ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Колкото повече времето ни приближава до свършека на стария и грешен свят, толкова по-тежък става свещеният товар върху духа ми, тъй щото носенето му изисква пределната мобилизация на всичката ми вяра в Господ Исус Христос. Това не може да се обясни лесно, нито да бъда достатъчно убедителен в изповедта си, че вече едвам удържам повереното ми от Бога. И както един тежкоатлет изтласква щангата над рамената си, за да я задържи неподвижна и да покаже пред зрителите и съдиите, че може да я владее, така и аз продължавам да се уповавам на Силата, дадена ми от Святия Дух, за да не се посрамя в повереното ми от Бога служение. Още повече, че примерът с щангиста не е най-удачният, понеже той вдига тежестта си, за да я задържи само за няколко секунди, а аз трябва да си нося моя товар постоянно. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец и година след година. И така – докато напълно приключи попрището ми.
В изминалите месеци след написването на последната книга за “Тъмният пантеон на дявола” душата ми се пресити от скръб, а тялото от възможно най-жестоките отмъщения на Сатана. Отровата му удари колената ми с мъчителни болки при свиване, а рамената ми с ужасно ошипяване, тъй щото – било, че лежа или се движа – винаги да усещам присъствието на мъчител. А аз приех за себе си, че именно това бе цената да дам на братята и сестрите си виденията, с които Господ ги освобождава от тъмните стълпове на дяволското засеняване. И вътре в себе си имам надежда, че Верните на Христос ще осъзнаят простичката истина, която гласи, че насилието е най-категоричната изява на безсилието. Всяко друго обяснение за прелялата ярост на дявола би било смешно и наивно. Защото е вярно и това, че сблъсъкът между Бога и лукавия се случва на територията на човешкото сърце. Именно там би се почувствал целият отзвук от пророческите видения. И ако някой има в живота си същите белези на гонение, както те се явяват в моя, то нека не се подава на скръб и отчаяние в сърцето си, но да благодари на Господ, че му е дал да бъде съучастник в Неговите страдания.
В последния месец от живота си аз преживях категорично Божие докосване върху сърцето си, което стана причина за написването на тази книга. То беше свързано с размисъл за едно, на пръв поглед, невидимо противоречие между тъмния пантеон на дявола и идещото царство на човека-Антихрист. Една съществена разлика, за която не бях мислил, нито ми бе идвала наум. Защото, колкото до виденията, свързани с дяволското засеняване, вече бях напълно просветен, че Сатана разделя света, за да го владее чрез онези латински надписи върху стълповете на тъмния си пантеон. Но ето, че една последна демонична кампания влиза в конфликт с дяволското кредо “Разделяй и владей”. Понеже тя е свързана не с разделение, но с едно тотално заличаване на границите, известно с името “глобализъм”. А злият император, който довчера е чертал религиозни, идеологически, политически, културни и расови разделения, днес е готов да ги заличи в името на своята най-последна кауза.
Каква е тази най-последна сатанинска кауза? Какъв е този нов световен ред? Какво е това загърбване на хилядолетно статукво, което е носило и все още продължава да носи тъмни печалби на лукавия?
Отговорът, братко мой, е този, че Сатана ще трябва да подготви целия свят за явлението на Антихрист, човекът на греха и синът на погибелта. И ако до днес умореният от царуване дявол е бил доволен, разделяйки да владее, утре амбицираният син ще заложи на нова стратегия и тактика, защото иска да покори и подчини всичките народи под сянката си. А в подобно покорство старите лъжи и коварства на змията със сигурност се превръщат в отживелица. Тъй щото в името на световното владичество на Антихрист, идващ да демонстрира превъзнасянето си над Отца, Сина и Святия Дух, и да си присвои Святото Име “Исус” – всякакви жертви и компромиси от лукавия са напълно оправдани. Такава е цената, която той ще трябва да плати заради лукса да яви на света най-чудовищното въплъщение на измамата и коварството.
Как мислиш, братко? Подготвял ли се е дяволът през хилядолетията за това последно време, когато ще трябва да зачеркне толкова много свои постижения, и дори да ги обяви за вредни на последната си кауза? И ако нашият Господ е казал твърде мъдрите Си думи, че “Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си…” (Матея 10:25), то какво ще коства на змея, за да направи звяра по-унищожителен от себе си? Какъв свят трябва да приготви Сатана за човека на греха и синът на погибелта? Такъв свят, който да му се противи поради разделенията, на които е предаден, или тотално мобилизиран свят в един дух и прицел? Не преследват ли едни думи на Господ Исус Христос тъмното битие на лукавия, за да бъдат всякога непоносим кошмар за сърцето му? Не иска ли той да избегне агонията от стиховете, които гласят:
“Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?”  (Матея 12:25-26) 
Истината е, че в името на владичеството си дяволът болезнено е преглъщал – век след век и хилядолетие след хилядолетие – да владее чрез тъмните си духове не едно, но множества от разделени царства, построени от взаимно отричащи се лъжи. И в тази своя агония Божият противник е стигнал пределът на усилията си, така, както змията захапва опашката си и мъчително я пояжда в зловещата си паст, защото не може да избяга от природата си, нито от вечното си проклятие. А новият идещ властелин на света не иска човеците да го припознават в баща му, ако и да биха му отдавали всичката слава и поклонение. Антихристът иска да бъде духовно слънце на земята – единствен, неповторим, вечен… Защото, въпреки многото разделени царства, няма много разделени слънца, които да греят и светят, нали? Синът на погибелта иска да бъде перфектно дегизираният спасител, когото човеците да припознаят като Онзи, в Когото телесно обитава всичката пълнота на Божеството. А това вече е не просто лукс, но върховната кауза на Злото, за която дяволът ще трябва да плати с всички възможни компромиси и жертви…
Ето за тази “върховна кауза на Злото” ще се говори във всичките страници и видения на тази пророческа книга. И тук нашият Господ Исус Христос ще дръпне една чудовищно плътна завеса, зад която е скрит последният смъртоносен заговор на змея, звяра и лъжепророка. Заговорът с явлението на човека-Антихрист в един глобализиран и готов да го посрещне свят. Заговорът, заради който моят Спасител отново дойде към сърцето ми и проговори на духа ми. Ето думите, които Господ ми каза, за да ме въведе във виденията на тази пророческа книга:
“Добри и Верни Ми слуго! Още веднъж трябва да упражниш Силата, която съм положил в сърцето ти, за да станеш свидетел и приносител на тайните, които ще се открият на духа ти по Волята на Отца Ми. Защото най-страшното изпитание пред всички Божии чеда вече се явява на света. Това е изпитанието на Вярата, миг преди свършека на стария свят, когато ще ви въздигна при Себе Си. Вярата, която никога не бърка своя Господ с каквото и да било измамно копие. Вярата, която е силна да различава маските на Злото. Вярата, която е всячески проницателна и просветена, за да простре Меча Господен против беззаконното сърце на лукавия. И като го прониже и съкруши – да остане Свята, Истинна и Заветна.
Всеки от Моите Верни, когото съм направил свидетел на поразяването и изпепеляването на тъмния пантеон на дявола, е повече от победител в Името и Духа Ми, защото тържествува в Свят Триумф над сатанинското засеняване. И нека бъде вярно писаното, че победителите всякога вървят с Царя на царете от Слава в Слава в Духа Господен. Защото е голяма Слава да съкрушиш тъмния пантеон на дявола, връзвайки жестоките му власти. Но още по-голяма Слава е тази – да развенчаеш измамния образ на Антихрист – още преди да е дошъл в явлението си на земята. А както ти съвсем точно обясни в началните думи към братята и сестрите Ми – има голяма разлика от баща и син в тъмното царство.
Защото бащата е разделял, а синът идва да обединява. Бащата се е радвал на граници, а синът му иска безграничност. Бащата в многото разделения се е дискредитирал, а синът в глобалното сливане иска да се легитимира като богопомазан.
Как мислиш тогава?
Достатъчно ли ще е за Божиите чеда, че имат един Господен Триумф над тъмен пантеон, свързан с разделение, когато още са останали непросветени относно заговора, свързан с глобалното съединяване?”
“О, Господи мой!” – отговорих аз: “Разбира се, че няма да е достатъчен този Твой Триумф над тъмния пантеон. Защото от думите Ти разбирам, че светът вече е в процес на едно тъмно преображение, свързано именно с овластяването на Антихрист от Сатана. Защото дяволът се готви да му даде престола си, силата и властта си, както говорят това стиховете от тринадесетата глава на Откровение…”
“Точно така е, слуго Мой!” – каза Исус и продължи: “Времето неумолимо изтича и дяволът е притиснат да бърза с тъмните си знамения. А като вземеш на предвид, че той се е приготвял за този период през всички хилядолетия на тъмното си битие, то трябва да ти хрумне вярната мисъл, че един баща не приготвя дарове за сватбата на сина си в последния момент, но ги събира през всичките години на неговото израстване. Ето така разбираш, че има скрити козове в сатанинското лукавство, които са останали дълбоко утаени от човешкия разум, но пък недостатъчно скрити, за да бъдат загадка или бариера за Моя Разум и за Светлината на Святия Ми Дух. А какво казват библейските стихове за Моя Разум, Стефане?”
Въпросът на Исус беше като лумнала искра в духа ми, тъй щото стиховете блеснаха в сърцето ми, а аз Му казах:
“О, мой Спасителю! Словото казва за Твоя Разум думите:
“Няма тъмнина, нито мрачна сянка, където да се скрият ония, които вършат беззаконие…” (Йов 34:22) и още:
“Адът и погибелта са открити пред Господа, – колко повече сърцата на човешките чеда!” (Притчи 15:11) 
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, казвайки:
“Аз съм Страхът, кошмарът и разрушението на дяволското сърце! Аз съм постоянното неспокойство и безпределен ужас на лукавия! А двуострият Меч, който блести светкавично от устните Ми, е излъскан от Святост и Правда, за да разрушава всякога делата на нечестивия, и да превръща на руини всичките му тъмни творения. И при все, че завесата, зад която се крие Антихрист, е възможно най-плътната, пак Сатана е обречен на поражение, защото ще се сбъдне изреченото от Мен в Моето Евангелие:
“Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае…” (Лука 12:2) 
Какво е тръгнал тогава да крие от Мен врагът Господен? Или защо се е лъгал в сърцето си, че няма да надникна зад завесата му?
Ето, казвам ти, че не само ще надникна заедно с теб, но скоро ще я изпепеля в Свещения Си Гняв. А ти, слуго Мой, укрепи сърцето си, понеже е отмаляло от гонение и пренаскърбяване, и Ме последвай в тези пророчески видения, с които съкрушаването в дяволското сърце ще бъде страшно и неописуемо.
И на всички Мои братя и сестри, които слушат Гласа Ми и се покоряват на Духа Ми, сега ще кажа:
Последвайте Ме във виденията, които ще дам на слугата Си, за да станете съучастници в най-съкрушителния Триумф на Светлината Господна над дяволската тъмнина и лукавство. Защото след последната страница на тази Свята пророческа книга всеки от вас ще е блажен да изповяда, че е бил съхранен и опазен от последния смъртоносен заговор на змея, звяра и лъжепророка!
Аз, Господ от Хълма Сион и Небесния Ерусалим, все още говоря и не млъквам! Блажени човеците, които любят Дъха на устните Ми и двуострия Меч на Правдата Ми!”

4 мнения за “ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – НАЧАЛО

  1. Tsvetanka Mircheva

    Брат Стефане,тези болки за които пишеш са ми познати до болка! Страшни болки в коленете и изобщо във всичките кости! Не спиращи денем и нощем ! Но аз Благодаря на Господа ,че ме прави съпричасна ,към неговите болки ,които издържа за нас на кръста ! Слава и Почит да Бъде На Живия Исус Христос Завинаги! Амин и Амин!

  2. iankaiovcheva

    Заради предстоящата Радост в Небето дано всеки Христов издържи,защото според вярното и истинно Слово всичко съдейства за добро на тези,които любят Бога!Благословение и Благодарение на Вечносъществуващия,защото Той знае как за износи всяко свое агънце!

Вашият коментар