ВАКСИНАТА, НАРЕЧЕНА “ПОКАЯНИЕ”

Мили приятели на служение Мория! Непрекъснато сте в мислите ми, в молитвите ми, в надеждата ми, че всички вие ще се въоръжите с Търпението и Вярата на Светиите, за да устоите всред изпитанието, което скоро ще връхлети целия свят. В този момент в Интернет-мрежата ври и кипи. Всеки втори копира връзки към статии или събития, свързани с корона-вируса. А масовата паника сякаш е на път да избухне и внесе още повече напрежение, страх и несигурност в човеците.
Аз няма да паникьосвам никого по никакъв начин, защото мисията ми на Господен слуга е да проповядвам примирение с Бога, обръщане към Завета Му и безусловна почит към Неговото Свято и Спасително Дело. Но непременно искам да споделя с всички вас напиращите думи, с които Святият Дух изпълни сърцето ми.
Преди две хиляди години един Свят и помазан мъж влезе във водите на река Йордан и започна да проповядва Покаяние. Той нямаше удобствата и предимствата на съвременния технически прогрес, но имаше сърце за Бога и благодатна мисия, предварително изречена от Архангел Гавриил на баща му Захария. И когато, привлечени от помазанието му, при него идваха да се кръстят фарисеи и садукеи, той ги питаше с думите:
“Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?” (Лука 3:7)
Забележете, мили приятели, че в онова древно време идещият Божий Гняв не беше свързан с някакъв катаклизъм или епидемия, но въпреки това фарисеите и садукеите бяха чули Божието предупреждение. И затова се тълпяха при Божия пророк. А той продължаваше да им говори, като казваше:
“Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля…” (Лука 3:8-10)
Днес времето вече е тотално променено. Днес човеците живеят с глухи и слепи сърца, тъй че нито да могат да чуят, нито да видят или проумеят, че живеят в свършека на стария сатанински свят. Затова и знаменията вече са други. Затова вече е нужен шум, по-силен от шума на светския дух. Трусове, по-силни от царуващата съблазън. Притеснения, които да доведат до искрен страх от Бога и преклонение пред Неговите справедливи съдби.
Аз не мога да бъда оптимист, че потомците на пръстния Адам ще се стреснат дори и от една световна пандемия с коронавирус. Защото те ще хвърлят не милиони, но милиарди долари, ако е нужно, за да създадат ваксина срещу вируса-убиец. И точно към тях, даже да исках с цялото си сърце, не бих могъл да се обърна с въпроса на Пророк Йоан Кръстител:
“Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?” (Лука 3:7)
Защото явно никой не ги е предупредил, нито пък те биха чули предупреждението. Защото ако го бяха чули, то тогава в Святото подножие на Небесния Отец и пред краищата на Мантията Му биха коленичили в ридание и сърцесъкрушаване не милиони, но милиарди души. Понеже колкото и да търсят успешна ваксина против един привременен вирус, то Истинската ваксина беше и остава Покаянието. Защото с нея човеците решават проблема си със същинския смъртоносен вирус на този свят – падналия княз, наречен дявол и Сатана. Ако неговото влияние намалее и изчезне – ще намалеят и изчезнат всички смъртоносни болести, ще намалеят и изчезнат омразата и алчността, завистта и насилието, арогантността и лицемерието, жестокостта и безумието.
Нека ви кажа, мили приятели, че днес на земята има две съдбоносни духовни реки. Времето на едната река неумолимо изтича, а времето на другата се усилва като потопно наводнение. Първата река е Йордан – реката на Покаянието. Втората река е Ефрат – реката на мерзостта, която докарва запустение. В първата река днес са натопили нозете си последните Божии пратеници, призоваващи света на Покаяние. Във втората река плуват лъжехристите и лъжепророците, които работят за Новия световен ред и идещия на света Антихрист. Светът презира първата река и възторжено плува във втората, без да знае, че тя ще му донесе потопа от Ноевите дни. Всички световни лидери охотно се съгласяват с мерзостта на запустението и обръщат гръб на Небесните призиви за Покаяние. Светът мирише на петрол, газ и ядрено оръжие, когато трябваше да благоухае на Смирна, Касия и Канела. Ефрат става все по-шумен и разрушителен, а с него светът бърза да пристигне до мястото в Откровението, където е записано:
“И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестия ангел, у когото беше тръбата: Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците…” (Откровение 9:13-15)
Как мислите, мои братя и сестри? Далече ли сме от времето, когато ще се изпълнят тези страшни пророчески стихове? Не си ли харесва светът понятието, наречено “безвремие”? И не иска ли в това безвремие да продължи да прекроява малката ни планета, да разделя и владее, да граби и насилства, да печели и благоденства? И ако да би му Господ дал да живее още два пъти по две хиляди години, то няма ли бунтът и богоборството му да нараснат хилядократно? Когато един нечестив свят е стигнал дотам, че да предизвика Божия Гняв, то ще устои ли при изпълнението му? И чрез онези четири ангела на Небесното въздаяние няма ли да се сбъдне писаното:
“От тия три язви, – от огъня, от дима и от жупела, що излизаха от устата им, – биде избита третата част от човеците…” (Откровение 9:18)
Какво ще се случи отпосле ли? Ами именно записаното в следващите стихове на деветата глава в “Откровението”:
“И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят; също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си…” (Откровение 9:20-21)
Виждате ли как светът отново отхвърля ваксината на Покаянието, понеже иска да остане под властта и короната на Главния Вирус, който е дявол и Сатана? Виждате ли още, че наред с идолопоклонството, убийствата, чародеянията и кражбите, нечестивите не се отказват и от “боледуванията си”? А не предизвиква ли този последен коронавирус именно “боледувания”? Да боледува ли човек или да здравее в Благодатта Исус Христова?
Ах, как искам Святият Дух да отвори очите на всички слепи, и ушите на всички глухи, та да проумеят, че е време да уловят последния шанс на Покаянието, на сърдечното обръщане към Господ Исус Христос и към Бога и Отца. Защото който се обръща към Светлината и Спасението, излиза от водите на Ефрат, за да се потопи във водите на Йордан. И след това – последвал стъпките на Божия Син – да намери сетнината си като един от Званите, Избраните и Верните на Бога и Отца!
Отново ви моля, мои приятели! Закрепете се в Търпението и Вярата на Светиите, и непрестанно се уповавайте на Бога! Ако някой читател за първи път прочита подобни думи, нека пристъпи към Господа, решен да предаде живота и сърцето си в Неговата Свята Десница! И тогава в духа и сърцето му непременно ще бликне изцелителната сила на най-чудесната и спасителна ваксина! Ваксината, наречена Покаяние!
Амин и Амин!

6 мнения за “ВАКСИНАТА, НАРЕЧЕНА “ПОКАЯНИЕ”

  1. Елена Хелер

    Аз вярвам, че Бог дава на света едно последно време за размисъл. Понеже сега като са принудени хората да се затворят по домовете си спира забързаното ежедневие, стреса, проблемите и суетата на ежедневието. Човекът остава без извинение, че “не е нямал време”, Бог сега е дал време за размисъл на всички ни, дано само всички да го употребият за размисъл и покаяние.

    1. yordanka2529gmailcom

      Господ да ни прибави , и утвърди в Търпението и Вярата на Светиите! Амин и Амин!

Leave a Reply