КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – IV ГЛАВА

4. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ОКУЛТИЗМА И ИЗТОЧНИЯ ВЯТЪР

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз съм сигурен, че всеки от нас – волно или неволно – е имал първото си собствено сблъскване с магията и източния вятър на дявола. Било като дете – когато е ококорвал очите си, слушайки измислици за вещици и вълшебници. Било като младеж – привлечен от окултни книги. И ако за нещата на детството бихме казали, че са просто увлекателни приказки, то не така стоят нещата с истинския окултизъм и с реалния източен вятър на дявола. Защото последните са огънят на дявола. А съприкосновението с огън винаги оставя белези от изгаряне или дори от пълно изпепеляване.
Дълго време аз не можех да си обясня на какво се дължи тоталната апатия на това българско племе, което сякаш е изгубило всичките си рефлекси за самосъхранение и самозащита. Дълго време сърцето ми е страдало, гледайки как в съдбовни дни и мигове цялата нация стои като опиянена с твърде силен алкохол. Дяволът разперва крилата си и цвъка гнусотии и мръсотии в парламент, в министерски съвет, в общини и кметства. И няма кой да се възпротиви на гаврите му. Хората навеждат глави и не смеят да погледнат беззаконието в очите. Виждат нечестията, измамите, кражбите, арогантността, перверзиите, убийствата. Но в зениците им няма нищо друго, освен едно пасивно съгласие със злото, едно страшно неверие, че нищо от тях не зависи, едно ужасно малодушие, един парализиращ страх. Сякаш че цялата ни държава е една огромна клиника за наркомани, в която всеки е надрусан до пълен делириум.
Зная, че това което ще напиша по-долу ще бъде стряскащо и ужасно, но аз отдавна вече не пиша това, което се харесва да бъде четено. Понеже предпочитам грозната истина пред всичките захаросани измами на лъжата.
България е омагьосана от дявола! И последните й петнадесет години бяха години на активна сатанинска магия! Магия, която прогони стотици хиляди българи навън, за да останат вътре все повече човеци, които се поддават на психическо и духовно манипулиране. А самите манипулатори на дявола, следвайки точните инструкции на по-мощни и властни от тях сатанински големци, ще продължат да омагьосват българите, докато това племе изцяло се стопи и изчезне от картата като геополитическо понятие.
Знаеш ли, братко мой, с какво се характеризира едно омагьосване? То е такова, щото върху духовните сетива и върху самата съвест на човека се хвърля покривало от измама. Тъй щото това покривало изцяло интерпретира усещанията и реакциите на човека според предварително написания план на дявола. Тогава такъв човек става податлив да бъде лъган, угнетяван, малтретиран, изнасилен, ограбван, поруган и смачкан без всякаква вътрешна опозиция. А когато вече става дума не за отделен човек, но за цяло общество, то тогава наистина говорим за тотална магия.
Моля те да не мислиш, че България е едва ли не номер едно в плановете на Сатана. Нищо подобно. Тя е само една брънка от веригата, едно болтче в машината, една тухличка в стената. Истината е, че днес дяволът се готви да омагьоса целия свят, за да може всички да посрещнат човека-Антихрист и да му се поклонят като на Господ и Бог.
Зная, че след всичко написано, ти ще ме попиташ:
“С какво ще подкрепиш твърденията си? Как ще ме убедиш, че всичко, за което пишеш, е Истина?”
Разбира се, че ще подкрепя твърденията си. И не просто ще ги подкрепя, но ще се помоля горещо на моя Господ да простре ръката Си и да извади час по-скоро Своите люде от сатанинската магия и от източния вятър, който тресе и обрулва цялата ни държава.
И така, братко мой, за втори път Господ дойде при мен и ме въздигна над въздушната власт на Сатана. А тогава Той ми каза:
“Има ревност в сърцето ти, слуго Мой! Ревност – не просто да говориш Истината, но да викаш с цяло гърло, за да спасиш омагьосаните и да отрезвиш опиянените. И ето заради тази ревност Аз отново те въздигнах над въздушната власт на дявола. Защото вторият от тъмните му вихри, е наистина ужасен. И с него дяволът омагьосва не просто България, но целия свят. Затова виж сега отново как дяволът ще говори на демоничните си пълчища. И като внимаваш на всичките му думи – запиши ги на книга за предупреждение на цялата Ми Църква…”
С вълнение погледнах надолу, към Сатана и демоничните му пълчища. И ето, че дяволът разпери крилата си, като казваше на милионите, събрани около него:
“Вдигнете се, мои окултни духове и вие – духове на източния вятър! Разперете крилата си и бъдете тъмният медиен вихър на бездната и ада, с който ще воювам против Мъдростта на Йеова! Нека адът разтвори черната си паст, и нека духове на магия тръгнат с огнени стрели по земята!
