ДНИТЕ НА НОЯ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДНИТЕ НА НОЯ В ЗЕМНИТЕ МЕСТА
(НЕЧЕСТИВИЯТ ПОТОП НА ГОЛЯМАТА РЕКА ЕФРАТ)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Усърдно и горещо моля моя Господ да ми даде най-убедителните думи и най-помазаните слова, за да направя посланието на тази книга напълно разбираемо за теб.
Нека като начало да ти припомня едни трагични събития, които връхлетяха България в края на лятото през 2005 година. Всички помним как реките преляха от коритата си и на много места станаха страшни наводнения. И до днес стоят пред очите ми страшните гледки с мътна и кална вода, която на места беше наводнила първите етажи на къщите. А като капак на трагедията в България, още по-голяма трагедия се развилня в Америка, където ураганът Катрина заля с потоп щата Луизиана и град Ню Орлиънс. Сигурен съм, че ако разговаряш с очевидци на наводненията, без значение дали ще бъдат българи или американци, то в техните спомени завинаги ще остане запечатан ужасът от природната стихия. С треперещи гласове те ще тръгнат да ти разказват покъртителни случки, свързани с удавяния, разрушения и дори безпримерен човешки героизъм, с който потърпевшите са спасявали ближните си. И другояче наистина не би могло да бъде. Защото хората са били очевидци на потопа. Видели са го с очите си и са го изпитали върху собственото си битие.
Но аз сега нека ти задам един простичък въпрос:
Колко от нас могат да гледат не с очите на плътта, но с очите на сърцето?
Съгласи се, братко мой, че с очите на плътта могат да гледат всички, освен ако не са слепи. Но когато стане въпрос да гледаш с очите на сърцето, то тогава трябва да бъдеш докоснат от Исус. Той трябва да просвети сърцето ти и да те дари с Неговата Вяра и Неговият божествен Разум. За да бъдеш не естествен, но духовен човек. Защото естественият човек гледа на света с природното си естество – сиреч, с очите на плътта. Но духовният човек гледа на света чрез Святия Дух и Божието Слово. А когато погледнеш на света чрез Святия Дух, то тогава очите на Белия Гълъб стават твои очи. И ти непременно би забелязал един по-страшен потоп и едно по-ужасно наводнение от всичките наводнения и потопи на света, събрани накуп.
Ти би видял потопа на сатанинската съблазън и нечестие! И не просто това… Ти с ужас би констатирал, че човеците, които са готови да бягат и да се спасяват от природните стихии и катаклизми, не правят нищо, за да се спасят от най-проклетия и най-ужасния духовен катаклизъм.
Разбираш ли това, за което ти говоря? Проумяваш ли, че когато става дума за бедствия, видими с плътските очи, човеците мигновено реагират?
Но я виж същите тези човеци, когато ги връхлети потопът на съблазните и нечестието! Те нехаят! Те се кикотят и свиркат! Те приемат дяволския потоп като нещо безобидно. Като част от средата, в която живеят. Като статукво, което трябва да приемат.
С какво тогава тези човеци се различават от тварите в дните на Ноя? Какво ги прави по-модерни или по-прогресивни от древните нечестивци? Нима грехът им е по-малък и бунтът против Бога по-слаб? Не е ли точно обратното? Не каза ли нашият Господ в двадесет и четвърта глава на “Евангелието от Матея”, че беззаконието ще се умножи, а любовта на мнозинството ще охладнее? Ти знаеш ли какво представлява алгебричната функция “умножение”? Не е ли тя многократно нарастване на нещата?
И ако Господ Исус, нашият Създател, е видял и преценил, че в последните дни преди Пришествието Му беззаконието ще се умножи, то това е ясен сигнал за нас, че човечеството е стигнало върха на своя бунт против Бога, и дъното на своето морално и духовно падение. И нека не се лъжем и заблуждаваме, че човеците имат някаква лична анти-сила, за да се саморазрушат и съсипят.
