ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЕГИПЕТСКАТА КОРОНА НА АНТИХРИСТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Паднал на колене пред моя Свят и Всемогъщ Господ, аз се моля да бъдеш обгърнат от Светлината на Святия Дух и от Стените на Скъпоценния Камък от Сион, за да бъде прочитът ти на тази книга благословен и безпрепятствен. Защото от мига след видението в царската спалня на Навуходоносор аз усетих страшен трус в тъмното царство, който достигна до духа ми. Защото там долу, в мрака на тъмната троица, рухнаха железни лостове и се срутиха смолисти прегради. А ужасът, обзел началствата и властите на Злото, нито може да се изкаже с думи, нито да се опише.
Но кой би дръзнал да застане против двуострия Меч, който излиза от устните на Божия Син? Или кой би Го възпрял, та да осуети намеренията Му? Ако духът ми беше плът, то тогава приеми, че пиша тази книга с перо, напоено от кръв, защото цената за подобни видения и откровения е Кръстна смърт, в която оставаш жив единствено с Божието Провидение.
Аз знам и със скръб ще ти призная, че този свят не обича Господ Исус Христос, нито го вълнува Спасението на Небесния Агнец. Аз знам, и с плач ще изповядам, че съм чужденец и пришълец в едно място, където тръните и бодлите са станали повече, отколкото са житните класове и семеносната трева. Знам също, че докато земните човеци всякога се упражняват в гледане, чуване, говорене, миришене, спане, ядене, пиене, мразене, плюене, биене, мамене, крадене и хулене – те никога няма да имат нито очи, нито уши, нито устни или сърце за Бога. Защото всички техни сетива и природни дадености веднъж вече са били впрегнати в юздите на съблазните, пожеланията и страстите, за да бъдат роби на това, от което са били победени. И колкото и да копнея да бъда разбран, приет и осъзнат от тях като пратеник на Бога, то ще си остана само с копнението. Всъщност – нека никой не те лъже, че бих мамил сърцето си, за да търся добри плодове от зло дърво, защото Евангелието на Христос отдавна е пронизало всяка нишка на дрехата ми, и аз като слуга съм понесъл Кръста на Господаря си. Болката обаче, с която все още не мога да се преборя, е тази, че в изминалото време между мен и човеците от стария свят се появи пропаст, която ставаше все по-страшна, дълбока и непреодолима. И ако само за миг се замисля къде е моят дух, а къде – духовете на онези, които не познават Исус, – душата ми преживява агония поради чувството на обреченост за тях. А както и да бих поискал да поразя тази обреченост – тя ежедневно се натрапва – като кошмар, който сякаш никога няма да свърши. Чувствам се така, все едно, че вървя сред безплътни сенки, които нито могат да ме чуят, нито да ме видят, нито да ме проумеят. И може би именно това е Кръстът на пришълеца и чужденеца – да знае, че този свят не е неговото отечество, а едно жестоко противоречие, което трябва да претърпи заради Вечността с Христос.
Пиша ти за всичко това преди видението с короната на Антихриста, защото колкото повече се изпълваме със Святия Дух, толкова повече светът край нас избледнява. И ако ние сме вързани с божествени лъчи към Короната на нашия Господ, то и родът на нечестивите е притеглян с тъмни връзки към короната на запустителя. Тъмни връзки, които електронните медии бълват всеки ден. Лъжи, с които измамените души се чувстват така щастливи и пълноценни, сякаш, че им предстои да живеят в постоянно благоденствие. Заблуди, които те наричат “зодии” и “хороскопи”, и непременно пускат сутрешния блок на “bТV” или “Нова”, за да получат поредната доза астрология и окултизъм.
Мислиш ли, че цялата информационна енергия от медийно засеняване на астрологията е просто една суета на дявола, която да върви между другото? Или как си обясняваш факта, че по лицето на земята са се раждали и умирали десетки религии и култове, но Зодиакът всякога ги надживява? И когато в общественото съзнание човеците са стигнали дотам, че да приемат съвсем сериозно астрологията, а на ежедневните хороскопи да се гледа с такава нагласа за достоверност, каквато има прогнозата за времето, то тогава светът наистина демонстрира готовност да посрещне човека-Антихрист. И не просто да го посрещне, но да изпълни библейските стихове, които казват:
“…поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него?…” (Откровение 13:4) 
А щом Вечната и Свята Библия ни показва, че светът ще се поклони на звяра, то това в пълна степен ще се дължи на короната и жезъла, които този звяр притежава и чрез които е силен да засенява. Защото короната е символ на власт, а жезълът – на могъщество. И аз не говоря за всичко това като слепец, но като слугата, на когото Господ даде достъп до всички скрити тайни, свързани с явлението на Антихриста. Затова нека да продължа с видението, което Исус даде на сърцето ми. Ето думите, които Той ми каза, миг преди самото видение:
“Слуго Мой! Сега ще видиш короната, която е изработена от Авадон, ангелът на бездната и погибелта, за явлението и царуването на Антихриста. И нека духът ти бъде твърд, а сърцето неустрашимо относно дълбоките тайни, които Сам Аз ще ти разкрия. Но преди двамата с Теб да слезем в бездната, Аз искам да погледнеш нагоре – към слънцето и звездите. Защото ще ускоря времето в самото видение, за да видиш пътя на светилото за една цяла земна година, разделена на своите дванадесет месеца. И както в една пълна окръжност има триста и шестдесет градуса, а всяка дванадесета част от нея е тридесет градусова, така и ти гледай как слънцето ще се спира на всеки тридесет градуса по пътя си, понеже зад самото слънце ще блестят особени купчини от звезди, различни от останалите звезди на Небесната твърд.
А сега гледай, Стефане!”
След думите Си Господ докосна главата ми, тъй щото духът ми Го последва на един извисен връх на земята. Така аз вече гледах слънцето, което започна да обикаля звездите. И във всеки тридесет градуса на небесния му път, в близост до короната му се явяваше различно съзвездие. Така разбрах, че Исус всъщност ми показва зодиакалните съзвездия, станали главната причина за възникването на астрологията. А докато още ги гледах, Господ ме попита:
“Какво виждаш, слуго Мой?”
“Исусе, виждам съзвездия по пътя на слънцето!”
“А ти би ли нарекъл тези съзвездия “овен, телец, близнаци, рак, лъв, дева, везни, скорпион”, и тъй нататък?”
“О, Господи мой! Ще ми е нужно голямо въображение, за да ги нарека така, защото първом трябва да си ги представя или поне да наложа образите им, така, че отделните звезди във всяко съзвездие да служат като маркери за съответния образ…”
“Е, знай тогава от Мене, че някой се е погрижил преди човешкото въображение, за да даде образи и имена на тези съзвездия. И това той е сторил още в най-дълбоката древност.
Но въпросът е не дали го е сторил, а защо го е направил?
Защо, според теб, този “някой” побърза да даде образи на тези съзвездия, които бележат пътя на слънцето? Какво е слънцето за всичките земни човеци?”
“О, Исусе! Слънцето е извор на светлина и топлина! Без него планетата не би могла да се осветява и отоплява, а физическият живот на земята би бил немислим. И аз мисля, че още в най-дълбоката древност дяволът е поискал човеците да обожествят това светило, и да му придадат качества на бог. А тогава съзвездията, които пресича по пътя си този “бог” също биха станали “божествени”…”
“А искаше ли Моят Отец човеците да се кланят на обожествените творения, а не на Твореца? И какви бяха думите Му, когато Той създаде слънцето и луната за планетата Земя?”
