КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – V ГЛАВА

5. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ПОЛИТИКАТА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Откакто Господ Исус ме е родил с Духа Си и е положил Огъня Си в сърцето ми, аз искам само едно – да се изпълня с Неговата Любов и да обичам с тази Любов както човеците на земята, така и Отец на небесата. Няма да те успокоявам, че подобно дело е лесно изпълнимо. Защото за Любовта на Исус трябва да придобиеш и Образа на Исус. А този Образ никак не се понася със света, нито може да намери съгласие с него. Затова и Апостол Йоан написа някога в посланието си за всички нас:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (1 Иоаново 2:15-17) 
Когато посветиш живота си в изпълнението на всичките думи от тези библейски стихове, тогава непременно разбираш, че на Божията Любов в сърцето ти светът ще противопостави леденият вихър на всякаква омраза, безчувствие, апатия и закоравяване.
През последните петнадесет години сърцето ми забеляза как в България се разиграваше един и същ уродлив модел на отношение между измамници и измамени. Измамниците заставаха пред измамените с речи и политически платформи. Биеха се в гърдите и скандираха лозунгите си. Бяха готови едва ли не да умрат за тези, които мамеха. А мамените от своя страна бързаха да им повярват и да им дадат доверието на своите сърца. Така измамниците ставаха политици, а измамените – електорат. И този електорат, станал свидетел на хиляди измами и мръсотии, вършени от измамниците, нито за миг не изтрезня, нито се отказа да дава доверието си на тези, които го бяха мамили. Така нещата не просто, че се повтаряха отново и отново, но с всяка изминала година ставаха все по-уродливи и сатанински. Тъй щото днес България е скована от един страшен лед, задържащ в себе си всичкия вкочанясал електорат.
Аз нямаше да разбера колко тотална е станала трагедията, ако Господ отново не беше дошъл при мен, за да ме въздигне над въздушната власт на дявола. И ето, че когато въздигаше сърцето ми, Исус ми каза:
“Зная, че нещата които ще видиш, непременно ще наскърбят сърцето ти. Но Аз ти казвам да се закрепиш в Огъня на Моята Любов и да издържиш. Защото тъмният демоничен вихър, който сега ще ти покажа, е главното острие на дявола против Моята Любов. Затова гледай и запиши на книга всичко, което ще ти бъде разкрито…”
След последните думи на Исус аз отново гледах на въздушната власт на дявола. И ето че Сатана за сетен път размаха крила над всичките си демонични пълчища. А след това изкряска, казвайки:
“Вдигнете се, мои политически духове! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на политиката, с който ще воювам против Любовта на Христос!
Вие, духове на измама, развейте крилата си и скоро ми съберете човеците, които искат власт и могъщество на всяка цена!
Вие, духове на пресметливост, развейте крилата си и направете лидерите на народите амбицирани, корумпирани и коварни!
Вие, духове на хладина и закоравяване, развейте крилата си и направете политиците безсърдечни и безмилостни!
Вие, духове на политическа манипулация, прислужвайте на тези, които изпращам преди вас! И като влезете във всяка медия, направете политиците на постоянен фокус, за да бъдат всякога прицел за ония, над които владеят и управляват! Нека никога и никъде, в нито една медия и в нито едно радио да не се чуе дума за Божия Любов, нито за Христос. Нека човеците по цялата земя да свикнат с мисълта, че ще бъдат управлявани от политика, а не от боголюбие, и от държавна власт, а не от братолюбие.
Чухте ли думите ми? Никакво боголюбие и никакво братолюбие! Тези две думи да станат табу! Напълно ги изличете и задраскайте от речника на всички държавници, управители и политици! Нека боголюбието да отстъпи пред политическия интерес! Нека братолюбието да отстъпи пред кариеризма, корупцията и бюрокрацията! Нека думата “партия” стане многократно по-предпочитана от думата “църква”! Защото само така ще спечеля битката против Любовта на Христос! Само така Неговият Огън ще престане да гори по земята!”
Чули думите на тъмния си княз, демоничните пълчища разпериха крилата си и се разпростряха във вид на тъмни ледени вихри по цялата земя. Гдето и да минеха с крилата си, те сковаваха всичко в лед и студ. А тогава всичките онези световни медии започнаха да отразяват мерзостите на световните управници. Канали като CNN, BBS и Еuro News хвърляха пелени от лед върху цялата земя. Тъй щото едни и същи образи на едни и същи политически величия се запечатваха в съзнанието на стотици милиони и милиарди човеци. Тези демонични вихри никак не отминаха и България. Защото и в нея едни и същи телевизионни канали започнаха да проектират в общественото съзнание едни и същи лица на грабители, престъпници и мафиоти. И като им създаваха имидж на човеколюбци и радетели на доброто, скоро измамиха целия народ. Така, от сутрин до вечер, човеците трябваше да слушат за парламент, партии, правителство, програми, Европейски съюз, дати за присъединяване. И всичкият леден дъх на тези новини свиваше и закоравяваше още повече сърцата на човеците.
Нито дума за Христос! Нито дума за Небесния Отец! Нито бегъл намек или намерение в политиците за изява на Божията Благост и Милост, на Божията Любов и Опрощение.
Братко мой! Когато целият медиен ефир на една държава, или дори на целия свят е впрегнат от дявола, за да засенява с мерзостите и лукавствата на сатанинските избраници, то тогава горко на такава държава, и трижди пъти горко на такъв свят. Защото такава държава и такъв свят са сковани от леда на човешката и демонична измама, от леда на политическата амбиция и нечисти интереси, от леда, в който всичките замръзнали ще умрат.
Защото какво ще ги стопли човеците, та всяка вечер да гледат и слушат за мерзостите на президента Буш и за скандалите в белия му дом? Какво ще ги стопли човеците, та всяка вечер да гледат как костюмирани и лъскави политици се събират на поредната среща на високо равнище, когато от нея мирише на сатанизъм и хладна пресметливост? Какво ще ги стопли човеците, когато видят как политически опоненти се джавкат и обвиняват едни други в корупция и измама, когато в крайна сметка ще победи оня, който е по-угоден на дявола?
Какво ще ги стопли човеците, та да гледат демонстрации на миротворци и антиглобалисти, когато полицейските палки ще се стоварят върху гърбовете на инакомислещите, за да им напомнят, че този свят не се управлява от тяхната съвест, нито от правото им на избор, но от една шепа масони, олигарси и мултимилиардери? Какво ще ги стопли човеците, дори когато осъзнаят, че благоволението на Сатана пази невредими и недосегаеми най-големите престъпници и мафиоти?
Няма топлина в това, братко мой! Няма любов в медиите на този свят! Топлината е в Огъня, а Огънят е в Христос, Който е Канарата на Господния Хълм. Защото след всичката си ледена кампания върху всички нации и всички медии, началниците на демоничните пълчища се събраха пред дявола, като му казваха:
“Княже наш! Светът вече е ледена топка в ръката ти! Сковали сме всичко в лед и студ. Всичките ти политици са алчни, безскрупулни и прекомерно амбицирани. Те ще стъпчат всеки, който им пречи. Ще унищожат всеки, който им се противи. Медиите са наши и отразяват така, както ти искаше. Но пак едно място не можахме да победим, и до него нямаме никакъв достъп. Небесни лъчи от Канарата Христос там ни спират с думите Му:
“Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина…” (Матея 20:25-28) 
И сега какво да сторим, княже? Как да победим с политика място, което никой никога не е побеждавал?”
Думите на началниците озвериха дявола. И той, като скубеше с нокти мантията си, им рече:
“Още студ искам! Още лед и още вихри! Още политика и още амбиция! Нека Христос Си остане на Хълма с Неговите! А аз, докато съм княз на този свят, ще го владея и подарявам на когото си ща!”
Христос е на Хълма с Неговите, братко мой! Ти от Неговите ли си? Ако наистина е така, то побързай да освободиш сърцето си от ледения вихър на политиката. И осъзнай ненарушимия духовен принцип, който гласи:
Дяволът не издига в света човеци, но само и единствено демоните, които са в човеците! Също така и Бог не издига в Духа Си човеци, но само и единствено Христос, Който е в човеците!
Затова те моля:
Отречи се от този свят и погледни нагоре! Далече по-нагоре! Защото там царуват боголюбието и братолюбието! Там няма партии, но има Църква! Там няма пресметливост, но има всеотдайност! Там няма кариеризъм, но има възвисяване! Там няма бюрокрация, но Бог Отец, Който е всичко във всички! И Синът на Този Небесен Бог сега говори в сърцето ми, казвайки:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри да отвърнат лицата си и сърцата си от всичката политика и от всичките политици на света. И като погледнат към Моя Хълм, да се възкачат при Мене с боголюбие и братолюбие. Защото който люби братята си, той люби Канарата, а който люби Бога и Отца, той пребъдва в Канарата и Канарата пребъдва в него! Изпълнете с Дух и Живот тези Мои думи, за да се изпълните с Огъня Ми! Защото само тогава ледниците на света няма да имат никаква власт над сърцата ви! Защото само тогава вие сте Мои и Аз съм ваш!”

Leave a Reply