ИСУС Е В ТЕБ – II ЧАСТ – XVI ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ!

В края на тази книга аз вярвам, че Бог е докоснал сърцата ви и Неговото Слово ви е станало още по-желателно и скъпо. Дълбочините и прозренията не свършват с тази книга. Те тепърва ще се откриват пред духовните ни очи, за да ни завладеят изцяло и направят вярата ни в Исус силна и победоносна.
Исус е в теб! Тези думи не се нуждаят от анализ. Достатъчно е да протегнем ръце към Небесния ни Баща, да отворим сърцата си за Духа Му. И Исус заживява в нас. ден след ден, седмица след седмица, месец след месец Неговото Слово като огън изгаря старото ни естество и ни прави Божии синове и дъщери. Гъстата мъгла пред духовния ни поглед се разсейва, за да блесне ослепителната Светлина на Спасението и Изкуплението.
Исус е в теб! Той подготвя нозете ти за стръмния път към Вечността. Той подготвя сърцето ти, за да издържиш и победиш в духовната битка с дявола. Да облечеш духа си с небесния светъл висон, с делата на Любовта и благовестието.
Исус е в теб! Той протяга ръка, за да те води в чудните области на Духа, в Славата и красотата, в неизчерпаемите извори на Живота, в Небесния Сион, в Царството на радостта и хармонията.
Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти каже, че Небето и земята са едно, че Проломът, направен от Неговата жертва на Голгота, е отворил завинаги вратите към Едем, където милиони тържествуващи ангели и човешки души се радват на всяко Спасение за всеки човек.
Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти даде непоклатимо убеждение и самочувствие на Божий син, на царски свещеник в този свят, владеещ над всичките си врагове и обстоятелства, облечен с Любовта на Отца и хванал здраво Меча на Духа – Божието Слово.
Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да ти каже, че с Него си обречен на вечно щастие и радост, за да те насърчи, че с този земен път Животът не приключва. Той тепърва предстои да се яви – нежен и очакван, вечен и изстрадан, събрал сълзите, копненията и молитвите на всички Божии чеда.
Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да направи Любовта ти към ближните мост, по който Той да влиза и в други сърца! За да ти докаже, че Смисъла на Живота притежава оня, които с радост и братолюбие го раздава на всичките човеци.
Исус е в теб! Той влезе в сърцето ти, за да бъдат твоите вяра и надежда в Истината! Бъди завинаги щастлив в Святото Му присъствие!
Бог да те благослови!
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply