РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ МОРЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз дълбоко вярвам, че завинаги ще запомниш виденията от тази пророческа книга и те няма да избледнеят от сърцето ти поне до мига на нашето грабване от Господ Исус Христос и въздигането ни в Неговото Царство.
По Волята на Бога, Създателят на Небето и земята, ние сме се родили в този отрязък на времето, който е нашата реалност, в която ще изживеем нашия живот. И искаме или не – непременно ще трябва да избираме между четирите главни Реки на Времето, макар че в едната от тях идваме по природа и рождение. В зависимост от избора, който направим, ще определим и сетнината си. Защото изборът е кормилото на личния ни кораб, с което го направляваме къде да плува във Времето, и с каква скорост да го прави.
Няма защо да те убеждавам, че смъртоносните реки Тигър и Ефрат са родени от болното въображение на дявола, и от неистовата му амбиция да се изживява като несъществуващ бог, който предлага несъществуващи клаузи в лъжливи религии. Не че някога е имало истинска религия, която да работи за Истински Бог. Защото нашият Господ и Бог в Небесния Ерусалим ни остави Своето учение, което не е религия, нито пък някога ще бъде. Да принизим Спасението и Вечния Живот, давани ни от Исус, до религия, ще рече неразумно да смесим в представите си Тигър и Ефрат с Фисон и Гион. Но ти помисли, братко мой, че още след грехопадението Бог разклони Реката Си на четири главни реки. И това Той направи, за да покаже на човешкия род, че Неговите Времена никога няма да се смесят с времената на дявола, и Неговият Свят Дух никога няма да се яви като свидетел върху религиите на дявола.
Защо тогава човеците толкова категорично слагат учението на Исус между всички останали религии? Защо се опитват да смесват реки и времена, които Бог още от началото е заповядал да текат разклонени?
Истината се крие в това, че лукавството на дявола е дълбоко като бездната, и покрито с всичкия възможен мрак, където Сатана потулва тайните си и изработва маските си. А кой би тръгнал да слиза в бездната, та да изследва плановете на тигъра Авадон? Или кой би надникнал зад портите на ада, та да стане свидетел на най-гнусните и проклети заговори против живота на човеците, и против Святия Престол на Бога?
Истината е, че само Божий пророк, воден от Господа, може да освети в тъмното, и да извади наяве тайното. И именно това направи Исус чрез слугата Си в тази най-дълбока и помазана книга. А когато човек е стигнал в разбирането й до това последно изречение, което чете, то тогава вече започва да му става ясно, че мястото му не е в света, та да бъде блъскан и завличан от измамите на дявола, нито в световните религии, та да бъде погълнат от Тигър или Ефрат.
Мястото на всички ни днес е в река Гион, и сред тихите силоамски води, които могат да спасят душите и сърцата ни от потопяващите света сатанински времена. Защото да пребъдваме в Гион ще рече да останем скрити с Христос в Бога. Далеч от погубителните заблуди на измислените дяволски богове и измислените им религии. Понеже има съдба, записана от Бога, която е валидна за всичките реки на света. Нека запиша по-долу библейските стихове, в които се открива тази съдба, за да те въведа във видението, което Господ даде на сърцето ми. Ето писаното в “Еклeсиаст”:
“Всичките реки се вливат в морето, и пак морето не се напълня; на мястото гдето отиват реките, там те непрестанно отиват…” (Еклeсиаст 1:7) 
И така, братко мой, писаното не може да се наруши. То е погледът на Божията Мъдрост, който се простира от началото до края на всичко създадено и сътворено. Така непременно всичките реки ще се влеят в морето, и те непрестанно ще отиват към него. Въпросите тук са:
Какво е морето в съдбоносните стихове от “Еклeсиаста”? И дали Фисон и Гион, Тигър и Ефрат ще се влеят на едно и също място? Ако биха се влели в едно и също море, то те биха били едни и същи реки, които нямат големи разлики помежду си. Но разликата между Божието и дяволското море е толкова голяма, колкото е между Истината и лъжата, между Светлината и мрака, между Правдата и беззаконието. Ето защо стихът от “Еклeсиаст” тук ще се яви с двоен прочит, който да касае сетнините – веднъж на Фисон и Гион като Божии реки, и веднъж на Тигър и Ефрат – като дяволски реки.
Както Сам Господ загатна на всички ни в края на предишната глава – Тигър и Ефрат ще обединят усилията си, тъй щото Авадон ще излее религиозната си власт в реката Ефрат. А тогава религиите на Изтока ще се съединят с религиите на Запада, за да се яви новият световен ред на човека-Антихрист. Самото вливане между религиите няма да мине без сътресения, защото амбицията на Антихрист ще бъде да представи себе си за Бог, и да седи както Бог в Божия Храм. И тогава теософията, обединяваща Тигър и Ефрат, ще наложи на света името на мнимия Христос, а всички останали божества и имена ще бъдат счетени за второстепенни. Сам можеш да си представиш колко болезнена ще бъде реакцията на онези религии и течения от Тигър, които всякога са отричали Истинския Христос, за да се впечатляват или покорят на мнимия. Защото мнимият идва и казва:
“Аз съм вашият бог и спасител и заповядвам на цялата земя да ми се покори и да ми отдаде дължимата на името ми слава!”
Иска или не, Авадон ще преглътне унищожаването на онези свои религии, които не е успял да приобщи с теософия към реката Ефрат. Защото все пак той е началникът на религиозния Изток, но тъмният му господар Сатана е началник на религиозния Запад.
А кой е този слуга, който няма да изпълни волята на господаря си?
Дяволът играе “ва-банк”, тоест, иска или всичко, или нищо. Но именно това е записаното в “Откровението”, където звярът Антихрист ще има подкрепата на десет земни царе. И от гледната точка на дяволската амбиция, че Антихрист е Христос, то всички останали религии, които не го изповядат, се явяват пред очите му като една обща блудница. А за съдбата на тази блудница е писано:
“И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи…” (Откровение 17:16-17)
И така, братко мой, сам виждаш и се убеждаваш, че ако Истината има едно лице, лъжата има много превъплъщения. А тези превъплъщения не са съгласни и воюват помежду си, тъй щото Сатана се обръща сам против себе си, за да осъществи най-безумната амбиция на гордостта и превъзнасянето си против Бога. Въпросът, който все още остава, е:
В какво море ще се превърнат реките Тигър и Ефрат, когато се съединят помежду си?
Понеже ако в земен план Тигър и Ефрат се вливат в реката “Шат-Ел-Араб”, която се влива в Персийския залив, то и в духовен план ще има едно твърде страшно море, което е последното море на дявола във времето на човешкия род. За да разберем отговора на въпроса, ще се върна отново на Реките Фисон и Гион, които също се вливат в море, за да се сбъдне писаното, че:
“Всичките реки се вливат в морето…” (Еклесиаст 1:7) 
Виж сега, братко мой, морето, в което се вливат Божиите Реки, за да ти стане ясно и в какво море са се превърнали дяволските реки:
“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете…”  (Откровение 15:2-3)
Трудно ли ти е вече да си отговориш в какво море ще се превърнат Тигър и Ефрат? Трудно ли ти е да си спомниш от Библията кога за пръв път Божиите люде пяха Песента на Божия слуга Моисей? Истината е, че те прославиха Моисеевия Бог, когато Всемогъщият раздели Червеното море, и направи през водите на бездната път за преминаване на изкупените, според както е писано:
“Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господна! Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове! Не си ли ти, която си съсякла Раав, и смъртно си пробола змея? Не си ли ти която си изсушила морето, водите на голямата бездна, и си направила морските дълбочини път за преминаването на изкупените?” (Исаия 51:9-10) 
И сега, братко мой, след тези първоначални съждения, думите ми вече тичат да те заведат при Господ Исус, и при покъртителното видение, което Той разкри на сърцето ми. Ето думите, които Исус ми проговори, миг преди самото видение:
“Слуго Мой! Много пъти дяволът е бил съкрушаван в духа си и пронизван в сърцето си от Меча на Божия Пророчески Дух. Стотици видения, които ти дадох, го смачкаха и обезличиха пред собствените му слуги и началници. Но сега ти казвам, че с тази последна книга, която ти давам, Господ твоят Бог е притиснал Сатана до Стената на Страшния Съд и той повече няма накъде да мърда. Няма време, с което да изненада Църквата Ми, нито река, с която да я смути. Няма дух, с който да помрачи Моите братя и сестри, нито примка, с която да ги улови. И както, воден от Святия, написа по-горе, реките непременно се вливат в море. Фисон и Гион – в Нашето стъклено море, а Тигър и Ефрат – в Червеното море на дявола.
А сега нека те въздигна и заведа до края на Реките на Времето в стария свят. За да видиш всичко това във видението, което ти се дава от Новоначалието и Безкрая…”
След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна над разклонената Река на Времето, тъй щото двамата с Него полетяхме напред през годините и столетията. Не зная колко дълго продължи придвижването ни във Времето, но накрая Господ се спря като ми казваше:
“Гледай първом на Божиите Реки, слуго Мой! Виж как Фисон все още остава на земята, а Гион вече е насочил водите си и ги влива в стъкленото море…”
Погледнах към видението на моя Господ и така очите ми съзряха величественият Фисон, който продължаваше да тече по земните места, а пък Гион в един миг беше се издигнал нагоре, тъй щото водите му пълнеха стъкленото море. Всичко това беше твърде чудно за сърцето ми, тъй щото попитах Исуса:
“Господи мой! Защо река Гион се влива в стъкленото море, а река Фисон закъснява? Не трябваше ли и двете реки да се влеят в морето едновременно?”
“Не, слуго Мой!” – отговори Исус и продължи:
“Фисон остава на земята заради Закона Господен, който продължава да е жив в сърцата на човеците, които няма да се поклонят на звяра от бездната, нито ще приемат образа му и числото на името му. А това са Божиите Избрани, които са приготвени за първи плодове на Бога и Агнето. Не помниш ли това от видението при “Портите на Правдата”? Но ти сега виж, че ще има силен вик от Небето, който ще гласи:
“Възлезте тука…” (Откровение 11:12) 
И когато възлизането се осъществи, Фисон също ще въздигне водите си, за да ги излее в стъкленото море. А защо морето на Отца, Сина и Святия Дух е стъклено? Как мислиш върху това?”
“О, Исусе! Още в изначалния си вид Реката на Живота беше като съвършен и драгоценен кристал. И аз вярвам, че морето при събирането на Фисон и Гион е стъклено, понеже всички в него са станали скъпоценни камъни, които са устояли в твърдост пред нашествието на Тигър и Ефрат…”
“Виж тогава реките на дяволското време, които са долу на земята! Какво ти прави впечатление при тях?”
С вълнение погледнах към света, когато забелязах как Тигър и Ефрат вече бяха съединили устията си. И тогава водите им не просто се увеличиха, но се разляха по лицето на цялата земя, имайки специфичен червен цвят. И всички човешки съдби, които те улавяха във водите си, ставаха червени. А когато земята изцяло почервеня, от дълбоките червени води на дяволското море се надигна червен звяр. И той побърза да отиде в земята на Израил, и да се възцари като началник на целия свят. И докато аз гледах, Господ отново ме попита, казвайки:
“Защо почервеня земята? Защо морето на Тигър и Ефрат е червено? И защо всичките съдби на всичките човеци, били те малки или големи, свободни или роби, станаха червени…”
“О, Господи мой! Страшно и ужасно е това, което виждат очите ми при излизането на Антихрист от бездната. Но аз мога да си обясня червения цвят на морето му, и на всичките му поклонници с едно единствено име – името Едом. Защото Едом е другото име на Якововия брат Исав, който заради едно червено ястие продаде първородството си…”
В следващия миг Гласът на моя Господ стана твърде строг и радикален. И Той отново ме попита, казвайки:
“А какво първородство продават човеците на земята, които никога не са били раждани от Святия Ми Дух, та да плуват в Гион? Или против коя Божия Река е насочено явлението на човека-Антихрист?”
“О, Господи мой! Ти вече каза на слугата Си, че дяволът всякога воюва против Закона Господен, защото той е, който го изхвърли от Небето на земята. Ето защо явлението на звяра от бездната е против река Фисон, и против първородството на всеки човешки дух, който от Бога е даден. А това – човешки дух да стане Едом – значи да похули Създателя си и да се отрече от Него, като позволи на Антихрист да помрачи и разруши съвестта му. Защото е писано, че амбициите на звяра ще бъдат именно тези:
“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име…” (Откровение 13:16-17)]
“А Кой за пръв път употреби Силата Си да слага белег на десницата и челото? Не възвести ли пророкът Господен:
“Слушай, Израилю; Йеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти…” (Второзаконие 6:4-8) 
Имате ли мъдрост да видите, че това, което Израил щеше да прави със Закона, даден чрез Моисея, Антихрист ще върши чрез кодекса на беззаконието, сътворен от баща му, дявола? И когато ви предупреждавах, че последните дни на земята са дни на умножено беззаконие, разсъдихте ли, че Аз имах предвид именно Червеното море на дяволското беззаконие, което идва да прегори съвестта и да унищожи силата на изначално положения Закон Господен в човешките сърца? Разбира ли, най-сетне, Църквата Ми, че Гион е Реката на Благодатта, с която Святият Дух ви дава Силата, за да съхраните Закона Господен в сърцата си, имайки Вярата за щит?
Но ето, че човеците, останали на земята и погълнати от Червеното море, нямат Вярата за щит. И дяволът, въздигайки на земята човека-Антихрист, идва да превърне цялата земя в Червено море, и всичките човеци в едомци. Но пак, във времето на Голямата Скръб, Отец ще изпрати двамата Си свидетели, за да пророкуват на Израил Реката Гион, и така да приготвят първите плодове на Бога и Агнето!
И сега, слуго Мой, какво повече да ти кажа, освен отново чрез теб да призова всички във водите на Моята Река Гион? И какво повече да ти кажа за враговете Господни, освен да ти заповядам да ги оплачеш, като безнадеждно изгубени за Царството и Вечността? Затова виж как ще продължи видението с Червеното море, понеже е предадено на проклетия и вечно осъждение от Бога, а явлението на Антихриста е с преброени дни и той няма да изненада Бога с нищо повече, от това, което му е дадено да извърши…”
След последните думи на моя Господ аз отново гледах на видението. И ето, че Небето над земята се отвори, а в облака на Славата Си там се появи Исус, яздещ на бял кон, и с десетки хиляди Светии, яздещи след Него на бели коне. А в мига на Господното явление, от самите устни на Исус се появи двуостър Меч, чиято мълния прониза сърцето на звяра, и направи Червеното море да се стопи по лицето на цялата земя. А едновременно със стопяването на морето започнаха да изчезват и човешките съдби, които бяха покварени от него. И едно неизброимо число от човеци се плиснаха в дълбочините на огнения ад, а друго неизброимо число от демони бяха вързани от Божии ангели, за да очакват въздаянието си от написания съд, който Христос и Светиите щяха да упражнят над тях през идещия Милениум. Звярът и лъжепророкът, които бяха мамили цялата земя, мигновено бяха хвърлени в огненото езеро, а самият Сатана – уловен от ангел и заключен в бездната за времето на целия Милениум. Това беше краят на реките на Сатана – такива, каквито човешкият род е познавал във времената на тяхното беззаконие. А при Господното Пришествие и установяването на Милениума Реките Фисон и Гион отново се върнаха да текат по лицето на земята. Гион изпълваше с водите си Новият Ерусалим, и мястото, където царуваха Христос и Светиите, а Фисон течеше сред оцелелите поколения, които от година на година щяха да възлизат и отдават Слава на Небесния Цар и съдиите Му. И докато още гледах на видението, Исус отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Още две видения ще дам на сърцето ти, понеже след Милениума Реките Фисон и Гион ще се влеят във Вечността, а Тигър и Ефрат – в огненото езеро! Така, от Святото Си място и със Святия Си Дух ще запечатам тази книга, като най-дълбокото и всеобхватно пророчество, което съм давал на Църквата Си!
Блажени, които се изпълнят с Духа на най-святото пророчество, с което твоят Господ вдъхнови духа ти и изпълни сърцето ти!
Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply