РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ТИГЪР ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА ЕЗИЧЕСКОТО БЕЗЗАКОНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз няма да ти казвам в какъв врящ котел от беззаконие се е превърнал днес светът, защото ти и сам можеш да видиш това. Дори нямам за цел да изброявам всички измами и безумия, с които дяволът днес е наводнил земята, понеже тогава няма да ми стигне нито хартията, нито мастилото, нито дори вътрешната мотивация. Истината е, че Господ ми е дал Светлина и изобилна мъдрост за един много малък остатък, избран по Благодат, който трябва да оцелее в това най-страшно и угнетително време. Останалите нито мога да ги мисля, нито мога да ги оплаквам. Една тръба е полезна на Господаря си, когато свири пронизително, та да събуди сърцата, които трябва да я чуят. А кой и как ще пристъпи във водите на Река Гион, за да посвети живота си на Бога – това остава известно само на Сърцеведеца и Господаря на Времето.
Нека преди да ти разкрия покъртителното видение с река Тигър, да поговоря с теб за пресметливата природа на Божия противник, дявола.
Виждаш ли, братко мой, когато един търговец получи огромен кредит, то най-важното нещо за него ще бъде как да го употреби, тъй щото кредитът да му донесе максимална печалба. Той ще инвестира паричните средства в печеливш бизнес и ще приготви дългосрочна стратегия, за да няма провал и объркване в плановете му. В това отношение Сатана си е присвоил определение в Библията, което наистина показва кой е най-големия му капитал. Самото определение, дадено на дявола, е чак в края на Свещеното Писание, в последната книга “Откровение”, и аз сега искам да цитирам точния стих, където то е изявено:
“И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него…” (Откровение 12:9)
Сам прочиташ записаното, че дяволът е “оная старовременна змия”, която мами цялата вселена.
Но какво ще рече определението “старовременна”?
Защото някой би решил, че по-правилно е да се нарече “старовремска”, а не “старовременна”. Понеже “старовремска” значи от старо време. Но авторът на “Откровението” е предпочел определението “старовременна”.
Защо “старовременна”?
Именно защото дяволът е змия със стари времена, а не със старо време. И тук ти наистина виждаш най-големият капитал на Сатана, а именно – времената, които са му дадени като кредит. От времето на Адам и Ева, та и до днес, човеците се раждат, живеят и умират. Но дяволът остава. Едно поколение идва на земята, и друго поколение го наследява. Но дяволът остава. Век се сменя с век, и епоха с епоха. Но Сатана все така остава. Значи наистина той има едни по-дълги времена от времето, дадено на който и да било човек. И нещо повече – тези дяволски времена в пълна степен ще се окажат съдбоносни за стотици поколения. Те ще произвеждат история, конфликти, разорения, вълнения, безумия, войни, катастрофи и катаклизми. И по този начин големият кредит от Време, дадено на дявола, непременно ще започне да му носи печалба. Тоест – дяволските времена ще започнат да поглъщат човешки съдби и души, и така да пълнят ада с цели поколения, които напълно ще изгубят шанса си за Божията Вечност.
Започваш ли да разбираш, че старовременната змия, която е дявол и Сатана, е едно чудовище на Времето, чиито челюсти ще разкъсват и умъртвяват неизброимо число човешки души? Защото дяволът открай време е човекоубиец и ще остане такъв до хвърлянето му в огненото езеро. И ето, че този смъртоносен звяр си има капитал, за който малко или почти никак не е говорено. Той има дадено Време, изразено от две опустошителни реки, които непременно ще доведат света до разорение и страшна погибел. А това са реките Тигър и Ефрат. Не онези земни географски реки, които текат на територията на Ирак, и се вливат в реката Шат-Ел-Араб, която изтича в Персийския залив. Но в действителност – духовните реки на Времето, дадени на Сатана, за да развращава, мами и убива поколенията на целия човешки род – от Адам и Ева, та чак до последната осъдена душа от Страшния Съд, с която огненото езеро ще изпълни точния си брой.
Искам да знаеш, братко мой, че Времето е най-големият капитал, даден на един дух. Това е капитал, свързан с правото му да въздейства върху материалния свят, и да го управлява според волята си. Нашето лично време е капиталът, даден на личния ни дух, за да въздейства върху личния ни материален свят, а именно – нашето тяло. Когато този капитал се свърши и времето ни изтече, идва мигът на равносметката. За едни от човеците този миг е блаженство, сиреч, пребъдване в Божието Свято Присъствие, което изпълва мястото, наречено Рай. За други от човеците този миг е ужас, свързан с очакването на Страшния Съд, сиреч, пребъдване в място на наказание и пълна безнадеждност. И това място се нарича ад.
Аз няма да те излъжа, както го правят измамниците-атеисти, та да те успокоя, че адът не съществува, нито ще ти кажа, че пътят към Рая е лесен. Аз няма да ти кажа да търсиш ада, като започнеш да копаеш в земните пластове, понеже адът е измерение, в което се наказват човешките души, а не пръстните им тела. А за едно нематериално създание, каквото е душата, съществуват нематериални измерения. И едно от тях е адът.
А съвсем друго е Раят…
И сега приеми в сърцето си, че този ад непременно се захранва от реките на дяволското време. Защото Сатана няма друга причина за съществуването си, освен да бъде противник на Бога и разрушител на човешките души и сърца. И когато мамена и покварена от него душа приключи времето си и напусне тялото, в което е живяла, то тогава тя застава в една друга реалност, където времето започва да тече по различен начин. И ако в материалния свят събитията са се случвали непрестанно, та да може времето лесно да се отмерва и забелязва, то в ада събитието е само едно, и то е разтегливо до безкрайност. В живота на земята е имало изгреви и залези, нощи и дни, седмици и месеци, четири сезона в последователността си. Но в ада няма изгреви и залези, а само едно ужасно отсъствие на Бог и Неговата Свята утеха. В ада няма какво да броиш или какво да измерваш. Там осъденият може само да трепери от мисълта, че ужасът за душата му след Страшния Съд ще се смени с още по-голям ужас и за предадено на проклетия тяло, когато целият ад с всичките му обитатели ще бъдат хвърлени в огненото езеро, което гори с жупел…
И като си помислиш, братко мой, че за всичкият ужас отвъд, безумецът е направил избора си днес и сега. Или като въздигнеш помислите си до Небесния Ерусалим и приемеш с вяра блаженството горе, да отчетеш с разум и мъдрост в сърцето си, че си заложил на Отец, Сина и Святия Дух – днес и сега, когато си във водите на Гион… Стой в тези води и пребъдвай в Божието Време, каквото и да ти струва това. Защото усилията ни имат смисъл само до мига, когато настъпи срещата с онова, което е отвъд Времето. Там всички въпроси намират отговорите си. Там вярата намира сетнината си, и сълзите – утехата си. Там насилникът престава да смущава, и ужасът от земята на живите вече е изчезнал лъх, за който никога повече няма да се досетиш, нито ще ти дойде наум.
Но днес и сега ние няма да мълчим, нито ще дадем покой на клепачите си, докато реките Тигър и Ефрат завличат човешки души, а дяволът и демоните му играят любимите си роли на богове и божества. Затова и аз, след това необходимо встъпление, ще премина към видението с река Тигър, което Исус разкри пред очите ми.
Духът ми все така оставаше с моя Господ пред разклонената Река на Времето, когато Той с твърде сериозен Глас ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Укрепи сърцето си и пребъдвай в съвършена твърдост пред Мене. Защото сега наистина в пълнота ще разбереш защо дяволът беше наречен старовременна змия. И Аз не просто ще отворя очите ти за смъртоносните времена на Божия противник, но непременно ще докарам ужасен смут в цялото тъмно царство и сред всички началства и власти на тъмнината. А сега, преди да те въведа във видението с първата от дяволските реки, отговори Ми:
Защо първата от реките на Сатана е наречена “Тигър”? Какво е за теб тигърът?”
“О, Господи мой! Тигърът е кръвожаден звяр. Той е едно от най-силните, ловки и пъргави животни на земята…”
“Точно така е! Тигърът наистина е опасен звяр. А когато първата от дяволските реки е кръстена на името на този звяр, то това трябва да ти подскаже, че тя наистина ще е твърде погубителна в силата си. А сега направи принципна разлика между тигър и лъв. По какво лъвът се различава от тигъра?”
“О, Исусе! Лъвът е физически по-силен и мощен от тигъра. И неслучайно е наречен цар на животните. Другата разлика е тази, че лъвът има окраска на кожата от един единствен цвят, а тигърът е пъстър – на много черни ивици, които прорязват светлокафявото му тяло…”
“Вземи тогава мъдрост от отговора си и се опитай да сравниш река Тигър с река Гион. Каква ще е разликата между тях?”
Замислих се върху въпроса на моя Господ, а думите сами дойдоха на устните ми. И затова Му отговорих, казвайки:
“Исусе! Гион е реката на Лъва от Юдовото коляно! Тя носи във Времето си едно учение – Твоето! И именно затова е в един цвят, както и лъвската окраска е едноцветна! Докато реката Тигър е първото от времената на дявола, и е дадена да се владее от ангела на бездната, чието име е Авадон! И както в окраската на тигъра има много черни ивици, които прорязват цялото му тяло, така и в реката Тигър ще има много тъмни бесовски учения, които да я прорязват и така да оставят белези върху времената на човешкия род…”
Исус се усмихна на отговора ми и поклати одобрително главата Си. А след това отново започна да ми говори, като казваше:
“Представи си тогава един тигър, който е легнал като време от грехопадението на Адам и Ева та чак до явлението на човека-Антихрист. Къде той ще бъде най-смъртоносен – в началото или в края на времето си?”
“О, Господи! Разбира се, че в края на времето тигърът ще е най-смъртоносен, понеже там ще се намират предните му лапи, с чиито нокти да поваля, и самата челюст на главата му, с чиито зъби да разкъсва…”
“Отново Ми отговори правилно!” – каза Господ и продължи:
“А сега нека ти покажа и реката Тигър – такава, каквато твоят Господ я вижда от Небето, когато погледне към времената на земята…”
След последните си думи Исус ме хвана със силните Си ръце, като ме въздигна със Себе Си, за да гледам на реката Тигър, която Той щеше да ми покаже. И ето, че наистина видях първата от дяволските реки. Тя изглеждаше точно така, както Господ ми беше дал мъдрост да Му отговоря. Един огромен речен тигър, който се простираше по цялото си протежение от грехопадението до явлението на Антихрист. Докато внимателно наблюдавах тигъра, Господ ме сниши до първите столетия от реката. И като вдигна десницата Си и посочи към тигъра, попита ме:
“Виждаш ли как задните тигрови лапи са потопени от небесни води, тъй щото избледняват и почти не се виждат? На какво се дължи това знамение всред първото от времената на дявола?”
Погледнах към посоченото място от Исус и наистина забелязах, че лапите на тигъра избледняваха поради небесните води над тях. Ясно беше, че тези води не бяха от времето на дявола, но самите те се явяваха като удар върху Авадон. А тогава отговорът просветна в сърцето ми, тъй щото казах на Господа:
“Исусе! Това без всякакво съмнение е великият потоп, с който Отец въздаде върху първото от времената на дявола. Понеже в “Битие” съвсем категорично е записано:
“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, – човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, – понеже се разкаях, че ги създадох…” (Битие 6:5-7) 
А като си помисля, че по своя духовен статут Авадон е ангелът на бездната, не е никак чудно, че водите, с които Бог потопи тогавашния свят, бяха именно от бездната, според както е писано:
“В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи…” (Битие 7:11-12)
“Точно така е, слуго Мой! Авадон наистина докара древния свят до най-страшна поквара и беззаконие. Но ти гледай реката Тигър и виж, че и във времето след потопа ангелът на бездната отново продължи да върши мерзостите си…”
Докато Исус ми говореше, Той ме преведе малко напред по реката. И като насочи показалеца Си надолу, казваше ми:
“Виждаш ли как задните крака на тигъра са посечени с Меч? Това не иде ли да ти покаже, че за втори път след потопа върху тази дяволска река е дошло въздаяние от Бога?”
“Да, Исусе! Точно това идват да подскажат думите Ти!”
“Помисли тогава как човеците разгневиха Бога? Не решиха ли да си построят град, даже кула, като си намериха поле в Сенаарската земя? Коя река беше техният подбудител? Или в чие време решиха да сътворяват мерзостите си?”
“Господи мой! Река Тигър беше времето, което беше погълнало съдбите на онези човеци. Защото за Тигър в “Битие” е записано, че “тече на изток от Асирия”, а стихът за падението на онези поколения ясно казва:
“И като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града…” (Битие 11:2-8) 
“Знай тогава, че разрушаването на древния Вавилон и белегът от Божия Меч върху задните лапи на тигъра съкрушиха прекомерно сърцето на дявола. И тогава той реши да прехвърли проекта Вавилон на другата си река Ефрат. А за Авадон остана задачата да продължи да развива усърдно теченията в реката Си Тигър, но вече въоръжен с максимално лукавство и дългосрочна стратегия.
И ти, слуго Мой, като гледаш тази смъртоносна дяволска река, и духовното тяло на тигъра, простряно по цялото й протежение, кажи Ми:
Какво щеше да върши Авадон, след като два пъти претърпя Божии удари върху реката си? Най-малкото – на какво отговарят черните ивици върху духовното тяло на тигъра?”
“О, Господи мой! Ангелът на бездната щеше да заложи на силни и лукави духове, с които да оставя белези върху времето на човешкия род. Това нямаше да са земни зверове, които да усилват разврата и плътското беззаконие, но началства и власти, които да се изживяват като богове със собствени религии и митологии…”
“Нека тогава с теб да видим отблизо тъмните ивици на реката Тигър, за да видиш какви религии и богове създаде Авадон в собствените си води…”
След тези Свои думи Господ ме сниши още повече върху реката на дяволското време. И като ми посочи първото от тъмните течения, каза ми:
“Виж най-древната от религиите на Авадон! Защото това е религията на Египет. Най-силните демони в тази религия са Ра и Озирис, Изида, Сет и Хор. Ра – като бог на слънцето. Озирис – като бог на подземното царство. Изида – като богиня на майчинството и плодородието. Сет – като бог на силата, войните и бурите. Хор – бог на фараоните. С тази религия в древността Египет искаше да претопи Божия народ Израил. И от тази религия Отец ги освободи чрез Реката Си Фисон, давайки на Израил Закона Си чрез пророк Моисей.
Но ние нека продължим да следим времето на Тигър, за да видиш следващата тъмна ивица, която по древност граничи с египетската…”
Отново се загледах в реката Тигър, като видях следващата й религиозна ивица. А тогава Исус я посочи с погнуса и отвращение, като ми казваше:
“Виж същинската погубителна сила на Авадон. Защото това е религията на Даоизма. Всичко започва от Авадонския жрец Лао Дзъ, който изявява и описва демоничното учение “Ин-Ян”, внушавайки на човеците лъжливите принципи на Дуализма, като борба и единство на противоположностите. Самият Авадонски слуга, станал учител на Буда и Конфуций, става причина от измамата му да се родят и религиите на Будизма и Конфуцианството.
В тази своя измама Авадон издигна Злото и тъмнината до изначалност, придавайки им ореол на божественост, и учейки човеците, че между Светлината и Мрака, и между Доброто и Злото няма краен победител, но те са в постоянна и вечна борба помежду си. Всъщност – това беше начинът на Авадон да избие комплексите на дявола, и да излъже целия човешки род, че реката на неговото време няма начало и край. По-късно във времето на Тигър, Даоизмът ще окаже огромно влияние върху последните и най-страшни заблуди, свързани с теософията, която мами, че всички религии имат едно и също божествено начало. Но ти сега виж и следващата от тъмните ивици на тигъра, понеже е съвсем близка до предишната. Защото тази тъмна ивица е религията Индуизъм. Трите религиозни демона, които я представляват, са Брахма, Вишну и Шива. Те имат и свое демонично триединство, наречено Тримурти. Погубителната сила на тази Авадонска религия се състои в лъжеучението за кармата и самсарата. Кармата според Индуизма е моментната съдба на човека на земята, а самсарата – постоянният кръговрат на тази съдба. С тази смъртоносна религия Авадон лъже човеците, че нямат една единствена съдба, но духовете им се връщат отново и отново на земята, за да живеят в нови превъплъщения, дължащи се на кръговрата на духовете.
Знаейки, че реката на времето му непременно ще стигне до Стената на Страшния Съд, Авадон внуши с кармата погубителната сила на лукавството си, за да повярват човеците, че има прераждане, което само по себе си ликвидира възможността за Страшен Съд и хвърля човешките съдби в измамата да изживеят времето си с вяра в несъществуващи правила и в поклон пред несъществуващи богове. Тази тъмна ивица също ще даде силен тласък към най-погубителните лъжеучения в последното време, а именно – религията за Кришна-съзнание и Ню-ейдж.
Но ние нека сега продължим напред във времето на реката Тигър. За да видиш и следващите й демонични ивици…”
Продължихме напред по реката с моя Господ, когато Той ме спря над поредната тъмна ивица, като ми казваше:
“Виж сега религията, наречена Шинтоизъм, и рекламираща себе си като “път на боговете”. Това е “жизнерадостната” религия на Авадон. В нея поклонниците правят магии и обожествяват природата. А самите духове на Авадон, наричани “ками”, се изживяват като ветрове, като дъждове, като дървета, като реки. И всеки, който им вярва, един ден също става “кама”, сиреч, свещен дух като тях. И каква по-гнусна и лукава атака да измисли Авадон против Святия Дух на Отца и Сина? Или каква по-голяма измама от тази – да търсиш дух, олицетворяван от творенията, като решиш, че такъв е пътят на боговете? Но ето такъв е Шинтоизмът, характерен за Япония, наричана “страната на изгряващото слънце.”
Е, слуго Мой! Нека сега отидем много напред по реката Тигър. В онова време на земята, когато вече тече могъща Моята Река Гион – не като малка река, дадена само за пророците и помазаниците на Всемогъщия Отец, но като Свят Дух за всички, които призовават Името Исус…”
След последните думи на моя Господ ние полетяхме много напред във времето на реката Тигър. Така видях как по протежението на Авадонското време се появи една твърде огромна черна ивица, приличаща на полумесец. И тогава Исус ме спря над ивицата, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой! Виж каква беше последната от древните атаки на Божия противник Авадон. Тя започна в края на шести век от новата ера и с нея беше създадена религията Ислям от Авадонския слуга Мохамед. С тази религия Авадон с върховно лукавство поквари Свещеното Писание на Отца, Сина и Святия Дух, дадено чрез изпратените на земята пророци и Апостоли. И като редактира и изопачи библейските текстове – приписа всичкото им авторство на слугата си Мохамед. Чрез този Ислям Авадон се опита да разкъса Божието Триединство. И на Синът на Отца, чрез Когото Всемогъщият създаде видимото и невидимото, началствата и властите, силите и господствата, в Корана беше приписана просто ролята на пратеник, който няма божествен произход, нито е Господ и Бог. В този Ислям чудото на Възкресението Му беше зачеркнато, а кръщението в Името на Отец, Сина и Святия Дух беше променено с думите:
“Аллах е един, и Мохамед е неговият пророк!”
А всички, повярвали в Исляма, и обърнати към княза на Изтока, щяха да приемат тази религия за боговдъхновена, и да я наложат във времето на тогавашния свят. И думите Ми, че “Аз съм Пътят, и Истината и Животът! Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене!” щяха да се низвергнат и зачеркнат. Ето така, пророко Господен, всички религии на Авадон от древността щяха да оставят следи в реката му до последните дни и години на света.
Египетската религия щеше да се изгуби в течението на времето, но мястото й щеше да се заеме от астрологията, теософията и окултизмът. Даоизмът, Будизмът и Индуизмът щяха да се съхранят до последните дни върху териториите на Китай и Индия, Корея и Виетнам. Шинтоизмът щеше да процъфтява със стотиците си хиляди светилища в Япония. А Ислямът щеше да се превърне във втора по сила религия на земята, оставяйки духовния си печат върху Арабския полуостров, Африка (без Етиопия) и всички близкоизточни страни.
И така, докато дойде онова най-специфично място от реката Тигър, което е свързано с явлението на човека-Антихрист, който възлиза от бездната, и чийто личен наставник и учител е Авадон, князът на погибелта. Точно тогава Тигър изцяло ще влее водите си в Ефрат, за да се случат страшни знамения и катаклизми, които ще ти дам да видиш в друго видение.
А в края на видението с реката Тигър ще предупредя всичките Божии чеда! И на цялата си Църква ще кажа думите:
Църкво Моя! Дръж здраво вярата си в Лъва от Юдовото коляно, за да не те разкъса тигърът на Сатана! Никак да не излезеш от водите на Гион, нито да се прилепиш към езически религии, пълни с източен вятър и смъртоносна погибел! Никак да не дадеш ухо на теософията, на движението Ню-Ейдж, както и на всички демонични знамения, с които Авадон вече прелива времето си в голямата река Ефрат! Защото краят на всичко вече се вижда! И реките на дявола бързат да се съкрушат пред Стената на Страшния Съд!
Аз, Новоначалието и Безкраят, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply