СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Верен в Благостта Си и Истинен в Милостта Си, че няма никога да ни остави, но ще ни подкрепя до самия край на стария свят, Господ Исус Христос отново проговори на сърцето ми. И преди още да бяха изтекли последните часове на най-благодатната година в живота ми, аз вече бях сигурен, че новата година ще започне с нова книга. А като знаех от всички предишни книги, че Спасителят винаги води слугата Си от Слава в Слава, то можех само да се възрадвам, че ще възкача още едно славно стъпало в познаването на Божията Воля.
Както можеш да предполагаш, дяволът никак нямаше да се съгласи, че от Хълма Мория ще заблести още един най-могъщ и спасителен лъч на Божия Пророчески Дух. Защото след написването на книгата за Ветил, стрелите на яростното му отмъщение се превърнаха в твърде угнетителен облак над сърцето ми. И тогава преживях удари, които по ожесточението и болката си превишаваха всяко страдание, което бях понесъл за моя Господ и Бог.
Няма надълго да те занимавам със здравните си проблеми, но само ще ти споделя, че атаката на злия удари и без това болните ми зъби, които от дванадесет години са скрити под протези. И стана така, че последователно изгубих два зъба под долната ми протеза. Единият се оказа изгнил и умъртвен, вероятно от много години назад. И неизваденият му корен, отделял токсини, беше причина за постоянното възпаление на десния ми бъбрек и отоците по краката ми. А другият зъб просто беше стигнал до гангрена и трябваше да се извади. Така, от злощастното стечение на обстоятелствата, долната ми протеза изгуби целостта си и зъболекарят я свали, тъй щото останах с изпилени и незащитени зъби, които в продължение на три седмици ме съсипаха от болка. Нужна беше направата на нова протеза, свързана с ново допълнително изпилване на зъбите ми и една огромна сума пари заради твърде скъпата металокерамика. Господ обаче не ме остави на произвола на съдбата, а подейства чрез щедри и верни приятели, тъй щото сумата за протезата беше събрана. И аз, като благодарих на Исус за голямата Му Милост към мен, започнах да мисля за посланието на новата книга, която Той щеше да ми даде. Така първо предадох сърцето си на размишления относно злото, което ме сполетя.
Защо точно сега трябваше да имам толкова жестоки и страшни проблеми със зъбите си? Защо точно сега трябваше да разбера, че един изгнил зъб с години е произвеждал токсини в тялото ми, като бомба със закъснител, а друг просто се възпали и беше изваден? Защо точно сега телесният ми човек беше поставен в невъзможност да се храни и да спи нормално, докато изчаквам да ми бъде направена новата протеза? Та нали именно със зъбите си мога да закусвам, да обядвам и да вечерям?
Истината, братко мой, е тази, че дяволът е удивително коварен комбинатор. Господ строши неговите челюсти в последните книги, които даде на Църквата Си чрез пророка Си. Тъй че не е голямо нещо Сатана да потърси отмъщение. И понеже против духа ми той няма измислени оръжия, стрелите му полетяха към плътта ми. А самият факт, че Исус ми каза, че ще ми даде видения, свързани със Сватбената Му Вечеря, вече предполагаше едно тотално безсилие на Сатана, което щеше да отекне именно против зъбите ми. Защото той не може да спре слугата Господен да се яви на Сватбената Вечеря на Агнето. Но нали поне се опита, като ме удари в устата, за да ми попречи на обикновените закуски, обеди и вечери. Разбираш ли всичко това, което накратко ти споделям? Защото аз нямам никакво намерение да те ужасявам с описването на личното си страдание, но да насърча сърцето ти никога да не се бои от дявола и отмъщенията му. Това тяло, в което живее новороденият ни дух, ще остане старо, колкото и да се грижим за него. И в него няма да пребъдва нито едно от Божиите обещания. Но в мига на нашето грабване, когато старите ни тела рухнат, а Бог ни облече в прославени тела, подобни на Исус Христовото, ние ще се намерим пред Него в Слава. И ще станем съучастници в една най-свята, най-велика и най-блажена привилегия, която Божието Слово нарича “Сватбената вечеря на Агнето”. Понеже, кажи ми:
Какво друго да следва след Ветил, когато лъчите Господни ни въздигнат сред нашите братя и сестри в Небесния Ерусалим? Какво друго да ни предстои да преживеем, ако не същинската изява на Завета Господен? Не означава ли Заветът завещание? А в завещанието няма ли надежда за наследство? И наследството не е ли Вечен Живот във Вечното Царство на нашия Свят и скъпоценен Господ Исус Христос?
Погледни назад през годините и виж, че Божият пророк ти даде една чудесна огърлица от Небесни видения и откровения, с които да получиш голям достъп до Хълма Сион и Небесния Ерусалим.
Но във всички тези видения липсваше Сватбената Вечеря на Агнето.
Ти чу Гласа на Архангела и звука на тръбата. Видя Божия Град и многократно влизаше в Небесните стаи на избрани Божии Светии.
Но Вечерята оставаше неизявена и утаена.
Стана свидетел на съдебни процеси от времето на Милениума и достигна да разбереш за реките на Времето и стената на Страшния Съд. Премина с нашия Господ оттатък сегашното творение – дори до новото Небе и новата Земя.
Но Вечерята пак не ставаше явна за теб.
Влезе в стаята на Мировареца, и разбра за тайните на Божия Суверенитет. Украси сърцето си с Мъдростта на Агур и привърза духа си с въжетата на Христовото Възнасяне. Премина през Божиите Порти с Ключа на Давид и напълно разбра какви са петте кръга на Божието Свято Присъствие.
Но Вечерята – отново и отново оставаше утаена…
Сам разбираш, братко мой, че Златната Стомна със Скритата Манна е твърде дълбока, а Господ пази най-съкровените и Святи глътки за самия край. А най-съкровеният миг за един Младоженец и една Невяста е именно Сватбената Вечеря. Защото там Отец ще съчетае Христос и Църквата, за да бъдат едно за вечни векове. И не е ли скрит в тази Вечеря всичкият възможен смисъл на Делото, което върши слугата на Божия Пророчески Дух? Не изпрати ли Отец слугата Си, за да повика поканените на Сватбата? А празен ли прати Отец слугата Си или напълни торбата му с дарове за Църквата? Като религиозен кариерист ли призовах Званите, Избраните и Верните, или с доказателства от Дух и Истина? Земни тронове и земни царства ли потърсих със слугуването си, или посочих на Божиите чеда Оня, Който седи на Трона Си? Земни сватби и бракове по сметка ли проповядвах през годините или ревнувах за Църквата с божествена ревност, за да я представя като чиста девица на Христос? Но ето, казвам ти, братко мой, че вървях на точния път в точното време, за да извърша точните указания на Господаря си. Не предварих времето си, нито то ме предвари. Не мъдрувах повече от мярката си и към чужди трудове и свидетелства не прострях ръцете си. Бях достатъчната причина за Радостта на Господаря си и знам, че на точното време ще намеря утехата си и ще вляза в сетнината си. Но днес и сега, докато още се подвизавам на попрището си, аз ще продължавам да бъда свидетел на Исус. Свидетел на Святостта Му, на Ревността Му, и на животворните Му послания. Защото за това Дело съм сътворен от Него и на това Дело съм утвърден и помазан от Святия Му Дух.
С тези начални думи към сърцето ти аз те моля да се смириш и коленичиш пред Господ на нашето Спасение, и пред Младоженеца, на Когото сме обречени в дух, душа и тяло. Защото сега към сърцето ти идва свидетелството за Сватбената Вечеря на Агнето. Свидетелство, за което на пророка Господен е казано в Откровението:
“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи…” (Откровение 19:7-9)
Възрадвай се, братко мой! Развесели духа си и отдай Слава на Исус, Сина Божий! Защото с виденията в тази пророческа книга Той идва да те призове към Блаженството над всички блаженства – Сватбената Вечеря на Агнето! Амин и Амин!

Leave a Reply