ЗА ГОСПОДНИЯ МИР, РАЗОРИТЕЛЯ И СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ!

„Кой ще е онзи, който казва нещо, и то става, без да го е заповядал Господ? Из устата на Всевишния не излизат ли и злото и доброто? Защо би пороптал жив човек, всеки за наказанието на греховете си? Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господа…“ (Плачът на Еремия 3:37)

Мили приятели на служение Мория! Пандемията от коронавируса все повече се разраства, като неугасим пожар, а в световните новинарски емисии няма друга новина, която толкова да плаши и ужасява земните жители, както тази, че стихийният мор не може да бъде спрян, ограничен или победен. Единствените мерки, които засега забавят пожара на заразата, са карантината и социалната изолация.
В едно такова време Божиите хора трябва всячески да съхранят Господния Мир в сърцата си и да знаят, че всичко, което се случва на този свят, е заповядано от Бога. Господ не е в неведение кой се заразява и кой умира от тази коронавирусна инфекция. Защото Той държи в Десницата Си ключовете на смъртта и ада. Господ знае кои ще оцелеят и защо ще оцелеят. Знае също кои ще порази и защо ще ги порази…
Когато преди двадесет и седем години тръгнах след Исус, за да Го следвам и слушам Гласа Му, аз не знаех, че на Неговия Път ще срещна всичките съпротивления на дявола и цялото възможно отрицание от човеците, които не са на Господния Дух, но са стъпкали Завета Исус Христов с многобройни компромиси и поклони пред дявола. И в миговете, когато в някоя пророческа книга Спасителят говореше с Гняв за рода на нечестивите и отстъпниците, аз треперех от думите на Господното въздаяние, които трябваше да запиша. А след това се убеждавах, че предупрежденията на Вечния Съдия изобщо не трогват онези, към които са отправени. Търговците не се отказаха от търговията си в църквите, защото имаха водещия си пример от един куп световни евангелисти и проповедници, които ставаха милионери с поклоните си пред Мамон. Теолозите не се отказаха от дипломите си, защото те им осигуряваха привилегии и църковни постове. Лицемерите не се отказаха от ролите си, кариеристите – от възхода си, чародеите – от грима на Езавел, доктринерите – от Кореевото насилие и скърцането със зъби. Изобщо никой от тези човеци, станали прицел на Божия Гняв, не се отказа от пътищата си, нито се разкая за делата си, та да би преживял Покаяние. Тъкмо обратното – с присмехулство и религиозна гордост побързаха да ме низвергнат, похулят и зачеркнат, като вреден, лъжлив и мамещ човеците автор, който подкопава църковните авторитети.
Е, приятели мои! В онези мъчителни и трудни години, а и до ден днешен, аз се усещах така, както сега медицинските власти в нашата държава постъпват с човеците, които са заразени с коронавируса. Те ги слагат под карантина от четиринадесет дена, за да не заразят здравите хора край тях. А ако случайно положението им се влоши – чак тогава влизат за лечение в болница.
Но как трябваше да живея аз, с моята карантина, поставена ми от религиозните лидери на църквите в България? Как трябваше да ходя с открито лице и почтено име по пътя си, когато върху живота и делото ми стояха анатемосванията и дамгите от лидерите на целокупното Християнство? Какво ме съхрани, за да не се побъркам от страшната изолация? Как се запази психиката ми, за да не полудея? Как издържах не ден или два, не месец или два, но повече от двадесет години, без да помръдна нито на йота от призванието и избирането ми от Господ Исус Христос?
Ами нека бъда искрен и ви кажа, че през всички тези години до днес ме съхрани Мирът Господен! Съхрани ме Небесната Вярност на моя Бог и Цар, с която Той ревнуваше да изпълни в живота ми правдивите Си думи, изречени от Пророк Исайя:
„Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; и голям ще бъде мирът на чадата ти. С правда ще се утвърдиш; далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, – далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе. Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче, не чрез Мене; всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе. Ето, Аз създадох ковача, който раздухва въглищата в огъня и изковава оръдие за работата си; Аз създадох и разорителя, за да съсипва. Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, и правдата им е от Мене, казва Господ…“ (Исаия 54:13-17)  
А докато изпълняваше тези Святи думи в съдбата ми, Исус ми прибави и Живия Си Верен остатък, който познава Гласа Му и следва Духа Му. Тъй щото Мирът Господен, който изпълва моето сърце, да изпълва и сърцата на приятелите ми.
Но аз ви моля, мои братя и сестри, отново да се върнем на горецитираните стихове. Защото в тях има едно изречение, което Вечният Съдия отлагаше дълго време и не заповядваше неговото изпълнение. Това са думите:
„Аз създадох и разорителя, за да съсипва…“
Как мислите? Тази последна 2020 година няма ли да е година на разорителя? Не се ли разоряват вече икономиките на цели държави? Не се ли съсипват цели отрасли като туризъм и транспорт? Няма ли карантината, в която мнозина нечестиви поставиха един Божий пророк, за да не смущава любовната им игра с дявола, сега да стане именно тяхна карантина? Къде са днес църковните авторитети, за да смъмрят този разорител, та да не докосва дори цялата територия на страните, в които живеят? Не се ли спотайват в ъгълчетата, надявайки се заразата да ги пропусне? Проверете и научете къде по света разорителят разпали най-големите си пожари, за да проумеете кои поколения днес попадат под ударите на Божия Гняв. Защото този път той няма лесно да утихне. И дано никой не вижда в тези мои думи плътско злорадство, сиреч:
„Ха така, пада ви се!“
Но нека всеки сериозно да се замисли как стои пред Бога и с какви дела ще застане пред изпитващия Му поглед. Защото, ако можех да измоля от Исус, още една година в Пролома за Спасението на човеците, бих го сторил. Но като зная, че Той е Сърцеведецът, който чете най-скришното в сърцата на човеците, слагам ръка на устата си, и няма да възроптая, нито ще съизволявам с Него за допуснатите Му съдби върху целия свят. Защото докато църквите хулеха мен, опозоряваха Него. Докато християни се подиграваха с мен, храчеха в Него. Докато църковни лидери анатемосваха мен, разпъваха Него. И това се случи не само тук в България, но и във Великобритания и САЩ, където преведените книги на Божия Пророчески Дух напразно търсеха сърце, в което да се приютят, и ръце, които да подкрепят Божието Свято Дело. С едно благодатно изключение на Верен и скъпоценен американски приятел, посочен от Господ, за да изговори най-важните пророчески послания на английски език и да ме подкрепя с щедростта си. И с още едно изключение на двама Верни и щедри приятели от малката южноамериканска държавица Тринидад.
Верни приятели на служение Мория! Написах това послание, за да ви насърча да се закрепите в Мира Господен! Да се изпълните с упование в Исус, като пребъдвате с Него във вътрешните си стаички, докато премине Гневът! Защото този нечестив свят отхвърли не само мен, като Божий пратеник и посланик на Светлината! Не! Навсякъде по света, във всяка една държава слугите Господни бяха похулени, намразени и отхвърлени. А така те дословно изпълниха съдбата си, която се открива в Христовите думи:
„Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба…“ (Матея 22:2-9)
И ако някой още се затруднява да разбере кой е този „град“, който е бил изгорен и където убийците на Божиите слуги са живели безметежно и нечестиво, то нека знае, че името на града е Вавилон, а засеняването му вече е сграбчило всички народи и езици. И днес, когато целият свят е притихнал в страх и ужас от разорителя, нека в умовете и сърцата ви се възцари Мирът Господен. Онова Свято спокойствие и тишина, което преживя и Божият народ Израил, воден от Пророк Мойсей, в последната нощ на Господното преминаване през нечестивия Египет. Амин и Амин!

12 мнения за “ЗА ГОСПОДНИЯ МИР, РАЗОРИТЕЛЯ И СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ!

 1. Галина Бъчварова

  Амин и Амин!!! Благословен и Благодарен Бъди, слуго Господен! Благословена да Бъде Съвършената Воля на Бога!

 2. Yordanka

  Амин и Амин!!! Бог е верен на Словото Си! Благословен,БлагоДарен и Възрадван Бъди слуго на Живия Бог!!!

 3. Tsvetanka Mircheva

  Благодаря ти брат Стефане за прекрасното откровение! Бъди благословен ти и семейството ти! Амин и Амин!

 4. Камелия Пейчева

  Който приема пророк в името на пророк наградата на Пророк ще получи!Бог да те благослови теб и семейството ти

Leave a Reply