“Господи мой! В “Битие” Отец заповяда създаването им, казвайки:
“Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така…”  (Битие 1:14-15) 
А след това библейските стихове стават още по-конкретни:
“Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро…” (Битие 1:16-18) 
Господ поклати утвърдително главата Си, а след това продължи да ми говори, казвайки:
“Както сам се убеждаваш, Отец Ми не създаде слънцето, луната и звездите, за да бъдат обожествявани, а само за да служат за знаци, и за показване времената, дните и годините. Но онази пръкнала се древна астрология ги превърна в едно най-погубително лъжеучение, което владее езичниците. Чудно ли ти е тогава, че създателят на това лъжеучение е Авадон, ангелът на бездната? Не са ли разстоянията от земята до тези съзвездия цяла бездна? И не превърна ли духът на погибелта целия древен Египет в гигантски култов комплекс, обърнат именно към бездната чрез пирамидите си? И в религията на този Египет не се ли яви дуалистичното учение за битка между светлината и мрака, доброто и злото, без обаче Духът на Истината и Святостта да свидетелства на тях? Какво друго тогава да бяха древните египетски божества, освен висши окултни демони, силни да засеняват с лукавството на дявола?
Но ти пак помисли за този Божий противник, паднал от Небето с една трета от ангелите. Какво друго да стори той на земята, ако не да започне да изгражда царства от заблуди и измами? И как да би забравил думите, с които Отец Ми го прокле в Едемската градина, казвайки му:
“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата…” (Битие 3:14-15) 
Не бяха ли съзвездията на Зодиака единствено възможният път за бягство на змията от “пръстта”? Понеже Отец Ми прокле дявола да “яде пръст”, а той се изживява заедно с Авадон като властелин сред звездите. И не беше ли такава и изповедта му:
“Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди…”  (Исайя 14:13) 
Разбираш ли, слуго Мой, че в астрологията на този древен Египет са скрити всички тайни на извратената сатанинска мъдрост? Толкова извратена и силна, че Сам Отец Ми заяви за нея на дявола:
“…(ето, ти си по-мъдър от Даниила; никаква тайна не се укрива от тебе; с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти)…” (Езекиил 28:3-5)
Защо дяволът беше “по-мъдър от Даниил”, Стефане? Или защо никаква тайна не се укрива от него? И ако Отец Ми чрез Даниил яви съня на цар Навуходоносор, който астролозите на Вавилон не успяха да му явят, то кое все пак прави дявола с по-голяма мъдрост от Данииловата?”
Въпросът на Исус ме остави без отговор. И аз, като погледнах към очите Му, казах:
“Исусе! Водиш ме в толкова голяма дълбочина, щото нямам дъх да Ти отговоря, нито мисъл в сърцето си, с която да Те удовлетворя. Но аз знам, че обяснение на въпроса Ти има, въпреки, че е скрито…”
“Да, така е!” – отговори ми Исус, и продължи:
“Знай от твоя Господ, че когато Отец казва на дявола, че е по-мъдър от Даниил, и никаква тайна не се укрива от него, то го прави, за да подчертае, че пророкът Му Даниил нямаше собствена мъдрост, но черпеше от Божията, докато извратената мъдрост на дявола си остана в него. И тя, като вече отделена от Бог, е способна на твърде страшни и погубителни мерзости. Защото същият този херувим, помазан да засенява, беше издирил много от Небесните тайни, които реши да обърне против Твореца, а Всевишният му допусна това, за да бъдат изпитани сърцата на всичките човеци. И най-голямата от Небесните тайни беше свързана с Моето Раждане на земята като Човешки Син, Който да прикове греха на света в Собствените Си ръце и нозе, и да даде Спасение на всеки, който Го повярва. А дяволът, знаещ за тази тайна, (макар и да не улови точното време за сбъдването й), направи свои лукави трактовки върху нея. И ето затова Аз сега искам да те заведа в тъмния храм на Авадон, за да видиш там древните версии на Сатана за спасението на човешкия род. Защото всички тези версии са свързани с астрологията, звездите и култа към слънцето. Понеже ако Аз съм Слънцето на Отца, на което Той даде служение с дванадесет Апостоли, в дяволската астрология слънцето си има дванадесет зодии, и всяка от тях е заредена с извратената бесовска мъдрост на Сатана и първият до силата му Авадон.
А сега Ме последвай, слуго Мой! Защото двамата с теб ще слезем в бездната, за да видиш сам всичко, за което ти говоря…”
След последните Си думи Господ здраво ме прегърна с ръцете Си, тъй щото с Него полетяхме към бездната. И този път слизането ми с Исус беше много по-дълго, отколкото да би било извисяването ми с Него към Небесните селения. А когато накрая се спряхме, Той ми показа оловна врата, върху която беше изсечен символът “Ин и Ян”. А после бръкна в мантията Си и извади златен ключ, като ми казваше:
“Този ключ е изработен в недрата на Отеческата Мъдрост, които са неизразимо по-дълбоки от бездната. И именно заради проницателността на тези недра Аз казах на всички ви, че няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. А понеже сега явявам тази тайна чрез тебе, пророка Ми, вземи ключа от ръката Ми и го пъхни в ключалката на тази оловна врата…”
Думите на Господ ме накараха да падна в нозете Му, и да кажа:
“Ах, Исусе! Недей така! Ти отвори вратата, а аз ще Те последвам в страх и трепет…”
А Той, като ме привдигна и се взря в очите ми, отново каза:
“Напротив, Стефане! Именно така е, и така ще бъде! Защото съкрушаването за Авадон не е поради това, че Господ Бог знае тайните му, а заради това, че е дал да ги знаят човеците, избрани да Му бъдат Светии! Затова вземи ключа от ръката Ми и отвори тази врата!”
Думите на Спасителя натежаха като планина върху духа ми, за да Му оспоря каквото и да било. Така аз взех златния ключ и го пъхнах в ключалката на вратата, като го превъртях три пъти. А след това просто натиснах дръжката на вратата, за да я отворя…
Братко мой! Верни ми приятелю!
Всяка представа бледнее пред гледката, която се разкри пред очите ми. Аз виждах една огромна зала с плашещи демонични стълпове, изрисувани с неразбираеми символи, и образи в трудно доловими очертания. В средата на тази зала имаше гигантски кръг със зодиакални съзвездия, а в центъра на кръга, сиреч на мястото на слънцето, имаше въздигнат огромен черен диамант, на чиято горна основа беше поставена желязна корона. Зодиите в кръга изглеждаха дълбоко врязани и изсечени с улеи, а пък самите улеи бяха пълни с човешка кръв…
Гледката беше не просто зловеща, но чудовищна, тъй щото неволно отстъпих назад, но пък в гърба ме подпря Десницата Господна. И Гласът на Исус, едновременно строг и приятелски, вече ми казваше:
“Хайде, защо се спря? Върви напред към зодиакалния кръг и короната на Антихриста!”
С вълнение започнах да пристъпям напред, докато стигнах гигантския кръг. А там Господ отново ми каза:
“Стъпвай внимателно, покрай самите улеи на зодиите, за да не се оскверниш с кръвта им! Защото това е идоложертвено от човешки души, с които Авадон всякога зарежда силата си…”
Треперейки, аз бавно преминавах напред, крачка след крачка, докато накрая стигнах до черния диамант и желязната корона на звяра. А там, като спрях, се приближи и Исус. И като насочи Светкавичния Меч от устните Си, отново ми проговори, казвайки:
“Гледай, слуго Мой, и забележи, че короната на Антихрист има дванадесет остри върха, а във всеки от тях е положена властта и засеняването от едно цяло съзвездие. Забележи също кое е централното съзвездие отпред на самата корона. Виждаш ли го?”
“Да, Господи мой! Виждам, че това е съзвездието на Водолея, а встрани от него е съзвездието Риби, а до него – това на Овена…”
“Точно така е. И след малко ще разбереш всичко. Но сега за свидетелство от Мене знай, че с тази желязна корона Антихрист ще улови и засени на земята всички, които са поколение Египет пред Лицето на Отца Ми. А това е поколението на онези, за които Отец Ми предупреди Израил чрез пророка Си Моисей:
“Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това. Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене; него слушайте…” (Второзаконие 18:14-15) 
И ето – тези, които не послушаха Мене, Пророкът на Отца, непременно ще бъдат уловени и засенявани от всичките дванадесет зодии на тази желязна корона. Но това не е всичко, което искам да видиш тук. Защото тези зодиакални съзвездия имат не само месечно или годишно значение за поклонниците си, но и хилядолетно. А това се дължи на факта, че земята е с наклонена ос на въртене, при което съзвездията бавно изменят мястото си на наблюдение, а слънцето постепенно ги застъпва и отминава в пътя си, докато отново се върне във времето за своето изначално наблюдение. Но това е много бавен космичен процес, който продължава близо двадесет и шест хиляди години, които, разделени на дванадесетте съзвездия, дават по над две хиляди и сто години на съзвездие.
А сега виж, че преминаващата вече астрологическа епоха е тази на Рибите, последвали Овена, а след нея идва епохата Водолей, която е централният връх в короната на Антихриста.
Как мислиш? Не е ли наистина голяма извратената мъдрост на дявола, за да кръсти съзвездията си именно с тези образи и имена, с които да влияе върху цели хилядолетни епохи? Гледай тогава как Мечът Ми ще докосне върха на Овена, а след това и на Рибите, за да се отрази епохата им…”
Ето, че Мечът Господен наистина докосна върха на Овена. А в епохата натрапчиво се появи видение с Божия пророк Моисей, който приготвяше овен за всеизгаряне пред олтара за омилостивение. И едно гадно и гнусно внушение се плъзна към сърцето ми, сякаш да ме убеди, че Небесният Отец е изисквал жертвоприношение с овен, понеже се е съобразявал с астрологическата епоха на Овена. А докато аз се опитвах да изгоня внушението от мислите си, Исус докосна с Меча Си и върха на следващото съзвездие Риби. А в самата епоха се появиха видения с рибарите Петър и Андрей, Христовото чудо с рибите и хляба, мрежата със сто и петдесет и трите риби, Възкръсналият Спасител който дава на Апостолите Си риба, за да закусят, и дори древният символ на рибата, с който са свързвали християните… Това изпълни със сълзи очите ми, тъй щото извърнах поглед към моя Господ, като Го попитах:
“Ах, скъпоценни Исусе! Не е ли твърде знаменателна връзката между тези зодиакални образи и епохите им, тъй щото да бъдат заблудени и измамени човеците? Защото тогава мнозина от тях биха се усъмнили, че Библията черпи вдъхновение от астрологията, а Твоето Спасение е само една от многото древни версии…”
Тук Господ отново посочи с ръка към короната на Антихрист, като ми казваше:
“Виж още веднъж тази корона и знаменията, скрити в нея. Защото тя е главната причина при явлението на звяра да се случи записаното:
“…и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата…” (Откровение 13:3-6)
Виждаш ли писаното за звяра? Виждаш ли, че той идва “да изрече хули против Бога”, “да хули Името Му и скинията Му”? А какво представлява Скинията на Моя Отец, Стефане? Не е ли Вселената със звездите й? И когато дванадесет съзвездия от тази Отеческа Вселена са впрегнати в извратена дяволска мъдрост, за да се въздига на земята един окултен самозванец, то тогава можеш да очакваш всички тези знамения наистина да възхитят земните човеци. И ако ти видя с каква заблуда са силни зодиакалните епохи, то колко ли ужасни ще са сатанинските версии, свързани отново със Зодиака?
Ето, виж как Мечът Господен ще докосне от желязната корона върха на съзвездието Дева, защото в нея Авадон е скрил версиите на тъмния си господар Сатана, свързани с девици, които раждат спасители на човечеството…”
Докато още ми говореше, Господ докосна с Меча Си железния връх на въпросното съзвездие. А тогава от него във фалшива фосфорна светлина заблестяха множества от древни образи и послания. И Исус започна да ми ги разкрива, казвайки:
“Виж, слуго Мой, древната Египетска версия, свързана със спасението на света. Това е образът на Хор, богът на слънцето, роден от девицата Изида Мери на 25 декември. Раждането му – съпроводено от звезда на изток, която кара трима крале да я следват и да се поклонят на рождението му. Същият бил покръстен, имал дванадесет ученика, бил предаден от Тифон, а след това разпънат, погребан и възкръснал.
Виж другата, Персийската версия, с богът Митра. Отново роден от девица на 25 декември. Отново имащ дванадесет последователи. Отново разпънат, погребан и възкръснал. Наричан “Истинският, Светлият” и с избран ден за поклонение в неделя.
Виж третата, индийската версия, с бога Кришна. Роден от девица Деваки на 25 декември, пак със звезда на изток, за знамение при неговото раждане. И този “бог” също като предишните върши чудеса и възкръсва след смъртта си.
Виж четвъртата, фригийската версия с Атис, роден от някоя си девица Нана на 25 декември. Разпънат, положен в гроб, и след три дни възкръснал.
Виж и гръцката версия с Дионисий, който като всички останали е роден от девица на 25 декември. Бил пътуващ учител, наричан “Алфа и Омега”. Обичал да превръща водата във вино. И той също като останалите непременно умрял и възкръснал…
А сега помисли и Ми кажи:
За какво му бяха на дявола толкова много версии с толкова еднакъв почерк, ако не заради лукавството да представи сина си, като един бог с много древни въплъщения, а по този начин да съедини всичките си гнусни религии в едно последно смъртоносно явление на звяра? И за какво й беше на християнската религия да възприема 25 декември като дата на Моето Рождение, когато на тази дата египтяните празнуват раждането на Озирис, гърците – на Дионис, персите – на Митра? И как да би реагирал религиозен поклонник, когато му покажат образ на въображаемата девица Изида Мери, която държи в ръце родения си Хор, а до нея поставят образа на Дева Мария, която държи Младенеца си? Кой от кого изкопира нещата – ще се запита човешкият разум? И като не познава лукавството на дявола и смолистата заблуда на Авадон, ще заложи на по-древното спрямо по-късното от него, защото няма божествено просвещение от Вечния и Святия, за да разсъди, че именно такъв е търсеният ефект на “версиите”. Но нека никой да не твърди, че Аз не съм предупреждавал за тези версии на дявола. Тъкмо обратното – да отвори библията си на “Святото Евангелие от Йоан” и да прочете думите Ми относно египетския Хор, персийския Митра, индийския Кришна, фригийския Атис и гръцкия Дионисий:
“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира…” (Йоан 10:7-9) 
Крадци и разбойници, дошли преди Мен, ли да слуша Църквата, или да се уповава в Моята Вяра и в Святото Ми Евангелие? И ако утре ви спрат на улицата, за да ви натрапват египетския Хор, питайте поклонниците му къде са спасените от духа му или изкупените от разпятието му! Или ако някой ви заставя да празнувате на дата, свързана с толкова мерзостни духове и измамни религии, попитайте го дали Небесният Отец ще раздели Славата Си с демони, и Светилото на Сион с езическите култове на Египет, когото порази с мухи, жаби, скакалци и смърт на първородни! Не разбирате ли, най-сетне, че християнската религия сама се улови и оплете в мрежите на астрологията, защото не поиска да опази Истинското Слънце, което дава Светлина в живота на всеки човек, но протегна ръцете си към най-властното лъжеучение на езическия свят, за да приравни празниците си с тези на езичниците? Защото заблудените ще погледнат към съзвездието Сириус, за да припознаят звездата Сириус като Витлеемската звезда, и трите звезди, наричани “Коланът на Сириус”, като мъдреците, дошли да положат даровете си на Младенеца. Понеже и Сириус, и трите останали звезди на 25 декември се подреждат в една линия. Какво по-удобно знамение за един фалшив Исус, който ще претендира, че Сам Творецът е положил по този начин звездите Си отгоре, за да Си направи Небесен прочит за раждането му и истинността му? Но не Отец Ми създаде астрологията, а онзи, за когото Словото е записало:
“…Авадон няма покрив…” (Йов 26:6) 
Когато един ангел на бездната няма покрив за духа си, той има доволно много звезди, с които да разврати нечестивите, които му вярват! Кога, най-сетне, Църквата Ми ще започне да празнува Истинското Ми Раждане в сърцата човешки чрез Святия Дух, а не една подвеждаща дата, толкова удобна за астрологията и света, който лежи в лукавия?
Казвам ти, слуго Мой, че всичките проклети зодиакални знаци в тази зала на бездната вече са подготвили явлението на човека-Антихрист. И кръвта, която виждаш в дълбоките улеи на зодиите, е упованието на милиарди човешки сърца, пробити от стрелите на Авадон, който сам е Стрелецът в собствения си зодиак, докато Сатана е слънцето му.
Но Аз сега нека да докосна централния връх в короната на Антихрист, отговарящ на съзвездието Водолей. За да видиш не нещо друго, но възходът на погибелта, дошъл в резултат на световния глобализъм …”
След тези Свои думи Исус се извърна към короната, а Мечът Му докосна върха на Водолея. И ето, че от него се яви видение, в което самият дявол и Сатана, надвиснал над земята, простираше лявата си ръка на Изток, а дясната – на Запад. А от устата му излезе огнен дъх, който се стрелна към дълбините на бездната, за да даде дишане на зверовия образ. И едновременно с дъха от устата му, от ръцете му в краищата на земята започнаха да се изливат води, тъй щото източното и западното море, (разбирай цивилизации) започнаха да се въздигат във вълните си, като се втурнаха да се срещнат и смесят. И онзи, възлизащ от бездната, човек на греха и син на погибелта, въздигна с ръце короната си, за да обедини моретата в едно единствено поклонение към себе си. Така моретата се сляха, а общото море вече беше червено на цвят. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:
“Ето това е възходът на погибелта! Едно последно сливане на западните с източните религии посредством ръководната роля на астрологията, и въздигането на един самозван и арогантен Исус, олицетворяващ се като въплътеното слънце на земята.
Сливане, което ще бъде съпроводено с фалшиви знамения и чудеса, с всичката сила на Сатана и милиардите му демони, и с непрестанно преклонение пред короната на звяра.
С египетската си корона той ще слага белег върху челата, а с жезъла – белег върху десниците на всичките човеци, били те малки или големи, свободни или роби. А учението на звяра, наричано “Епоха на Водолея”, ще похули Отец Ми и Скинията Му, Синът и Святия Дух, Светиите и Ангелите, Апостолите и Пророците!
И ако Аз чрез слугата Си ви давам тези дълбоки и неизричани тайни, то го правя с всичката Благост и Милост на Отца Ми, защото не е във Волята Му да се изгуби дори и едно човешко сърце, което е повярвало на Благата Вест!
Затова всички запомнете думите Ми, че възходът на погибелта ще се случи за земните, плътските, суеверните, религиозните, страхливите, колебливите, изменчивите и лъжливите, които нямат непоколебим дух за Мене, за да Ме изповядат като Истинското Слънце на живота си!
Бягайте далеч от короната на звяра, люде Мои, и не прилепяйте сърцата и душите си към изкусителните мрежи на астрологията, за да не бликне кръвта ви в бездната на Авадон! Защото именно от тази бездна скоро ще изпълзи запустителят – било да плени едни нечестиви с короната си, било да върже други нечестиви с жезъла си! Първите непременно ще бъдат египетското желязо в ходилата на рухващия свят, а вторите – калта, която не може да се смеси с него! А ти, слуго Мой, сега Ме последвай и до обиталището на Ваалфегор, за да видиш как беше създаден жезъла на Антихриста! Защото чрез него звярът непременно ще владее калта!
Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам!”

Едно мнение за “ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

  1. anatoli74

    Благословен пред Господа да си братко мой – много дълбоки и тежки думи 🕊🤝❤️…

Leave a Reply