ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПЕТТЕ ПОКОЛЕНИЯ ОТ ДЪРВОТО НА СМЪРТТА И АДА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Божият Път има смисъл, само, ако бъде извървян до самия му край. Друг е въпросът, че на този Път човек ще плати цената, която е нужна, за да го извърви. Аз благодаря на моя Господ, че вървях в призванието и избирането си от Него с превръзка на очите, за да не отпадне сърцето ми, нито да се съкруши от съпротивленията на Сатана. Тъй щото всяка пророческа книга, която написах, беше още една стъпка в стеснения Път. Още едно усилие в битката. Още един Плод на Светлината. Още едно доказателство колко Верен и Истинен е Исус.
Поставен под едно свръхблагодатно водителство от Небесния Бог и Цар аз трябваше ден след ден, седмица след седмица, месец след месец и година след година да се утвърждавам като клонка от Неговото Дърво, която ражда Плодовете Му на времето си. Едва ли е нужно да убеждавам когото и да било какво ми костваше, за да остана постоянен и неизменен в това най-отговорно поприще, за което положих живота си и всичката си духовна сила. Но ако има причина, която да ме съхрани, тъй щото да не отпадне сърцето ми, то тя беше именно превръзката, която Исус сложи на очите ми още в началото на Пътя.
А какво би се случило с мен, ако превръзката я нямаше? Как щях да понеса мисълта, че Господ ме е посочил за пророк на Сион? Малко ли човеци днес се изживяват като Божии пророци – тук и там? Малко ли месии, съживители, кръстители и проповедници обикалят по лицето на земята? Защо Хълмът Мория да е по-висок от останалите хълмове, или свидетелствата и посланията на един Божий слуга – по-достоверни от всички останали, които християнинът би намерил в търсенето си?
Нека ти кажа братко мой, че всяко нещо има белег за своя произход. Когато отидеш в магазина, за да си купиш някоя стока, ти ще видиш етикета й, производителя й, цената й, за да знаеш нейния произход. Едва ли би искал да заложиш на нещо, ако се съмняваш в произхода му, защото може да се окаже някое менте. И ако за земните неща здравата логика на езичника е намерила начин да отсее истинското от измамното, то какво да кажем за духовните неща? Каква е ситуацията там? И как да си обясниш факта, че в това последно време спокойно се понасят и търпят абсолютно несъвместими по произхода си дадености? Християнство, Будизъм и Ислям се търпят, сякаш за да си доказват, че служат на един и същи бог. Религия и езичество се търпят, сякаш за да декларират пред света, че нямат никакъв проблем в съюзяването си. Цивилизационният сблъсък между Изтока и Запада се преодолява с примирителната роля на икономическата полза и търговския интерес. Търговия и “благодат” си протягат ръце, за да превръщат Христос в стока, и стоката в Христос. В крайна сметка започваш да разбираш, че един невидим диригент диктува всички събития на света, за да го доведе под съдбите на разрушението и погибелта.
В едно такова време ние нямаме право на грешка в избора си. Нямаме право да слагаме знак за равенство между Бог и дявол, между Истина и заблуда, между Дървото на Живота и дървото на смъртта и ада. Защото клонките на двете дървета може сега привременно да се намират в един и същи свят, но нямат една и съща сетнина. Запомни това! Понеже е много лесно някой да посочи Авадонските религии на Изтока, и дипломатично да се изкаже, че хората там имат свещено право на културните си различия и духовна идентичност. Друг може да посочи астрологията и окултизма като едни възможни алтернативи на Евангелието, и дори по цял ден да се облъчва от телевизионни емисии на екстрасенси, хороскопи и зодии. Трети може да заложи на Римокатолицизма. Четвърти на Източното Православие. Пети – на обединителната църква на Муун. Шести – на Мормоните. Седми – на сциентолозите. Осми – на Ню-Ейдж теософията. Но всички тези ще имат жесток проблем с доказването на произхода. И най-вече – с думите на Господ Исус Христос, Който ясно е предупредил всички ни:
“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене…” (Йоан 14:6) 
и още:
“Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно…” (Йоан 10:8-10) 
Братко мой! Потърси изобилието на Живота, и знай, че няма да го откриеш на друго място, освен върху Дървото, Което е Исус! Всички, които са дошли преди Него в сърцето на човека, са крадци и разбойници! Тези крадци, на които ти видя как Сатана дава власт върху собственото си дърво на смъртта и ада! Тези разбойници, чиято единствена цел е да откраднат Спасението на човешките души! Тези демони и бесове, които идват да заколят и погубят, скрити зад маските на измамата и заблудата.
