ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искрено се надявам тази пророческа книга да те намери в Святия Дух на нашия Господ Исус Христос. Не просто като човек, който вярва в Бога, но като такъв, който се е научил да пребъдва в Него. Започвам именно с такива думи към сърцето ти, понеже Сам Господ ми потвърди на какви изпитания бяха подложени Божиите чеда, до които достигнаха последните пророчески видения, свързани с Реките на Времето.
Аз зная, че на никого не е било лесно, нито приятно да се усети като мишена на сатанинската ярост и отмъстителност. Зная също, че посочените от Бога ще устоят и ще се въздигнат още повече във всяческо познаване на Светлината и Благодатта, която Исус беше Верен и Истинен да ни подари от Сион. И понеже в духовния свят наистина се разгаря една последна и най-страшна битка, то аз усетих в сърцето си още едно докосване от Спасителя, което щеше да бъде свързано с нова пророческа книга. Книга, като своеобразен покрив, или по-скоро връх на Господното благоволение към мен и всички верни Божии чеда. Не че преди тази книга останалите не са били върхове и чудеса от Божията тайнствена премъдрост, но като свидетелство за Божия прослава, че Исус е могъщ – отново и отново да упражнява Вечната Си Сила и божественост в сърцето на слугата Си. Затова заглавието на тази книга е не само амбициозно, но напълно ще бъде подкрепено и потвърдено с пророческите видения в нея.
Нека да започна с това, че вече петнадесет години Исус ме употребява за Царството Си според дадената ми Благодат. И през тези години слугата Господен наистина вървя от Слава в Слава, и от Сила в Сила. Друг е въпросът колко от християните в България пожелаха да вървят в същата Слава и Сила. Някои Христови отстъпници още в първите ми години махнаха с ръка и ме отписаха, като неблагонадежден, непроспериращ и непробивен. За тях християнството беше именно това – да се пробива в кариера, просперитет и световна известност. Други се прилепиха към служение “Мория” с тънкото намерение, че това е поредната тщеславна ракета, която ще бъде изстреляна в религиозна слава и просперитет, правейки измамна аналогия на Стефан Главчев с не един и двама вавилонски търговци, които се обогатиха и позлатиха на пазарищата на великата блудница. Но като видяха през годините, че Божият слуга остава беден и живеещ на квартира, и те решиха в сърцата си, че “Мория” хич няма да я бъде. Трети, подбудени от дух на користолюбие, любопитство и най-откровено авантаджийство, се залепиха като пиявици в мизерията на Господния пророк, готови да изсмучат всичко, което може да се изсмуче, и да завлекат всичко, което може да се завлече. А когато Бог ги изобличи в сърцата им, че са безплодни и неблагодарни, закоравиха се в измамата на греха си и също се отдръпнаха от Божия слуга. Но Слава Богу, че на Пътя на Божия Пророчески Дух останаха и човеци, които в Дух и Истина бяха посочени за Звани, Избрани и Верни. Те не последваха Исус, за да взимат, но да дават и така да показват всичкото благоухание и жертвоготовност на сърцата си. За църковния Вавилон това беше непоносима ситуация и гледка, която дяволските първенци никак не можеха да търпят. Водени от баща си, дявола, те побързаха да похулят, анатемосат и опозорят искрените Божии чеда, като ги поставят в изолация, недоверие и най-отявлена религиозна омраза. Как моите братя и сестри преживяха тази най-страшна агония – аз не се наемам да опиша, нито да изкажа. Единственото, което и в този час правя, е това:
Да благодаря на Исус с верния стих на Апостола Му Павел, тъй точен за тази ситуация:
“Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата…” (2 Тимотея 2:19) 
И така, мили мой братко, твърдата Божия Основа стои!
Въпреки тоталната съпротива на богоненавистния религиозен дух, Божиите не са помръднали от Господ Исус Христос, нито Той се е отдръпнал от тях. И всички те, които познаха Името Му, наистина отстъпиха от неправдата. А когато отстъпиш от неправдата – тогава Исус ти дава Правдата. И каква по-голяма Правда да бяхме очаквали от Него, освен този чудесен и свръхблагодатен достъп, с който Той ни посочи за род на Елиаким и ни въздигна с Ключа на Давид, за да преминем през Портите на Правдата? Каква по-голяма радост и удовлетворение да изпълнят сърцата ни, освен тези, че именно ние сме поколението, което съвършено ще се утвърди в най-категоричните думи на Божия Син, казани на ученика Му:
“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят…” (Матея 16:18)
Точно тук спри и помисли върху Делото на Исус чрез пророка Му. Дело, на което свидетелстват сто и шестдесет и осем пророчески книги. Дело, за което Господ преведе слугата Си през петте кръга на Божието Свято Присъствие. Успяха ли светските църкви да повалят това Дело? Успяха ли непрестанните чародейства, хули и угнетения да поклатят камък, съграден върху Канарата? Успяха ли пастири-наемници, чиито нечисти съвести дяволът подкупи с американски долари, да осуетят служение “Мория” и да поставят един голям некролог върху Делото на Божия Пророчески Дух? Не стана ли точно обратното? Не са ли свидетелствата на Вечния Съдия най-големият некролог за Вавилонското царство, и за всичките му царедворци и поданици? И ако до днес самочувствието на Вавилонските проститутки е подплатено единствено със светски блясък и тлъсти банкови сметки, то какво им се пише в часа на възмездието, когато всички те ще скубят косите си и ще крещят в общ хор:
“Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един час запустя толкова богатство!” (Откровение 18:16-17)
Толкова много богатство Исус ще запокити в пъкъла, щото непременно трябва да се попитаме:
Колко религиозна енергия беше употребена, за да се събере това богатство? Колко милиони часове от проповеди за светски просперитет и поклон пред дявола е трябвало да чуят излъганите, за да развържат кесиите си за евтиния блясък на Вавилон? Колко хиляди академии, институти и училища създаде светската теология, за да утвърди болтчетата, гайките и механизмите на тази чудовищна машина за смилане на съвести и човешки души? Колко телевизии и радиостанции, списания и вестници, дискове и касети, книги и брошури бяха избълвани от засеняващите инкубатори на заблудата? И всичко това – в името на един проект, обречен на пълен провал и запустение! И всичко това – за да имат самочувствие онези човеци, които решиха, че ще си направят рай без Бог, и царство без Цар – защото те самите щяха да са царе и богове в измисления си Едем, и в религиозното си царство, което Словото Господно нарече “Великий Вавилон”.
Но сега ти казвам, братко мой, че ако богатството на блудницата ще запустее в един час, съкровищницата на “Мория” ще пребъде във Вечността. Защото (нека Исус потвърди това в сърцето ти) от Хълма Си Мория Господ ни даде най-чудните Си видения и откровения, най-скъпоценните камъни на Мъдростта Си, и най-дълбоките глътки от Скритата Си Манна. И ако светът все още гледа хипнотизиран към вавилонските лъжепророци и се възхищава на позлатените им от дявола служения, ти повдигни главата си нагоре и виж къде Господ Исус въвежда днес пророка Си. Защото по Съвършеното Му благоволение сега към сърцето ти идва пророческата книга за “Тайните на Царството”. Онези тайни, с които Светлината на Святия Дух завинаги ще обгърне сърцето ти в непоклатимата вяра и Свята надежда, че не човеци, но Отец Те е прибавил в Църквата на Сина Му, и не ламтящи за десятъка ти пастири са те вписали в жалките си списъци, но Сам Спасителят те е записал в Книгата на Живота.
Отвори вратата към тайните на Царството! И нека Бог запечата духа и сърцето ти в най-дълбокото духовно посвещение, слизало от Светлините на Сион! Амин и Амин!

Вашият коментар