ЗА МНОГОЧИСЛЕНИТЕ ТВАРИ И МАЛЦИНАТА ИЗБРАНИ

Мили приятели! С голяма скръб в сърцето си следя как пожарът от световната пандемия с коронавируса се разраства с все по-бързи темпове. И като възлагам цялото си упование в Господ Исус Христос, моля Го да съхрани и опази животите и съдбите на всичките Си Верни люде. Същевременно забелязвам, че посещенията в блога ми рязко скочиха, както и изтеглянето на пророчески книги за четене или слушане. Преди няколко дни Господ ми даде видение, в което видях как стотици хиляди хора бягаха в тъмна долина по посока към висок хълм, подплашени от огромен пожар, който се опитва да им прегради пътя. Знаех в сърцето си, че това е видение, свързано със страха на човеците от заразата Covid-19. Знаех също, че всички бегълци имаха в сърцата си много повече въпроси, отколкото отговори. Защото повечето започват панически да призовават Божието Име едва тогава, когато видят непосредствена опасност за живота си. Без да са използвали разумно огромния капитал от време, който им е бил даден от Всевишния, те все повече ще се усещат като губещи в съдбите си. А съдбоносните думи на Спасителя ще ги настигнат със страшна сила:
„Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?“ (Матей 16:26)
Истината е, че целият свят лежи в лукавия и непрекъснато демонстрира своя бунт и грях, своите ужасни беззакония и богохулства, своята мерзост и морално падение. И ако само допреди година-две считахме, че високият жизнен стандарт на Западна Европа е твърде желателен и притегателен, то с всеки изминал ден ще разбираме и осъзнаваме, че този континент ще плати скъпо и прескъпо за беззаконието, с което прекомерно е наскърбявал Небесния Отец. Като онези нови „европейски ценности“, които ни натрапиха джендър-идеологията за третия пол, мултикултурализма и толерантността към ислямския фундаментализъм.
Нима са си мислели, че ще избегнат Божия Гняв? Нима са забравили, че има Съдия на Небето и краят на всяка твар се предвижда от Него?
Колко удобно е сега за мнозина да видят в коронавируса някаква дълбока конспирация, световен заговор и биологично оръжие, само и само да бъде отхвърлена мисълта за пламналия Божий Гняв. Колко измамно спокоен е езичникът, който помпа оптимизма си, че тази световна вирусна пандемия може да удари всеки друг, но не и лично него. Колко бодряшка надежда лъха от един куп „утешители“, които бързат да напечатат некролог на коронавируса и да го погребат най-късно до юни месец… Колко категорично бягство на мнозина от призива за Смирение и Покаяние! Но аз ще ви кажа, мили мои приятели, че всички тези гласове скоро ще заглъхнат, а бегълците от долината към Хълма Господен ще се умножат и преумножат. Защо ли? Ами защото нито една от световните религии вече не може да даде нито отговор, нито защита, нито прибежище и покров. Колко по-малко – световната политика…
Религиозните им лидери ще се барикадират в стерилните си изолатори, за да не ги зарази коронавирусът. Политиците ще се скрият в скъпите си резиденции, взели всички предохранителни мерки спрямо страшния мор. Та нали и едните и другите са на преклонна възраст… И чак тогава ще стане ясно, че Господ Бог е прокарал разделителна линия между духа и тварта. Защото Небето е за Небесните, а земята – за земните. Духът е за духовните, а светът е за тварите.
Правите ли разлика между дух и твар?
Нека я направя тук, защото сегашният мор е заповядан от Божия Гняв да поразява тварта, но да пропуска духа.
Ако се върнем хиляди години назад, до времето на Всемирния потоп, случил се на земята, ще прочетем в Библията едни най-верни и точни стихове, които гласят:
„И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята…“ (Битие 6:11-13)
Ако отидем по-напред във времето – ще прочетем в Евангелието думите на нашия Господ Исус Христос:
„И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син…“ (Матея 24:37-39)
Не са ли това същите „твари“, за които Бог Отец говори на праведния Ной? И не ни ли предупреди Спасителят с още едни думи, които гласят:
„И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят…“ (Матея 24:22)
Виждате ли кой не би се избавил? Господ ни казва, че това е „тварта“! И когато ни говори за „твар“ Той няма предвид животни от земната фауна, нямащи разум и свободна воля, но човеци, затънали в разврата на ниските си животински страсти. Хора, за които животът е непрекъсната надпревара по ядене, пиене, облекчаване, удоволствие, сладострастие, похотливост, празнодумство, самохвалство, немарливост, нечистоплътност, себичност, егоизъм, суетене и вещомания. Князът на света винаги е искал да притежава многочислени пълчища от подобни твари, за да може чрез тях да наложи своя беззаконен кодекс на сърцата и душите. Всяка една такава твар е като микроскопичен пиксел от гигантския екран на съблазънта и богоборството. И преди тази твар, заразена от коронавируса, да го предаде на други около нея, тя вече е била облъчена от короната на Главния Вирус – Сатана.
Моля ви да разберете това, приятели! Този последен мор е отзвук от битката в небесните места! Днес там армиите на Архангел Михаил воюват с началствата и властите на нечестието! И както няма война без ранени и убити, така и пандемията ще обхване целия свят. Защото всичко от духовния свят рефлектира в материалния.
Какъв е тогава Спасителният Изход?
Той е такъв, че човеците непременно трябва да проумеят думите на Господ Исус Христос, които ще повторя:
„И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят…“ (Матея 24:22)
Ако Спасителят ни казва, че нито една твар не би се избавила, то с какви ли страшни язви и наказания са заредени последните години до свършека? Не води ли умноженото беззаконие до умножено осъждение? И да си вярва ли светът, че една строга карантина, затворени граници и извънредни мерки ще спрат Божия Гняв?
Ето, че се появиха Избраните, в горецитирания стих, за които искам да получите виделина! Защото те са, които ще преживеят Господното обещание:
„Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия…“ (Матей 24:31)
„Кои са Избраните, брат Стефане?“ – ще ме попитат мнозина. А аз ще им отговоря така:
Избраните са всички предузнати, предопределени и посочени от Бог Отец човеци, които ще преминат без порок, петно и бръчка през тясната Порта и стеснения Път на Божия Син, ставайки съобразувани с Него! Избраните са победителите в духовната война против Сатана, които го побеждават с Кръвта на Агнето и със Словото на собственото си свидетелстване! Избраните са всички човеци, осъдени от угнетителния съд на великата блудница Вавилон, понеже не размениха скъпоценната Вяра на Исус за мерзостта на човешко-демоничните религии на дявола!
Ето тези Избрани днес са Солта на земята, чрез която Небесният Отец ще покаже Милост на оцелелите след преминаването на Гнева Му! И ако някой, прочитайки това послание, иска да бъде опазен не просто от привременен коронавирус, но от Главния Вирус на този нечестив свят, който е Сатана, то тогава Божият Мир ще го загърне в пашкул от Любов и Светлина, и Сам Отец ревностно ще го закриля и пази като Зеницата на Окото Си.
Колкото до останалите „твари“, въпреки голямата скръб в сърцето ми за тях, те са в Суверенитета на Бог Отец и Той ще задвижи съдбите им – било към Милостта Си или към Гнева Си, според изричните думи, които някога каза на Пророка Си Моисей:
„Аз ще сторя да мине пред тебе всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името Иеова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля…“ (Изход 33:19)
Искрено се надявам, мили приятели на служение Мория, че вие сте от малцината Избрани, които няма да последват съдбата на многочислените твари. Защото ако някой люби Бога и пази заповедите Му в сърцето си, той не е твар, но всякога е дух, който се освещава и утвърждава в Образа на Единородния от Отца! Понеже мнозина са поканени, а малцина Избрани! Амин и Амин!

7 мнения за “ЗА МНОГОЧИСЛЕНИТЕ ТВАРИ И МАЛЦИНАТА ИЗБРАНИ

  1. Tsvetanka Mircheva

   Благодаря Ти Господи Святи за милостта и търпението към нас грешните! Блажен Е Господ! Благодаря Ти Отче Мой ,за пророка Стефан Главчев ,който разкрива всички истини за Теб! Блажен си брат Стефане! Амин и Амин!

 1. Елена Хелер

  Благодаря на Бога от цяло сърце за тебе и чудесните послания, който ни дава чрез тебе в това усилено и последо време.

 2. iankaiovcheva

  Благословен да е сега и за вечността Господ,който дава не както света дава!Утвърди ни в Себе Си,Татко мой!Амин и Амин!

Leave a Reply