ЗА НАЙ-УСПЕШНИЯТ ТЕСТ ПРОТИВ ИСТИНСКИЯ КОРОНАВИРУС!

Верни приятели на служение Мория! Като гледам черната и дълбока пропаст, към която се е устремил целият свят, ми се иска да помоля Бог да ме скрие в Присъствието Си веднъж и завинаги, и повече да не предавам сърцето си на скръб и очите си на недоспиване. Защото този свят не може да бъде нито изцелен, нито смирен, нито успокоен от каквито и да било усилия на Небесни пратеници и посланици от Хълма Сион. Ако беше възможно, то Спасителят нямаше да ни предупреждава, че ще се умножи беззаконието, а любовта на мнозинството ще охладнее. Ето защо съм възприел мисията си като звук на Тръба, а не като изцелителна отвара. Понеже Единственият Изцелител и Спасител е Господ Исус Христос, а аз съмо един пътен знак, който насочва човеците към Него. И ако за двадесет и седем години неуморно подвизаване в благовестието събрах истински верни приятели, чийто брой е два пъти по-малък от броя на книгите ми, то нямам никакво очакване, че статуквото ще се промени, ако и във всичките ми послания да блести Светлината на Божия Син. Но въпреки това ще продължа да пиша посланията си, когато бъда изрично подбуждан от Спасителя. Защото най-страшното горко ще настъпи тогава, когато Той спре да говори и прибере Своите Си, а светът бъде предаден на всичките ужасни последствия от неизброимите си престъпления.
Днес все още е ден преди Деня, час преди Часа, и миг преди Мига на тоталното срутване на човечеството в черната и дълбока пропаст на Вечното осъждение. И ако тук и там на този грешен свят все още блестят скъпоценните камъчета на Бог Отец, то именно заради тях мярката на Гнева е премерена и омекотена. Но ще дойде време, когато страхът и ужасът ще хванат езичниците за гърлата, а кошмарът им ще бъде неописуем.
Настоящата световна пандемия от заразния коронавирус е възможно най-последното предупреждение от Всевишния, ако и светът да отказва да го приеме по този начин. Защото има милиони адвокати на дявола и греха, които започнаха да хвърлят всичките си усилия да омаловажат Божия Гняв. За тях коронсавирусът е безобиден.
„Просто един от многото вируси, какво толкова? Колко епидемии и пандемии сме преживели, ще преживеем и тази, за да се върнем към „нормалния“ си начин на живот. В крайна сметка броят на умиращите човеци от много други болести, като рак, инфаркт или инсулт, не е ли в пъти по-голям от умрелите от коронавируса?“
Да, така е! Но броят на умрелите от други болести е представителна извадка от броя на цялото човечество, което е близо осем милиарда! А броят на умрелите от коронавируса е все още с твърде малък брой заразени, който вече клони към един милион и половина. Така, че сами решете дали четири или пет процента от регистрираните заболели е малък мор? Защото ако пет процента от милион и половина са седемдесет и пет хиляди, то същите проценти върху милиард и половина са седемдесет и пет милиона човека, тоест, повече жертви от Втората световна война.  Ами ако става дума от коронавируса да се заразят две трети от човеците на света…
Знаем ли кога ще се изчерпи Божият Гняв? И ще се изчерпи ли изобщо, след като има постоянни възбудители, които да го разпалват? Не трябва ли възбудителите да бъдат ликвидирани? Не трябва ли причините за Гнева да бъдат премахнати? Но как да откажеш нечестивия от пътищата му? Или как да отнемеш властта от протежетата на дявола, след като имаш само едната си съвест, едната си вяра и единия си глас? За какво друго да биха ти стигнали те, освен за личния ти протест и негодувание? И да мислиш ли, че докато Сатана и демоните му са развързани, Царството на Исус ще се установи на земята? Не казва ли превъзходният псалом за нашият Господ, че:
„Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще смаже главата на неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока край пътя; затова ще дигне глава високо…“ (Псалом 110:6-7)
Не казва ли и Бог Отец чрез пророка Си Захария:
„И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои люде; а те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог…“ (Захария 13:8-9)
Даваме ли си сметка изобщо за гигантските мащаби на конфликта между Небето и земята? Не е ли слабо всяко човешко въображение, за да си представи колко дълбоко е влязъл дяволът в човеците и те в него? И ако имаме вярата да си представим безбожния свят като едно огромно духовно тяло, съставено от езичници, друговерци и окултисти, то какво да би разболявало тялото, ако не Главният Вирус, който е дявол и Сатана? Кой друг да ръководи това безбожно тяло, ако не Божият противник с короната на мерзостта си? Не предложи ли Сатана короната си на Божия Син, отрупана с всичката слава и богатства на света, като Му каза:
„Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш…“ (Матея 4:9)
Прие ли нашият Господ короната на Главния Вирус или с презрение му заяви:
„Махни се, Сатано, защото е писано: „На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш“…“ (Матея 4:10)
А защо днес няма едно място на света, където световните властници и управници да не са се поклонили на дявола? Защо всички са приели короната му, като са изкривили гръбнаците си от мерзостни поклони? Колко години от Възкресението на Възлюбения Си Син Небесният Отец наблюдава това ужасно човешко падение? Не са ли близо две хиляди? Колко века зениците на Благия и Милостивия са гледали как заразата на лукавия преминава през човечеството от пандемия в пандемия, от пандемия в пандемия, от пандемия в пандемия… Не пожънаха ли тези пандемии милиарди души в пъкъла? Не бяха ли съпроводени от войни и опустошения, от кръвопролития и отвратителни беззакония?
Но ето, че сега на света се яви една последна пандемия, с която Небесният Отец иска да покаже на цялото човечество какъв е биологичният или по-скоро природен аналог на дявола. И изведнъж всички езичници станаха сериозно загрижени за здравето и сигурността на нациите и държавите си. Всички вкупом се уплашиха и въведоха социални изолации, режими и ограничения, за да не може коронавирусът да заразява човеците. И в престараването си пропуснаха да забележат, че вирусът има всичките свойства на лукавия дявол. Защото се проявява много по-късно от останалите вируси, а хората, които се заразят от него, са изключително асимптоматични в началото, тоест, не проявяват признаци на заболяване. Не са ли така и езичниците под властта на милиардите демони? Не стават ли роби на страстите си, влеченията си, суетата си, злобата си, коравосърдечието си, докато за пред света си слагат маска на благоприличие, за да бъдат считани за съвсем нормални? И има ли измислен скенер, който да забележи лукавите вдъхновители, които живеят в сърцата им? Не са ли единствено възможния скенер думите на Господ в Евангелието:
„От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете…“ (Матея 7:16-20)  
Какво ще кажете за всички тези аргументи, мили приятели? Ако всяко лошо дърво се отсича и хвърля в огъня, то защо да се чудим, че дойде един последен пожар, който хвърли света в потрес? Ако да би този свят застанал пред Божия Престол, та да рече на Всемогъщия:
„Защо ме хвърляш в този страшен потрес, Боже?“
…то няма ли от своя страна и Бог да го попита:
„Защо стигаш само дотам, че да виждаш своя потрес, а не искаш да видиш Моя потрес, който разпали негодуванието Ми? Не съм ли Аз в потрес, по-голям от твоя, когато виждам как една нация си гласува военен бюджет за тази година от осемстотин милиарда долара, за да създава нови и страшни оръжия за унищожение и да демонстрира насилие и недосегаемост, когато с този бюджет би се ликвидирал всичкия глад на света? Не съм ли Аз в потрес, когато един процент от жителите на земята притежават повече от половината световно богатство, и въпреки това сърцата им никога не казаха „Стига“ на огъня на алчността, разпален в тях от Мамон? Не съм ли Аз в потрес, когато в самия край на стария свят милиарди са затънали в пясъците на суетата, за да ги вълнуват само страстите на плътта, а да презират Плодовете на Духа Ми? Не съм ли Аз в потрес от гордостта, пресищането с храна и безгрижното спокойствие на нечестивите, които категорично отказаха да гледат към протегнатите за милостиня ръце на сиромасите? Кой е тогава по-големият потрес? Твоят или Моят? Коя е по-голямата скръб? Твоята или Моята?“
Няма ли светът по-скоро да иска да онемее, отколкото да отговори на Божиите въпроси? Няма ли да поиска вдън земя да се скрие, защото би осъзнал, че е пуснал Главния Вирус в сърцето си? И за ваксини и тестове ли да би мислил нечестивия и грешен свят или да коленичи в разкаяние, отричайки се от дявола и съблазните му? Няма ли един най-верен и успешен тест против Главния Вирус и тъмния кодекс на неговите беззакония? Няма ли едни свещени думи, написани върху каменните скрижали, които Пророк Мойсеи възвести на Израил? Няма ли две най-святи заповеди, изговорени от нашия Господ Исус Христос:
„Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците…“ (Матея 22:37-39)
Ето ви го Тестът, приятели мои! Най-верният и благодатен Тест, с който можете да държите проклетия Вирус далече от сърцата си!
Светът мрази този Тест и презира Христовото Учение! Жертвите на дявола всякога са считали и ще продължават да считат Любовта към Бога за слабост и братолюбието за уязвимост. И това е така, защото никой демон не иска да изгуби завоеванията си или да напусне крепостите си. Хипнотизирани от старовременната змия, и излъгани в душите си от лукавството й, светските човеци ще хвърлят всичките си усилия в създаването на ваксина против един земен коронавирус, но фатално ще пропуснат да осмислят най-съдбоносните думи, които Спасителят е казал на приятелите Си. Думи, които гласят:
„А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите…“ (Лука 12:4-5)
Бойте се от Святия и Всемогъщ Бог, приятели! Защото страхът от Бога е начало на Мъдростта, и отдалечаването от Злото е разумът, който съвършено ще ни съхрани в това най-угнетително и тежко време! А колкото до Божия Гняв – той е Огънят, който ще порази всяко зло дърво и всяка безплодна пръчка!
Амин и Амин!

11 мнения за “ЗА НАЙ-УСПЕШНИЯТ ТЕСТ ПРОТИВ ИСТИНСКИЯ КОРОНАВИРУС!

 1. Галина Бъчварова

  Амин и Амин!!! Нека се Боим от Господа нашия Бог! Той убива и Той изцелява! Благословен да Бъде довека Святия Бог!❤️🕊️❤️🕊️❤️

   1. Tsvetanka Mircheva

    Благодаря ти брат Стефане за прекрасното откровение! Благодаря на Господа За Милостта която продължава да ни дава на нас грешните! Но всичко това скоро ще свърши и аз ,моля Моя Татко Небесен да не се намерим под Неговия гняв! Слава На Името Господне Завинаги! Амин и Амин!

 2. Бъди благословен скъпи Стефане и вие мои братя и сестри в Христа, брат Стефан и Мория.Няма по сляп,от този който не иска да види и по глух от този който не иска да чуе.За това и едните и другите ще бъдат разтърсени и отърсени от всичко на което уповават и съблечени голи.За да се спаси най-ценното душата. Мечтая за деня в който ще се прегърнем.

 3. 3milia Ormandjieva

  Много ми помогна брат Стефане много съновидения и откровения които Бог ми беше дал намерих в твоите книги Бог да те обкръжи с огнения си обръч и никакво зло Да те не докосне теб и домът ти Амин

 4. Богомил Димчев

  Велик е Господ Бог които е справедлив и този огън и наказание е милост Божия към рода на непокорните.
  Благодаря ти брат за словото и за звука който идва от прекрасната Божия тръба Благодаря ти Отче

 5. Камелия Пейчева

  На моменти имам чувството,че Грабването е минало.Но като видя,че брат Стефан е публикувал нова статия се успокоявам,че не е.Моля се за всичките си братя и сестри Бог да ни упази до края.Бог да те благослови,братко и все така да имаш сили да тръбиш с Божията тръба.Амин!

Leave a Reply