РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Всячески проницателното разбиране на Времето не може да се изчерпи с пророчески видения от една книга, та дори тя да е изпълнена от всичката възможна Благодат на моя Господ и Бог. Ето затова още при писането на книгата “Реката на Живота” Исус ми обеща, че ще има могъщо духовно продължение, в което ще ми бъдат дадени същинските библейски откровения за съществуващите днес времена на земята.
Още помня как преди близо осем години написах книгата за “Белезите на времето и знаменията на времената”. Бидейки изобилно вдъхновен и изпълнен със Святия Дух, аз се радвах да пребъдвам в Кръга на Хляба и да дарявам всичката Благодат в сърцето ми на Божиите чеда. В онзи момент бях решил за себе си, че по въпроса за Божието Време и останалите времена всичко вече ми е било дадено и едва ли мога да желая повече. Но ето, че в следващия кръг на Божието Присъствие Исус ме изненада с друга книга за Времето, когато въздигна и пренесе духа ми чак до новото Небе и новата Земя. А тогава написах книгата за “Вечните белези на Обновлението”. И Виното от самата книга беше достатъчно, за да плени ума ми и да си кажа, че по-дълбоки откровения за Времето едва ли ще получа.
Но за кой ли път Исус ме изненада с прекрасното Си водителство и Съвършено доверие! Защото аз вече бях преминал с Него в Кръга на Маслото. И там Той ми се откри като Алфата и Омегата, като ми даде да премина с Него през четиринадесет духовни пролома на Божието Време, записани от Соломон в “Еклeсиаст”, а след това да видя и “Дните на Злото”, тоест, времето на човека-Антихрист.
Какво повече можех да поискам или мечтая? Или какво по-уникално потвърждение можеше да ми даде моят Небесен Цар, че съм Неговият пророк, и Божия зеница на земята?
Истината е, че Господ в онези минали години не беше започнал да ме напоява със същинските глътки на Скритата Си Манна. Защото тогава аз все още бях в Кръга на Маслото.
Но когато в Дух и Истина Исус ме увери, че съм станал жертвен юнец на Божия Свят Олтар, и вече съм преминал в Кръга на Солта, то тогава жаждата поради Солта плати цената за Скритата Манна. А глътките от тази Манна станаха толкова чудни и дълбоки, щото Бог ми даде следващата книга, стигаща оттатък Времето Му, а именно “Божията Вечност”. По-далеч в Божиите планове и намерения сърцето ми не е стигало и знам, че никога няма да стигне. Но това в никакъв случай не е причина за униние или за притеснение. Тъкмо обратното – духът ми се изпълни със сърдечно задоволство, тържествуване и радост, защото Исус стори всичко, каквото Си беше наумил да върши чрез слугата Си. А Той все още продължава да пълни духа ми с видения, и сърцето ми с откровения. И аз в никакъв случай няма да ги спестя или утая от Божиите чеда.
И така, братко мой, в ръцете ти е попаднала книга, която в пълна степен ще премахне мъглата пред духовния ти поглед, свързана с непълното проумяване на времената в човешкото битие. Защото, колкото до Реката на Живота, която тече от Божия Престол, то там нещата са видими от Божия поглед и касаят Времето като съвкупност от всичко, което се случва на Небето и земята. Там всичко е провидяно, предузнато и записано как ще се случи. Но когато от Небето слезем на земята и започнем да наблюдаваме случващите се реалности и събития, то тогава ни става ясно, че не можем да говорим за Времето като едно общо цяло, но по-скоро за “съвремието”.
Ти знаеш ли какво е съвремието?
Това е съвкупност от много времена, които се срещат на едно и също място. И ти ще сбъркаш, ако решиш, че можеш да имаш свое собствено време, което да е независимо от главните Реки на Времето, които определят вървежа на света, както и сетнината му. Защото от мига на бунта и грехопадението, във Времето на Всемогъщия се появява един амбициран играч, на който ще бъде дадено определено време, за да се противи и превъзнася против Небето. Този играч нямаше да е сам в даденото му време, но щеше да завлече с извратената си мъдрост една трета от Небесните ангели. И не само ангелите, но и първите човеци Адам и Ева. Няма как да не разбереш, че ти говоря за старовременната змия, която е дявол и Сатана. И няма как да не си убеден в сърцето си, че щом и до днес лукавият действа по земята с демоните си и ражда чедата за тъмното си царство, то за всичко това му е дадено време. Не просто отрязък от време, но две реки на Времето, с които той непременно ще завлича всичко, което му е предадено и посочено за проклетия.
Каквото и повече да кажа в това начало, то изреченията вече тичат към могъщите пророчески видения, на които моят Господ ще те направи свидетел в тази книга. И аз сега призовавам от цялото си сърце Святият Дух на Отца и Сина, за да свидетелства и мощно да потвърждава в сърцето ти всичко, което ти предстои да прочетеш.
Нека бъде Слава на Отца, Сина и Святия Дух за изобилната Светлина и Съвършено водителство, чрез които се родиха Небесните откровения за Реките на Времето! Амин и Амин!

Leave a Reply