ВЪЗДИГАНЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ И ПРОВАЛЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ

(ВИДЕНИЕ ЗА ДВЕТЕ СКАЛИ ДО СВЪРШЕКА НА ТОЗИ СВЯТ)

Мили приятели на служение Мория!
Тежкият товар от последните послания, които Господ даде на сърцето ми, се превърна в изпитание за цялата ми духовна сила. Само през последния месец претърпях жестоки отмъщения от дявола, от които здравето ми се влоши, тъй че болезнено проумях предупреждението на Исус какво коства на един Негов пратеник да хвърля Святи послания на кучетата и бисери на свинете. Защото в това последно време дяволът се превръща в „ден“, а моят Господ вече става Миг. И ако за двадесет години в умовете на моите гонители и врагове не настъпи никаква промяна, то тя няма да настъпи дори и с още двадесет години божествен кредит на Благост и Милост. Светът се е устремил към съкрушително падение пред Божиите очи и аз не съм религиозният наивник, който да си въобразява, че може да спре или обърне заповядана съдба от Бога. Последният катаклизъм, свързан с пандемията от коронавируса, раздвижи тектонични пластове в сатанинското статукво, тъй щото неизбежните трусове започнаха да се усещат в най-засегнатите от заразата държави. Икономисти и експерти извадиха калкулаторите си и започнаха да изчисляват колко ще струва на света тази пандемия. И в най-оптимистичните си сценарии стигнаха до колосалната сума от 8 трилиона долара. Само че времето не предвещава никакъв оптимизъм на хоризонта и никакво утихване на Божия Гняв.
Защо ли?
Ами защото пожар не може да се гаси с бензин и слама, защото още по-яростно ще се разпали!
Не можеш да умилостивиш Мъздовъздателя, ако делата, които предприемаш, са толкова осъдителни и нечестиви, колкото и причината да пламне Гневът Му! Дори да става дума за най-богатата държава на този свят, то и тя ще се преклони пред един единствен стих от Библията:
„В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт…“ (Притчи 11:4)
Всъщност, ако трябва да бъда пределно искрен, ще ви споделя, че тази коронавирусна пандемия не е само, за да се зарази едно голямо число от човеци, а част от тях да умрат. Не! Тази пандемия ще направи да паднат маските на лицемерния свят. Защото на думи всички владетели, управници, политици, бизнесмени и банкери са чисти пред собствените си очи и винаги служат в интерес на хората. Уж за тяхното благо и щастие. Уж за тяхната сигурност и благоденствие. Уж за тяхното безоблачно бъдеще и пълноценен живот. Но забележете, мили приятели, че всичко това е само на думи. А Господ презира думите, които не са изпълнени с дела, защото тогава те остават празни думи. И точно затова ни е предупредил в Евангелието:
„И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш…“ (Матея 12:36-37)
А сега си представете какво умножено беззаконие се е натрупало в света от човеци с празни думи. Представете си също, че езичниците продължават да вярват на празните им думи и да ги приемат за пълни… Представете си целия свят, потънал в блатото на празнодумството и безмерното сатанинско лукавство. Докъде ще продължи това? Не е ли поставил нашият Спасител в Завета Си една твърде висока летва, за да изпитва помислите в сърцата на всичките човеци? Ще харесат ли владетелите, управниците, политиците, бизнесмените и банкерите Святите думи на Божия Син, които гласят:
„Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си…“ (Йоан 15:13)
Проумявате ли, приятели, с колко висока стойност пред Създателя е отделният човешки живот? А какво ще се случи със света, в който хората ежедневно мрат от мизерия, насилие, с разбити съдби и отровени души? Намерили ли са те поне един добър самарянин, който да положи вино и масло на раните им, и да ги настани в страноприемница? Не поставят ли богаташите високи огради на имотите си и въоръжена охрана пред портите на именията си? Не живеят ли в собствена розова вселена, в която липсват лишенията и злините, но затова пък е пълна с шестзвездни хотели, казина, клубове, яхти, голф игрища, изискани коктейли и благонадежден обслужващ персонал? Те никога няма да си направят труда да прочетат и осмислят дори един стих от Евангелието, защото не искат да наскърбяват рогатия си покровител. И дори да решат на Рождество или Великден да посетят някоя катедрала или храм, то ще е само, за да покажат на себе си и светските медии, че религиозните маски им вършат работа. И така отново да усмихнат дявола, защото разгневяват Бога! Но аз ще ви кажа, приятели мои, че тези маски на световния елит не са ги предпазили от главния Вирус и смъртоносните лъчения на неговата корона. Защото този проклет елит непременно ще преживее тежкото видение, което Господ даде на сърцето ми. Видение, което по Неговата изрична Воля, включих в заглавието на това послание, като го нарекох с думите:
Провалът на високопоставените!
Забележете, че става дума за провал на високопоставени човеци, а не за обикновените хора, които се борят за насъщния и едва свързват двата края. А кои са днес високопоставените? Не са ли избраниците и протежетата на дявола, които той е поставил високо в пирамидата на светската си власт? Разбира се, че са те! Защото Сатана подарява този свят само на поклонниците си и изисква от тях безпрекословно подчинение и лоялност. В крайна сметка той е техният работодател, господар и бог. И сега, когато пожарът от коронавируса набира скорост и гълта все повече земни територии с жителите им, тези високопоставени ще бъдат все повече притеснявани от черните облаци на тежката икономическа криза, която се задава на хоризонта, защото тя ще започне да стопява гигантските им печалби. Огромната безработица ще отключи след себе си гладни бунтове. Потреблението ще се свие до нищожни проценти, защото хората ще кътат последните си спестявания за бъдещите черни дни, за да гарантират оцеляването си. Ограничените права и свободи, свързани с физическата изолация на хората, ще нагнети още повече напрежение, гняв и протест срещу статуквото. А социалното неравенство ще прерасне в помитаща съблазън, готова да отключи най-низките проявления на злобата, омразата и завистта. Не пиша всичко това, за да плаша когото и да било, понеже краят на стария сатанински свят е съвсем близо. Толкова близо, че напълно да осмислим стоенето си пред нашия Спасител.
А сега нека да продължа с видението, което Той ми даде, като отговор на молитвата ми към Него.
Ето думите, с които Исус посети сърцето ми. Той дойде и ме попита:
„Стефане, знаеш ли какво представлява ефектът на доминото?“
„Да, Господи!“ – отговорих аз и продължих:
„Това е ефект, когато едно главно събитие отключва след себе си поредица от следващи взаимосвързани събития, случващи се като падащи плочки от домино, когато бъде съборена само първата плочка. Така, че една главна причина носи много последствия след себе си!“
„Точно така е! Кажи Ми тогава какво се случи със света, след като беше ударен от мълнията на Божия Гняв?“
„О, Спасителю мой! Светкавицата излезе от Изток и се стовари с цялата си сила на Запад. Така, че от нея най-много пострада светът, който се има за християнски. Пострада Римокатолицизмът в страните Италия и Испания, където огромният процент от жителите им са католици. Пострада Франция, където предимно влиянието е на католиците, и Великобритания, в която има повече протестанти. Пострада и православна Русия, където пожарът от пандемията точно сега започва да набира скорост. Но най-тежко пострадаха САЩ, които са предимно държава с протестантско население…“
„А спря ли някой някъде пандемията от коронавируса в страните, които Ми изброи? Успяха ли християни с власт и авторитет в Името на Исус да държат пандемията далече от държавите, в които живеят?“
„Не, Исусе! Нито едно от световните разклонения на Християнството не излъчи такъв благоугоден на Тебе човек, който да държи надалеч пожара на тази пандемия!“
„И как да биха могли, слуго Мой, след като изобщо не са проумели, че когато светът влезе в някоя църква, и тази църква влезе в света, се ражда блудницата Вавилон? Защото светът никога не влиза в църква сам, а с компанията на онези зли духове, които го съблазняват да лежи в лукавия. И църква никога не влиза в света сама, но с компанията на същите духове, които са я съблазнили да пожелае благоволението на Сатана. А да зачита ли твоят Господ воплите на блудница, на която е определил време за осъждане и въздаяние? Не е ли извикал Отец Ми от небесата преди близо две хиляди години:
„Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди…“ (Откровение 18:4-5)
Послушаха ли християните призива на Моя Отец, за да излязат вън от блудницата, или повечето останаха в нея?“
„О, Господи мой! Само малцина Те послушаха и излязоха! И точно за такива Ти употреби служението на пророка Си…“