Нищо подобно! Човек няма сам да събори къщата си! Придошлият потоп ще свърши тази работа! Човек няма сам да се хвърли и удави в мръсните води. Той ще бъде измамен от дявола, за да ги приеме без съпротива.
Сега разбираш ли трагедията на този свят?
Тя е такава, че никой човек в света няма противовес против водите на дяволския потоп. Срещу тези води Господ ни е дал Живата Вода на Святия Дух, както и спасителното прибежище в Своя Ковчег. Но аз нека сега да разгледам Господното избавление под един специфичен пророчески ъгъл, за да разбереш напълно как се явява последният сатанински потоп на земята, който ще завлече и унищожи нечестивите човеци.
Духовния ни отпор срещу сатанинския потоп е свързан с Живата Вода на Святия Дух. Това е Святото присъствие на Бога в нашите сърца, което ни пази и закриля от всички възможни демонични внушения, съблазни и изкушения. За това Свято присъствие на Живата Вода Бог е говорил на много места в Словото Си, но съвсем навременни и точни тук се явяват стиховете от “Книгата на пророк Исайя”, в които Отец ни предупреждава каква ще е съдбата на човеците, които презират и отхвърлят Святото присъствие на Духа. Ето тези стихове:
“И Господ ми говори пак, казвайки: Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски води, и се радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ възвежда върху тях силните и големи води на Ефрат, Асирийския цар и всичката му слава; и като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле…” (Исаия 8:5-8) 
В много пророчески книги аз писах и говорих за река Ефрат, която олицетворява учението на човека-Антихрист. Но тук съвсем точно и навременно ще я разкрия като причина за последния дяволски потоп на земята. Виждаш ли, братко мой, много са станали човеците, които се радват на всяко нечестие и се отказват от тихо течащите Силоамски води.
Помниш ли къпалнята Силоам в Евангелието? Помниш ли как там слепият изми калта от очите си и прогледна? Колко днес искат да измият очите си и да прогледнат, че светът вече е наводнен от дяволското нечестие? Не предпочитат ли повечето да се откажат от водите на Святия Дух, понеже водите на дявола са наслада за плътските им страсти и влечения?
Но ето затова заедно с водите на Ефрат ще пристигне Асирийският цар с всичката си нечестива слава. И не просто ще пристигне, но Ефрат ще спомага за тоталния му духовен контрол върху всичките жители на земята. И водите на тази река не само ще наводнят всички брегове, не само ще нахлуят през Израил в земята на юдеите, но непременно ще прелеят и ще стигнат до гушата на човеците. Но аз сега нека ти дам да видиш всичко това от едно спасително и чудесно място. От самия Ковчег на Последния Ной, и от прозореца на Святия Му Дух.
Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди да ми даде да видя дяволския потоп, направен от голямата река Ефрат:
“Слуго Мой! Аз просветих достатъчно сърцето ти относно учението на човека-Антихрист и смъртоносната сила на неговата река. Който иска да си спомни какво съм ти говорил, нека отново прочете книгата за “Църквата-Рут”. А след нея и книгите за “Реките на Вавилон” и “Дните на Злото”. Но точно сега искам да погледнеш през прозореца на Святия Дух, за да видиш нещата, които се случиха на земята през последните сто години…”
“Защо през последните сто години, Исусе?” – попитах аз. А Господ ми проговори, казвайки:
“Сто години древният Ной подготвяше ковчега от гоферово дърво, за да събере в него домочадието си и по една двойка от тварите на земята. Също така и Последният Ной сто години подготвя Ковчега Си, за да събере в него избраните и посочените от Бога и Отца. Но ти сега гледай през прозореца към долината под Хълма. Така всичко ще ти стане ясно…”
С вълнение погледнах към долината под Хълма Господен, когато земята видимо започна да се променя пред очите ми. Като превъртането на филмова лента на заден ход Господ върна времето сто години назад. И ето, че тогава в самата долина станаха трусове и земните недра се разпукнаха и отвориха. А от тях, подобно на гейзер се плиснаха водите на Ефрат. Докато гледах демоничното знамение, Исус приближи видението от долината пред самите ми очи, тъй щото видях как Сатана застана пред водите на нечестието и започна да ги насочва с ръцете си, като ги организира в река, чийто дебит постоянно нарастваше. Така, насочвани от дявола, водите тръгнаха през долината, като започнаха да мокрят нозете на човеците. И тогава тези нозе видимо подивяха, понеже човеците започнаха да се ритат едни други. А понеже не разбирах видението пред очите си, Господ ми проговори, като казваше:
“Първото, което правят водите на Ефрат, е да омърсят и съблазнят нозете. А ти знаеш ли за какво служат нозете?”
“О, Исусе! Те служат, за да вървят с тях човеците!”
“Не просто да вървят, но да обхождат територии. А сега Ми кажи какво знаеш за началото на двадесети век. Какво се случва тогава? И с какво са белязани всичките му години?”
“Господи мой! Двадесети век е пропит от насилие! Той започва с първата световна война, преминава във втора световна война и е белязан с постоянни и страшни конфликти и войни навсякъде по света…”
“Точно така е. Но ти забележи, че именно на нозете се дължат войните. Защото с войните се преразпределят територии и се водят заради територии. А сега прочети отново пророческия стих от “Битие”, който гласи:
“И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие…” [ (Битие 6:11)]
Какво е войната, ако не развратени нозе, които не знаят Пътя на Мира? Какво е войната, ако не насилие на едни човеци над други човеци, и на едни интереси над други интереси?
Но ето така свидетелствам чрез слугата Си, че водите на Ефрат първом поквариха и развратиха докрай човешките нозе, за да сеят човеците разруха и смърт по всичките пътища и територии на света. Но ти продължи да гледаш какво ще вършат водите на голямата река Ефрат. Защото тя приижда от бездната и става все по-голяма и по-голяма…”
Отново гледах през прозореца на Ковчега, когато видях, че водите на Ефрат вече потопяваха човеците до областта на коремите им, а и ръцете им се мокреха от водите на нечестието. А човеците, усетили промяната в коремите си и в ръцете си, започнаха масово да събличат дрехите си и да се отдават на необуздан разврат помежду си. Гледката беше просто отвратителна и аз извърнах глава, за да не гледам. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:
“Спомни си какво се случи след средата на двадесети век, от шестдесетте години нататък. Не се ли появиха хипи-движенията, които сладострастно проповядваха с думите “Правете любов, а не война”? Не направи ли светът сексуална революция с минижупите и с порнографията? Но ето това беше докосването на водите на Ефрат върху коремите, половите органи и ръцете на човеците. Но ти отново продължи да гледаш, защото Ефрат вече е в пълната си стихия и ще продължи да нараства…”
Отново гледах към водите на реката, когато забелязах, че те се надигнаха още повече и стигнаха до гърдите на човеците. А тогава над вълните на Ефрат долетяха стотици милиони демони и започнаха да се вмъкват в сърцата, които им посочваше дяволът. Така, за ужас на очите ми, демонично обладаните започнаха да викат “Амин” и “Алелуя”. И аз разбрах, че точно в този миг водите на Ефрат са започнали настъплението си против живата Църква с внедряването в нея на фалшиви проповедници и нечестиви съблазнители. И докато продължавах да гледам със съкрушено сърце, Исус отново ми проговори, като казваше:
“След като потопи света, който и така си му е предаден за владение, дяволът посегна с водите си върху сърцата на християните. И като изкара от бездната армии от милиони демони, помрачи сърцата на мнозинството с лъжеучения за просперитет на земята, за насилие и кариеризъм в църквите, за търговия и теология. И от този миг на потопа, числото на спасените, изкупените и избраните започна сериозно да намалява, както и ще разбереш от следващото видение.
Но ти сега си спомни пророческите думи на Моя Отец, дадени на пророка Му Исайя. Защото тази река Ефрат има един най-важен прицел и той е водите й да стигнат до гушата, както е и писано:
“…ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле…”
Как мислиш, слуго Мой? Защо в това страшно пророческо предупреждение Отец се обръща към Сина с името Емануил? Или какво ще се случи с Емануил, когато водите на Ефрат стигнат до гушата?”
Сълзи на скръб изпълниха сърцето ми от въпросите на Исус. Но аз, събрал всичката си ревност и любов към Него, Му проговорих, казвайки:
“О, Исусе! Ти Си Младенецът, Който Святият Дух ражда с Живата Си Вода в сърцата ни! Ти Си Емануил в сърцата ни! И за да ни предупреждава Отец чрез пророк Исайя, че прострените крила на звяра ще завладеят ширината на земята Ти, то това е едно страшно напомняне, че мнозина ще Те прободат и абортират, съблазнени и завлечени от водите на Ефрат. А когато тя стигне до гуша, то тогава поради съблазнените си гласни струни мнозина ще изповядат Антихриста с име, което не му подобава. Те ще го нарекат “Исус” и с изповедта си ще Те прободат в сърцата си…”
Исус ме погали и тъжно се усмихна, като ми казваше:
“Те вече го правят, слуго Мой! В последните десет години християните масово наричат звяра “Исус” и се запечатват като поколение на змея, звяра и лъжепророка, който ги измами с водите на Ефрат и напълни с изкусителни и заблудителни демони сърцата им. Но ти виж и последното страшно надигане на водите на Ефрат. Защото по цялата земя потопът ще стигне до гуша, а след това и ще ги покрие…”
Отново гледах страшното видение с Ефрат, когато нови мощни вълни от бездната вдигнаха нагоре нивото му. А тогава звярът се надигна и излезе от бездната със седемте червея на сатанинското лукавство, като кръжеше над водите и призоваваше червеите си, казвайки им:
“Накарайте тези удавници да ме изповядат като Исус! Нека гушите им се тресат от възлияния! Нека ми викат “Амин” и “Алелуя”, понеже скоро Сатана ще даде тяло на духа ми и дъх на устните ми!”
Чули заповедта на звяра, седемте червея започнаха да плуват из водите, крещейки на милионите си демони:
“Изповядвайте, изповядвайте, изповядвайте! Дойде царството на Асирийския кедър и кой е оня, който ще му противоречи!”
И ето, че стотици милиони гърла масово започнаха да крещят всред водите, викайки на Антихриста:
“О, Исусе! Ти си нашият господ! Ти си спасението на сърцата ни!”
Самото им крещене имаше толкова голям ефект, щото водите на Ефрат ги покриха и се вдигнаха много нагоре, като запълзяха към Хълма и Ковчега. А тогава Господ простря ръка през прозореца и извика с гръмовен Глас против звяра, водите му и удавниците му:
“Враже Господен! Власт над Ковчега Ми ти нямаш! И власт над събраните в Ковчега Ми не ти е дадена! Стани човек на греха и син на погибелта и влез от бездната в нечестивия свят, за да го обладаеш според силата си! Но не забравяй да гледаш към издигащия се в облаците Ковчег! Защото Аз ще се върна с десетки хиляди Мои Светии, за да въздам на нечестието ти!”
След тези думи на Исус Ковчегът започна да се издига към облаците. А тогава, с развълнуван поглед, Господ ми проговори, като казваше:
“Сега е часът и мигът да отпиеш от Скритата Манна на Златната Стомна! Сега е мигът и часът, когато ще се разкрия на Вярната Си Църква като Денят, Часът и Мигът! Блажени човеците, които са в Ковчега Ми! Те ще пият от Скритата Ми Манна и ще се утвърдят за Мига на Грабването и за Славния Ден на Моето Пришествие!
Аз, Последният Ной, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply