ПРЕДИСТОРИЯТА НА БОЖИЯ ПЛАМЕНЕН ГНЯВ

(ИСТИНСКИТЕ ДУХОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОСЛЕДНАТА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19)

Мили приятели на служение Мория! Като слуга на Господ Исус Христос, помазан от Него да известява Волята Му за християните в последните години преди свършека на стария свят, аз би трябвало вече да имам пълното морално удовлетворение, че всичко, писано през годините в пророческите книги, започна да се сбъдва и изпълнява. Истината е, че не допуснах никакво злорадство в себе си относно разорението, което Всемогъщият е заповядал върху рода на нечестивите. Тъкмо обратното – сърцето ми се изпълни със скръб, че мнозина изобщо не познаха времето, в което бяха посетени отгоре. Те го пропуснаха и проспаха, защото забравиха колко сериозни са думите в Апостолското предупреждение:
„И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,  като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля…“ (Ефесяни 5:15-17)  
Знаете ли, приятели, що ще рече да изкупваме благовремието? Не е ли това – да посветим на Господ и Волята Му всеки ден, всеки час и всяка минута от живота си?
„Но защо да го правим, като и без това имаме достатъчно много време?“ – ще попита някой. А аз ще му отговоря, че когато дните са лоши, то тогава в някой такъв лош ден човек си отива от този свят… Той може да е имал очакването, че ще достигне дълголетието на Авраам и Моисей и има много години напред в живота си, които ще изживее щастливо и безоблачно. Но не така е мислил Апостол Павел, когато е писал посланието си към църквите в Ефес. Защото пак той предупреди Ефеските презвитери, че след неговото заминаване между тях ще се настанят вълци-грабители. И това ще са онези, които никак не са проумели „що е Господната Воля“, но са решили да наложат волята на бесовете, от които са били обсебени. И точно поради беззаконието на такива вълци дните са станали лоши.
Но аз нека отново да продължа с размишления върху благовремието, защото, според както ми каза Господ, годините на последното голямо благовремие за Църквата са продължили един Небесен час, който духовно отговаря на близо четиридесет и две години. И това е така, защото в посланието си Апостол Петър ни казва:
„Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние…“ (2 Петрово 3:8-9)
Разделете хиляда години на двадесет и четири, и ще получите именно този Небесен час, който беше даден като последно благовремие на християните. Защото е часът, когато се чува пророческия възглас:
„Ето Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!“ (Матея 25:6)
В средата на този Небесен час Спасителят роди и въздигна служение Мория, като могъщ изявител на Божия Пророчески Дух. А така даденото благовремие на Църквата стана преизобилно, защото то се случва тогава, когато се събират много блага за даден период от време.
Оцениха ли обаче последните поколения християни времето, в което бяха посетени отгоре? Станаха ли мъдри и благоразумни, та да проумеят, че подобно благодатно случване да се изпълнят с Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта на Месията е веднъж в живота им? Ако да бяха оценили благовремието, то слугата Господен никога да не беше попадал в тъмницата на общоцърковното отрицание и заклеймяване.
Значи се случи нещо съвсем друго… Нещо, което се нарича „разпиляване“! А да разпиляваш Благодатта, която е назначена да те доведе до Покаяние, и да прахосваш Божия изобилен кредит, то значи съзнателно да поставяш съдбата си в точния стих от „Притчи“, който гласи:
„Който обича мъдростта, радва баща си, но който дружи с блудници, разпилява имота му…“ (Притчи 29:3)
Да разпиляваш Божия Имот е да се огледаш и в думите на Исус, които гласят:
„Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява…“ (Лука 11:23)
Хайде тогава да видим какво се случи с великата блудница през последните четиридесет години, защото днес именно тя е под ударите на Божия Пламенен Гняв. Защото тези години не й стигнаха да преживее Покаяние, да се отрече от червеите на дявола и с добродетелност и смирение да се възвърне към първата си Любов. Нищо подобно! Разгонена от всички възможни страсти и възбудена от кратковременния екстаз, който й предостави Сатана, тя се предаде на мерзостта да върши всички грехове на умноженото беззаконие. А ако се върнем поне шестдесет години назад, ще видим как тогава имаше една Америка, която вече беше дала на света Мартин Лутер Кинг, госпъл-музиката, прекрасни филмови екранизации с живота на Моисей, Авраам, Рут, Естир, Христос, Бен Хур. Една Америка, само две десетилетия след Голямата Депресия, но с все още будни християни, които бяха тогавашната „сол на земята“ и „градът, поставен на хълма“, който не може да се укрие.
Но какво се случи отпосле, когато Сатана промени стратегията си, и вместо да гони християните, реши да ги купи? Задържа ли се Божието благоволение върху онези, които се поклониха на лукавия в пустинята, и той ги позлати за поклоните им? Не се ли подхлъзнаха смъртоносно цели две поколения, та от отворените врати пред Филаделфия да паднат до златните трезори на Лаодикия? Не се ли помрачиха онези, които вместо да удържат на скръбта и гонението в тъмницата на Смирна, избраха да погинат в чародеянията на Тиатир?
Именно тогава духовният климат над Америка се промени. И „солта на земята“, която трябваше да пленява всеки разум да се покорява на Христос, взе, че се обезсоли. А езичниците в Новия свят вече не искаха да се възхищават от благовестието за Божия Син, но предпочетоха филмираните комикси за героя Супермен. Онзи трогателен Холивуд, който беше създал прекрасни филми в прослава на Отца и Сина, започна да бълва филми в прослава на дявола. А онези първи проповедници, които се вписваха в Апостолските думи „нямащи нищо, но обогатяващи мнозина“ бяха изместени от други проповедници „имащи всичко и съблазняващи мнозина“. Така формулата „богат християнин – истински християнин“ стана последното символ-верую на великата блудница.
Нека ви кажа, приятели, че само преди два дни гледах едно седмично предаване по НВО на американския общественик Джон Оливър, което в последните седмици отразява най-злободневната тема, свързана с пандемията от Covid-19. И в последната серия г-н Оливър показва как най-богатият проповедник в Америка, чието име е Кенет Копланд, уж „изгонва“ коронавируса. Пълни бузите си с въздух маститият мултимилионер в компанията на приближените си, а после шумно го издухва навън, за да послужи за пример и да даде кураж на цяло общество от екзалтирани зрители на неговото шоу. А после кадърът ни пренася към летището, където мистър Копланд позира пред частния си самолет, за да отиде да издухва коронавируса от някоя друга празна зала… Това е неговият начин да отиде в небесните места – с частен самолет. Това е неговото помазание – да печели милиони долари от шоуевангелизъм.
Знаете ли как гледа Господ на всичко това, приятели мои? Знаете ли колко ревнив е Бог, за да ни казва Апостол Яков, че Той и до завист ревнува за духа, който е положил в нас? Знаете ли какво е за Твореца и Създателя да вижда цели поколения, които са облъчени със Супермен, Батман, Спайдърмен, Айрънмен и всеки друг „шоумен“, за който се досетите, но да не вижда Образа на Своя Единороден Син?
Ами нека отново ви върна назад в годините на Божието благовремие, когато Спасителят ми даде да напиша книгата за „Шестият печат на Откровението“. В тази книга има две глави, които горещо ви препоръчвам да си припомните. Първата глава е „Притчата за човека и огледалото“, а втората – „Големият трус на земята“. В първата глава с Мъдростта на една Своя притча Господ ни разкрива защо потъмняват Слънцето, Луната и Звездите. А във втората глава се разкриват демоничните знамения, свързани с покваряването и демонизирането на последните човешки поколения от самия дявол и Сатана. Но общото между двете глави в пророческата книга е едно и също омразно творение, което се нарича „прилеп“.
Знаете ли какво представлява прилепът, мили приятели? Това е плъх, който има способностите на птица, и птица, която има способностите на плъх. От представителите на животинското царство, прилепът е, който носи в себе си най-силно демонично олицетворение. Той живее далече от светлината и е сляп. Освен това се прилепя по таваните на пещерите и виси надолу с главата. Има ужасяващ писък и собствен биологичен сонар. Всъщност – духовно погледнато – прилепите са посредниците между Сатана и човешкия род. Тяхната главна роля е да бъдат измамници, които не просто придърпват, но прилепят човеците в пещерите на дявола. Затова и се наричат „прилепи“. И не е никак чудно, че ще ги последват както къртиците, така и червеите, защото и едните и другите ровят в пръстта и търсят дял от сатанинския свят.
Един цял Небесен час Святият ни Отец от небесата е наблюдавал какво вършат тези прилепи не само на територията на Америка, но и по целия свят, подарен им от Сатана. Четиридесет години Вечният Съдия е гледал със смръщен лик как светът с възторг приема изявата на прилепите. Стигнал в нечестието си чак дотам, че с десетилетия да филмира култовите комикси за Батман, та човеците всякак да свикнат с това, че прилепите са носители на доброта и човеколюбие. А тези истории да се превърнат в субкултура, в социален феномен на активно идолопоклонство, започващо още от децата в проходилките. Ако можете, то си представете поне това, че старовременната змия хипнотизира плътските човеци откъм лицето, за да бъдат пронизани от прилепите в гърба. И това не са само отделни случаи, но тотална индустрия на масово сатанинско засеняване.
Ето такава е предисторията на последния пламенен Божий Гняв! Едни прахосани четиридесет години, в които дяволът тотално е доминирал с прилепите си на земята! Едно нашествие на окултизма и взрив на идолопоклонството, които превърнаха света в „Содом и Египет“. И върху гнусния прилеп, станал образ на света и печат на мерзостта, докарваща запустение, Мъздовъздателят стовари опожаряваща пандемия от коронавирус, живеещ именно в естествените земни прилепи.
„Но защо, Всемогъщи Боже, този вирус от прилеп днес вече може да поразява човеците?“ – би извикал някой. А Небесната Божия Мъдрост ще му отговори с думите:
„Ако да биха искали човеците да бъдат Образ и Подобие на Отца, Сина и Святия Дух, то щяха и Делата Им да вършат, и на Небесната Им Воля да се покоряват! Но ако човеците харесват пещерното си битие и не искат да ги огрее Слънцето на Правдата, но да ги обладават прилепите на лукавия, то тогава Гневът непременно ще ги пояде с Огън. За да се сбъднат Верните и Истинни думи на Пророка, който казва:
„В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси земята. Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; защото за какво може да се разчита на него?“ (Исаия 2:20-22)
Ще стигне ли нечестивия свят до отговорите, дадени от Небето, в това послание?
Не, приятели мои! Тези отговори ще намерят само Званите, Избраните и Верните, които веднъж завинаги са се отказали да им проповядват човеци, чиито ноздри са лъх. Защото под лъскавите костюми на такива проповедници всякога се спотайват червей, къртица или прилеп на Сатана!
Бягайте от техния обречен Вавилон и спасете душите си!
Защото Всевишният вече е събудил Пламенния Си Гняв срещу блудницата!
Амин и Амин!

10 мнения за “ПРЕДИСТОРИЯТА НА БОЖИЯ ПЛАМЕНЕН ГНЯВ

  1. Благодаря ти Господи че днес ТВОЯТА ТРЪБА ЧРЕЗ ПРОРОЧЕСКИЯ ДУХ НА СЛУГАТА ти Стефан ПРИЗОВАВА все още ЧОВЕЦИТЕ към ПОКАЯНИЕ.
   КОЙТО ИМА УШИ НЕКА СЛУША……
   ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ ГОСПОДИ!
   АМИН И АМИН!!!

 1. Tsvetanka Mircheva

  Амин и Амин на това Божествено слово! Благодаря Ти Господи ,че ни даваш истината ,чрез брат Стефан ,твоя пророк! Блажени всички ,които вярват ,на тези пророчески думи!

 2. Камелия Пейчева

  Чрез това послание Бог отново показа голямата си Милост към нас.Благодаря Ти,Господи,че все още говориш чрез пророка Си!

 3. georgidimchev

  Благодаря Ти Господи ,за това ,че не спираш да ни предупреждаваш и изобличаваш .Милостта ти е огромна <3

Leave a Reply