Колко пророци ще трябва да потърсиш в живота си, за да ти дадат Божието водителство и ясно да ти посочат Пътя, по който трябва да вървиш с Божия Син, за да получиш осиновление от Отца на светлините? Ще изпиташ ли примера им дали са пратени от Небето? Или ще блееш одобрително като овца, само защото край теб блеят още сто овце? И когато погледът ти съзре поредното свидетелство на някой “Божий генерал” върху църковната сергия, то ще му довериш ли сърцето си, за да те води, когато той от презокеанския си офис дори името ти няма да знае, нито дори къде живееш или как преживяваш дните си? Вярата ти ли ще стигне до този търговец или процент от парите ти? Парите ти ли трябва да спасява Исус или сърцето ти? Зная, че ще кажеш:
“Исус трябва да спаси сърцето ми, а не парите ми!”
Ами тогава, братко, дай Му сърцето си, като потърсиш слуга, който свидетелства за Сърцето Му! Защото писателят-търговец не ти предлага стоката си, за да води сърцето ти, но за да води парите ти! А слугата Господен, който е станал юнец върху Божия Свят Олтар, иска не парите ти, но сърцето ти! И дори да би решил да му помогнеш с пари, те вече няма да бъдат пари, но духовен възкресенски дар. Понеже Божият слуга не те е условил с абсолютно нищо, когато даром ти дава Светлината на Отца и Сина. А парите, с които ти би благословил делото му, са семе, което се сее в тление, но възкръсва в нетление!
Ще намериш ли лесно в този свят Божиите жертвени юнци, братко мой? Ще откриеш ли онези Божии безсребърници, които се съразпнаха с Господ на Собствения Му Кръст, и приеха да пострадат с кръстните Му рани, за да блести от тях Светлината на Спасението?
Ето това е да можеш да издириш произхода на нещата, за да се убедиш в тяхната истинност и неподправеност! Защото този свят ще ти предложи вярата като бизнес, кариера, угодничество, идолопоклонство, търговия, лицемерие, и всички останали гнусни неща, с които дяволът е силен да осквернява сърцата на човеците. И какво повече да бих ти казал тук, освен да явя на сърцето ти последното видение, дадено ми от Исус?
…Аз все така оставах при моя Господ във видението с дървото на смъртта и ада, когато Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Сега Аз ще докосна с ръка главата ти, а от това древно видение ще преминат времена и епохи, за да го видиш как изглежда в последното време на земята. И нека сърцето ти бъде неустрашимо за ужаса, който ще ти покажа…”
След тези Свои думи Той протегна Десницата Си и докосна главата ми, тъй щото и този път под нозете ми пробягаха времена и епохи. А когато времето спря да се движи, аз повдигнах главата си, за да видя дървото на смъртта и ада…
Братко мой! Един абсолютен и неподправен ужас ме лъхна, когато съзрях чудовищното творение на дявола. Защото това беше дърво, върху чиито клони имаше милиарди души. И самите клони, отрупани от зловещи плодове на беззаконието, бяха натегнали от гигантска тежест. За разлика от първоначалното видение от древността, сега дървото изглеждаше променено, понеже във височината си клоните му се съюзяваха два по два, готови да предадат цялата си власт и сила на централния клон. И докато още гледах, Господ ме прегърна с ръцете Си, като ми казваше:
“Нека сега да те въздигна, за да видиш всичко отблизо, и да свидетелстваш за това дърво на Моята Църква…”
В следващия миг полетях нагоре към дървото, понесен от ръцете на Спасителя. А когато въздигането спря, Той отново започна да ми говори, казвайки:
“Виж сега как клоните на империите Изток и Египет се сплитат един в друг, като водещата роля се пада на Египет. И това е така, защото Авадон вече е приключил възрастяването на Антихриста, който ще възлезе от бездната с Египетска корона, за която ти говорих във “Възходът на погибелта”. А ти внимателно забележи как първом изглеждат плодовете върху клоните на Изтока…”
Погледнал към плодовете на Изтока, аз забелязах, че всеки от тях беше като златно слънце в сърцата на дяволските поклонници. А Господ, като посочи само към два-три от плодовете, казваше ми:
“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на Погибелта и Разрушението. Защото тези са плодовете на всичките източни религии, които Авадон сътвори с реката си Тигър. И върху тях тегне първото проклятие от Моя Небесен Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.
Това е проклятието над Злото, което си повярва, че е Добро!
А ти сега забележи какви са плодовете на клона Египет…”
Погледнал към плодовете на Египет, аз забелязах, че всеки от тях беше тъмно желязно топче с изрисувани по него зодии и астрологични знаци. А Исус отново посочи само два-три от плодовете, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на сатанинските магии. Защото тези са плодовете от железарската пещ на дявола. Те ще бъдат проклятието на всички, които уповаваха на астрология и окултизъм. Върху тях тегне второто проклятие от Моя Небесен Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.
Това е проклятието над тъмнината, която си повярва, че е Светлина!
А сега нека те заведа при другите два клона, които също се сплитат един в друг, за да ги забележиш, и да свидетелстваш за тях на Верните Ми!”
След тези думи Исус отново ме пренесе с могъщите Си ръце до другите два чудовищни клона от дървото на смъртта и ада. И като ми ги посочи, казваше ми:
“Виж сега как клоните на империите Содом и Вавилон се сплитат един в друг, като водещата роля се пада на Содом. И нека този факт не изненадва никой от Моите, защото самият Вавилон е блудница, а блудството е печатът на Содом. И това е така, защото Антихрист ще излезе от бездната със Содомски жезъл, за който вече ти дадох видения от книгата “Възходът на погибелта”. А ти сега внимателно забележи как изглеждат плодовете върху клоните от империята Вавилон…”
Погледнал към клоните, аз видях оловни плодове, които тежаха с такава сила в сърцата на дяволските поклонници, че сякаш щяха да ги скъсат от дървото, за да полетят към ада. Това бяха плодове на гордост и превъзнасяне, алчност и сребролюбие, завист и злоба, чародейство и прокобяване, безумие и богоотричане, егоизъм и себелюбие, грабителство и користолюбие. А докато още гледах, Господ ги посочи с показалеца си, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой, как изглеждат плодовете на великата блудница Вавилон в умноженото беззаконие на високопоставените. Всички те се родиха от червеите на сатанинското лукавство, които направиха греховете им твърде тежки. Оловни са плодовете им, Стефане! Приготвени за Огъня на Божия яростен Гняв! И върху тях тегне третото проклятие от Моя Небесен Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.
Това е проклятието над ниското, което си повярва, че е високо!
А ти сега погледни към клоните от империята Содом, за да забележиш и техния изглед…”
Извърнал поглед към клоните на Содом, аз видях че те изглеждаха като топчета от сол, която прояждаше сърцата на дяволските поклонници. И в самата сол сърцето ми разпозна, че тези нечестиви обичаха повече света и похотите му, нежели Бога и Отца. А Господ, като посочи две-три от тях, казваше ми:
“Гледай как изглеждат плодовете на Пожеланието и Разврата! Понеже именно по тази причина Содом засенчи Вавилон с клона си, а пък Вавилон обикна Содом в нечестието си! И ако същността им е да бъдат солени топчета, то е защото тези дяволски поклонници изцяло се подвизаваха в греха на Лотовата жена, за да обикнат солта на дявола, която е умноженото беззаконие. И нека никой да не търси в този клон грешните по плът, за да смята, че те са последният Содом на земята. Но непременно забележете блудните по дух, домашните на Веелзевул, които всякога чистят външното, а отвътре остават пълни с мъртвешка нечистота. Защото Содом е умноженото беззаконие на последното време! Солените плодове на тъмната троица, върху които тегне четвъртото проклятие от Моя Бог и Отец, което ще ги осъди във вълните на огненото езеро.
Това е проклятието над пръстното, което си повярва, че е духовно!”
След последните Си думи Господ вдигна Десницата Си, като посочи с показалеца Си най-високият от клоните на дървото на смъртта и ада. Клонът с проклятието Денница. А след това с могъщ Глас ми проговори, казвайки:
“Слуго Мой! Нека ти покажа и най-високият клон, който скоро ще възлезе от бездната, за да потопи света в мрак и разорение. Защото това е клонът на Антихрист, империята Асирия, за която работят всички останали клони. Понеже именно той е последното проклятие Денница, човекът на греха и синът на погибелта…”
След тези думи Исус ме въздигна, за да гледам самия връх на чудовищния клон. А тогава в дървото на смъртта и ада настъпи знамение, понеже останалите клони се събраха около главния, като му предаваха поклонниците и плодовете си. И ето, че всички онези плодове и клони, които бях гледал, се видоизмениха. Понеже клоните мигновено почерняха в гъста смола, а златните, железните, оловните и солените топчета се превърнаха във фосфорни, блестейки в характерната измамна светлина на дявола. И всяко от топчетата се запечатваше с числото 666, като губеше облата си форма и заприличваше на бодил. Всичко това твърде много ме потресе, тъй щото извиках към Исус, казвайки:
“Ах, Господи мой! Какво Си дал на слугата Ти да гледа? Та ето, че всичките клони от останалите империи се събраха в главния клон на проклятието Денница! И фосфорен стана блясъкът им! И тръни се явиха по обвивките им! И числото на звяра се запечата върху тях!”
А Господ ми проговори, казвайки:
“Стефане! Приятелю на Сърцето Ми! Не ти явявам нищо повече от това да видиш сетнината на умноженото беззаконие! Защото светът е, който лежи в лукавия, и клоните от дървото на смъртта и ада всякога са мамили и вдъхновявали човеците, за да станат нечестиви поколения на старовременната змия, която е дявол и Сатана! Понеже ето това е проклятието Денница, за което пророк Исайя възвести в Божието Слово:
“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Ония, които те видят ще се взрат в тебе, ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си? Всичките царе на народите – те всички – спят в слава, всеки в дома си; а ти си отхвърлен от гроба си като презряно клонче, като дреха на убити, на прободени с нож, на слизащи между камъните на рова, – като потъпкан под нозе труп. Ти не ще се съединиш с тях в погребение, защото си погубил земята си, избил си своите люде; родът на злодейците никога не ще се споменува. Пригответе клане за чадата му…” [ (Исайя 14:12-21) ]
Този най-висок клон на сатанинското нечестие ще събере последната жетва на дявола! Той е проклятието Денница, което ще постигне всички, които похулиха и отхвърлиха благословението Аминадав! Фосфорният им блясък никак няма да ги ползва, и сатанинското покровителство никак няма да ги избави!
Венера са поискали и Венера ще получат!
В измама са вярвали, и измама ще ги постигне в сетнината им!
Защото върху тези фосфорни плодове на човека-Антихрист тегне петото и най-тежко проклятие от Моя Бог и Отец!
Това е проклятието върху нечестивите поколения на Денница, който си повярва, че е Зорница!
Аз, Светлата Утринна Звезда, дадох тези най-тежки видения на слугата Си Стефан, който е истинно потвърденият пророк на Сион от Отца, Сина и Святия Дух! За да съхраня във Вечната Си Светлина и Спасение пророческите поколения на Елеазар и Итамар, родени в благословението Аминадав!
Аз, Светлата Утринна Звезда, изобличих дървото на смъртта и ада в тези видения, дадени на слугата Ми! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Едно мнение за “ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА – III ГЛАВА

Leave a Reply