„Виж тогава, че Отец Ми въздава с Гняв на сатанинския свят, който лежи в лукавия. И Той пламенно негодува както срещу света в църквите, така и срещу църквите в света, понеже беззаконието им вече е умножено. И едно от последствията на тази пандемия ще бъде именно тоталното дискредитиране на светските църкви, като места на мъртва вяра, лишена от Властта, Мощта и Авторитета на Господното Име. Защото мнозина вярващи ще запитат лидерите им:
„Защо не измолихте Милост и Благодат от Бога, та Сам Той да бъде Защитник на градовете ни и жителите в тях? Нали сте Неговите свещенослужители? Нали проповядвате посланието, че Христос на Кръста ни примири с Бога и Отца? Каква е тогава тази пандемия, която прилича на обявена война от Небето? Кой наруши примирието, което имаме в Христа Исуса? Бог или църквата, която посещаваме?“
Как ще отговорят свещениците на такива тежки въпроси, Стефане? Имат ли те дори капчица от приятелството на Авраам с Бога, който някога се препираше с Отец Ми за Гнева Му върху Содом, дотам, че Всемогъщият да му се обещае, че дори само заради десет праведника няма да погуби нечестивия град? А днес Содом не е град, но е целият свят, слуго Мой! И както е Содом, така е и Египет! И както е Содом и Египет, така е и Вавилон! Затова въздаянието му от Небето е справедливо!
Но Аз нека отново да те върна върху ефекта от доминото. Защото ако пандемията е причина, то последствията от нея за света ще бъдат много. И тогава ще се сбъдне видението, което сега давам на сърцето ти…“
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред сърцето ми се яви видение. Аз виждах една долина с изсъхнали треви, над която се бяха струпали черни и тежки облаци. В края на долината се издигаха две високи скали. Едната скала беше светла, а другата – мрачна. И тогава Господ ми каза:
„Нека да те заведа при двете скали, за да ги видиш отблизо. Защото под тях зее дълбока и страшна пропаст. А всяка от скалите е могъща да привлича тревите от долината към себе си. Мрачната скала – с мрачната си сила, а светлата Скала – със светлата Си Сила…“
Така Спасителят ме приближи до скалите, за да ги виждам отблизо. Аз вече виждах как по черната скала се възкачваха неизброимо число от езичници, уподобени на треви. А Святият Дух, Който наскоро ми беше дал видение с тревите, направи видението преливащо, тъй щото тревите плавно се превръщаха в човеци, а човеците – в треви. След това погледът ми се спря върху светлата Скала, където само малцина последователи на Исус се възкачваха към върха й. Те също преливаха, като в един момент бяха житни класове, а в друг момент – Божии Светии с бели дрехи. И ето, че Господ ме запита:
„Кои са двете скали, слуго Мой? Можеш ли вярно и истинно да ги разпознаеш?“
„Да, Исусе! Разпознавам ги и ясно ги виждам. Светлата Скала Си Ти, където малцината Ти Звани, Избрани и Верни се възкачват по Тебе и копнеят за Върха Ти! Те са Твоите праведници, които се въздигат като род на Елиаким. А мрачната скала е властта на Мамон, по чиито остри зъбери се катерят нечестивите човеци, уловени от алчност и сребролюбие…“
„Така е, слуго Мой! Тези на бялата Скала са Моите праведници, които светът не счете за достойни, нито пък те счетоха света достоен за тях. Възкачени в Духа Ми, те никога не направиха фаталния компромис да се поклонят на Мамон, както го сториха лидерите на световното Християнство, които богатеят и се угояват на другата скала! И затова Аз съм възлюбил Моите праведници като най-верни носители на Образа Ми и свидетели на Името Ми! Но ти виж какво ще се случи с мрачната скала на Мамон, след като мълнията на Божия Гняв удари долината на нечестивия свят. Защото с последния си огнен заряд тя ще съкруши властта на беззаконния дух…“
Отново гледах към долината, когато Небесната мълния за миг вдигна бляскавия си лъч нагоре към Бога и Отца, а след това със страшна сила се стовари върху мрачната скала, като я посече и остави по нея дълбоки прорези и гъст дим. Шумът от удара беше толкова тежък и оглушителен, че Господ трябваше да подпре гърба ми, за да не падна. А след това ми даде знак да продължа да гледам, като ми казваше:
„Не може Господ твоят Бог да поразява ковчежника на мрака и дяволът да не реагира. Защото, ето, той вече изпълзява от тъмната си дупка, а ти трябва да чуеш думите му…“
С вълнение погледнах към накълцаната от мълнията мрачна скала, когато чух Сатана да крещи на Мамон:
„Веднага запуши дупките си и закрепи зъберите си, защото властта ти може да рухне в пропастта. Как тогава ще задържам рода на нечестивите при себе си?“

Чул крясъка на дявола, Мамон разтреперан отговори:
„Ах, княже мой! Пандемията предизвика икономическа криза и глобална рецесия! Цели тежки късове от финансови масиви полетяха в пропастта! Губя петрола от контрол! Авиоиндустрията фалира! Туризмът излиза на червено! Моите посветени слуги ще изгубят в този сполетял ги Гняв не милиарди, но трилиони долари! Аз трябва да уплътня с нови парични постъпления пукнатините които получих от мълнията на Йеова, но светът вече изпадна в нокаут. Ти сам знаеш от проекта си „Египет“, че елитът, който е поставен по върховете на пирамидата, източва към себе си благата, които творят робите в основата долу. Как обаче да имат печалби, когато голяма част от робите спря да работи, за да се изолира от коронавируса. И сега моите отгоре нямат какво да грабят, понеже нещастниците отдолу не произвеждат. Оттук нататък пробойните ми ще нарастват и късовете от моята скала ще се раздробяват и падат в пропастта…“
„Не, Мамоне!… Нееее!“ – изкрещя Сатана с всичката си ярост и продължи да крещи, казвайки:
„След като робите не работят, за да произвеждат блага за богатеенето на елита ни, то тогава ще превърнем здравето на всеки роб в стока, която трябва да си закупува, за да остане жив. И парите отново ще потекат към върховете на пирамидата. А човеците ще дадат мило и драго, и сами себе си още толкова ще заробят в заеми от банки и дългове към лихвари, като плащат за здравето си. Само с тези кървави пари елитът ни ще спре ужасната тенденция на фалитите и банкрута. Нямаш ли ти отлични постижения в този бизнес? Нямаш ли си място, където брак по сметка са си направили болници и застрахователни компании? Не остават ли главни играчи в тази пандемия фармацевтичните гиганти? Не чакат ли човеците по целия свят ваксина, когато Онзи на Небето ги чака да стигнат до Покаяние? Ами Небесният Бог ще има много да чака, защото дори поразена от мълния твоята мрачна скала е по-силна от онази светлата. И все що има човек – имоти, пари или вещи – ще ги даде, когато трябва да отърве кожата си…“
Докато слушах скверните думи на дявола, Лицето на моя Господ се беше смръщило в Свещен Гняв. И Той отново ми проговори, като казваше:
„Измежду многото грехове на умноженото беззаконие, най-черен и проклет е грехът на алчността, която превръща човека в роб, а здравето му в стока! Затова всички в гнусния дяволски елит ще заплатят с вечно проклятие над душите си мерзостта да искат от сиромасите кървави пари за здраве. Защото мнозина няма да имат толкова много пари и ще умрат неизцелени в болките си. Други ще умрат с разбити сърца, разорени от античовешката система, която им е прибрала всичко и ги е заробила до живот в плащане на лихви и заеми. И онзи един процент свръхбогаташи, който няма да даде и цент за изцеление и добруване на човеците, целият той ще бъде запокитен в дъното на огнения пъкъл, където яростна немилост и мъчителна жажда ще ги наказват за вечни векове. Защото този е провалът на високопоставените, които Отец Ми ще порази, като събори скалата им и самите тях в дълбоката пропаст на вечното наказание. Защото е Верен да изпълни Словото, с което се е обещал на Пророка Си Исайя:
„И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, и на земята земните царе. И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани…“ (Исаия 24:21-22)
Затова се обръщам към всички Мои, като им казвам:
Люде Мои! Божият Гняв вече вдигна мира между дявола и човеците! И от желан княз на подаръците Сатана вече се превръща в жесток цар на насилието! Всички бъдещи събития и последствия от тази пандемия ще се яват пред очите ви, но и косъм няма да падне от главите ви, защото сте Моите Житни Класове, които пазя и ще опазя от врага с двуострия Меч на устните Си.
Възкачвайте светлата Скала с Духа на Яков, защото Ветил скоро ще дойде като Миг в живота ви! И никога, по никакъв начин не се съблазнявайте от плевелите на мрачната скала, защото дните им отдавна са преброени и никой няма да изживее дори секунда повече от времето, което Отец Ми е допуснал, та да бъдат кръволоци и грабители на земята. Гневът ще ги намира, посочва и довършва, без да имат възможност да извикат:
„Прости ни, Господи! Покажи ни Милостта Си!“
Защото Милостта на Отца Ми всякога е назначена да води човека до Покаяние. А на някои милиардери чашите на нечестието са прелели стотици пъти, за да си увеличат сами и присъдата в Деня на Страшния Съд!
Колкото до пандемията с коронавируса, то тя ще продължи, докато Аз видя Сионовите пленници по кръстопътищата, осъзнали, че религията не притежава Божиите пълномощия, но е предадена на разголване, изобличение и пълно дискредитиране. И ще дам на тези пленници Свободата да Ме познават като Път, Истина и Живот! За да се възкачат на Моята светла Скала и да бъдат с Мен във Вечността!“
Слушах думите на прекрасната Бяла Скала в духа си и гледах как сатанинският елит започваше последното дело на страшния си провал пред Бога – да запушват пукнатините в мрачната скала с кървави пари от още по-кървава и жестока търговия. Тази със здравето на човеците. И тогава паднах на колене пред Исус, като Му казах:
„Благословен да Си Господи, че пазиш Твоите жита с двуострия Меч на устните Си! Благословен бъди от душата ми, че Си запазил за проклетия сатанински елит наказанието, което заслужава! Аз ще се събуждам с надежда, че бдиш над житата Си, и ще си лягам с Мир, че Твоите праведници ще преминат неповредени през този свят. С Твоя Дух, с Твоята Светлина и с Твоята Любов! За Слава на Бога и Отца! Амин и Амин!“

18 мнения за “ВЪЗДИГАНЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ И ПРОВАЛЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ

 1. Стойчо Стоев

  Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти действаш и няма кой да Ти попречи и Твоето Намерение ще Устои и Ти ще извършиш, всичко що Ти е угодно… Благословен бъди до Века… Ти и Твоята Зеница… Амин и Амин!!!

  1. stoyankamihaylova

   Благославям Те, Господи и Ти благодаря, че ще опазиш Твоите. Благославям те, скъпи ми приятелю, Стефане и ти благодаря.

  1. Камелия Пейчева

   Слава,Слава и пак Слава на Бога за тези прекрасни слова.Благодаря Му,че отново ми даде отговор на молитвите,че малкото Му стадо ще е упазено.Благословен да е Господ и ти братко Стефане!Амин и Амин!

   1. Благодаря ти Господи, че от началото до СВЪРШЕКА на този сатанински свят си помислил за твоите звани,избрани и ВЕРНИ ЛЮДЕ да имат привилегията да познаят от опит ВОЛЯТА ТИ и те следват с ВЯРНО,ИСКРЕНО и НЕРАЗДЕЛНО СЪРЦЕ. Да БЪДЕ ГОСПОДИ ВОЛЯТА ТИ!
    АМИН И АМИН!!!

   2. Сашо Иванов

    Благодаря ти Господи за твоите обещания. Благодаря ти, че си ни избрал да знаем истината. Благодаря ти за нашия брат, когото употребяваш, за да може ние да знаем и да бъдем знаещи. Благословен да си ти Господи и благословено да бъде това дело. Амин и Амин!

  1. Благодаря ти,Боже мой и на тебе Стефане.Всяко ново послание,топли сърцето, радва душата,повдига духа и дава нова надежда. Кураж и дерзайте скъпи братя и сестри, скоро ще бъдем заедно.С нашия обичан брат Стефан.

  2. Tsvetanka Mircheva

   Благословен да Си Боже мой! Благодаря ти Господи ,че Ти ще опазиш верните от Твоя Гняв! Защото Ти Си Праведен и Свят ! Обичам Те Татко Небесен! Пази хората си ,тези които са жита в Нивата Ти! Пази ни от лукавия Святи Боже! Благодаря ти ,брат Стефане за виденията и откровенията ,които ни даваш без да искаш нищо в замяна ! Блаженни всички братя и сестри служители на Господа от Хълма Мория! Слава На Името Господне Завинаги! Амин и Амин!

 2. iankaiovcheva

  Благословен Си,Господи и Благословено да е всяко Твое Дело!Защото всичките Ти Съдби са Праведни и Съвършени!Благословен да е и Жертвения Ти Юнец,който стои в Присъствието Ти и Те слуша!Да!Блажен е!Амин и Амин!

 3. georgidimchev

  Благословено да бъде Името Господне! Благословен да бъде и Божия Слуга ! Благословенни да бъдат всички Божии чеда ,които са на Скалата Исус

 4. Radeva Sara

  Слава да бъде на Господа на Силите. Благодаря му за Неговите обещания
  към Неговите Звани Избрани и Верни!
  Бъди благословен слуго Господен!!!

 5. Хелер

  Благодаря ти брат Стефане за това, че продължаваш да претърпяваш и да ни изявяваш всичките Божий Думи. Амин и Амин

Leave a Reply