай статуите на божества и богини, които уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, ръце имат, но не докосват! И ако никой от древните ти идоли и кумири не иска да ти се притече на помощ, извикай съвременните си идоли и кумири! Нека всички вкупом се съберат, за да станат твоята градушка от камъни, с която да воюваш против Светлината на Хълма!
Извикай идолите и кумирите си, Сатано! Призови всичката прах и пепел, всичката пръст и камъни, всичката мед и бронз, всичкото сребро и злато, за да воюваш против Оня, от Чийто Дъх скоро ще побягнат земя и небе! И ако наистина си бил толкова успешен против Христос – извикай тогава християнските си идоли и кумири! Призови икони против Святия и мощи против Мощния! Призови камбани и клепала, олтари и кандила, оброчища и светилища, гробници и кръстове, та дано би отместил въздаянието от Меча Господен върху змийския свитък на лукавството ти! Призови най-сетне Вавилонските си търговци, които направи големци по земята, тъй щото те станаха последните ти идоли и кумири! Нека всички те се опитат да те избавят от Гнева Ми! Нека всички те спрат пророческото Ми въздаяние върху твоето беззаконие! Но ако не можеш да ги извикаш, нито да ти помогнат, то тогава писаното във втория ти свитък е лъжа от лъжите ти, мерзост от мерзостите ти, и лукавство от лукавствата ти! Затова ти казвам, враже Господен:
Над никое от чедата, събрани на Хълма Господен, власт не ще имаш и с идолите и кумирите си не ще ги развратиш, нито ще ги помрачиш! Мечът Господен вече пояде вторият от свитъците ти – за грях, за Правда и за съдба.
За грях, понеже всеки, който се кланя на идолите и кумирите ти, мрази Отец Ми, мрази Мен и мрази Святия Дух!
За Правда – понеже у Бога няма идоли и кумири и Истинските поклонници на Отца Ми всякога Му се покланят в Дух и Истина!
И за съдба – понеже всичките ти идоли и кумири са осъдени и ще навлекат проклетия и осъждение на тези, които им се покланят и им служат!
Аз, Ужасът и Разрушителят на делата ти, извърших второто от пророческите Си въздаяния против тебе!”

Едно мнение за “ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА I – III ГЛАВА

Leave a Reply