Въздигни се от бездната и ти, Авадоне!
Излезте по земята, вие, скакалци на източния вятър!
Жилете непрестанно човеците, и нека отрова и омайване сполетят душите им! Скоро ми съберете душите, които не гледат към звездите на Сион! Защото на тях ще дам да гледат съзвездията на ада! Със зодии ще лягат, със зодии ще стават, със зодии ще се наричат, до зодии ще се допитват, зодии ще четат, за зодии ще слушат!
Нека няма медия на земята, която да откаже да се покланя на Астарта и да търси дрехата на Левиатана!”
Докато дяволът крещеше, демоничните пълчища мигом се разпростряха по всичкия медиен ефир на земята. И като запъваха огнените стрели на Зодиака, подпалиха с тях всяка телевизия и всяко радио. Но това все още не удовлетворяваше лукавия. И той отново размаха крила, като крещеше с всичката си сила:
“Скоро ми съберете душите, които не се допитват до пророците на Йеова, но очите им са обърнати към ада на мъртвите. Скоро ми съберете екстрасенси и контактьори, енерготерапевти и ясновидци, шамани и врачки, вещери и чародеи. Дайте им ефир и светско благоразположение! Дайте им най-гледаното време в телевизиите! Нека всичките човеци се допитват до мъртвите и аз непременно ще им отговарям! Нека копнеят за магии! За черни магии – тези които искат да струват зло! За бели магии – тези, които искат да се упражняват в лукавство! Нека мислят за аури и енергии! Нека копнеят за нумерология и хороскопи! Нека копнеят за карти таро и за прокобяване! Нека има поколение на ада, което да погълне всичките живи, да! Всичките живи!”
И този път крясъците на дявола имаха мигновен ефект. Защото демоничните пълчища продължаваха да обстрелват с огнени стрели медиите и радиата. И тогава адският огън пламна толкова силно, щото пламъците му влизаха в домовете и стаите на милиони безумни човеци. Те се отдаваха на контакти с екстрасенсите и ясновидците и така пускаха огъня на дявола в сърцата си. Но и това никак не удовлетвори Сатана. И в един по-следващ момент той с нова и страшна сила отново размаха крилата си, като крещеше на демоните си:
“Моят враг, Христос, рече в противното Си Евангелие да доведат при него дечицата, понеже на такива било Божието Царство! Ще се съглася ли аз с това? Ще приема ли децата да бъдат Негови, когато трябва да бъдат мои? Скоро да измислите и да хвърлите огнени мрежи от всякаква магьосническа мания по света! Нека децата се влюбят в моята магия! Нека мечтаят за магьосничество, а не за думите и Царството на Христос!”
Дочули крясъците на началника си, най-силните окултни демони се събраха около него, държащи черна и страшна мрежа в ръцете си. И като му се покланяха, казаха му:
“Вдъхни, княже, огън от собственото си сърце! Запали тази мрежа с всичката сила на безпределното си лукавство! Защото само ти можеш да събереш дечицата около себе си! Само ти можеш да заплениш сърцата на младите!”
Тези думи на демоните накараха Сатана да поеме дълбоко дъх и да издуха в черната мрежа свистящи пламъци от огън. А след това да им каже:
“Магьосническа мания искам! Мания, която да подлудява и опожарява всичките дечица! Ето ви чудна история за млад магьосник! Скоро намерете човек, който да я опише! А аз ще я направя по-четена и по-купувана дори от Библията!”
Взели пламналата мрежа, демоните полетяха из краищата на земята. Така те намериха в Англия писателката Джоан Роулинг. И като хвърлиха върху нея пламналата мрежа, вдъхновиха я да опише всичките дяволски послания. И ето, че медии, радиа, издателства и кина започнаха да заливат света с приключенията на Хари Потър. Така пламналата мрежа се разшири, уголеми и разпростря по всичките държави, народи и езици. Появи се “Хари Потър манията”. И колкото повече тази мания обикаляше света с нови и нови филми за магьосничеството на сатанинския угодник, толкова повече деца и младежи биваха въвличани в окултизма и магията. Заредени с желание да подражават на идола си Хари Потър, те вече търсеха всякакви извори, всякаква литература, предавания и филми с които да задоволят огъня в сърцата си. Но и тази мания никак не удолетворяваше Сатана. И той, като посочи силния си демон Авадон, му изкрещя, казвайки:
“Нима ще оставя теб вън от надпреварата за омагьосване на света? Не, казвам ти! Ти вече си надминал всички демони, които са действали преди тебе! Излез за последен път по земята, Авадоне! Задухай с източния си вятър и нека той изпълни всичкия ефир по земята! Нека се умножават поклонниците на карате и кунг фу, поклонниците на бушидо и айкидо, поклонниците на йога и трансцедентална медитация, поклонниците на Буда и Кришна, поклонниците на Ин и Ян, поклонниците на И-Цзин, поклонниците на Висарион и Анастасия, и изобщо поклонниците на всичката бесовска мъдрост, с която изобилно те надарих! И като гледаш на християнската религия по земята, продължавай да я забъркваш с източна мъдрост!”
Братко мой! Едва ли бях виждал толкова силен, страшен и ужасен вихър, какъвто беше медийният вихър на Авадон. Той премина като ураган и обиколи многократно земята. Създаде медии и радиа, хиляди филми, и стотици милиони поклонници! Премина през необятните степи на Сибир и въздигна сектите на Висарион и Анастасия! Премина през всички нови демокрации и изобилно ги нацвъка с кришнари, будисти, йогисти и каратисти. Остави личния си почерк и демонично благоволение и върху България, издигайки лъжеучението на Петър Дънов и гнусния култ към Петричката врачка. Филмите на негови идоли като Брус Ли и Стивън Сегал започнаха да се въртят по хиляди телевизии. А книгите на слугите му, като О-шо, Елена Блаватска, Карлос Кастанеда и Пако Рабан, станаха хляб и вода за милиони човеци. Но въпреки всичката страшна активност на магията и източния вятър, пак едно място на Хълма Господен остана светло и незасегнато от огнените стрели на демоничните пълчища. И лично началниците на дявола се явиха и му докладваха, казвайки:
“Княже, никак да не се подлютява сърцето ти, но има място, където властта ни не действа! Има място, където стрелите ни отскачат и мрежите ни не действат! Там Небесни лъчи от Канарата Христос ни спират с думите на Апостола Му Яков:
“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна…” (Яков 3:13-17)
Людете, събрани на Неговия Хълм, са възлюбили Неговата Мъдрост и Сам Той ги пази!”
Слушайки думите на тъмните си началници, Сатана изкриви лицето си от несподавена ярост и злоба. А след това успя само да каже:
“Да, зная това! Зная го и тази гледка ме убива! Но докато тя ме убива и аз ще убивам! Няма да се спра и вие няма да се спрете! Няма да престана и вие няма да престанете! Този свят е мой и аз ще го омагьосам заради себе си!”
Този свят е сатанински, братко мой! И в него наистина действат магиите и източният вятър на Сатана.
Сега разбираш ли защо България е омагьосана? Разбираш ли защо милиони българи са като дрогирани и омаяни? Та как няма да са дрогирани, след като от сутрин до вечер радиостанциите и синият екран ги заливат със зодии, екстрасенси и източен вятър? Как няма да са омаяни, след като самият сатанински огън прегаря съвестите им и ги прави безволеви изпълнители на всякакво зло? Как няма да са омагьосани, след като нямат сила да изключат сатанинския канал, нито да смъмрят окултните духове?
Но ето, Господ за сетен път призовава чедата Си на Хълма. И на всички тях Той сега казва:
“Люде Мои! Излезте от магията на дявола! Излезте така, както Израил излезе от Египет – с пълна вяра, че Аз непременно ще бъда вашият огнен стълп нощем и облак денем! Излезте от зодиите на дявола! Не ги споменавайте и дори на ум нека не ви дохождат! Защото вие не вярвате в Скорпиона или Стрелеца, нито във Везните или Девата, нито в Лъва или Козирога, нито във Водолея или Рибите, нито в Близнаците и Телеца!
Не! Вие вярвате в Агнеца! В Божия Агнец, Който разби лостовете на смъртта и ада, за да ви даде Вечен Живот! Излезте от магията на дявола, люде Мои и не отваряйте сърцата си за източен вятър и източна мъдрост! Защото Небето не благоволи нито в Буда, нито в Кришна, нито в Брус Ли, нито в Хари Потър, но в Петър и Павел, във Филип и Андрей, в Яков и Вартоломей, в Матея и Марк, в Лука и Йоан! Който има и пази тези Мои думи, той ще се възкачи на Хълма Господен и Аз, Сам Аз ще му бъда заслон от източния вятър и прибежище от окултния вихър на Сатана!
Аз, Канарата на Хълма Господен, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply