ЗА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОНАВИРУСА И ПЛОДОВЕТЕ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

Мили и верни приятели на служение Мория! Аз няма да престана да се моля на Господ Исус Христос за всеки от вас, в когото гори и пребъдва Словото на Божия Пророчески Дух. Същевременно зная, че ако Всевишният пази людете на Завета Си, то именно живите Божии думи в сърцата им са Съвършеният им Щит и Небесна закрила. Не така обаче стои въпросът със света на езичниците, който е като врящ котел от беззакония и престъпления. Именно този свят трябва да бъде стреснат и разтърсен както никога, за да проумее накъде го водят пътищата му. Защото всичките пътища на света водят винаги към едно и също място – в дълбочините на неугасимия пъкъл.
Настоящата пандемия от коронавируса е като един пожар, който след всеки изминал ден става все по-мащабен и разорителен. Суетният кураж, с който стотици медии и сайтове бяха решили да зареждат зрителите, читателите и слушателите си, все повече започва да изтънява, защото лошите новини изпреварват добрите, а броят на поразените става все по-голям. Никак не е безобиден този вирус, щом от пожара му изгарят хиляди съдби и животи. И като си помислим, че всичко това се случва с позволението на Бог Отец, с допускането на именно такъв мор върху човечеството, то значи, че е крайно време една червена лампичка да започне да мига тревожно в съвестите на всичките човеци.
Всеки от нас е преживявал неведнъж вирусно заболяване. Аз самият съм прекарал през живота си около десетина грипни инфекции, но всеки път организмът ми се е справял с натрапника и здравето ми се е възвръщало с пълна сила. Но не си спомням такива крайни мерки, свързани със социална изолация, както е сегашната. Не си спомням държави да са затваряли граници, площади да са опустявали, магазини да са затваряли вратите си, градове да са прекъсвали транспортните си връзки, а болниците им да изнемогват от постоянния наплив на човеци с влошено здраве поради върлуващия коронавирус. А всичко случващо се може да бъде обяснено само с едно изречение:
Краят на този грешен и нечестив свят е съвсем близко!
Толкова е близко, че имаме съвсем малко време, което да ни достигне да свършим най-важното и най-съдбоносното за душите си, а именно:
Да ги подготвим за Вечността!
Жертвите, които запълниха черната статистика от Covid 19 в медиите, вече са оттатък! Броят им е близо седемдесет хиляди и ще продължи да расте! Те са посрещнали своята Вечност, без значение дали тя им харесва или не! Те няма да се върнат отново да изживеят живота си, коригирайки едно или друго в него, просто защото всички човеци живеят само веднъж и според верните думи на Апостола с тях отпосле се случва писаното:
„…тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд…“ (Евреи 9:27)
Нека тогава да ви кажа, че главното знамение в духовния свят от тази световна пандемия с коронавируса е това, че Вечният Съдия вече е застанал с ангелските Си войнства пред вратите към Вечността и за последен път извиква с гръмогласен Глас към жителите на цялата Земя:
„Смирете се и благодарете на Бог, Който наказва онези, които люби! Вършете дела, достойни за Покаяние, защото присъдата над умноженото беззаконие е произнесена и светът ще погине в Огъня на Божия Гняв! Бунтът на гордостта и роптанието на непокорството още повече ще усилят Гнева, а само Смирението и Покаянието ще го умилостивят, за да отстъпи място на все още действащата тук и там Божия Милост!“
В колко червени лампички обаче ще заблестят именно тези Господни думи? Или колко човешки съвести ще бъдат жегнати, смутени и изобличени? Не търси ли светът винаги свои собствени пътища за справянето със всяко предизвикателство, но не и Божиите пътища? Какво значи това, че държавата ще ме инструктира от всичките си медии, призовавайки ме към социална дистанция и самоизолация? От хората ли днес трябва да се дистанцираме или от гнусния дявол и демоните му? Защо нито един политик не намери верните слова, които да усмихнат Бога? Защо нито една медия не прогласи благодатните Апостолски думи:
„Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас…“ (Ефесяни 4:25-32)
С колко лъжи се напълни светът само от началото на тази пандемия? Колко глупости, колко конспирации, колко догадки, обвинения и лукавства? Не яхнаха ли страха от коронавируса именно слугите на дявола, за да мамят човеците отново и отново, та да ги придърпват в ноктите на хищника? Не се ли развъртяха врачки и екстрасенси, шарлатани и псевдоучени? И никъде нито дума за Божия Син, нито дума за Покаяние, нито дума за Умилостивение? Ако Апостол Павел ни учи да не даваме място на дявола, то така ли постъпват политиците на този свят? Не е ли световната политика именно една от невестите на лукавия? Как може една невяста да не дава място на мъжа си в общото им ложе?
Но аз нека продължа с това, че една от изричните мерки срещу коронавируса е да си мием ръцете със сапун. В това няма нищо лошо. Мярката наистина е добра, но касае само и единствено плътския човек. Всеки човек има тяло, за което е добре да се грижи, да го къпе, облича, храни и поддържа. Колко повече при една такава пандемия, когато може със сапун и вода да отмие полепналия по ръцете опасен вирус.
Но какво да правят поколенията на нечестивите с полепналия в сърцата бунтовен грях?
Ето това е същинският въпрос, зад който прозира отговорът за появата на коронавируса!
Могат ли цялата върволица от професори и доценти, които не се наприказваха и не се наумуваха по студия и сайтове, да вникнат с вяра в съвършено точните думи на Апостол Яков:
„Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи…“ (Яков 4:8)
Ето, че и Христовият Апостол призовава към миене на ръцете! Но това е духовно измиване на духовните ръце, които отговарят на делата ни. Защото на човешкия род е дадено да се приближава към Бог Отец само с ръцете си! Те са, които се протягат към Небето! Те са, които могат да погалят, да подкрепят, да се свият в шепи на щедрост, да се протегнат към клетник, да хвърлят въже към удавник, да явят цялата състрадателна, съпричастна, изобилна и спасителна Христова Любов! Ето това ще рече грешният да измие ръцете си с действителните плодове на Покаянието! Ето това значи благоразумният да проумее какво е имал предвид Бог Отец за онези, които се приближават към Него според посланието на Апостол Яков. Защото Всевишният в Святостта и Ревността Си е заявил още чрез Пророка Си Моисей:
„…никой да не се яви пред Мене с празни ръце…“ (Изход 23:15)
За съжаление днешните ръце на светските господари и управници са не просто празни, но гнусни. Това са ръце на подкупи и насилие, на кражби и присвоявания, на коварства и грабежи! И даже такива ръце да се мият със сапун, според препоръките на Световната Здравна Организация, пак нечестието им ще остане пред погледа на Вечния Съдия. Защото ще отмият един земен вирус, но няма да отмият печатите на умноженото беззаконие от дланите си.
Нека да видим и другата препоръка към света, свързана със слагането на маски. Все пак всеки човек диша, кашля, киха. И ако е преносител на коронавируса – би заразил мнозина. Но дали със слагането на маска би удовлетворил Вечния Съдия, че е проявил нужния разум в това време на пандемия? Отговорът е, че отново мерките ще опрат само и единствено до плътския човек, та поне отчасти да филтрира въздуха, който диша.
Но какво да кажем, когато не става дума за въздух, но за дух? Не е ли именно духът на световното нечестие подбудител на Божия Пламенен Гняв? Помним ли от Свещеното Писание как един мъж гонеше и разоряваше Църквата Исус Христова. За него в „Деянията“ е написано:
„А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим…“ (Деяния 9:1-2)  
Виждате ли какво правеше Савел? Стихът ни казва, че той „дишаше заплашване и убийство“! Но за разлика от днешните заразоносители, които трябва да носят маски, Савел дишаше смърт не от физичния въздух, но от „княза на въздушната власт, който действа в синовете на непокорството“. (Вижте това в Ефесяни 2:2) Няма ли си този княз тъмна корона? Не действа ли той именно като вирус в духовете на човеците, както и коронавирусът в поразените днес? И какво трябваше да стори Савел, за да спре да диша заплашване и убийства?
Нищо повече от това: Да се смири след срещата си с Божия Агнец на пътя към Дамаск!
Така големият Савел се превърна в малкия Павел, а воалът на Смирението се превърна в неговата защитна маска, в неговия най-сигурен шлем против княза на въздушната власт! И ако това Павлово Смирение днес се беше явило сред политиците и властниците на света, то Сам Отец от Небето би заповядал на разорителя да спре могъщото въздаяние на Гнева!
Ето така, мили приятели, според продиктуваното ми от Святия Дух, аз днес ви явявам какви са Плодовете на Умилостивението, като най-сигурна защита от коронавируса, и най-съвършен щит срещу дявола, който е князът на въздушната власт.
Измиите ръцете си с делата на Покаянието, и покрийте сърцата си с Воала на Смирението, за да сте готови за срещата с Младоженеца! Защото този свят никак няма да послуша предупреждението от един Господен пророк, нито ще го зачете за вярно и авторитетно! Но вие, които ясно чувате Гласа на Божия Син, ще разберете, че Той ви пази и закриля! И пак Той ще ви изпълни със Силата Си, за да извършите изричната Му Воля преди да настъпи мигът на Вечността. Волята, с която е заявил в края на Свещеното Си Писание:
„Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже…“ (Откровение 22:11-15)
Амин и Амин!

7 мнения за “ЗА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОНАВИРУСА И ПЛОДОВЕТЕ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

 1. Галина Бъчварова

  Амин и Амин!!! Нека се намерим достатъчни пред Погледа на Святия Бог! С чисти ръце, с чисто сърце!

 2. Елена Хелер

  Холивудските сценарий за апокалипсиси, световни катаклизми и за края на човечеството бледнеят пред реалността, която постигна света и хората от това поколение.
  Спомням си, че в една от книгите Бог ти каза, че малко преди края ще ти даде отново да надуеш Тръбата за последен път. Вярвам, че този последен път е дошъл и коронавирусът е последният Вик от Небето към хората на тази Земя за осъзнаване и покаяние.

 3. Yordanka

  Амин и Амин! Дай Боже, Червената лампичка на Твоето Предупреждение, да събуди съвестите на мнозина , и да ги доведе до Смирение и Покаяние! Според Твоето Милосърдие и Твоята Воля Боже, да Бъде!

Leave a Reply