ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си очи. И като съм сигурен, че тази пророческа книга ще задави мнозина нечестиви, я пиша с още по-голяма ревност и презрение към дявола. Защото той може да изпрати против живота ми реки от злострадание, но пак нито една капка от тях няма да угаси Огъня, който Господ е разпалил в сърцето ми.
Както се убеди от предишното видение, съществува едно поколение “Египет”, достатъчно измамено и покварено, за да вярва на астрологията, зодиите, култовете и митологиите. Души, родени в железарската пещ на дявола, за да бъдат възторжени посрещачи на човека на греха и синът на погибелта. Влюбени в короната му и заслепени в измамата му. Но както в съня на Навуходоносор Небесният Камък не порази само желязото, но и калта с червеите, така и за явлението на Антихрист е нужна не само корона, но и жезъл. Тъй щото разумният непременно да разбере, че с жезъла си окултният самозванец ще владее още едно поколение, което се нарича Содом. Или още по-ясно – още едни богоотстъпници, които Словото нарича “блудница”. Или възможно най-ясно:
Онези, отстъпили от Господния Завет църковни общества, които в “Откровението” са известни под името “Великий Вавилон”!
Нека това ясно твърдение да те направи бдителен и ревностен да последваш Господния слуга във видението, дадено му от Исус. Защото “блудница” и “Содом” се привличат толкова неудържимо, колкото калта се привлича с червеи. А разликата между “Египет” и “Содом” е твърде голяма, за да я спестя на Божиите чеда, или да я утая като знание само за себе си.
През последните тринадесет години Господ даде на сърцето ми не една, но десетки книги, в които с многоразлична Божия Благодат ми разкриваше сатанинските духове, които действат в синовете на непокорството, и са главната причина за отстъплението от Божията Святост и Правда. Апостол Павел в посланието си към Солунците предупреди всички ни да бъдем бдителни, за да разпознаем времето, когато ще се случи отстъплението от Завета Господен. И неговите думи гласят следното:
“А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог…” (2 Солунци 2:1-4) 
Какво загатваше в това предупреждение Христовият Апостол?
Нито повече, нито по-малко, явяването на онази “кал” в нозете на човешката статуя от съня за Навуходоносор. Защото тя е Содом, който трябва да застане до Египет, та да се яви и човекът Антихрист.
Аз твърде много писах против този “Содом” и червеите му, макар че мнозина бяха заети да го търсят на всяко друго място, но не и в безсрамните дела на блудницата Вавилон. Защото докато слугата Господен пишеше книгите си против търговците в Храма, и против златните лица на заблудата, никой от църковните властници не видя в тези пророчески книги сигнал за едно страшно отстъпление, станало възможно заради червеите на сатанинското лукавство. Докато слугата Господен даваше на Божието домочадие книгите със съдебни процеси против Езавел, Корей и Мамон, късогледите книжници и пасторите на трудов договор виждаха Содом само в списанията “Плейбой”, в чалга идолите, и в тоталното разжегване на светските нрави. Докато слугата Господен продължаваше да поразява и други червеи като Едом, Амалик, Молох и Моав, – църквите се изживяваха като светици без петно и бръчка, и най-далечните им видения стигаха само до следващата конференция със задължителния супер-проповедник от Америка, който идва да направи промоция на поредния си тщеславен боклук, прилежно нареден на лъскавите търговски сергии. Ето така пророческите ми свидетелства се натрупаха против блудницата, но тя никога не прие да признае, че има проблем с Младоженеца. Тъкмо обратното – винаги и навсякъде си имаше клакьори, ласкатели и рекламни агенти, които да я препоръчват на човешките души.
Какво се случи в крайна сметка, тринадесет години по-късно?
Случи се това, че червеите на Сатана не просто окупираха амвоните, но капсулираха душите и сърцата на църковните членове с умопомрачителен фанатизъм, гордост и арогантно презрение към книгите на Божия слуга. А никой в измамените религиозни мнозинства изобщо не разбра, че докато бдят за нашествието на Содом някъде отпред, червеите вече са ги поразили откъм гърба им. И дори някой да би ме обвинил в брутален цинизъм, пак няма да се откажа от твърдението си, понеже е Истина. Защото много по-страшен е грехът на онези, които чистят вънкашното, а отвътре са останали варосани гробници, плячкосани от Легион. Те изобщо не са разбрали, че Господ има Завет с човешкия дух, а не с човешката плът. И ако някой е тръгнал да чисти плътта си, а не е внимавал кой живее в духа му, то такъв е жив за окайване, понеже седем по-зли духа са се върнали в опразнената му къща, за да опропастят вярата му, и да го лишат от обещанията на Новия Завет и Вечността на Отеческото Обновление.
Аз вярвам в един Съвършен, Свят, Благ, Милостив и Любящ Бог! Бог, Който непрестанно ни дарява с чудната Си Благост и незаслужена от нас Милост! Бог, Който бди над сърцата ни и ни пази от всякакво злощастие и превратности на съдбата! Тъй щото всички да се намерим в писаното:
“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение…” (Римляни 8:28)
Да любим Него! – това е всичко, което Той очаква от нас. И тогава непременно чудният стих на Павел ще бъде Дух и Живот за сърцата ни. Но ето, че има такива, които не искат да любят Него, нито да се покоряват на Святостта Му и Словото Му. И тогава в живота на подобни хора се сбъдват стихове, които говорят за един друг Бог (Който е Същият, но не в обхода към единосъщните Си). А самите стихове са твърде страшни, за да влязат през едното ухо, и да излязат през другото. Понеже в тях за Бог е писано:
“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят…” (Псалом 73:27) 
Когато Словото ни предупреждава за такива блудници, които се отдалечават от Бога, то библейските стихове имат духовен подтекст, който гласи, че отдалечаването от нашия Отец, е бягството от Престола на Благодатта, до който имаме достъп в Името на Исус. А самият Престол на Благодатта е мястото, където духовният човек ражда всичките Съвършени плодове на Святия Дух. Плодове, които събрани заедно, олицетворяват Името, Образа, Примера и Духа Исус Христов.
Защо тогава църквите намразиха Божия пророк за книгите му против търговците в Храма? От Престола на Благодатта ли получиха търговците договори за сергиите си, за да продават онова, което Волята на Отца е заповядала да бъде давано даром? Защо религиозните властници и книжници намразиха слугата Господен заради виденията със съдебните процеси против три най-властни сатанински червея? От Престола на Благодатта ли изпълзяха духовете на Езавел, Корей и Мамон, за да превръщат църковните общества в проститутки на американско повикване? Защо дрогираните от тщеславие църковни членове не намериха и една причина за тринадесет години, за да напишат поне едно писмо на почит, или да кажат една добра дума за жертвата, която Христовият пратеник стори за тях, давайки им даром и безусловно всичките Вода, Хляб, Вино, Масло и Сол на Завета?
От Престола на Благодатта ли бяха научени на закоравяване, презрение и най-отявлена религиозна злоба? Престолът на Благодатта ли напълни банковите сметки на църковните лидери? Престолът на Благодатта ли подпечата дипломите им по теология? Престолът на Благодатта ли ги упълномощи, за да заявяват за един Господен слуга, че е вълк, еретик, шарлатанин и мошеник? Престолът на Благодатта ли обогати офисите им, и помаза конференциите им? Престолът на Благодатта ли освети семинарите им и претъпка библейските им академии?
Ако всички те са сигурни, че са съвършено съединени с Престола на Благодатта, то тогава тази книга е напълно излишна за тях, и няма никакъв смисъл да я четат. Понеже ако си пред Престола на Благодатта, то там нямаш нужда от нищо, понеже Сам Христос ти е всичко! Но ако мнозина са почувствали охладняването и имат смътното чувство, че нещо не е както трябва да бъде, то тогава нека прочетат тази книга не веднъж и дваж, но многократно. Защото белезите на общението им доказват, че са тръгнали по пътя на отстъплението. За да стигнат до възхода на погибелта. Тази погибел, заради която ще повторя стиховете от псалома:
“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят…” (Псалми 73:27) 
А кой се явява в Божията Ръка като оръдие на Отеческото негодувание и пламенен гняв? Не е ли това самият Антихрист, който идва да си пожъне жетвата на нечестието? Не е ли това жезълът му, с който той владее поколението “Содом”, сиреч, блудницата Вавилон, която повече от всичко обича червеите на Сатана?
Ето, казвам ти, че сърцето ми се тресе и духът ми премалява от виденията на моя Господ. Видения, дадени не за мен, но за онези, които погиват. И дано Святият Дух би им потвърдил колко голямо страдание и поругание претърпявам за всички тях, за да им явя Словото на Живота, и животворните изобличения, които водят към поправление в Правдата. Защото, колкото до мен и дома ми, аз съвършено се осланям на Вярността на Исус да ме опази от съпротивленията на дявола, и да ми даде в Неговия Ден онзи Венец на Славата, който не повяхва. Не само на мен, но и на скъпоценната ми съпруга, и на съработника ми, и на децата ми, които следват Господния Път. А същата надежда имам и за всички приятели на служение “Мория”, които толкова много се иждивиха за Божия пророк, че Сам Бог им е приготвил Дом Вечен и неръкотворен.
След всичко казано дотук, нека отново отида там, където пребъдвах духом. Защото сърцето ми оставаше с Исус в Духа на пророческите видения. И едва напуснали залата на Авадон в бездната, Господ отново започна да говори на духа ми, като казваше:
“Слуго Мой! Знам и видях ударите, които преживя заради видението от залата на този най-зъл и чудовищен дух. Но ето, ако и тялото ти да пострада, духът ти е невредим, защото си Сионски диамант! А както сам знаеш, името Авадон се превежда като “погибел”, която ще постигне нечестивите. Понеже самата тя е невъзвратимо разрушение на човешкия дух – така, както желязо, смесено с вода, ръждясва завинаги. И ето това ги очаква всички нечестивци от поколението “Египет” в епохата на Водолея. Но Аз сега ще те заведа в дълбините на ада, в работилницата на древния император на Содом, който се нарича “Ваалфегор”, за да видиш как той е приготвил жезъла на Антихрист за поколението на блудните. А помниш ли ти, Стефане, какво означаваше името на този гнусен дух?”
“Да, Исусе! Още от времето, когато пишех “Духовните империи на Злото” аз знам, че името на Ваалфегор се превежда като “отварящ бог”!”
“А какво друго да отваря един такъв “бог” от ада, освен вратите на греха, за да се напълнят сърцата с червеи? И в този смисъл как би изглеждал жезълът, който той сътворява за явлението на Антихриста?”
“Господи мой! Без всякакво съмнение духът на Содом би изработил отварящ жезъл, свързан именно с вратите на греха. И когато вратите се отворят – червеите ще влязат. А в това отношение този сатанински дух непременно се явява като главен координатор за всичките дяволски червеи…”
“Точно така е, слуго Мой! И именно затова Святата повеля на Моя Завет и Словото Ми е да разпнете плътта с помислите й. Защото плътта е пръст. И където има пръст, там се вмъкват червеите.
А какво още Аз ти дадох за плътта в една стара книга, наречена “Настъплението на отстъплението”?”
“О, Исусе! Нима мога да забравя думите Ти? В тази книга Ти ми даде да разбера, че плътта не е нашето тяло, което е храм на Святия Дух, но е начинът на мислене, който е враждебен на Бога. Това е желанието на човека да се крие от Бога зад завесата на противни помисли, понеже се е почувствал гузен от прегрешения. Защото именно така Адам и Ева се криха сред дърветата в Едем…”
“А днес какво правят църковните отстъпници от Завета Ми? Не тръгват ли и те да се крият с червеи зад крепостите си? Не ти ли дадох знаменателната пророческа книга “Ерихон”, за да призова с нея всички към Светлината, та дано биха преживели покаяние? А искат ли отстъпниците да преживеят това обръщане? Или червеите са им по-скъпи?”
Въпросите на Исус бликнаха като сълзи на очите ми. И аз, като наведох глава пред Него, казах Му:
“Ах, скъпоценен мой Спасителю! Какво повече да можеше да стори слугата Ти от вече стореното? Ти Сам беше свидетел на всичките ми нощи и дни, в които съм плакал и въздишал заради нечестието, на което са предадени отстъпниците от Завета Ти. Как ли не се опитах да ги възвърна от пътя на погибелта? Какви ли жертви не иждивих заради тях, само и само да разберат, че компромисът им с Твоите повеления е равносилен на погубление и самоубийство? Но те, Исусе, останаха на своя си дух, както и аз на Твоя, а мост между нас не се получи…”
“И не би могъл да се получи, слуго Мой! Защото, ако всички да бяха преживели покаяние, щеше ли да остане блудница Вавилон? И ако всички да бяха избягали като Лот от съдбата на Содом, щяха ли да останат Лотови жени? А ако не би имало поколение “Содом”, то как да се случи явлението на звяра от бездната?
Каквото си сторил – за Мене си го сторил! Каквото си написал – за Мене си го написал! Защото твоят Господ е не само Спасител, но и Съдия и мъздовъздател! И ако повярвалите намират Спасителя, нечестивите ще застанат пред Съдията! А тогава Той непременно ще разгърне осъдителния Си свитък пред сърцата им! И като започне да изрежда беззаконията им, ще направи да изпълзят червеите им, за да ги запокити заедно с тях в огнения пъкъл, “където червеят им не умира, и огънят им не угасва”.
А сега, за свидетелство на цялата Ми Църква, Ме последвай до тъмната работилница на Ваалфегор, за да видиш там жезъла на Антихриста…”
След последните Си думи Спасителят здраво ме прегърна с ръцете Си, и така двамата с Него полетяхме към дълбините на ада. И ето, че след едно много малко време ние вече бяхме застанали пред оловната врата на Ваалфегор. А там Господ отново бръкна в Мантията Си и извади железен ключ, като ми казваше:
“Аз съм Оня, Който държи ключовете на смъртта и ада! Затова вземи от ръката ми ключа за ада, та отвори тази зловонна врата. Защото и тя, като вратата на Авадон, е оловна, понеже зад нея се раждат твърде тежки беззакония…”
Помнейки как се разви предишното видение, аз покорно взех ключа от ръката Му, а това накара Исус да се усмихне. И после, като го пъхнах в ключалката, отново я превъртях три пъти, и натиснах дръжката, за да я отворя…
Братко мой! Верни ми приятелю!
Никога не съм мислил, че може да дойде миг за духа ми, когато да се сблъска с върховната представа за думата “погнуса”. Но тази представа вече беше пред очите ми. Защото виждах едно смърдящо, зловещо и грозно място на разлагаща се плът, каквото дори въображението на най-извратения не би могло да роди. Части от човешки тела, като живи, висяха на куки, сякаш че бях влязъл в чудовищна кланица. А самите висящи органи гъмжаха от червеи, които пропълзяваха от много дупки в тях. Този път наистина и да исках не можех да тръгна напред, защото зловонието удари ноздрите ми като с нокаутиращ юмрук на боксьор тежка категория. Но Господ, знаещ какво преживявам, докосна с двете Си ръце лицето ми, като за миг го обгърна в шепите Си. А тогава нежен и прекрасен мирис от благовоние премина през мен и изпълни целия ми дух. Един омайващ дъх на алое, за какъвто дори не бях мечтал, буквално изцели всичките ми усещания. И Гласът на Исус ме подкани, казвайки:
“Влез в тази касапница на Ваалфегор, слуго Мой! И като вървиш покрай човешките органи, набучени на куките, пази се от тях, за да не се оскверниш. Защото това не са човешки меса в анатомичния смисъл на думата, но разработвани съблазни на Ваалфегор, с които той владее над човешката плът. И ти, като вървиш без всякакъв страх, премини до центъра, където ще видиш варосан ковчег, а от него – стърчащ жезъл. Именно там трябва да спрем с теб…”
С вълнение тръгнах напред, внимавайки да не докосвам набучените с куки органи и техните червеи. Така видях, че наистина в центъра на зловещата работилница имаше варосан ковчег, от който стърчеше жезъл. А когато вече бях досами ковчега, Исус се приближи до мен и започна да ми говори, казвайки:
“Преди да би поискал от Мен да разгледаш жезъла, виж варосания ковчег, от който той стърчи. И като надвесиш внимателно главата си върху самия ковчег – виж на какво е забит жезълът, за да стърчи така…”
Придобил увереност от думите на Господ, аз надвесих главата си над самия ковчег, а това, което видях, ме лъхна с първичен и неподправен ужас. Дръжката на жезъла беше забита в череп от горната му страна, а в самия череп духът ми разпозна чертите на Легион, лъжепророкът на Сатана. Това ме накара мигом да дръпна главата си и да кажа на Спасителя:
“Ах, Исусе! В дъното на този ковчег видях Легион. Именно в неговия череп е забит жезълът на Антихриста. И сега започвам да подразбирам всичко. Защото този Легион живее в гробищата, и под негова власт са всички, които са варосани гробници. А щом от черепа на Легион излиза жезълът на звяра, то значи, че сам духът на лъжепророка ръководи всичките червеи, с които са поразени нечестивите…”
“Правилно мислиш, Стефане! И би ли могло да е другояче, като сам знаеш, че духът на Антихриста е създателят на блудницата? И ето затова жезълът на звяра е забит в черепа на Легион, понеже той организира и ръководи червеите, чиято власт се разработва от Ваалфегор. А като знаеш, че самият император на Содом е “отварящ бог” – виж сега вратите, които той е създал за червеите на лъжепророка, защото Мечът от устните Ми ще ти ги посочи върху пръстените, с които е обкован целият жезъл…”
В следващият миг на устните Господни се яви Светкавичен Меч. И лъчът му, като обходи целия жезъл, се закова на най-горния пръстен, където се яви врата с образ на ръка. А Исус ми каза:
“Виж тази ръка, защото е първата врата на плътта, през която влиза червей на лъжепророка! Тази ръка иска да взима, да печели, да търгува, да продава Святостта Господна за сребърници, и затова нейният дух е Мамон! Той стои на върха на жезъла, защото неговите търговци са големците на земята, а сам той е най-смъртоносната изява на дяволското сърце! Движещите съблазни на тази врата са алчността и сребролюбието!”
Докато слушах думите на Господ, Мечът Му вече докосваше втория от пръстените на жезъла. А там също се яви врата, но този път образите й бяха два. Единият отгоре беше око, а другият отдолу – ухо. А Исус отново проговори, като ми казваше:
“Виж окото и ухото на тази втора врата на плътта, през която влиза червей на лъжепророка! Това око иска да бъде гримирано и силно в чара си. Това ухо иска ненаситно да слуша чародейни молитви! И затова духът на окото и ухото е Езавел, понеже чрез нейните чародеяния бяха измамени всичките народи, и чрез грима й лъжепророкът осъществи отстъплението от Завета Господен и настъплението на мерзостта, която докарва запустение. Движещите съблазни на тази врата са чародейството и религиозният контрол!”
Ето, че Мечът Господен вече слизаше при третия от пръстените на жезъла, където се яви врата с образ на остър зъб. И докато още гледах, Гласът Господен пак ми проговори, казвайки:
“Виж зъба на тази трета врата на плътта, през която влиза червей на лъжепророка. Този зъб иска да скърца от завист, да разкъсва с насилие, да смила с нечестива дързост, и затова неговият дух е Корей. Чрез него в църквите всякога се презира Избора на Божия Суверенитет и се възвеличава пастирското първенствуване и зловеща арогантност. Движещите съблазни на тази врата са завистта, нечестивата дързост и насилието…”
С вълнение продължавах да гледам на Меча Господен, който вече слизаше при четвъртия пръстен от жезъла на лъжепророка. А тогава там се яви врата с образ на изплезен червен език. А Господ ми потвърди за вратата, казвайки:
“Виж провисналият език на тази четвърта врата, през която влиза червеят на лъжепророка. Този език иска да ближе всяко червено ястие, с което дяволът би придърпал човека, за да го накара да се отрече от първородството си. И самият език, освен да вкуси съблазънта, готов е и да се отрече с думи от Бога – само и само да получи дял от Сатана. Затова духът на този червен език е Едом. И движещите съблазни на неговата врата са безумието и богоотричането!”
Погълнат от видението, аз дори не смеех да премигна с очите си, за да продължа да гледам към жезъла, когато Мечът Господен премина към петия от пръстените му, където се появи врата с образ на крак. А Исус отново ми проговори, казвайки:
“Виж кракът на тази пета врата, през която влиза червей на лъжепророка. Този крак всякога е искал да тича на корист и да бърза на грабеж. Той не се спира пред никакви морални или Святи норми, но е готов да стъпче всичко, дори и Божия Престол, за да сполучи да постигне интереса си. Духът, който всякога го ръководи, е Амалик. И движещите съблазни на тази врата са грабителството и користолюбието…”
Въпреки прекомерния трепет, който преживявах, гледайки на ужасните врати по пръстените на зверския жезъл, аз ги намирах за многократно потвърдени на духа и сърцето ми, което допълнително ми даваше увереност и мир. А Мечът от устните на Исус вече беше слязъл при шестия пръстен от жезъла, като го освети, тъй щото там се яви врата с образ на нос. И Господ ми потвърди за него, казвайки:
“Виж носът на тази шеста врата, през която влиза червей на лъжепророка. Този нос обича всякога да диша духа на света и търси да подуши всичко светско и зловонно, което да би разменил за Простотата и Чистотата на Христос. Той никога няма да се откаже да поглъща дима от изгарянето на младенци в огъня от долината на Еномовия син. И затова духът, който всякога го владее, е Молох. А движещите съблазни на тази врата са любовта към света и омразата към Бога…”
Ето, че Мечът Господен беше стигнал до последния от пръстените на жезъла. Така там се яви врата с образ на фалос, сиреч, мъжки полов орган. И Господ Исус с преливащ Гняв в Гласа Си ми проговори, казвайки:
“Виж фалосът на тази седма врата, през която влиза червей на лъжепророка. Този фалос всякога обича да зачева страстта и да ражда от нея грях. А грехът, като се развие напълно, да носи смърт. Чрез този фалос всичките Ми думи на Дух и Живот от Святата Библия се превръщат на пръст и на погибел. Този фалос е силен да утвърждава стълповете на сатанинското царство – “аз, мене, моето” и негов постоянен и владеещ го дух е самият Ваалфегор, известен като духът на моавците и амонците! Движещите съблазни на тази врата са егоизмът, себелюбието и похотливостта!”
След последните Си думи Господ ме придърпа с ръце към Себе Си, като ми казваше:
“Ето, слуго Мой! Явих ти видението с жезъла на Антихриста, и с пръстените на неговия зловещ контрол. С тези пръстени той всякога е владеел над поколението Содом. Червеите от тези пръстени са седемте зли духа, които винаги се връщат, за да поразят в сърцата богоостъпниците, станали като кучета на бълвоча си, и като свине в тинята си.
Но Аз искам да ти дам още няколко думи за поколението Содом, което в духа на това видение е същинската блудница Вавилон. Защото ще дойде миг да грабна Църквата Си, а блудните да останат долу – за среща със звяра, който излиза от бездната.
Как мислиш, слуго Мой? Какво ще се случи при тази среща? Ще прегърне ли поколението Содом Антихрист с това желание, с което го прегръща поколението Египет?
Понеже, ако отново се върнеш на видението със съня на Навуходоносор, ще ти направят впечатление твърде знаменателните стихове, които гласят:
“И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци; но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта…” (Даниил 2:42-43) 
Ако желязо не се смесва с калта, то тогава и заблудите на астрологията не могат да станат угодни на блудницата Вавилон. Защото при все, че е станала блудна поради червеите, тя е познавала Завета Господен, който е похулила, и Господ, Когото е пробола. И всички онези знаменити църковни търговци, сребролюбци, теолози и религиозни кариеристи, в един глас ще извикат против Египет, понеже не е възможно да се смесят с него. И ето тук, Стефане, идва пълната трагедия за поколението Содом, стигнало до възхода на погибелта. Трагедия, за която в Евангелието Си съм казал:
“После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А Той в отговор им рече: Истина ви казвам: Не ви познавам…” (Матея 25:11-12) 
“Ама как така не ни познаваш, Исусе?” – ще Ми извикат тогава блудниците пред затворената врата на Спасението:
“Ние Твоят Завет сме проповядвали! Твоите стада сме били! В Твоята Правда сме се закърмили! Твоят Свят Пример сме давали! В Твоят Небесен Образ сме се изпълвали!”
Но Аз отново ще им кажа:
“Не ви познавам, защото не бяхте поколението Сион пред очите Ми, но се превърнахте в поколение Содом! И този същият син на греха и човек на погибелта, който всякога ви владееше с пръстените на жезъла си – той нека сега ви даде утехата, и за него всички вкупом се оженете!”
“Но той се е прегърнал с поклонниците на Египет, Господи Исусе! А ние с това поколение от астролози и окултисти не искаме и не можем да се смесим!”
Но Аз отново ще им кажа:
“Ако толкова много сега мразите Египет, защо така не намразихте и Содом, с чиито гнусни червеи изпълвахте сърцата си? Не станахте ли всички вие Лотови жени, солени стълпове на сатанинската заблуда, за да е видно всякога умноженото ви беззаконие?
Антихрист сте искали, вие, блудни женища, и Антихрист получавате, без лицеприятие!
Върнете се при него и той нека бъде женихът ви, защото Моята Невяста вече е при Мене, и тя не е блудница, в чието влагалище да се е изливало семето на лъжепророка!”
Как мислиш, слуго Мой? Каква ще е съдбата на тази блудница, за която няма място в глобализирания свят на Антихрист, понеже кал и желязо не се смесват? И колко ли страшни ще се окажат думите на псалома, който ти цитира преди началото на това видение. Тези думи, които гласят:
“Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят…” (Псалом 73:27) 
Нека верните стихове от Откровението да дадат отговор на въпроса Ми за всички, на които е скъпо Името Ми и Заветът Ми. Защото в тези стихове е Гневът на Отеческото въздаяние, и присъдата заради трънения венец на слугите Ми, заради поруганието им от угнетителния съд на блудницата, и заради всичките гвоздеи от църковно отрицание, с които те бяха прободени на Моя Кръст.
Ето тези стихове! Прочетете ги и добре ги запомнете! Защото те са сетнината на този църковен Содом, който не може да се смеси с Египет при явлението на звяра:
“И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи…” (Откровение 17:16-17)
Ето, Аз още говоря чрез слугата Си и не млъквам!
Блажени човеците, на които тази пророческа книга ще послужи за дълбоко покаяние и отричане от червеите на лъжепророка! За да се възвърнат при първата си Небесна Любов и да вършат първите си дела във времето, когато са били посетени от Духа Ми!
Блажени човеците, които имат Моя Разум, за да разсъдят, че нищо не съдейства за добро на тези, които мразят Божиите слуги и пратеници, защото така трупат гняв, който ще се изсипе върху тях, без да имат възможност за възвръщане!
Ето, Аз протягам ръце към всички, миг преди на земята да се яви възходът на погибелта с човека на греха, наречен Антихрист!
Отречете се от астрологията, за да не ви владее желязото на Египет! Отречете се от червеите на лъжепророка, и от самия Легион, за да не ви владее калта на Содом! Понеже короната на звяра е за влюбените в него, а жезълът му – за тези, на които ще се поругае!
Съберете се при Мен, люде Мои! Елате на Хълма Мория, при Небесната стълба на Ветил, за да бъдете поколението Сион, което триумфира над змея, звяра и лъжепророка! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

2 мнения за “ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

Leave a Reply