ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ГОСПОДНАТА ГОДИНА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Никога през всичките години на слугуването Ми пред Него Исус не беше давал на сърцето ми толкова мащабно и Свято видение, каквото е видението с битката в небесните места между четирите ветрища на дявола и Портите на Небесния Ерусалим. И аз вярвам, че всеки от нас лично трябва да се усети като победител в тази битка, за да е сигурен, че вярата му в Господ Исус Христос не е била напразна. Казвам това с цялата духовна сериозност и отговорност, на които съм способен, понеже знам, че съдбата на тази книга ще бъде вечна и тя никога няма да се забрави от Светиите на Бога. И сега, преди да продължа със следващата от тайните на Божието Царство, аз искам да потвърдя на сърцето ти, че съм дълбоко удовлетворен от Пътя, който Господ ми даде да извървя, и от времето, в което Той благоволи да се подвизавам за Сион. И вече няма да ти кажа, както многократно напомнях в последните си книги, че става дума за петнадесет години слугуване пред моя Господ и Бог.
Не, братко мой! В Духа и Тайната на моя Господ аз всъщност преживях една пълна година от Сионовото състезание. Нека това не те учудва, както първом учуди мен, защото Божието Време не се измерва като човешкото, и Божията година не отговаря на една човешка година.
“А на какво отговаря Божията година?” – ще ме попиташ ти. Отговорът на въпроса ти ще се разкрие от моя разговор с Исус, както и от видението, което Той даде на сърцето ми. Като начало нека да ти предам думите, които Господ ми проговори:
“Слуго Мой! След тази последна пророческа книга, която написа за Църквата Ми, Аз наистина мога да те запечатам и изявя като един, който завърши цялото Сионово състезание, и се подвизава напълно в цялата Господна година. Защото ти наистина навърши една година в Сион – за Слава на Бога и Отца, и за голямо удовлетворение и тържество на Небесните Светии…”
“Но как така, Исусе?” – опитах се да проумея аз, а изненадата ми явно личеше върху цялото ми лице, тъй че накара Господ сърдечно да се разсмее. А миг след това Той ме прегърна и със съкровен Глас ми проговори, казвайки:
“Вярвай Ме, Стефане! Защото от устните на Божията Тайна никога не е излизала празна дума. И сега Аз наистина изявявам на сърцето ти най-дълбоките глътки на Скритата Манна. Ти навърши една Небесна година. А заедно с теб я навършиха всички, които бяха Звани, Избрани и Верни. Чудно ли ти е това? И още ли търсиш знание и откровение в сърцето си, та да си обясниш думите Ми?”
“Наистина ми е чудно, Исусе!” – проговорих отново аз. А тогава Исус хвана ръката ми, като ми казваше:
“Последвай Ме, слуго Господен! Защото сега с теб отново ще тръгнем по Реката на Живота, за да те заведа при Дървото на Живота, Което съм Аз…”
С пречудно вълнение аз последвах моя Господ, Който ме заведе до Реката на Живота, като нагази във водите й и ме поведе след Себе Си. А когато стигнахме до необходимото място, Той се спря и ме погледна с твърде дълбок и пронизващ поглед, като ми казваше:
“Аз сега ще се преобразя в Дървото на Живота. А ти гледай тайните знамения, които ще се случат, за да ги напишеш на книга. Защото пред тебе Дървото на Живота ще преживее една цяла Господна година…”
След последните Си думи Божият Син наистина се преобрази в Дърво на Живот. И Реката при Ствола Му усили водите си, тъй щото чух Дървото да ми казва:
“Гледай сега какво се случва, когато Реката сътвори един Божий месец върху Дървото на Живота. А след това забележи и втория месец, и третия, и четвъртия. И така до последния, с който ще се утвърди една цяла Господна година…”
С голямо и неописуемо благоговение аз започнах да наблюдавам водите от Реката на Живота. И когато тези води изпълниха един месец, върху един от Клоните на Дървото се роди Плод. Това беше чудесното доказателство на библейските стихове, които Духът просия в сърцето ми:
“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на народите…” (Откровение 22:2)
А Реката още повече усилваше благодатните води на Божието Време, тъй че те изпълниха още един месец. А тогава върху Клоните на Дървото се роди втори Плод. И после, като в сън, Реката продължаваше да приижда с водите си, а Дървото раждаше следващите Си Плодове – трети, четвърти, пети… Десети, единадесети, дванадесети. Така, отрупано с Плодовете от една цяла Господна година, Дървото на Живота отново проговори, като ми казваше:
“Виждаш ли как Клоните Ми се отрупаха с дванадесет Плода?
Това са твоите Плодове, слуго Мой! Плодовете, които Моята Вяра роди в сърцето ти за една Господна година. И за да не ти е чудно какво представляват самите Плодове, то протегни ръка и вземи един от тях, като го вкусиш. Започни с първия от родените Плодове…”
Останал без дъх от Христовите думи, аз се протегнах към първия от Плодовете, като го откъснах и взех в ръката си. И понеже много треперех от вълнение, Дървото отново ме подкани, казвайки:
“Хайде, вкуси го! Защото в сърцето ти е роден!”
Насърчен от Господ, аз вече вкусвах Плода, когато в духа ми се разля бисерна светлина. И ето, че се видях как преминавам през Портата на Рувим, а сърцето ми прелива от Смирението на Христос. А тогава нозете ми се подкосиха при Самото Дърво, тъй щото прегърнах Ствола Му, като казвах:
“О, Исусе! Нима преминаването през всяка от Божиите Порти е равносилно на раждането на един Плод и утвърждаването на един месец?”
“Разбира се, слуго Мой! И ето това е най-дълбоката от Тайните на Царството! Че когато се подвизавате да преминете през всичките Порти на Небесния Ерусалим, то тогава Дървото на Живота ражда вашите Плодове за Царството!
Колкото до месеците – те непременно се измерват с пълнолуния по земята! А не заблестява ли сърцето на един Светия като пълна Луна, осветена от Святия, когато Господ му даде победа срещу дяволските ветрища пред някоя от Портите? И няма ли Аз да го въздигна в Небето, когато изпълни дванадесетте си месеца в година, та да бъде Съвършено осветен от дванадесетте Порти? Разбира ли най-сетне Църквата колко голяма Тайна е била скрита в думите Ми:
“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много Плод; и така ще бъдете Мои ученици…” (Йоан 15:8) 
Не прославиха ли Отец всичките Му Светии, които устояха на сблъсъка с четирите ветрища? Колко повече – когато с Благодат от Отца и Сина преминете през всичките Порти, за да роди Дървото на Живота дванадесетте Си Плода и така да се изпълни една цяла Божия година. Колко повече – когато това е годината на Божието въздаяние върху дяволските ветрища, и подвизаване в цялото Сионово състезание.
Но ти, слуго Мой, сега отново погледни към Клоните на Дървото и забележи най-големият родил се Плод. Защото всеки от вас непременно ще роди всичките Плодове, но сред тях ще има един, за който съдбоносно е посочен и предузнат. И с него Светията ще се олицетвори с Портата Си. Виж най-големия си Плод, Стефане!”
Погледнах с вълнение към Клоните на Дървото, когато забелязах най-големия Плод. И насърчен повторно от Исуса, го откъснах, за да го вкуся. А тогава дъх от мандрагорова ябълка изпълни сърцето ми, и аз се видях как преминавам през Портата на Исахар, подвизавайки се за Наградата Христос. И ето, че Дървото на Живота се преобрази. И моят Господ, докоснал с ръце рамената ми, се усмихна сърдечно, като ми казваше:
“Както те предупредих във видението при Портите на Правдата, така отново ще ти засвидетелствам и сега, че тази Порта е твоята, и тя непременно ще те изиска в Деня на Грабването.
Да, ще те изиска! И ти няма да преминеш като един, който се срамува от делата си, но като състезател от Сион, който е изпълнил цялата Господна година и е пробягал цялото разстояние в Божието Време. А на всичките Си братя и сестри, Аз сега ще кажа:
Божии люде! Подвизавайте се в доброто войнстване на Вярата като добри войници Исус Христови! Защото докато всичките Избрани не навършат една Господна година, то Грабването не би могло да настъпи, понеже няма да има Съвършено въздигане в Моя Образ, и пълнолетно мъжество в ръста на Моята Пълнота!
“Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяния по Сионовото състезание…” (Исаия 34:8) 
И ето, Моето Име е Верен и Истинен!
Верен бях да ви дам свидетелството на пророка Си, който завърши Сионовото състезание и се увенча с Венеца на Славата! И Истинен ще бъда да изпълня със Святия Си Дух всеки младеж от рода на Елиаким, който копнее да премине през Божиите Порти!
Верен бях да ви осветя и утвърдя чрез паметно слугуване, заради което пророкът Ми е ублажаван горе от всичките Светии! И Истинен ще бъда да ви направя да родите Плодовете Си върху Клоните Ми – с Моята Вяра вътре във вас!
Верен бях да ви опазя от дявола и всичките му демонични отмъщения! И Истинен ще бъда да ви направя поколение на Славата и Триумфа!
Затова последвайте Тайната Божия и до последното видение в тази най-свята пророческа книга! Видението с Бялото Камъче и Скритата Манна! Аз, Тайната Божия, все още говоря и не млъквам!”

2 мнения за “ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

  1. iankaiovcheva

    Благословено Слово от трона на Благодатния!Моля Те,Святи Отче,направи ни Верни до смърт и нека всяка Небесна Порта да изиска всеки един от Твоите, според както Си благоволил и да намери Вечната си Съдба,Която Си Ти,Скъпоценен Господи Исусе!Да Бъде Вечна Слава на Твоето Име!Амин и Амин!

Leave a Reply